đầu trang
tìm thấy 73 sản phẩm
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BD-300 (300L) at 5350000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Alaska Tủ Đông BD-300 (300L)
5.350.000 đ 5.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-300C 300L (Trắng) at 5625000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông BD-300C 300L (Trắng)
5.625.000 đ 5.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-200 (Trắng) at 5099000.00 VND from Lazada
-41%
Alaska Tủ đông BD-200 (Trắng)
5.099.000 đ 8.669.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-2500N (250L) at 5250000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-2500N (250L)
5.250.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3500N (300L) at 5590000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3500N (300L)
5.590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-650C (Trắng) at 11639000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông HB-650C (Trắng)
11.639.000 đ 11.999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông 3 cửa HB15 (Trắng) at 21339000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông 3 cửa HB15 (Trắng)
21.339.000 đ 21.999.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BD-400C - 400L, 1 ngăn đông at 7490000.00 VND from MediaMart
-11%
Alaska Tủ đông BD-400C - 400L, 1 ngăn đông
7.490.000 đ 8.495.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông SD-401Y (400L) at 7400000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Alaska Tủ Đông SD-401Y (400L)
7.400.000 đ 8.900.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-2568N (250L) at 5400000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-8%
Alaska Tủ Đông BCD-2568N (250L)
5.400.000 đ 5.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-3071 (Trắng) at 5140000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-3071 (Trắng)
5.140.000 đ 5.299.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BD-400 (400L) at 6600000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Alaska Tủ Đông BD-400 (400L)
6.600.000 đ 7.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-400 (Trắng) at 6304000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông BD-400 (Trắng)
6.304.000 đ 6.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5068N (HCM) (Trắng) at 7759000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-5068N (HCM) (Trắng)
7.759.000 đ 7.999.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BD-4099N (400L) at 6050000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-12%
Alaska Tủ Đông BD-4099N (400L)
6.050.000 đ 6.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-3568N (HCM) (Trắng) at 5528000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-3568N (HCM) (Trắng)
5.528.000 đ 5.699.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-18 (1800L) at 32950000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-1%
Alaska Tủ Đông HB-18 (1800L)
32.950.000 đ 33.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-500N (Trắng) at 7953000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông HB-500N (Trắng)
7.953.000 đ 8.199.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-550N (550L) at 8690000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-12%
Alaska Tủ Đông HB-550N (550L)
8.690.000 đ 9.900.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông IF-21 210L at 6340000.00 VND from MediaMart
-6%
Alaska Tủ đông IF-21 210L
6.340.000 đ 6.815.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3568N (300L) at 5900000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-14%
Alaska Tủ Đông BCD-3568N (300L)
5.900.000 đ 6.900.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BD-2099N (200L) at 4790000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-11%
Alaska Tủ Đông BD-2099N (200L)
4.790.000 đ 5.400.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-490 (490L) at 7300000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Alaska Tủ Đông HB-490 (490L)
7.300.000 đ 8.100.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BCD-5068C - 500L, 2 ngăn đông và mát at 8190000.00 VND from MediaMart
-8%
Alaska Tủ đông BCD-5068C - 500L, 2 ngăn đông và mát
8.190.000 đ 8.925.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông SD-9Y 900L (Trắng) at 22794000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông SD-9Y 900L (Trắng)
22.794.000 đ 23.499.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-5568N (550L) at 8990000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-17%
Alaska Tủ Đông BCD-5568N (550L)
8.990.000 đ 10.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-300 300L (Trắng) at 5625000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông BD-300 300L (Trắng)
5.625.000 đ 5.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-200C (Trắng) at 5363000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông BD-200C (Trắng)
5.363.000 đ 5.529.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-5068N (500L) at 8190000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Alaska Tủ Đông BCD-5068N (500L)
8.190.000 đ 9.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3567N (300L) at 5690000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-18%
Alaska Tủ Đông BCD-3567N (300L)
5.690.000 đ 7.000.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BCD-3068C - 250L, 2 ngăn đông và mát at 5990000.00 VND from MediaMart
-9%
Alaska Tủ đông BCD-3068C - 250L, 2 ngăn đông và mát
5.990.000 đ 6.605.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-550C (Trắng) at 10184000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông HB-550C (Trắng)
10.184.000 đ 10.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5068C (Trắng) at 8244000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-5068C (Trắng)
8.244.000 đ 8.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-4567N (HCM) (Trắng) at 6935000.00 VND from Lazada
-2%
Alaska Tủ đông mát BCD-4567N (HCM) (Trắng)
6.935.000 đ 7.149.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông SD-6W 600L (Trắng) at 18041000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông SD-6W 600L (Trắng)
18.041.000 đ 18.599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-12 1200L (Trắng) at 17071000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông HB-12 1200L (Trắng)
17.071.000 đ 17.599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-2567N (Trắng) at 5334000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-2567N (Trắng)
5.334.000 đ 5.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-4568N (Trắng) at 6595000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-4568N (Trắng)
6.595.000 đ 6.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5567N (Trắng) at 8923000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-5567N (Trắng)
8.923.000 đ 9.199.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-13H (1800L) at 31000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-13H (1800L)
31.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5568N (Trắng) at 8535000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-5568N (Trắng)
8.535.000 đ 8.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BCD-3571 (Trắng) at 5625000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông BCD-3571 (Trắng)
5.625.000 đ 5.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông SD-401Y (Trắng) at 6983000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông SD-401Y (Trắng)
6.983.000 đ 7.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-650N 650L (Trắng) at 9505000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông HB-650N 650L (Trắng)
9.505.000 đ 9.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-2568C (Trắng) at 6110000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-2568C (Trắng)
6.110.000 đ 6.299.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-590 (590L) at 8350000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-9%
Alaska Tủ Đông HB-590 (590L)
8.350.000 đ 9.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát 2 cửa BCD3568C (Trắng) at 6459000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát 2 cửa BCD3568C (Trắng)
6.459.000 đ 6.659.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BCD-4568C - 450L, 2 ngăn đông và mát at 7390000.00 VND from MediaMart
-6%
Alaska Tủ đông BCD-4568C - 450L, 2 ngăn đông và mát
7.390.000 đ 7.928.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông cửa bướm BD-2099N (trắng) at 4801000.00 VND from Lazada
-2%
Alaska Tủ đông cửa bướm BD-2099N (trắng)
4.801.000 đ 4.949.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BD-200C - 200L, 1 ngăn đông at 5290000.00 VND from MediaMart
-8%
Alaska Tủ đông BD-200C - 200L, 1 ngăn đông
5.290.000 đ 5.765.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-4568N (450L) at 6980000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-11%
Alaska Tủ Đông BCD-4568N (450L)
6.980.000 đ 7.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông SD-9W 900L (Trắng) at 22794000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông SD-9W 900L (Trắng)
22.794.000 đ 23.499.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3067N (250L) at 5100000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-26%
Alaska Tủ Đông BCD-3067N (250L)
5.100.000 đ 6.900.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BD-300C - 300L, 1 ngăn đông at 5690000.00 VND from MediaMart
-9%
Alaska Tủ đông BD-300C - 300L, 1 ngăn đông
5.690.000 đ 6.290.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-790 (790L) at 11000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-790 (790L)
11.000.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông HB-550C - 550L, 1 ngăn đông at 10490000.00 VND from MediaMart
-7%
Alaska Tủ đông HB-550C - 550L, 1 ngăn đông
10.490.000 đ 11.330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-890C 890L (Trắng) at 13579000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông HB-890C 890L (Trắng)
13.579.000 đ 13.999.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-690 (690L) at 10050000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-8%
Alaska Tủ Đông HB-690 (690L)
10.050.000 đ 11.000.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-3071 (300L) at 5300000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-23%
Alaska Tủ Đông BCD-3071 (300L)
5.300.000 đ 6.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-550N 550L (Trắng) at 8331000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông HB-550N 550L (Trắng)
8.331.000 đ 8.589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-3068C (Trắng) at 6013000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-3068C (Trắng)
6.013.000 đ 6.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BCD-4568C 450L (Trắng) at 7468000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông BCD-4568C 450L (Trắng)
7.468.000 đ 7.699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông BD-400C 400L (Trắng) at 7371000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông BD-400C 400L (Trắng)
7.371.000 đ 7.599.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông HB-650N (650L) at 9700000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-18%
Alaska Tủ Đông HB-650N (650L)
9.700.000 đ 11.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5067N (Trắng) at 8234000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-5067N (Trắng)
8.234.000 đ 8.489.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-4570 (450L) at 6950000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
Alaska Tủ Đông BCD-4570 (450L)
6.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-3567N (Trắng) at 5722000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông mát BCD-3567N (Trắng)
5.722.000 đ 5.899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông đứng IF-21 210L (Trắng) at 6207000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông đứng IF-21 210L (Trắng)
6.207.000 đ 6.399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-3068N (Trắng) at 5179000.00 VND from Lazada
-2%
Alaska Tủ đông mát BCD-3068N (Trắng)
5.179.000 đ 5.339.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BCD-3568C - 350L, 2 ngăn đông và mát at 6190000.00 VND from MediaMart
-7%
Alaska Tủ đông BCD-3568C - 350L, 2 ngăn đông và mát
6.190.000 đ 6.710.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông HB-890 890L (Trắng) at 11930000.00 VND from Lazada
-3%
Alaska Tủ đông HB-890 890L (Trắng)
11.930.000 đ 12.299.000 đ
Mua ngay tại
MediaMart
Alaska Tủ đông BCD-5568C - 550L, 2 ngăn đông và mát at 9990000.00 VND from MediaMart
-6%
Alaska Tủ đông BCD-5568C - 550L, 2 ngăn đông và mát
9.990.000 đ 10.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Alaska Tủ đông mát BCD-5568C (Trắng) at 9799000.00 VND from Lazada
-2%
Alaska Tủ đông mát BCD-5568C (Trắng)
9.799.000 đ 9.999.000 đ

Alaska Tủ đông Việt Nam

Chúng tôi cung cấp đa dạng về Alaska Tủ đông với mức giảm giá lên đến 41%! Lựa chọn nhiều nhất mẫu đồng hồ nổi tiếng từ Omega là bộ sưu tập Tủ Đông BD-300 (300L), Tủ đông BD-300C 300L (Trắng) hoặc Tủ đông BD-200 (Trắng). Nếu bạn không chắc chắn về việc sở hữu Alaska Tủ đông, bạn cũng có thể tham khảo các sản phẩm khác từ các nhãn hiệu như Sanaky, Kangaroo hoặc Panasonic. Với iprice bạn có thể tìm thấy lý tưởng Alaska Tủ đông chỉ với 4.790.000 đ-32.950.000 đ VND. Từ thẳng đứng Tủ đông để Tủ đông, Máy nước nóng lạnh hoặc Ấm đun nước điện mà sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn. Nhiều người tiêu dùng sẽ chọn Alaska Tủ đông đó là Trắng cho một cái nhìn phong cách, hiện đại hơn.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn