đầu trang
tìm thấy 50 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp High Grade Universal Century Rx-0 Unicorn Gundam Destroy Mode. at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp High Grade Universal Century Rx-0 Unicorn Gundam Destroy Mode.
949.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Justice Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Justice Gundam
1.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp Real Grade MSN-06S Sinanju at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp Real Grade MSN-06S Sinanju
1.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Bộ lắp ráp Tàu chiến Hải quân 08 Garp's Marine Grand Ship Collection 08 Garp's Marine 0183661 at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Bộ lắp ráp Tàu chiến Hải quân 08 Garp's Marine Grand Ship Collection 08 Garp's Marine 0183661
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Destiny Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Destiny Gundam
1.189.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp High Grade GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS Hyakuri at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp High Grade GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS Hyakuri
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Zeta Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Zeta Gundam
1.189.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Versal Knight Gundams + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Versal Knight Gundams + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen
819.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Knight Gundams + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Knight Gundams + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen
649.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Second Gundam Dai Shoguns + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Second Gundam Dai Shoguns + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen
809.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Gundam Astray Red Frame at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Gundam Astray Red Frame
1.179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Wing Zero Custom EW at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Wing Zero Custom EW
1.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 High Grade Build Fighters Denial Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 High Grade Build Fighters Denial Gundam
879.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Freedom Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Freedom Gundam
1.179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Bộ 2 mô hình lắp ráp Gundam High Grade RX-0 Unicorn Gundam Destroy Mode và RX-0 Unicorn Gundam 02 Banshee Destroy Mode at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Bộ 2 mô hình lắp ráp Gundam High Grade RX-0 Unicorn Gundam Destroy Mode và RX-0 Unicorn Gundam 02 Banshee Destroy Mode
1.729.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp High Grade Universal Century Jesta at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp High Grade Universal Century Jesta
799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp Real Grade Zaku II at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp Real Grade Zaku II
1.179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Gundam Astray Red Frame + Tặng 01 Action Base RG 1/144 màu đen at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Gundam Astray Red Frame + Tặng 01 Action Base RG 1/144 màu đen
1.289.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Gundam GP01Fb FULL BURNERN at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Gundam GP01Fb FULL BURNERN
1.269.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS 1/100 Graze Standard Type/Commander Type at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS 1/100 Graze Standard Type/Commander Type
1.189.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Devil Dragon Blade Zero Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Devil Dragon Blade Zero Gundam
619.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp High Grade GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS Gundam Barbatos at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp High Grade GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS Gundam Barbatos
839.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Knight Superior Dragon at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Knight Superior Dragon
1.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Versal Knight Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Versal Knight Gundam
789.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp HG Silver Bullet at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp HG Silver Bullet
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Knight Superior Dragons + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Knight Superior Dragons + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen
1.239.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp High Grade GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS Gundam Barbatos & Long Distance Transport Booster at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp High Grade GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS Gundam Barbatos & Long Distance Transport Booster
1.679.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Knight Unicorn Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Knight Unicorn Gundam
669.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Gundam Exia at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Gundam Exia
1.229.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Delta Plus + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Delta Plus + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp High Grade GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS Hyakuren Amida`s Custom at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp High Grade GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS Hyakuren Amida`s Custom
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Knight Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Knight Gundam
619.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp High Grade GUNDAM THUNDERBOLT RGM-79 GM at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp High Grade GUNDAM THUNDERBOLT RGM-79 GM
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Musha Victorys + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Musha Victorys + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen
709.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp High Grade Gundam 00 Gundam Seven Sword/G . at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp High Grade Gundam 00 Gundam Seven Sword/G .
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Musha Gundams + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-02 màu xám at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Musha Gundams + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-02 màu xám
689.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp High Grade Universal Century Rx-0 Unicorn Gundam 02 Banshee Destroy Mode. at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp High Grade Universal Century Rx-0 Unicorn Gundam 02 Banshee Destroy Mode.
949.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Devil Dragon Blade Zero Gundams + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Devil Dragon Blade Zero Gundams + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen
649.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Musha Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Musha Gundam
659.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp High Grade GUNDAM THUNDERBOLT Full Armor Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp High Grade GUNDAM THUNDERBOLT Full Armor Gundam
1.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS 1/100 Schwalbe Graze (Mcgillis Type) at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS 1/100 Schwalbe Graze (Mcgillis Type)
1.189.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam RX-93-V2 Hi-Nu at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam RX-93-V2 Hi-Nu
689.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam RX-93-V Nu at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam RX-93-V Nu
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Bộ 2 mô hình lắp ráp Gundam High Grade FA-78 Full Armor Gundam và High Mobility Type ''Psycho Zaku'' at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Bộ 2 mô hình lắp ráp Gundam High Grade FA-78 Full Armor Gundam và High Mobility Type ''Psycho Zaku''
2.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp High Grade GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS Gundam Barbatos 6th Form at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp High Grade GUNDAM IRON BLOODED ORPHANS Gundam Barbatos 6th Form
869.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp High Grade Universal Century HIV Hi-Nu Gundam RX-93-V2 at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp High Grade Universal Century HIV Hi-Nu Gundam RX-93-V2
929.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Delta Plus at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Delta Plus
669.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô Hình Lắp Ráp High Grade Gundam 00 Gundam Exia Repair II at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô Hình Lắp Ráp High Grade Gundam 00 Gundam Exia Repair II
849.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Full Armor Knight Gundams + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Mô hình lắp ráp SD Gundam Legend BB Full Armor Knight Gundams + Tặng 1 bút kẻ lằn GM-01 màu đen
709.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BANDAI Bộ 2 mô hình lắp ráp Gundam High Grade Build Fighter Try Burning Và Denial Gundam at 0.00 VND from Lazada
BANDAI - Bộ 2 mô hình lắp ráp Gundam High Grade Build Fighter Try Burning Và Denial Gundam
1.599.000 đ

BANDAI Xây dựng Việt Nam

BANDAI Xây dựng thường được bán với 490.000 đ-2.199.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Xây dựng hoặc Nhân vật. BANDAI Xây dựng hôm nay chủ yếu được bán tại Đỏ hoặc Bạc, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Nhiều người yêu thích Mô Hình Lắp Ráp High Grade Universal Century Rx-0 Unicorn Gundam Destroy Mode., Mô hình lắp ráp tỷ lệ 1/144 Real Grade Justice Gundam hoặc Mô hình lắp ráp Real Grade MSN-06S Sinanju từ BANDAI Xây dựng. Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Lego, None hoặc OEM nếu bạn nghĩ BANDAI Xây dựng chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn.