đầu trang
tìm thấy 149 sản phẩm
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Ux305 Ux305C Ux305Ca at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Ux305 Ux305C Ux305Ca
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối :3.0 x 1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Gl552 Gl552Jx at 716000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Gl552 Gl552Jx
716.000 đ 769.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 120W - Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 6.32A 120W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Tp550 Tp550L Tp550La Tp550Ld at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Tp550 Tp550L Tp550La Tp550Ld
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A42 A42F at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop A42 A42F
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K55A at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K55A
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Adp-65Gd Adp-65Wh Adp-65Jh at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Adp-65Gd Adp-65Wh Adp-65Jh
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop S46C S46Ca S46Cm at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop S46C S46Ca S46Cm
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K45Vd K45Vm K45V at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K45Vd K45Vm K45V
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F85 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F85
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Ux31A at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Ux31A
418.000 đ 449.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter Ux31A - Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra:DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối : 3.0 x 1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F80 F80S F80Q at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F80 F80S F80Q
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F554 F554L F554Ln F554La F554Ld F554Lj at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F554 F554L F554Ln F554La F554Ld F554Lj
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop M2000 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop M2000
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Zenbook Ux21 Ux21E at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Zenbook Ux21 Ux21E
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra:DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối : 3.0 x 1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X83 X83V at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X83 X83V
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A5 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop A5
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop W1 at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop W1
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K500L at 493000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K500L
493.000 đ 529.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X551Ca X551M X551Ma at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X551Ca X551M X551Ma
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối :3.0 x 1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop W3 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop W3
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K451L K451La K451Ln K451 at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K451L K451La K451Ln K451
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop L3000 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop L3000
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K450C K450Ca K450Cc at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K450C K450Ca K450Cc
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F3S at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F3S
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K53 at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K53
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K40 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K40
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X553 X553Ma at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X553 X553Ma
418.000 đ 449.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 33W - Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 1.75A 33W - Chuẩn chân kết nối : 4.0 x 1.35mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F551 F551C F551Ca F551Ma at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F551 F551C F551Ca F551Ma
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Lazada
Asus Sạc máy tính : 19V 3.42A 60W at 380000.00 VND from Lazada
Asus Sạc máy tính : 19V 3.42A 60W
380.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop EeeBook E403M E403 at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop EeeBook E403M E403
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5*2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop E551 E551L E551La E551Ld E551Lg at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop E551 E551L E551La E551Ld E551Lg
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop N55 at 716000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc laptop N55
716.000 đ 769.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 120W - Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 6.32A 120W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop Transformer 5V 2A at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc laptop Transformer 5V 2A
418.000 đ 449.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 10.7W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra: DC 5V 2A, 10.7W - Chuẩn chân kết nối : Micro USB - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop 19V 1.75A at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc laptop 19V 1.75A
418.000 đ 449.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 33W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra: DC 19V 1.75A 33W - Chuẩn chân kết nối : 4.0 x 1.35mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Ax8Ij at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Ax8Ij
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K42 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K42
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F451C F451Ca at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F451C F451Ca
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K55D at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K55D
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K45A at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K45A
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop 19.5V 7.7A at 931000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc laptop 19.5V 7.7A
931.000 đ 999.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 150W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra : DC 19.5V 7.7A, 150W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K555 K555La K555Ld K555Ln at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K555 K555La K555Ld K555Ln
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X42 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X42
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K72 at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K72
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X453 X453Ma at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X453 X453Ma
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 1.75A 33W - Chuẩn chân kết nối :4.0 x 1.35mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop W5000 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop W5000
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F3Sr at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F3Sr
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop W6 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop W6
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Tranformer Book Flip Tp500 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Tranformer Book Flip Tp500
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A42 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop A42
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A43E at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop A43E
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F454L at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F454L
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop 19V 3.42A Vuông at 493000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop 19V 3.42A Vuông
493.000 đ 529.000 đ
Cục sạc nguồn laptop Asus 19V 3.42A 65W vuông
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F3Sa at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F3Sa
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K60 at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K60
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F82 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F82
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X500C X500Ca X500Cc X500 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X500C X500Ca X500Cc X500
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X552 at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X552
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X450 X450C X450Ca at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X450 X450C X450Ca
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop 19V 3.42A at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc laptop 19V 3.42A
232.000 đ 249.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 65W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra DC 19V 3.42A 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop T200 T200Ta at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop T200 T200Ta
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối : 3.0*1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K55 K55V at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K55 K55V
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop N550Jv-Db72T at 716000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop N550Jv-Db72T
716.000 đ 769.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 120W - Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 6.32A 120W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop N551 N551Jq at 716000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop N551 N551Jq
716.000 đ 769.000 đ
- Cục sạc nguồn laptop Asus N551 N551Jq 120W - Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 6.32A 120W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X552E at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X552E
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X82S at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X82S
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X202 X202E at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X202 X202E
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 1.75A 33W - Chuẩn chân kết nối : 4.0 x 1.35mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K53 K53B K53By K53E K53F K53J K53S K53Sd at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K53 K53B K53By K53E K53F K53J K53S K53Sd
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X451Ca Vx0380 at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X451Ca Vx0380
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X554L X554La X554La-Bb51 X554La-Bb51-Cb at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X554L X554La X554La-Bb51 X554La-Bb51-Cb
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K56C K56Cm at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K56C K56Cm
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop P550 P550Ld P550La at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop P550 P550Ld P550La
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X554 X554Ma at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X554 X554Ma
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K70 at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K70
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop T300La Tp300La at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop T300La Tp300La
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra:DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối : 3.0 x 1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop E55 E55L at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop E55 E55L
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F3U at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F3U
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Tp300L Tp300La at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Tp300L Tp300La
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 2.1A 40W - Chuẩn chân kết nối : 2.5 x 0.7mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Lazada
Asus Laptop K501UX-DM278D i7-6500U 8G 512GB SSD VGA 4G GF_950 15.6
-8%
Asus Laptop K501UX-DM278D i7-6500U 8G 512GB SSD VGA 4G GF_950 15.6" FHD Chuột Cáp HDMI Xám
20.515.000 đ 22.490.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K43S K43Sj at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K43S K43Sj
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F3Sc at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F3Sc
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X451C at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X451C
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Pu401La at 512000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Pu401La
512.000 đ 549.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19,5V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop W5 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop W5
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop S551La S551Ln S551L S551Lb at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop S551La S551Ln S551L S551Lb
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop S56 S56C S56Ca S56Cb S56Cm at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop S56 S56C S56Ca S56Cb S56Cm
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X45C X45A X45V X45U X45Vd at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X45C X45A X45V X45U X45Vd
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop 19V 4.74A vuông at 493000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc laptop 19V 4.74A vuông
493.000 đ 529.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 90W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra: DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop N56Vz at 279000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop N56Vz
279.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop P450L P450Ld P450Lav at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop P450L P450Ld P450Lav
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K43Se at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K43Se
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F5Rl at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F5Rl
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Tp550La Exa1208Eh Notebook at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Tp550La Exa1208Eh Notebook
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X452 at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X452
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X452, X452L X452Cp X452Vp X452Ea X452La at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X452, X452L X452Cp X452Vp X452Ea X452La
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X553M at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X553M
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 1.75A 33W - Chuẩn chân kết nối :4.0 x 1.35mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K501L K501Lb K501Lx at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K501L K501Lb K501Lx
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra:DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối : 3.0 x 1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X555Uj at 418000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X555Uj
418.000 đ 449.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K50 at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop K50
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop 19V 6.32A at 633000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc laptop 19V 6.32A
633.000 đ 679.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 120W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra : DC 19V 6.32A 120W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X8Ij at 232000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X8Ij
232.000 đ 249.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi

Asus Dây cáp Việt Nam

Bạn có biết Sạc Ux305 Ux305C Ux305Ca, Sạc Laptop Gl552 Gl552Jx hoặc Sạc Laptop Tp550 Tp550L Tp550La Tp550Ld là phổ biến nhất Asus Dây cáp? Ngoài Asus Dây cáp, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Ugreen, HP hoặc Hdmi. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Asus Dây cáp với một mức giá giữa 229.000 đ-20.515.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một HDMI. Điều tốt nhất về Asus Dây cáp là bạn có thể nhận được chúng trong Đen hoặc Xám! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Asus Dây cáp với mức giảm giá lên đến 23%!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn