đầu trang
tìm thấy 533 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ trà hoa cúc trắng và hoa hồng at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ trà hoa cúc trắng và hoa hồng
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ trà hoa ngũ bình at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ trà hoa ngũ bình
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ trà hoàng cúc và trà hoa quả at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ trà hoàng cúc và trà hoa quả
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm chén thủy tinh số 67 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm chén thủy tinh số 67
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bàn trà bằng tre ép họa tiết hoa Mai at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bàn trà bằng tre ép họa tiết hoa Mai
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp 10 gói Trà Tân Cương thượng hạng 100g x 10 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp 10 gói Trà Tân Cương thượng hạng 100g x 10
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ 5 túi Trà Shan Tuyết Suối Giàng 100g (Túi hút chân không) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ 5 túi Trà Shan Tuyết Suối Giàng 100g (Túi hút chân không)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp quà biếu đôi Shan Tuyết Ngọc Thúy (vàng) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp quà biếu đôi Shan Tuyết Ngọc Thúy (vàng)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm tử sa thủy bình họa tiết én xuân ATQ10 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm tử sa thủy bình họa tiết én xuân ATQ10
3.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hoa hồng khô 50gr at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hoa hồng khô 50gr
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ 6 chén thủy tinh hai lớp at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ 6 chén thủy tinh hai lớp
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Đĩa tầng đựng trái cây, bánh ngọt 3 tầng viền vàng at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Đĩa tầng đựng trái cây, bánh ngọt 3 tầng viền vàng
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm trà thủy tinh số 09 600ml at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm trà thủy tinh số 09 600ml
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ba trà hoa cúc vàng hoa hồng và trà hoa quả at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ba trà hoa cúc vàng hoa hồng và trà hoa quả
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm chén trà thủy tinh số 56 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm chén trà thủy tinh số 56
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ dụng cụ pha trà hoa văn at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ dụng cụ pha trà hoa văn
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp bát giác trà ướp hoa nhài (đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp bát giác trà ướp hoa nhài (đỏ)
260.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ 3 túi trà Shan tuyết suối giàng 100g (Túi hút chân không) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ 3 túi trà Shan tuyết suối giàng 100g (Túi hút chân không)
330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ dụng cụ pha trà hoa văn gỗ cánh gà at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ dụng cụ pha trà hoa văn gỗ cánh gà
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp trà biếu Phú Quý An Khang hộp ba at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp trà biếu Phú Quý An Khang hộp ba
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Lọ hoàng cúc khô hình tròn 50g at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Lọ hoàng cúc khô hình tròn 50g
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm trà thủy tinh số 09 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm trà thủy tinh số 09
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ bốn chén thủy tinh hai lớp (Trong suốt) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ bốn chén thủy tinh hai lớp (Trong suốt)
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ 5 gói trà Ngọc Thúy thượng hạng 100g (túi hút chân không) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ 5 gói trà Ngọc Thúy thượng hạng 100g (túi hút chân không)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm chén trà thủy tinh số 66 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm chén trà thủy tinh số 66
855.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm lục sa 170ml báo xuân mai ATQ26 (xanh) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm lục sa 170ml báo xuân mai ATQ26 (xanh)
4.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hoa hồng khô 50gr at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hoa hồng khô 50gr
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm thủy tinh số 15 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm thủy tinh số 15
493.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm tử sa Mỹ Nhân Kiên đơn khổng ATQ06 (chu sa) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm tử sa Mỹ Nhân Kiên đơn khổng ATQ06 (chu sa)
2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Lọ hoa hồng hình tròn 70g at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Lọ hoa hồng hình tròn 70g
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm chén trà thủy tinh số 70 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm chén trà thủy tinh số 70
655.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ 3 gói Trà Tân cương thượng hạng 100gr (túi hút chân không) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ 3 gói Trà Tân cương thượng hạng 100gr (túi hút chân không)
330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm chén trà thủy tinh số 71 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm chén trà thủy tinh số 71
