Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 49 sản phẩm

Dép xỏ ngón Bitis thương hiệu của người Việt, hội tụ đủ về chất lượng, kiểu dáng thời trang, mẫu mã đa dạng, đặc biệt mua sắm thoải mái với mã giảm giá hấp dẫn tại iprice

Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW071800XDG (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW071800XDG (Xanh dương)
165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón nữ SXW069200NAU (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón nữ SXW069200NAU (Nâu)
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón nữ SXW022700NAU (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón nữ SXW022700NAU (Nâu)
170.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW068600HOG (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW068600HOG (Hồng)
130.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nam SXM022100XDG (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nam SXM022100XDG (Xanh dương)
165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nam DXM138600DEN (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nam DXM138600DEN (Đen)
165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW059100DOO (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW059100DOO (Đỏ)
140.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW068400NAU (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW068400NAU (Nâu)
170.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nam DXM141800NAU (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nam DXM141800NAU (Nâu)
175.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW071800NAU (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW071800NAU (Nâu)
165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ DXW168088DEN (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ DXW168088DEN (Đen)
125.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ THG333200DEN (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ THG333200DEN (Đen)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW066800DEN (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW066800DEN (Đen)
185.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ DXW167700DOG (Đồng) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ DXW167700DOG (Đồng)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW060900HOG (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW060900HOG (Hồng)
100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW036200XDG (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW036200XDG (Xanh dương)
122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón nữ DXW166400XMN (Xanh mi nơ) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón nữ DXW166400XMN (Xanh mi nơ)
210.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón nữ SXW008600DEN (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón nữ SXW008600DEN (Đen)
75.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW071800TIM (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW071800TIM (Tím)
165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW068600XDG (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW068600XDG (Xanh dương)
130.000 đ
Mua ngay tại
Bigshop
Biti’s Dép xốp nam xỏ ngón Biti's at 0.00 VND from Bigshop
Biti’s - Dép xốp nam xỏ ngón Biti's
165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón xốp bé trai Batman DXB117699XMN (Xanh mi nơ) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón xốp bé trai Batman DXB117699XMN (Xanh mi nơ)
130.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón nữ SXW069200DEN (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón nữ SXW069200DEN (Đen)
200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW064800XAM (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW064800XAM (Xám)
185.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nam SXM022100XMN (Xanh mi nơ) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nam SXM022100XMN (Xanh mi nơ)
165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón xốp bé trai Batman DLB007299VAG (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón xốp bé trai Batman DLB007299VAG (Vàng)
68.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón xốp bé trai Batman DXB117699Cam (Cam) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón xốp bé trai Batman DXB117699Cam (Cam)
130.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón nữ DXW177588VAG (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón nữ DXW177588VAG (Vàng)
175.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép kẹp bé trai cao 1cm SLB003800 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép kẹp bé trai cao 1cm SLB003800 (Nâu)
55.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW068000NAU (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW068000NAU (Nâu)
185.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW050400DEN (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW050400DEN (Đen)
120.000 đ
Mua ngay tại
Bigshop
Biti’s Dép lào nam Biti's at 0.00 VND from Bigshop
Biti’s - Dép lào nam Biti's
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón nữ SXW070000DEN (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón nữ SXW070000DEN (Đen)
110.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép kẹp nữ dlw023088vag (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép kẹp nữ dlw023088vag (Vàng)
70.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW074400TIM (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW074400TIM (Tím)
155.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nam DXM138600NAU (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nam DXM138600NAU (Nâu)
165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ THG333200NAU (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ THG333200NAU (Nâu)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nam SXM022300XAM (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nam SXM022300XAM (Xám)
165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón nữ SXW050400VAG (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón nữ SXW050400VAG (Vàng)
120.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW050100VAG (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW050100VAG (Vàng)
112.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép lào bé trai đế sẹp DLB006400 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép lào bé trai đế sẹp DLB006400 (Đỏ)
55.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép kẹp bé trai cao 1cm DLB006799 (Cam) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép kẹp bé trai cao 1cm DLB006799 (Cam)
68.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép kẹp bé trai cao 1cm DLB006500 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép kẹp bé trai cao 1cm DLB006500 (Đen)
55.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nam SXM022200XAM (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nam SXM022200XAM (Xám)
175.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ SXW066800NAU (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ SXW066800NAU (Nâu)
185.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép kẹp bé gái cao 1cm DLB006622 (Xanh nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép kẹp bé gái cao 1cm DLB006622 (Xanh nhạt)
62.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón nữ DXW166400Trắng (Trắng) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón nữ DXW166400Trắng (Trắng)
210.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xỏ ngón xốp bé trai Batman DLB007299XDG (Xanh dương) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xỏ ngón xốp bé trai Batman DLB007299XDG (Xanh dương)
68.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Biti's Dép xốp nữ cao 3 phân SXW060900 (Xanh lá cây) at 0.00 VND from Lazada
Biti's - Dép xốp nữ cao 3 phân SXW060900 (Xanh lá cây)
100.000 đ

Về Dep Xo Ngon Bitis tại Việt Nam

Dép xỏ ngón Bitis độc quyền Việt Nam

Là một nhà sản xuất giày dép uy tín độc quyền sau hơn 33 năm hoạt động, sản phẩm của hãng Bitis đã đi vào tiềm thức của mỗi người Việt. Một bước chân không mỏi luôn khẳng định mình lấy niềm tin từ người tiêu dùng trong nước, đến sánh vai với cả công nghệ hàng đầu quốc tế, tự tin mang lại những sự sáng tạo qua sản phẩm phân phối sỉ lẻ toàn cầu. Nhắc tới dép xỏ ngón của Bitis ắt hẳn ai cũng nghĩ đến chất lượng bền bỉ, thoải mái, thoáng mát, ôm dáng chân và nhiều mẫu mã từ nam đến nữ và cả trẻ nhỏ.

Hiện nay với cuồng sóng mua hàng trực tuyến, iprice giúp bạn cập nhật nhanh nhất những mẫu mã mới từ thương hiệu nổi tiếng Bitis và bỏ túi mua hàng một cách hiệu quả nhất.

Dép xỏ ngón Bitis giải cứu bàn chân và bạn thân mùa hè

Bạn thân của mùa hè là hiển nhiên nhắc đến dép xỏ ngón, hoàn hảo cho thời tiếp nóng, hơn nữa là xu hướng cực hót mỗi khi đi biển, dạo chơi vì ngoài vẻ mát mẻ, tiện dụng còn là phụ kiện tuyệt vời khi đi biển và đi bơi.

Bên cạnh đó với các chàng trai tuy bị đánh đồng với tính từ xuề xòa, kém sang nếu không biết cách mix đồ với dép xỏ ngón. Do đó Bitis luôn đặc biệt chú trọng kiểu dáng nam tính và dễ dàng phối đồ để chàng dù có chỉn chu đến mấy vẫn thích thú với sự “ xộc xệch” thời điểm nào đó trong ngày.

Đặc biệt dép xỏ ngón Bitis cho trẻ em được quan tâm đặc biệt, giúp ba mẹ yên tâm về chất lượng an toàn, đảm bảo, hơn cả luôn hợp xu hướng. Bitis thay lời ba mẹ thể hiện tình yêu thương trẻ thơ qua theo bước chân con từng ngày.

Bí quyết chọn dép xỏ ngón đúng cách

  • Nên chọn đôi dép xỏ ngón có phần đế dày và dốc hơn
  • Phần quai làm từ chất liệu tốt, mềm, đảm bảo chất lượng
  • Có thêm phần chịu lực cho mu bàn chân
  • Đi vừa chân và đúng với phom bàn chân Việt

Những tiêu chí trên không còn là băn khoăn vì Bitis đưa mọi yêu cầu vào trong từng thiết kế, công nghệ tốt nhất, có phần dây hỗ trợ đảm bảo vững chắc khi mang và di chuyển. Vì vậy sở hữu đôi dép xỏ ngón từ Bitis là một lựa chọn hoàn hảo cho đôi chân thoải mái và bảo vệ sức khỏe bàn chân lâu dài.

Săn dép xỏ ngón đẹp giá rẻ tại iprice

Giờ đây dù bạn có ở bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc iprice giúp bạn mua sắm giày dép đẹp chỉ trong click, đặc biệt thương hiệu nổi tiếng Made in Việt Nam giày Bitis, dép xỏ ngón Bitis đẹp sẽ đến tận tay khách hàng. Và đừng quên sử dụng mã giảm giá để tiết kiệm tối đa trên từng sản phẩm tại gian hàng trực tuyến bạn lựa chọn nhé.