đầu trang
tìm thấy 191 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men lam cổ -trúc lâm thiền viện at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men lam cổ -trúc lâm thiền viện
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu lòng xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu lòng xanh
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men rạn cổ bọc đồng dáng Nhật at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men rạn cổ bọc đồng dáng Nhật
1.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa dáng chuông men nâu lòng chén xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa dáng chuông men nâu lòng chén xanh
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ trà dáng Nhật bọc đồng men rạn -02 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ trà dáng Nhật bọc đồng men rạn -02
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men rêu vai vuông lòng xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men rêu vai vuông lòng xanh
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ Ấm tích và chén gốm vẽ tay hoa sen men lam cổ bọc đồng 1.5 lít at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ Ấm tích và chén gốm vẽ tay hoa sen men lam cổ bọc đồng 1.5 lít
1.399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vẽ hoa lan dây men kem at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vẽ hoa lan dây men kem
380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu lòng xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu lòng xanh
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén bọc đồng men rạn cổ at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén bọc đồng men rạn cổ
1.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Gạt tàn thuốc lá men rạn bọc đồng Bát Tràng-01 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Gạt tàn thuốc lá men rạn bọc đồng Bát Tràng-01
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu lòng trắng đầy đủ phụ kiện và khay at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu lòng trắng đầy đủ phụ kiện và khay
1.599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa Phúc Lộc Thọ men nâu chỉ đỏ lòng xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa Phúc Lộc Thọ men nâu chỉ đỏ lòng xanh
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vung lõm vai bọc đồng vẽ trúc lâm thất hiền men cổ at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vung lõm vai bọc đồng vẽ trúc lâm thất hiền men cổ
1.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vuốt taymen rạn cổ bọc đồng cao cấp at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vuốt taymen rạn cổ bọc đồng cao cấp
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm và tách trà men rạn giả cổ bộc đồng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm và tách trà men rạn giả cổ bộc đồng
1.390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ Ấm tích vẽ sơn thủy men rạn cổ bọc đồng 1.5 lít at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ Ấm tích vẽ sơn thủy men rạn cổ bọc đồng 1.5 lít
1.399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men rạn cổ vẽ trúc lâm thất hiền vung lõm bọc đồng cao cấp at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men rạn cổ vẽ trúc lâm thất hiền vung lõm bọc đồng cao cấp
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ trà dáng Nhật bọc đồng men rạn -02 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ trà dáng Nhật bọc đồng men rạn -02
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men rêu vai vuông lòng xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men rêu vai vuông lòng xanh
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bát Điếu men rạn cổ NV-522 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bát Điếu men rạn cổ NV-522
799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén màu trắng xanh men lam cổ at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén màu trắng xanh men lam cổ
799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén vuốt taymen rạn cổ bọc đồng cao cấp at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén vuốt taymen rạn cổ bọc đồng cao cấp
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ Ấm tích vẽ sơn thủy men rạn cổ bọc đồng 1.5 lít at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ Ấm tích vẽ sơn thủy men rạn cổ bọc đồng 1.5 lít
1.399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén gốm dáng Nhật men rạn cổ bọc đồng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén gốm dáng Nhật men rạn cổ bọc đồng
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ tích men rạn giả cổ bọc đồng 1.5 L 06 MRGC06 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ tích men rạn giả cổ bọc đồng 1.5 L 06 MRGC06
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén phúc lộc thọ dáng chuông men nâu lòng xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén phúc lộc thọ dáng chuông men nâu lòng xanh
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu lòng trắng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu lòng trắng
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu bọc đồng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu bọc đồng
799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bát điếu men bóng rạn at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bát điếu men bóng rạn
799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men rêu vai vuông lòng xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men rêu vai vuông lòng xanh
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vuốt dáng chuông men cổ vẽ trúc lâm thất hiền at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vuốt dáng chuông men cổ vẽ trúc lâm thất hiền
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men nâuvai vuông lòng xanh bọc đồng cao cấp at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men nâuvai vuông lòng xanh bọc đồng cao cấp
1.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén vuốt taymen rạn cổ bọc đồng cao cấp at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén vuốt taymen rạn cổ bọc đồng cao cấp
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men rêu at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men rêu
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa trúc đào men nâu chỉ đỏ lòng xan at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa trúc đào men nâu chỉ đỏ lòng xan
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bát Điếu bọc đồng men rạn cổ at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bát Điếu bọc đồng men rạn cổ
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ trà dáng Hồng bọc đồng men rạn at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ trà dáng Hồng bọc đồng men rạn
1.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa Phúc Lộc Thọ men nâu at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa Phúc Lộc Thọ men nâu
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bát điếu men rạn dáng vuông at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bát điếu men rạn dáng vuông
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men tro vẽ hoa đào cao cấp SV-052 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men tro vẽ hoa đào cao cấp SV-052
789.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men hỏa biến quýt at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men hỏa biến quýt
577.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm tích và chén vẽ trúc lâm thất hiền 1,25 lit men xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm tích và chén vẽ trúc lâm thất hiền 1,25 lit men xanh
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ đồ ăn vẽ Trúc men chàm at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ đồ ăn vẽ Trúc men chàm
2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men nâuvai vuông lòng xanh bọc đồng cao cấp at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men nâuvai vuông lòng xanh bọc đồng cao cấp
1.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men rạn cổ bọc đồng dáng Nhật. at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men rạn cổ bọc đồng dáng Nhật.
1.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa Phúc Lộc Thọ men nâu at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa Phúc Lộc Thọ men nâu
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vai bọc đồng men cổ số 2 vẽ trúc lâm thất hiền dáng chuông at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vai bọc đồng men cổ số 2 vẽ trúc lâm thất hiền dáng chuông
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén ấm vuông vẽ hoa đào men cổ at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén ấm vuông vẽ hoa đào men cổ
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vai vuông khắc hoa mai men đen bọc đồng và khay gỗ hương cao cấp at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vai vuông khắc hoa mai men đen bọc đồng và khay gỗ hương cao cấp
2.999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ trà dáng Nhật bọc đồng men rạn at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ trà dáng Nhật bọc đồng men rạn
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men bóng 350ml kèm khay tre -01 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men bóng 350ml kèm khay tre -01 (Xanh)
398.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men lam cổ vẽ trúc lâm thất hiền quai ấm đồng vung lõm at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men lam cổ vẽ trúc lâm thất hiền quai ấm đồng vung lõm
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men đen hoa sen họa tiết at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men đen hoa sen họa tiết
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén vuốt taymen rạn cổ bọc đồng cao cấp at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén vuốt taymen rạn cổ bọc đồng cao cấp
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm và tách trà men rạn giả cổ bộc đồng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm và tách trà men rạn giả cổ bộc đồng
1.390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén gốm tử sa sao vàng men nâu at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén gốm tử sa sao vàng men nâu
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vuốt taymen rạn cổ bọc đồng cao cấp at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vuốt taymen rạn cổ bọc đồng cao cấp
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vai bọc đồng men cổ số 2 vẽ trúc lâm thất hiền dáng chuông at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vai bọc đồng men cổ số 2 vẽ trúc lâm thất hiền dáng chuông
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men bóng vẽ lá at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men bóng vẽ lá
425.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa trúc đào men nâu chỉ đỏ lòng xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa trúc đào men nâu chỉ đỏ lòng xanh
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men đen quả lõm at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men đen quả lõm
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa trúc đào men nâu chỉ đỏ lòng xan at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - TEST SKU (Please DO NOT place orders) Bộ ấm chén tử sa trúc đào men nâu chỉ đỏ lòng xan
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men lam cổ vẽ trúc lâm thất hiền quai ấm đồng vung lõm at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men lam cổ vẽ trúc lâm thất hiền quai ấm đồng vung lõm
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ trà tử sa men nâu 3 chân at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ trà tử sa men nâu 3 chân
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Điếu bát bọc đồng họa tiết đào hóa phượng men rạn cổ 20ccm at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Điếu bát bọc đồng họa tiết đào hóa phượng men rạn cổ 20ccm
800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men rạn cổ bọc đồng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men rạn cổ bọc đồng
2.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa dáng chuông men nâu chỉ đỏ lòng trắng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa dáng chuông men nâu chỉ đỏ lòng trắng
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén uống trà men trắng có hoa at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén uống trà men trắng có hoa
399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm tích và chén vẽ trúc lâm thất hiền 1,25 lit men xanh at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm tích và chén vẽ trúc lâm thất hiền 1,25 lit men xanh
899.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa chỉ bạc men nâu lòng trắng đầy đủ phụ kiện at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa chỉ bạc men nâu lòng trắng đầy đủ phụ kiện
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu lòng trắng đầy đủ phụ kiện và khay at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa dáng chóp men nâu lòng trắng đầy đủ phụ kiện và khay
1.599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men nâuvai vuông lòng xanh bọc đồng cao cấp at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa phúc lộc thọ men nâuvai vuông lòng xanh bọc đồng cao cấp
1.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ Ấm tích và chén gốm vẽ tay hoa sen men lam cổ bọc đồng 1.5 lít at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ Ấm tích và chén gốm vẽ tay hoa sen men lam cổ bọc đồng 1.5 lít
1.399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ trà men xanh dáng quả hồng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ trà men xanh dáng quả hồng
1.260.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ trà men xanh dáng quả hồng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ trà men xanh dáng quả hồng
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men trắng xanh vẽ hoa đào đầy đủ phụ kiện at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men trắng xanh vẽ hoa đào đầy đủ phụ kiện
670.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén gốm phúc lộc thọmen đen chỉ bạc lòng trắng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén gốm phúc lộc thọmen đen chỉ bạc lòng trắng
799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vuông đầy đủ phụ kiện men rạn cổ bọc đồng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vuông đầy đủ phụ kiện men rạn cổ bọc đồng
1.699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Điếu bát bọc đồng vẽ trúc lam thất hiên men lam cổ dáng thắt đường kính 20cm at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Điếu bát bọc đồng vẽ trúc lam thất hiên men lam cổ dáng thắt đường kính 20cm
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men rạn cổ bọc đồng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men rạn cổ bọc đồng
2.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vuông đầy đủ phụ kiện men rạn cổ bọc đồng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vuông đầy đủ phụ kiện men rạn cổ bọc đồng
1.699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Lọ chè men rạn bọc đồng Bát Tràng-01 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Lọ chè men rạn bọc đồng Bát Tràng-01
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén dáng tròn men đen khắc hoa mai trắng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén dáng tròn men đen khắc hoa mai trắng
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ Đồ Ăn Men Cổ at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ Đồ Ăn Men Cổ
1.499.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ trà dáng vại bọc đồng men rạn at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ trà dáng vại bọc đồng men rạn
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm và tách trà men rạn giả cổ bọc đồng Bát Tràng-03 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm và tách trà men rạn giả cổ bọc đồng Bát Tràng-03
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Lọ chè men rạn bọc đồng Bát Tràng-02 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Lọ chè men rạn bọc đồng Bát Tràng-02
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men bóng 350ml kèm khay tre -02 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men bóng 350ml kèm khay tre -02 (Xanh)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa dáng chuông men nâu chỉ đỏ lòng trắng at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa dáng chuông men nâu chỉ đỏ lòng trắng
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén bọc đồng men rạn cổ kèm khay at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén bọc đồng men rạn cổ kèm khay
1.699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén tử sa phù dung men đen đắp nổi đầy đủ phụ kiện at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén tử sa phù dung men đen đắp nổi đầy đủ phụ kiện
890.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén màu trắng xanh men lam cổ at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén màu trắng xanh men lam cổ
799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén uống trà men trắng có hoa at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén uống trà men trắng có hoa
399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén vàng men nứt at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén vàng men nứt
950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men đen lòng xanh khắc chìm Hoa sen at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men đen lòng xanh khắc chìm Hoa sen
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men bóng 350ml kèm khay tre -03 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men bóng 350ml kèm khay tre -03 (Xanh)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Lọ chè men rạn bọc đồng Bát Tràng-02 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Lọ chè men rạn bọc đồng Bát Tràng-02
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ trà men xanh bọc đồng 04 MXBĐ04 at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ trà men xanh bọc đồng 04 MXBĐ04
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
BÁT Tràng Bộ ấm chén men ngọc hình cá 3D Xanh ngọc at 0.00 VND from Lazada
BÁT Tràng - Bộ ấm chén men ngọc hình cá 3D Xanh ngọc
269.000 đ