Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 160 sản phẩm
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop 19V 4.74A vuông at 518000.00 VND from Adayroi
-5%
Asus Sạc laptop 19V 4.74A vuông
518.000 đ 549.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 90W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra: DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop W5000 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop W5000
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A9 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop A9
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X451C at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X451C
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X552E at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop X552E
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Pu401La at 538000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop Pu401La
538.000 đ 599.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19,5V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop S551La S551Ln S551L S551Lb at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop S551La S551Ln S551L S551Lb
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Lazada
Asus Sạc máy tính : 19V 3.42A 60W at 0.00 VND from Lazada
Asus Sạc máy tính : 19V 3.42A 60W
380.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop N56Vz at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop N56Vz
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K70 at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop K70
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F454L at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F454L
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop Transformer 5V 2A at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc laptop Transformer 5V 2A
440.000 đ 469.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 10.7W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra: DC 5V 2A, 10.7W - Chuẩn chân kết nối : Micro USB - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X401A X401 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop X401A X401
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X82S at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop X82S
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Ux305 Ux305C Ux305Ca at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Ux305 Ux305C Ux305Ca
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối :3.0 x 1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop L2000 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop L2000
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K555 K555La K555Ld K555Ln at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop K555 K555La K555Ld K555Ln
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop S400 S400C S400Ca at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop S400 S400C S400Ca
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A5 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop A5
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X83 X83V at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop X83 X83V
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X42 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop X42
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Tp500L Tp500Ld Tp500La at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Tp500L Tp500Ld Tp500La
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X451Ca Vx0380 at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X451Ca Vx0380
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X45C X45A X45V X45U X45Vd at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop X45C X45A X45V X45U X45Vd
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A43E at 293000.00 VND from Adayroi
-16%
Asus Sạc Laptop A43E
293.000 đ 349.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K43Se at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop K43Se
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop N10 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop N10
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop T200 T200Ta at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop T200 T200Ta
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối : 3.0*1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K43S K43Sj at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop K43S K43Sj
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F3Sr at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop F3Sr
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F8 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop F8
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X554 X554L at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop X554 X554L
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F82 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop F82
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
xuanvinh.vn
Asus Adapter 19V-3.42A at 0.00 VND from xuanvinh.vn
Asus Adapter 19V-3.42A
200.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Ux32Vd Ux32A Ux32 at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Ux32Vd Ux32A Ux32
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F3U at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop F3U
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X8Aij at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop X8Aij
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X500C X500Ca X500Cc X500 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop X500C X500Ca X500Cc X500
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X550C X550Ca X550Cc X550Cl at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X550C X550Ca X550Cc X550Cl
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F451C F451Ca at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F451C F451Ca
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F6 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop F6
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K55Vd at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop K55Vd
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop W6 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop W6
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop S56 S56C S56Ca S56Cb S56Cm at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop S56 S56C S56Ca S56Cb S56Cm
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K60 at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop K60
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F551 F551C F551Ca F551Ma at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F551 F551C F551Ca F551Ma
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X450 X450C X450Ca at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X450 X450C X450Ca
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop EeeBook E403M E403 at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop EeeBook E403M E403
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5*2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K455La K455Ld K455Ln (Hình chữ nhật) at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop K455La K455Ld K455Ln (Hình chữ nhật)
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19.5V 4.74, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X44H at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop X44H
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X42F at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop X42F
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Tp300L Tp300La at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop Tp300L Tp300La
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 2.1A 40W - Chuẩn chân kết nối : 2.5 x 0.7mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop 19V 6.32A at 665000.00 VND from Adayroi
-16%
Asus Sạc laptop 19V 6.32A
665.000 đ 799.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 120W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra : DC 19V 6.32A 120W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop 19.5V 7.7A at 979000.00 VND from Adayroi
-2%
Asus Sạc laptop 19.5V 7.7A
979.000 đ 999.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 150W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra : DC 19.5V 7.7A, 150W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K45A at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop K45A
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F554 F554L F554Ln F554La F554Ld F554Lj at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop F554 F554L F554Ln F554La F554Ld F554Lj
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop L3400 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop L3400
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop P450L P450Ld P450Lav at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop P450L P450Ld P450Lav
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Ux31A at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop Ux31A
440.000 đ 469.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter Ux31A - Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra:DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối : 3.0 x 1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop W1 at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop W1
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop N56 N56J N56Jn at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop N56 N56J N56Jn
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop 19V 3.42A Vuông at 518000.00 VND from Adayroi
-5%
Asus Sạc Laptop 19V 3.42A Vuông
518.000 đ 549.000 đ
Cục sạc nguồn laptop Asus 19V 3.42A 65W vuông
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K42 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop K42
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K455La K455Ld K455Ln (Hình vuông) at 518000.00 VND from Adayroi
-5%
Asus Sạc Laptop K455La K455Ld K455Ln (Hình vuông)
518.000 đ 549.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19.5V 4.74, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop N551 N551Jq at 754000.00 VND from Adayroi
-5%
Asus Sạc Laptop N551 N551Jq
754.000 đ 799.000 đ
- Cục sạc nguồn laptop Asus N551 N551Jq 120W - Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 6.32A 120W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F3T at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop F3T
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop E200Ha E200 at 656000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop E200Ha E200
656.000 đ 699.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 1.75A 33W - Chuẩn chân kết nối : 4.0 x 1.35mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A42 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop A42
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K53 at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop K53
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X554L X554La X554La-Bb51 X554La-Bb51-Cb at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X554L X554La X554La-Bb51 X554La-Bb51-Cb
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X454L at 293000.00 VND from Adayroi
-10%
Asus Sạc Laptop X454L
293.000 đ 329.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A3000 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop A3000
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F80 F80S F80Q at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop F80 F80S F80Q
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Lazada
Asus Laptop K501UX-DM278D i7-6500U 8G 512GB SSD VGA 4G GF_950 15.6\
Asus Laptop K501UX-DM278D i7-6500U 8G 512GB SSD VGA 4G GF_950 15.6\" FHD Chuột Cáp HDMI Xám
22.490.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X205T X205Ta at 656000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X205T X205Ta
656.000 đ 699.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 1.75A 33W - Chuẩn chân kết nối : 4.0 x 1.35mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Zenbook Prime Ux305La Ux305Fa Ux305F at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Zenbook Prime Ux305La Ux305Fa Ux305F
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra:DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối : 3.0 x 1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A3 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop A3
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K55A at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop K55A
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop 19V 4.74A at 293000.00 VND from Adayroi
-16%
Asus Sạc Laptop 19V 4.74A
293.000 đ 349.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 90W - Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19,5V 4.74A, 90W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X540La X540Lj X540L at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X540La X540Lj X540L
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop k45ca at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop k45ca
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop K55D at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop K55D
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop 1225C 1225B at 293000.00 VND from Adayroi
-16%
Asus Sạc Laptop 1225C 1225B
293.000 đ 349.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 2.1A 40W - Chuẩn chân kết nối : 2.5 x 0.7mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A6000 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop A6000
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A42 A42F at 293000.00 VND from Adayroi
-16%
Asus Sạc Laptop A42 A42F
293.000 đ 349.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop E551 E551L E551La E551Ld E551Lg at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop E551 E551L E551La E551Ld E551Lg
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X551Ca X551M X551Ma at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X551Ca X551M X551Ma
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra: DC 19V 2.37A, 45W - Chuẩn chân kết nối :3.0 x 1.1mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A53 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop A53
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X452, X452L X452Cp X452Vp X452Ea X452La at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X452, X452L X452Cp X452Vp X452Ea X452La
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop 19V 2.1A at 293000.00 VND from Adayroi
-16%
Asus Sạc laptop 19V 2.1A
293.000 đ 349.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 40W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra: DC 19V 2.1A 40W - Chuẩn chân kết nối : 2.5 x 0.7mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X452 at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X452
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop X202 X202E at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop X202 X202E
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 1.75A 33W - Chuẩn chân kết nối : 4.0 x 1.35mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A6 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop A6
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop W3000 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop W3000
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồ
Mua ngay tại
khuyenmaicantho.com
Asus Sạc laptop 19V 3.42A tem FPT at 0.00 VND from khuyenmaicantho.com
Asus Sạc laptop 19V 3.42A tem FPT
175.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc laptop 19V 1.75A at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc laptop 19V 1.75A
440.000 đ 469.000 đ
- Asus Laptop Changer & AC Adapter 33W - Điện áp vào : AC 100V-240V ~ 1.5A (1.5A) 50-60Hz - Điện áp ra: DC 19V 1.75A 33W - Chuẩn chân kết nối : 4.0 x 1.35mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop A556 A556U A556Uf at 440000.00 VND from Adayroi
-6%
Asus Sạc Laptop A556 A556U A556Uf
440.000 đ 469.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop F85 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop F85
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop Tranformer Book Flip Tp500 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop Tranformer Book Flip Tp500
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135%, tự động phục hồi
Mua ngay tại
Adayroi
Asus Sạc Laptop M2000 at 244000.00 VND from Adayroi
-18%
Asus Sạc Laptop M2000
244.000 đ 299.000 đ
- Điện áp vào : AC 100V - 240V ~ 1.5A (1.5A) 50 - 60Hz - Điện áp ra : DC 19V 3.42A, 65W - Chuẩn chân kết nối : 5.5 x 2.5mm - Bảo vệ quá tải : 115% -135% , tự động phục hồ

Về Day Cap Asus tại Việt Nam

Asus Dây cáp Việt Nam

Bạn có biết Sạc laptop 19V 4.74A vuông, Sạc Laptop W5000 hoặc Sạc Laptop A9 là phổ biến nhất Asus Dây cáp? Ngoài Asus Dây cáp, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Ugreen, Hdmi hoặc Unitek. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Asus Dây cáp với một mức giá giữa 175.000 đ-22.490.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một HDMI. Điều tốt nhất về Asus Dây cáp là bạn có thể nhận được chúng trong Đen hoặc Xám! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Asus Dây cáp với mức giảm giá lên đến 18%!