đầu trang
tìm thấy 97 sản phẩm
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BD-400C - 400L, 1 ngăn đông at 7490000.00 VND from MediaMart
-11%
Alaska - Tủ đông BD-400C - 400L, 1 ngăn đông
7.490.000 đ 8.495.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông HB-550C - 550L, 1 ngăn đông at 10490000.00 VND from MediaMart
-7%
Alaska - Tủ đông HB-550C - 550L, 1 ngăn đông
10.490.000 đ 11.330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-4567N (HCM) (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-4567N (HCM) (Trắng)
7.149.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-590 (590L) at 8350000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Alaska - Tủ Đông HB-590 (590L)
8.350.000 đ 9.200.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-13H (1800L) at 31000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Alaska - Tủ Đông HB-13H (1800L)
31.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-400 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD-400 (Trắng)
6.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 3067N 250L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 3067N 250L (Trắng)
6.179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông SD-401Y (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông SD-401Y (Trắng)
7.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 4568N 400L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 4568N 400L (Trắng)
8.149.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 3571 350L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 3571 350L (Trắng)
6.919.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5568C (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-5568C (Trắng)
9.999.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BD-2099N (200L) at 4790000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-11%
Alaska - Tủ Đông BD-2099N (200L)
4.790.000 đ 5.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông SD-9W 900L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông SD-9W 900L (Trắng)
23.499.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-650N (650L) at 9700000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-18%
Alaska - Tủ Đông HB-650N (650L)
9.700.000 đ 11.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 3567N 300L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 3567N 300L (Trắng)
6.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông 3 cửa HB15 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông 3 cửa HB15 (Trắng)
21.999.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-5068N (500L) at 8190000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Alaska - Tủ Đông BCD-5068N (500L)
8.190.000 đ 9.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-650C (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông HB-650C (Trắng)
11.999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 5067N 450L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 5067N 450L (Trắng)
9.549.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BD-300C - 300L, 1 ngăn đông at 5690000.00 VND from MediaMart
-9%
Alaska - Tủ đông BD-300C - 300L, 1 ngăn đông
5.690.000 đ 6.290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát 2 cửa BCD3568C (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát 2 cửa BCD3568C (Trắng)
6.659.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-2567N (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-2567N (Trắng)
5.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 3068C 250L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 3068C 250L (Trắng)
7.359.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 4567N 400L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 4567N 400L (Trắng)
8.049.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 3068N 250L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 3068N 250L (Trắng)
6.429.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BCD-4568C 450L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BCD-4568C 450L (Trắng)
7.699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 5567N 500L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 5567N 500L (Trắng)
10.259.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-2568C (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-2568C (Trắng)
6.299.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BD-4099N (400L) at 6050000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-12%
Alaska - Tủ Đông BD-4099N (400L)
6.050.000 đ 6.900.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BCD-4568C - 450L, 2 ngăn đông và mát at 7540000.00 VND from MediaMart
-4%
Alaska - Tủ đông BCD-4568C - 450L, 2 ngăn đông và mát
7.540.000 đ 7.928.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD 200C 200L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD 200C 200L (Trắng)
6.739.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-790 (790L) at 11000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Alaska - Tủ Đông HB-790 (790L)
11.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5067N (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-5067N (Trắng)
8.489.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BD-300 (300L) at 5350000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Alaska - Tủ Đông BD-300 (300L)
5.350.000 đ 5.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5567N (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-5567N (Trắng)
9.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 3568C 300L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 3568C 300L (Trắng)
7.919.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 5568C 500L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 5568C 500L (Trắng)
12.109.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BCD-3068C - 250L, 2 ngăn đông và mát at 6140000.00 VND from MediaMart
-7%
Alaska - Tủ đông BCD-3068C - 250L, 2 ngăn đông và mát
6.140.000 đ 6.605.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 3071 250L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 3071 250L (Trắng)
6.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 5068C 450L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 5068C 450L (Trắng)
10.129.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-890C 890L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông HB-890C 890L (Trắng)
13.999.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-690 (690L) at 10050000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-8%
Alaska - Tủ Đông HB-690 (690L)
10.050.000 đ 11.000.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BD-400 (400L) at 6600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Alaska - Tủ Đông BD-400 (400L)
6.600.000 đ 7.900.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông IF-21 210L at 6340000.00 VND from MediaMart
-6%
Alaska - Tủ đông IF-21 210L
6.340.000 đ 6.815.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-3071 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-3071 (Trắng)
5.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông cửa bướm BD-2099N 200L at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông cửa bướm BD-2099N 200L
5.569.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-890 890L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông HB-890 890L (Trắng)
12.299.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3500N (300L) at 5590000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Alaska - Tủ Đông BCD-3500N (300L)
5.590.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-2500N (250L) at 5250000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Alaska - Tủ Đông BCD-2500N (250L)
5.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-200C (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD-200C (Trắng)
5.529.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-3568N (HCM) (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-3568N (HCM) (Trắng)
5.699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5068C (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-5068C (Trắng)
8.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông cửa bướm BD-2099N 200L at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông cửa bướm BD-2099N 200L
4.949.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BCD-5068C - 500L, 2 ngăn đông và mát at 8340000.00 VND from MediaMart
-6%
Alaska - Tủ đông BCD-5068C - 500L, 2 ngăn đông và mát
8.340.000 đ 8.925.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông SD-401Y (400L) at 7400000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Alaska - Tủ Đông SD-401Y (400L)
7.400.000 đ 8.900.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-490 (490L) at 7300000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Alaska - Tủ Đông HB-490 (490L)
7.300.000 đ 8.100.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BCD-5568C - 550L, 2 ngăn đông và mát at 10140000.00 VND from MediaMart
-5%
Alaska - Tủ đông BCD-5568C - 550L, 2 ngăn đông và mát
10.140.000 đ 10.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-550C (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông HB-550C (Trắng)
10.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-650N 650L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông HB-650N 650L (Trắng)
9.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5068N (HCM) (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-5068N (HCM) (Trắng)
7.999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-400C 400L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD-400C 400L (Trắng)
7.599.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3567N (300L) at 5690000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-18%
Alaska - Tủ Đông BCD-3567N (300L)
5.690.000 đ 7.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-300C 300L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD-300C 300L (Trắng)
5.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 5568N 500L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 5568N 500L (Trắng)
10.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-3068C (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-3068C (Trắng)
6.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-4568N (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-4568N (Trắng)
6.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-550N 550L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông HB-550N 550L (Trắng)
8.589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD 400 400L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD 400 400L (Trắng)
7.849.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 5068N 450L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 5068N 450L (Trắng)
9.639.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 4568C 400L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 4568C 400L (Trắng)
9.269.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông đứng IF-21 210L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông đứng IF-21 210L (Trắng)
6.399.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-2568N (250L) at 5400000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-8%
Alaska - Tủ Đông BCD-2568N (250L)
5.400.000 đ 5.900.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-18 (1800L) at 32950000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-1%
Alaska - Tủ Đông HB-18 (1800L)
32.950.000 đ 33.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-3567N (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-3567N (Trắng)
5.899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD 400C 400L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD 400C 400L (Trắng)
9.269.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-4570 (450L) at 6950000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Alaska - Tủ Đông BCD-4570 (450L)
6.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD 300 300L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD 300 300L (Trắng)
6.429.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BCD-3571 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BCD-3571 (Trắng)
5.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông SD-6W 600L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông SD-6W 600L (Trắng)
18.599.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3568N (300L) at 5900000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-14%
Alaska - Tủ Đông BCD-3568N (300L)
5.900.000 đ 6.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-3068N (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-3068N (Trắng)
5.339.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông SD-9Y 900L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông SD-9Y 900L (Trắng)
23.499.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-5568N (550L) at 8990000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-17%
Alaska - Tủ Đông BCD-5568N (550L)
8.990.000 đ 10.900.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-550N (550L) at 8690000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-12%
Alaska - Tủ Đông HB-550N (550L)
8.690.000 đ 9.900.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BD-200C - 200L, 1 ngăn đông at 5290000.00 VND from MediaMart
-8%
Alaska - Tủ đông BD-200C - 200L, 1 ngăn đông
5.290.000 đ 5.765.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD 3568N 300L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD 3568N 300L (Trắng)
7.049.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-500N (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông HB-500N (Trắng)
8.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD 300C 300L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD 300C 300L (Trắng)
7.049.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-12 1200L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông HB-12 1200L (Trắng)
17.599.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3071 (300L) at 5300000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-23%
Alaska - Tủ Đông BCD-3071 (300L)
5.300.000 đ 6.900.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-4568N (450L) at 6980000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-11%
Alaska - Tủ Đông BCD-4568N (450L)
6.980.000 đ 7.900.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3067N (250L) at 5100000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-26%
Alaska - Tủ Đông BCD-3067N (250L)
5.100.000 đ 6.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-200 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD-200 (Trắng)
8.669.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5568N (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông mát BCD-5568N (Trắng)
8.799.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BCD-3568C - 350L, 2 ngăn đông và mát at 6340000.00 VND from MediaMart
-5%
Alaska - Tủ đông BCD-3568C - 350L, 2 ngăn đông và mát
6.340.000 đ 6.710.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-300 300L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD-300 300L (Trắng)
9.839.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD 200 200L (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Alaska - Tủ đông BD 200 200L (Trắng)
5.999.000 đ

Alaska Tủ đông Việt Nam

Lựa chọn nhiều nhất mẫu đồng hồ nổi tiếng từ Omega là bộ sưu tập Tủ đông BD-400C - 400L, 1 ngăn đông, Tủ đông HB-550C - 550L, 1 ngăn đông hoặc Tủ đông mát BCD-4567N (HCM) (Trắng). Nếu bạn không chắc chắn về việc sở hữu Alaska Tủ đông, bạn cũng có thể tham khảo các sản phẩm khác từ các nhãn hiệu như Sanaky, Kangaroo hoặc Darling. Với iprice bạn có thể tìm thấy lý tưởng Alaska Tủ đông chỉ với 4.790.000 đ-32.950.000 đ VND. Từ thẳng đứng Tủ đông để Tủ đông, Quạt hoặc Ấm đun nước điện mà sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp đa dạng về Alaska Tủ đông với mức giảm giá lên đến 26%!