510.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ba chén thủy tinh quai kèm đĩa lót (Trong suốt) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ba chén thủy tinh quai kèm đĩa lót (Trong suốt)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp quà biếu đôi Shan tuyết Trà ướp hoa Nhài (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp quà biếu đôi Shan tuyết Trà ướp hoa Nhài (Đỏ)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm chu sa đơn khổng ATQ08 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm chu sa đơn khổng ATQ08
2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ đôi trà Ngọc Thúy Mộc mạch at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ đôi trà Ngọc Thúy Mộc mạch
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ba hoàng cúc hoa hồng và mộc mạch at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ba hoàng cúc hoa hồng và mộc mạch
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Cốc pha trà tiện ích bằng sứ cao cấp 06 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Cốc pha trà tiện ích bằng sứ cao cấp 06
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Cốc trà thủy tinh có lõi lọc at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Cốc trà thủy tinh có lõi lọc
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm chén trà thủy tinh số 70 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm chén trà thủy tinh số 70
655.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm tử sa ATQ24 (nâu đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm tử sa ATQ24 (nâu đỏ)
2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Lọ hoàng cúc khô hình tròn 50g at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Lọ hoàng cúc khô hình tròn 50g
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ba bạch cúc hoa hồng và mộc mạch at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ba bạch cúc hoa hồng và mộc mạch
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hũ đựng trà sứ mini họa tiết hoa sen (trắng) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hũ đựng trà sứ mini họa tiết hoa sen (trắng)
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm tử sa đại hồng bào ATQ19 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm tử sa đại hồng bào ATQ19
2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ba chén thủy tinh quai kèm đĩa lót (trong suốt) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ba chén thủy tinh quai kèm đĩa lót (trong suốt)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm thủy tinh tròn và 2 chén quai với đĩa lót (Trong suốt) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm thủy tinh tròn và 2 chén quai với đĩa lót (Trong suốt)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm trà quai đỏ và đế nến tròn at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm trà quai đỏ và đế nến tròn
445.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Cốc trà thủy tinh có lọc trà thủy tinh at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Cốc trà thủy tinh có lọc trà thủy tinh
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ 6 chén thủy tinh 90ml kèm đĩa lót at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ 6 chén thủy tinh 90ml kèm đĩa lót
360.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ đôi trà hoa hồng và mộc mạch at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ đôi trà hoa hồng và mộc mạch
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hoa hoàng cúc khô 50gr at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hoa hoàng cúc khô 50gr
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ dụng cụ pha trà hoa văn at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ dụng cụ pha trà hoa văn
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hoa nhài khô 50gr at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hoa nhài khô 50gr
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bếp nến thủy tinh giữ nhiệt trái tim at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bếp nến thủy tinh giữ nhiệt trái tim
260.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hoa hoàng cúc khô 50gr at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hoa hoàng cúc khô 50gr
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Lọ mộc mạch trà hình trụ at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Lọ mộc mạch trà hình trụ
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm trà thủy tinh quai uốn và bếp nến giữ nhiệt tròn at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm trà thủy tinh quai uốn và bếp nến giữ nhiệt tròn
545.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Đĩa tầng đựng trái cây, bánh ngọt 2 tầng hoa at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Đĩa tầng đựng trái cây, bánh ngọt 2 tầng hoa
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp trà biếu đôi Ngọc Thúy trà ướp hoa nhài (đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp trà biếu đôi Ngọc Thúy trà ướp hoa nhài (đỏ)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp quà biếu đôi Ngọc Thúy trà ướp hoa nhài (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp quà biếu đôi Ngọc Thúy trà ướp hoa nhài (Vàng)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Trà hoa quả 180g at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Trà hoa quả 180g
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Trà ngọc Thúy thượng hạng hộp bát giác vàng 100g at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Trà ngọc Thúy thượng hạng hộp bát giác vàng 100g
150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm trà thủy tinh quai uốn đế nến trái tim và 6 chén 30ml at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm trà thủy tinh quai uốn đế nến trái tim và 6 chén 30ml
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Đĩa tầng đựng trái cây bánh ngọt 2 tầng tròn at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Đĩa tầng đựng trái cây bánh ngọt 2 tầng tròn
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ 10 gói Trà ướp hoa nhài 100g (túi hút chân không) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ 10 gói Trà ướp hoa nhài 100g (túi hút chân không)
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp quà biếu đôi Tân cương trà ướp hoa Nhài (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp quà biếu đôi Tân cương trà ướp hoa Nhài (Vàng)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ 10 gói trà Ngọc Thúy thượng hạng 100g (túi hút chân không) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ 10 gói trà Ngọc Thúy thượng hạng 100g (túi hút chân không)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp trà biếu đôi Shan tuyết trà ướp hoa nhài (vàng) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp trà biếu đôi Shan tuyết trà ướp hoa nhài (vàng)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm tử sa đại hồng bào ATQ14 (đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm tử sa đại hồng bào ATQ14 (đỏ)
1.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ dụng cụ pha trà dạng gấp tiện dụng (tre ép) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ dụng cụ pha trà dạng gấp tiện dụng (tre ép)
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm trà thủy tinh quai uốn và bếp nến giữ nhiệt trái tim at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm trà thủy tinh quai uốn và bếp nến giữ nhiệt trái tim
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm chén trà thủy tinh số 73 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm chén trà thủy tinh số 73
935.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ đôi trà hoa cúc at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ đôi trà hoa cúc
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Trà Ngọc Thúy hộp bát giác 100g at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Trà Ngọc Thúy hộp bát giác 100g
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm tử sa sần LTS1607003 - at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm tử sa sần LTS1607003 -
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Lọ mộc mạch trà hình trụ at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Lọ mộc mạch trà hình trụ
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm trà thủy tinh số 42 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm trà thủy tinh số 42
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm chu sa dáng trứng (đỏ nâu) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm chu sa dáng trứng (đỏ nâu)
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ đôi trà hoa hồng at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ đôi trà hoa hồng
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm chu sa dáng Thang Bà ATQ04 (đỏ nâu) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm chu sa dáng Thang Bà ATQ04 (đỏ nâu)
2.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm trà thủy tinh số 01 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm trà thủy tinh số 01
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp trà biếu đôi Ngọc Thúy trà ướp hoa nhài (đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp trà biếu đôi Ngọc Thúy trà ướp hoa nhài (đỏ)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm tử sa cà đoạn LTS1607002 - at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm tử sa cà đoạn LTS1607002 -
1.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ 3 gói Trà Tân cương thượng hạng 100gr (túi hút chân không) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ 3 gói Trà Tân cương thượng hạng 100gr (túi hút chân không)
330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm trà thủy tinh số 15 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm trà thủy tinh số 15
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm chén sứ thấu quang 03 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm chén sứ thấu quang 03
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ba chén thủy tinh quai kèm đĩa lót (Trong suốt) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ba chén thủy tinh quai kèm đĩa lót (Trong suốt)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ bốn chén thủy tinh có quai kèm đĩa lót (Trong suốt) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ bốn chén thủy tinh có quai kèm đĩa lót (Trong suốt)
240.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm chén trà thủy tinh số 60 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm chén trà thủy tinh số 60
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ 3 túi Trà Shan tuyết suối giàng 100g (Túi hút chân không) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ 3 túi Trà Shan tuyết suối giàng 100g (Túi hút chân không)
330.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Cốc pha trà tiện ích bằng sứ 01 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Cốc pha trà tiện ích bằng sứ 01
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ đôi trà hoa cúc và hoa nhài at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ đôi trà hoa cúc và hoa nhài
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm trà thủy tinh và đế nến tròn at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm trà thủy tinh và đế nến tròn
445.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp quà biếu đôi Tân cương trà ướp hoa Nhài (vàng) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp quà biếu đôi Tân cương trà ướp hoa Nhài (vàng)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Hộp bát giác trà ướp hoa nhài (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Hộp bát giác trà ướp hoa nhài (Đỏ)
260.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Ấm tử sa báo xuân mai phỏng cổ ATQ16 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Ấm tử sa báo xuân mai phỏng cổ ATQ16
3.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm chén trà thủy tinh số 64 at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm chén trà thủy tinh số 64
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Bạch Hạc Trà Bộ ấm trà thủy tinh quai uốn đế nến trái tim và 6 chén quai đĩa at 0.00 VND from Lazada
Bạch Hạc Trà - Bộ ấm trà thủy tinh quai uốn đế nến trái tim và 6 chén quai đĩa
850.000 đ

Bạch Hạc Trà Việt Nam

Bán chạy nhất các sản phẩm từ Bạch Hạc Trà bao gồm Bộ trà hoa cúc trắng và hoa hồng, Bộ trà hoa ngũ bình hoặc Bộ trà hoàng cúc và trà hoa quả. Khác nhau giữa 75.000 đ-4.000.000 đ VND, Bạch Hạc Trà sản phẩm được làm từ các vật liệu tốt nhất và đáng giá từng đồng chi tiêu. Các loại sản phẩm khác nhau của Bếp ăn, Tân trang nhà cửa hoặc Sản phẩm tắm & chăm sóc cơ thể được cung cấp bởi Bạch Hạc Trà.