Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 105 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS049 (Họa tiết xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS049 (Họa tiết xanh)
835.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS079 (Xanh đen họa tiết chấm) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS079 (Xanh đen họa tiết chấm)
565.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGSS032 (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGSS032 (Xanh dương)
785.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG S006 (Kẻ nhỏ) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG S006 (Kẻ nhỏ)
630.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGC0068 (Xanh nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGC0068 (Xanh nhạt)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGC0062 (kẻ lam đậm) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGC0062 (kẻ lam đậm)
605.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS062 (Tím nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS062 (Tím nhạt)
595.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS089 (Xanh dương kẻ caro) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS089 (Xanh dương kẻ caro)
755.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGC0057 (Kẻ đen trắng xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGC0057 (Kẻ đen trắng xanh)
565.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS087 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS087 (Trắng)
955.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS081 (kẻ ô Xanh da trời) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS081 (kẻ ô Xanh da trời)
585.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS071 (Hồng thẫm) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS071 (Hồng thẫm)
815.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS007 (Xanh da trời) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS007 (Xanh da trời)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGC0074 (Tím than họa tiết trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGC0074 (Tím than họa tiết trắng)
725.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALDS025 (Kẻ sọc trắng đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALDS025 (Kẻ sọc trắng đỏ)
875.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS039 (Xanh da trời) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS039 (Xanh da trời)
745.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS066 (Caro đỏ đen) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS066 (Caro đỏ đen)
795.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGSC08 (caro xanh da trời) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGSC08 (caro xanh da trời)
545.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS093 (Xanh đen họa tiết hoa) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS093 (Xanh đen họa tiết hoa)
655.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS053 (Kẻ xanh tím) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS053 (Kẻ xanh tím)
585.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS051 (Họa tiết nơ) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS051 (Họa tiết nơ)
765.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALG0099 (Kẻ sọc) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALG0099 (Kẻ sọc)
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS005 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS005 (Trắng)
765.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG0083 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG0083 (Đỏ)
645.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam dài tay nam ALGS058 (Kẻ caro Trắng Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam dài tay nam ALGS058 (Kẻ caro Trắng Xanh)
865.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS117 ( Kẻ caro ) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS117 ( Kẻ caro )
795.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALG0052 (kẻ tím thantrắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALG0052 (kẻ tím thantrắng)
835.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGC0070 (Caro xanhtrắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGC0070 (Caro xanhtrắng)
635.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS030 (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS030 (Hồng)
785.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam dài tay ALGS095 (kẻ caro) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam dài tay ALGS095 (kẻ caro)
725.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam dài tay ALGS084 (Xanh da trời) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam dài tay ALGS084 (Xanh da trời)
495.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS073 (Xanh biển) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS073 (Xanh biển)
785.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS036 (Tím xương cá) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS036 (Tím xương cá)
900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS094 (Xanh dương chấm bi) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS094 (Xanh dương chấm bi)
1.450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS022 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS022 (Đen)
695.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS031 (Đỏ đô) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS031 (Đỏ đô)
795.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Algs123 (Kẻ Caro Xanh Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo Sơ Mi Nam Dài Tay Algs123 (Kẻ Caro Xanh Đỏ)
795.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo Sơ Mi Nam Algs122 (Xanh Da Trời Kẻ Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo Sơ Mi Nam Algs122 (Xanh Da Trời Kẻ Trắng)
1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS067 (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS067 (Tím)
1.025.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS029 (Kẻ sọc tím) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS029 (Kẻ sọc tím)
595.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS082 (Kẻ ô nâu nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS082 (Kẻ ô nâu nhạt)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam dài tay nam ALGS076 (Kẻ caro) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam dài tay nam ALGS076 (Kẻ caro)
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam dài tay ALGS098 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam dài tay ALGS098 (Trắng)
715.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGC0078 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGC0078 (Xanh)
535.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS027 (Trắng phối tím) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS027 (Trắng phối tím)
695.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS013 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS013 (Trắng)
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG0080 (Xanh biển) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG0080 (Xanh biển)
1.245.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG0074 (Hồng nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG0074 (Hồng nhạt)
715.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGSC11 (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGSC11 (Xanh dương)
585.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGC0067 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGC0067 (Xanh)
695.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS086 (Xanh da trời kẻ ô nhỏ) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS086 (Xanh da trời kẻ ô nhỏ)
695.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi Alirgo ALS069 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi Alirgo ALS069 (Xanh)
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALG0097 (Kẻ tím than) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALG0097 (Kẻ tím than)
795.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALG0050 (Trắng sọc xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALG0050 (Trắng sọc xanh)
595.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGSC 07 (caro xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGSC 07 (caro xanh)
725.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS004 (xanh phối trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS004 (xanh phối trắng)
945.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam dài tay nam ALGS074 (Kẻ caro Xanh Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam dài tay nam ALGS074 (Kẻ caro Xanh Trắng)
990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS078 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS078 (Trắng)
665.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS040 (Xanh thẫm) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS040 (Xanh thẫm)
785.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS048 (Họa tiết răng cưa màu nâu) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS048 (Họa tiết răng cưa màu nâu)
835.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS064 (Xanh Tím than) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS064 (Xanh Tím than)
695.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS088 (Xanh da trời) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS088 (Xanh da trời)
555.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGC0006 (Kẻ sọc xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGC0006 (Kẻ sọc xanh)
545.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS090 (Tím lam) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS090 (Tím lam)
625.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALG0049 (kẻ caro đỏ-xanh-đen) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALG0049 (kẻ caro đỏ-xanh-đen)
635.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS085 (Trắng ngà) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS085 (Trắng ngà)
545.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG0095 (Xanh da trời) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG0095 (Xanh da trời)
715.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALG0054 (kẻ đỏtrắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALG0054 (kẻ đỏtrắng)
835.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS018 (Trắng viền caro đen) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS018 (Trắng viền caro đen)
895.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGC0055(Kẻ caro đỏ-xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGC0055(Kẻ caro đỏ-xanh)
565.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALG 0089 (Caro trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALG 0089 (Caro trắng)
1.215.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG0098 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG0098 (Trắng)
785.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALG0096(Kẻ xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALG0096(Kẻ xanh dương)
595.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG0076 (Hồng phấn) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG0076 (Hồng phấn)
715.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG0090 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG0090 (Xanh)
635.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi caro nam ALGSC12 (kẻ caro xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi caro nam ALGSC12 (kẻ caro xanh dương)
665.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG0087 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG0087 (Trắng)
955.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS046 (kẻ xanh trắng đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS046 (kẻ xanh trắng đỏ)
835.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi cộc tay ALGC0071 (kẻ Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi cộc tay ALGC0071 (kẻ Xanh)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS050 (Xanh biển) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS050 (Xanh biển)
695.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGSC06 (caro xanh da trời) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGSC06 (caro xanh da trời)
585.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam dài tay ALGS096 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam dài tay ALGS096 (Trắng)
685.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo Sơ Mi Nam Algs120 (Xanh Da Trời Kẻ Sọc) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo Sơ Mi Nam Algs120 (Xanh Da Trời Kẻ Sọc)
725.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS065 (Kẻ caro Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS065 (Kẻ caro Xanh)
795.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS035 (Xanh Tím than) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS035 (Xanh Tím than)
895.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS061 (Sọc cầu vồng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS061 (Sọc cầu vồng)
785.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALG0051 (kẻ nâutrắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALG0051 (kẻ nâutrắng)
835.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALG0064 (kẻ trắng ô tím) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALG0064 (kẻ trắng ô tím)
890.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS009 (Tím nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS009 (Tím nhạt)
475.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS043 (kẻ đen xanh trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS043 (kẻ đen xanh trắng)
925.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGS045 (kẻ sọc xanh) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGS045 (kẻ sọc xanh)
965.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi caro nam ALGC0069 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi caro nam ALGC0069 (Trắng)
935.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS083 (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS083 (Xanh dương)
785.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam dài tay nam ALGS077 (Xanh da trời) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam dài tay nam ALGS077 (Xanh da trời)
1.450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG0084 (Hồng nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG0084 (Hồng nhạt)
715.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi caro nam ALGSC13 (Đỏ phối đen) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi caro nam ALGSC13 (Đỏ phối đen)
835.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi nam ALGC0077 (Họa tiết đen trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi nam ALGC0077 (Họa tiết đen trắng)
795.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALG0082 (Trắng kẻ tăm) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALG0082 (Trắng kẻ tăm)
868.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi ALGS068 (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi ALGS068 (Xám)
655.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Aligro Áo sơ mi dài tay nam ALGS091 (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Aligro - Áo sơ mi dài tay nam ALGS091 (Trắng)
635.000 đ

Về Ao So Mi Aligro tại Việt Nam

Aligro Áo sơ mi Việt Nam

Aligro Áo sơ mi thường được bán với 475.000 đ-1.450.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Áo sơ mi caro. Aligro Áo sơ mi hôm nay chủ yếu được bán tại Đỏ, Đen hoặc Xám, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Nhiều người yêu thích Áo sơ mi nam ALGS049 (Họa tiết xanh), Áo sơ mi dài tay nam ALGS079 (Xanh đen họa tiết chấm) hoặc Áo sơ mi nam ALGSS032 (Xanh dương) từ Aligro Áo sơ mi. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Fit, ed hoặc Owen nếu bạn nghĩ Aligro Áo sơ mi chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn.