đ
-

Xem thêm

Áo sơ mi Aspesi

tìm thấy 75 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.255.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
3.736.000 đ
YOOX

plain weave, ruffles, solid color, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
7.152.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, floral design, side closure, button closing, short sleeves, lapel collar, multipockets, side slit hemline

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
4.077.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, round collar, two breast pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.255.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
3.736.000 đ
YOOX

plain weave, ruffles, solid color, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.255.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.825.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.622.000 đ
YOOX

plain weave, ruched, pleated detailing, solid color, front closure, button closing, sleeveless, mandarin collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.734.000 đ
YOOX

poplin, no appliqués, solid color, classic neckline, long sleeves, front closure, button closing, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.549.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.139.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, long sleeves, stripes, button-down collar, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.483.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.572.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, tartan plaid, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, single chest pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.572.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, tartan plaid, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.622.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, mandarin collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.597.000 đ
YOOX

jersey, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
4.419.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, tartan plaid, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
1.618.000 đ
YOOX

satin, frills, basic solid color, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.622.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, floral design, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.597.000 đ
YOOX

jersey, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Denim shirts
2.939.000 đ
YOOX

denim, no appliqués, solid color, dark wash, long sleeves, mandarin collar, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.394.000 đ
YOOX

plain weave, solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, two breast pockets, no appliqués

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Denim shirts
2.939.000 đ
YOOX

denim, no appliqués, solid color, dark wash, long sleeves, classic neckline, buttoned cuffs, front closure, button closing, single pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.959.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, floral design, front closure, button closing, long sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.622.000 đ
YOOX

plain weave, ruched, pleated detailing, solid color, front closure, button closing, sleeveless, mandarin collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.141.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, tartan pattern, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.711.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, mandarin collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.230.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, floral design, front closure, button closing, short sleeves, mandarin collar, single chest pocket, side slit hemline

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.825.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.597.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.711.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, mandarin collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.711.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, two breast pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.028.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
3.508.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, floral design, rear closure, button closing, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.825.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.850.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, checked, front closure, button closing, short sleeves, lapel collar, multipockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
5.444.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, solid color, classic neckline, 3/4 length sleeves, front closure, button closing, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.711.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, floral design, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.914.000 đ
YOOX

techno fabric, no appliqués, basic solid color, classic neckline, long sleeves, front closure, snap button closure, multipockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.139.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, polka dots, front closure, button closing, 3/4 length sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
11.388.000 đ
YOOX

jacquard, organza, no appliqués, floral design, mandarin collar, 3/4 length sleeves, front closure, button closing, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.597.000 đ
YOOX

jersey, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.280.000 đ
YOOX

gabardine, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, lapel collar, two breast pockets, side slit hemline

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.139.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, polka dots, front closure, button closing, 3/4 length sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.914.000 đ
YOOX

techno fabric, no appliqués, basic solid color, classic neckline, long sleeves, front closure, snap button closure, multipockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Denim shirts
2.939.000 đ
YOOX

denim, no appliqués, solid color, dark wash, long sleeves, mandarin collar, buttoned cuffs, front closure, rear button closure, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
2.825.000 đ
YOOX

velvet, plain weave, no appliqués, solid color, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
5.786.000 đ
YOOX

techno fabric, no appliqués, basic solid color, front closure, snap button closure, long sleeves, classic neckline, multipockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
4.761.000 đ
YOOX

twill, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, two breast pockets, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.280.000 đ
YOOX

gabardine, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, lapel collar, two breast pockets, side slit hemline

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.052.000 đ
YOOX

poplin, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, no pockets, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
6.013.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
3.736.000 đ
YOOX

plain weave, ruffles, solid color, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
3.736.000 đ
YOOX

plain weave, ruffles, solid color, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.572.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, tartan plaid, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, single chest pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
1.618.000 đ
YOOX

satin, frills, basic solid color, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.394.000 đ
YOOX

plain weave, solid color, front closure, button closing, long sleeves, classic neckline, two breast pockets, no appliqués

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
3.736.000 đ
YOOX

plain weave, ruffles, solid color, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.711.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, two breast pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
4.191.000 đ
YOOX

plain weave, ruched, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
4.761.000 đ
YOOX

twill, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, two breast pockets, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.230.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, floral design, front closure, button closing, short sleeves, mandarin collar, single chest pocket, side slit hemline

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.028.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
4.533.000 đ
YOOX

chiffon, no appliqués, solid color, slim fit, short sleeves, snap button cuffs, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.850.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, multicolor pattern, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, mandarin collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
3.850.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, checked, front closure, button closing, short sleeves, lapel collar, multipockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
4.305.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, stripes, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, round collar, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
3.736.000 đ
YOOX

plain weave, ruffles, solid color, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.711.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, two breast pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.711.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, two breast pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
2.028.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
3.850.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, polka dots, front closure, button closing, long sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Blouses
3.850.000 đ
YOOX

crêpe, no appliqués, polka dots, front closure, button closing, long sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Aspesi Shirts
1.800.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, basic solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, single chest pocket

Xem thêm

Áo sơ mi Aspesi Việt Nam

Aspesi Áo sơ mi thường được bán với 1.139.000 đ-11.388.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Áo sơ mi Denim. Aspesi Áo sơ mi hôm nay chủ yếu được bán tại Đỏ, Đen hoặc Xám, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Nhiều người yêu thích Shirts hoặc Blouses từ Aspesi Áo sơ mi. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như DIY, Custom T-Shirt hoặc Titishop nếu bạn nghĩ Aspesi Áo sơ mi chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn.

Danh mục sản phẩm