Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm 3M
tìm thấy 62 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo cao cấp thử mực in đa dụng Scotch 600 12.7 x 65.8mm at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo cao cấp thử mực in đa dụng Scotch 600 12.7 x 65.8mm
129.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt trong suốt Acrylic Foam Tapes AFT 24mmx10m (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt trong suốt Acrylic Foam Tapes AFT 24mmx10m (Đỏ)
399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Bộ 3 cuộn băng keo Masking Tape 243J Plus 10mmx18m (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
3M Bộ 3 cuộn băng keo Masking Tape 243J Plus 10mmx18m (Vàng)
149.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo cường lực dán đồ chơi xe hơi 4229P 10mmx10m (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo cường lực dán đồ chơi xe hơi 4229P 10mmx10m (Đỏ)
169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Vinyl 471 50mm x 3 Băng keo dán nền (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
3M Vinyl 471 50mm x 3 Băng keo dán nền (Trắng)
330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 1110 Low Voc 10mm x 50m (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 1110 Low Voc 10mm x 50m (Trắng)
240.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4945 20mmx3 (Trắng sữa) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4945 20mmx3 (Trắng sữa)
880.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Xám)
219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo cường lực 4229P (Đỏ) 6mmx10m at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo cường lực 4229P (Đỏ) 6mmx10m
99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4941 20mmx3 (xám) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4941 20mmx3 (xám)
880.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt siêu dính chịu nhiệt cao 9088 dày 0.21mm 5mm x 50m at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt siêu dính chịu nhiệt cao 9088 dày 0.21mm 5mm x 50m
199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4905 10mmx3 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4905 10mmx3 (Đỏ)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 9448A 10mmx50m (Trắng phối xanh) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 9448A 10mmx50m (Trắng phối xanh)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo cường lực sợi thủy tinh 8934 24mmx55m (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo cường lực sợi thủy tinh 8934 24mmx55m (Trắng)
169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4910 10mmx3 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4910 10mmx3 (Đỏ)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt trong suốt Acrylic Foam Tapes AFT 48mmx10m (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt trong suốt Acrylic Foam Tapes AFT 48mmx10m (Đỏ)
779.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt dán màn hình chịu nhiệt 93015 6mm x 55m at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt dán màn hình chịu nhiệt 93015 6mm x 55m
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4910 5mmx3 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4910 5mmx3 (Đỏ)
330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 1110 Low Voc (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 1110 Low Voc (Trắng)
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4932 20mmx3 (Trắng sữa) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4932 20mmx3 (Trắng sữa)
880.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền cảnh báo 767 50mm x 3 (Đỏ sọc trắng) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền cảnh báo 767 50mm x 3 (Đỏ sọc trắng)
190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt dán màn hình chịu nhiệt 93015 4mm x 55m at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt dán màn hình chịu nhiệt 93015 4mm x 55m
179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Đen)
190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Trắng)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo cường lực sợi thủy tinh 8934 48mmx55m (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo cường lực sợi thủy tinh 8934 48mmx55m (Trắng)
279.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4941 10mmx3 (xám) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4941 10mmx3 (xám)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt trong suốt Acrylic Foam Tapes AFT 12x10000mm at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt trong suốt Acrylic Foam Tapes AFT 12x10000mm
199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Bộ 2 cuộn băng keo 2 mặt chịu nhiệt 90775 8mmx50m at 0.00 VND from Lazada
3M Bộ 2 cuộn băng keo 2 mặt chịu nhiệt 90775 8mmx50m
189.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 90775 10mmx50m (Trắng phối xanh) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 90775 10mmx50m (Trắng phối xanh)
159.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4905 20mmx3 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4905 20mmx3 (Đỏ)
880.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền Vinyl 471 50mm x 3 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền Vinyl 471 50mm x 3 (Vàng)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền 766 50mm x 3 (Vàng phối đen) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền 766 50mm x 3 (Vàng phối đen)
190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 9448A (Trắng phối xanh) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 9448A (Trắng phối xanh)
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo cường lực dán đồ chơi xe hơi 4229P 12mmx10m (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo cường lực dán đồ chơi xe hơi 4229P 12mmx10m (Đỏ)
199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 90775 20mmx50m (Trắng phối xanh) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 90775 20mmx50m (Trắng phối xanh)
330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo cường lực dán đồ chơi xe hơi 4229P 20mmx10m (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo cường lực dán đồ chơi xe hơi 4229P 20mmx10m (Đỏ)
242.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4945 10mmx3 (Trắng sữa) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4945 10mmx3 (Trắng sữa)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4932 6mmx3 (Trắng sữa) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4932 6mmx3 (Trắng sữa)
330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 600 công nghiệp chuyên dùng thử độ bám dính mực in, sơn 12.7mm x 65.8m at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 600 công nghiệp chuyên dùng thử độ bám dính mực in, sơn 12.7mm x 65.8m
199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt siêu dính chịu nhiệt 9088 0.21mm x 10mm x 50m at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt siêu dính chịu nhiệt 9088 0.21mm x 10mm x 50m
359.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 610 at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 610
369.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Vàng)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng Keo 2 mặt 93015 dán cảm ứng dính cao chịu nhiệt 10mmx55m at 0.00 VND from Lazada
3M Băng Keo 2 mặt 93015 dán cảm ứng dính cao chịu nhiệt 10mmx55m
289.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền Vinyl 764 50mm x 3 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền Vinyl 764 50mm x 3 (Xanh)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Vinyl 471 50mm x 3 Băng keo dán nền (Xanh lá cây) at 0.00 VND from Lazada
3M Vinyl 471 50mm x 3 Băng keo dán nền (Xanh lá cây)
330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4932 10mmx3 (Trắng sữa) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt VHB 4932 10mmx3 (Trắng sữa)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Xanh lá) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Xanh lá)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 90775 (Trắng phối xanh) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 90775 (Trắng phối xanh)
770.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền Vinyl 471 50mm x 3 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền Vinyl 471 50mm x 3 (Đỏ)
330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 610 at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 610
399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 950 ™ Adhesive Transfer Tape 950 50mmx50m (nâu) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 950 ™ Adhesive Transfer Tape 950 50mmx50m (nâu)
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 1110 Low Voc 20mm x 50m (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 1110 Low Voc 20mm x 50m (Trắng)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt dán cảm ứng 9448 6mm x 50m at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt dán cảm ứng 9448 6mm x 50m
169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Bộ 3 cuộn băng keo 810 Scotch Magic Tape at 0.00 VND from Lazada
3M Bộ 3 cuộn băng keo 810 Scotch Magic Tape
199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Đỏ)
190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt chịu nhiệt 90775 5mmx50m (Trắng phối xanh) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt chịu nhiệt 90775 5mmx50m (Trắng phối xanh)
110.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Cam) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền 764 50mm x 3 (Cam)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo dán nền Vinyl 471 50mm x 3 (Xanh da trời) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo dán nền Vinyl 471 50mm x 3 (Xanh da trời)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 9448A 20mmx50m (Trắng phối xanh) at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 9448A 20mmx50m (Trắng phối xanh)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Bộ 3 cuộn băng keo 600 Transparent Tape at 0.00 VND from Lazada
3M Bộ 3 cuộn băng keo 600 Transparent Tape
169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Bộ 2 cuộn Băng keo cường lực dán đồ chơi xe hơi 4229P 6mm x 10m (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
3M Bộ 2 cuộn Băng keo cường lực dán đồ chơi xe hơi 4229P 6mm x 10m (Đỏ)
199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
3M Băng keo 2 mặt 9088 dày 0.21mm 6mm x 50m at 0.00 VND from Lazada
3M Băng keo 2 mặt 9088 dày 0.21mm 6mm x 50m
299.000 đ

Về Bang Keo 3m tại Việt Nam

3M Băng keo Việt Nam

Băng keo cao cấp thử mực in đa dụng Scotch 600 12.7 x 65.8mm, Băng keo 2 mặt trong suốt Acrylic Foam Tapes AFT 24mmx10m (Đỏ) hoặc Bộ 3 cuộn băng keo Masking Tape 243J Plus 10mmx18m (Vàng) sản phẩm phổ biến nhất của 3M Băng keo mà bạn có thể mua trực tuyến. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một 3M Băng keo với một mức giá giữa 99.000 đ-1.400.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Băng keo. Điều tốt nhất về 3M Băng keo là bạn có thể nhận được chúng trong Xám, Vàng hoặc Trắng!