đầu trang
tìm thấy 109 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo
269.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie Cung Kim Ngưu at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie Cung Kim Ngưu
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Ballie Cutie & Lotus at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Ballie Cutie & Lotus
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie & Chữ Om at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie & Chữ Om
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie Cung Hổ Cáp at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie Cung Hổ Cáp
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Cung Cự Giải at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Cung Cự Giải
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Đôi Bạc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Đôi Bạc
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms
650.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Chữ Om at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Chữ Om
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Charm An at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Charm An
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh
1.550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Turquoise Và Charm An at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Turquoise Và Charm An
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch Anh
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Turquoise Và Charm Lộc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Turquoise Và Charm Lộc
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Cung Song Tử at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Cung Song Tử
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Charm Lộc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Charm Lộc
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Onyx Và Trái Tim Đính Đá at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Onyx Và Trái Tim Đính Đá
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Ballie Cutie & Hamsa at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Ballie Cutie & Hamsa
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch Anh
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Turquoise Và Trái Tim Đính Đá at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Turquoise Và Trái Tim Đính Đá
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Ballie Cutie Biểu Tượng Phúc Lộc Thọ at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Ballie Cutie Biểu Tượng Phúc Lộc Thọ
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Onyx Và Charm Lộc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Onyx Và Charm Lộc
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie Cung Nhân Mã at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie Cung Nhân Mã
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Ballie Cutie Om Hamsa & Zodiac at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Ballie Cutie Om Hamsa & Zodiac
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Onyx Đen Mặt Phật và chữ Om at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Onyx Đen Mặt Phật và chữ Om
1.550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Onyx Và Chữ Om at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Onyx Và Chữ Om
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie Cung Bảo BÌnh at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie Cung Bảo BÌnh
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Cung Xử Nữ at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Cung Xử Nữ
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Đức at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Đức
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Trái Tim Đính Đá at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Trái Tim Đính Đá
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie Cung Song Ngư at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie Cung Song Ngư
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Carnelian Và Charm Đức at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Carnelian Và Charm Đức
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie Cung Ma kết at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie Cung Ma kết
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Thạch Anh Khói Và Charm Lộc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Thạch Anh Khói Và Charm Lộc
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Bàn Tay Hamsa at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Bàn Tay Hamsa
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie Cung Bạch dương at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie Cung Bạch dương
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Ballie Cutie & Hamsa at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Ballie Cutie & Hamsa
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Ballie Cutie Om Sen Hamsa at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Ballie Cutie Om Sen Hamsa
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Cung Sư Tử at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Cung Sư Tử
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng tay đá hộ mệnh thạch anh khói mặt Phật & chữ Om at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng tay đá hộ mệnh thạch anh khói mặt Phật & chữ Om
1.550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh
2.750.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Ballie Cutie &Hoa Sen at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Ballie Cutie &Hoa Sen
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Đôi Bạc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Đôi Bạc
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo
269.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms
650.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie & Hamsa at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie & Hamsa
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Hoa Sen at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Hoa Sen
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Ballie Cutie Cung Bạch Dương at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Ballie Cutie Cung Bạch Dương
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone và Chữ Om at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone và Chữ Om
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms
650.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Cung Hổ Cáp at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Cung Hổ Cáp
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms
750.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch Anh Khói Và Charm An at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch Anh Khói Và Charm An
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Biểu Tượng Hoa Sen Bạc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Biểu Tượng Hoa Sen Bạc
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie Cung Thiên bình at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie Cung Thiên bình
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Turquoise Và Charm Đức at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Turquoise Và Charm Đức
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo
269.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Onyx Đen Và Charm An at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Onyx Đen Và Charm An
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc tay Ballie Cutie Cung Song Tử at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc tay Ballie Cutie Cung Song Tử
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Đôi Bạc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Đôi Bạc
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Đôi Bạc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Đôi Bạc
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Carnelian Và Charm Lộc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Carnelian Và Charm Lộc
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Biểu Tượng Hamsa at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Biểu Tượng Hamsa
550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Charm Đức at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Blue Goldstone Và Charm Đức
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms
750.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Biểu Tượng Hoa Sen at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Biểu Tượng Hoa Sen
550.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo
269.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo
269.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch Anh Khói & chữ An at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch Anh Khói & chữ An
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Carnelian Và Charm An at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Carnelian Và Charm An
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Turquoise và Chữ Om at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Turquoise và Chữ Om
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Ballie Cutie Cung Sư Tử at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Ballie Cutie Cung Sư Tử
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Ballie Cutie Cung Cự Giải at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Ballie Cutie Cung Cự Giải
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Ballie Cutie Om Hamsa & Zodiac at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Ballie Cutie Om Hamsa & Zodiac
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch Anh Tím & Hoa Sen at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch Anh Tím & Hoa Sen
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Đôi Bạc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Đôi Bạc
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Ballie Cutie & Chữ Om at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Ballie Cutie & Chữ Om
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Hamsa at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Hamsa
450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Đôi Bạc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Đôi Bạc
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc 3 Biểu Tượng Lucky Charms
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Turquoise Và Hoa Sen at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Turquoise Và Hoa Sen
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Cung Song Ngư at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Cung Song Ngư
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Đôi Bạc at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Đôi Bạc
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms
750.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch anh Tím & chữ Đức at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Thạch anh Tím & chữ Đức
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay 2 Biểu Tượng Lucky Charms
750.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Cung Ma Kết at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Cung Ma Kết
950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Lắc Tay Bạc Cung Bảo Bình at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Lắc Tay Bạc Cung Bảo Bình
850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Brilloz Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Onyx Và Bàn Tay Hamsa at 0.00 VND from Zalora
Brilloz - Vòng Tay Đá Hộ Mệnh Onyx Và Bàn Tay Hamsa
1.015.000 đ

Brilloz Vòng đeo tay Việt Nam

Điều tốt nhất về Brilloz Vòng đeo tay là bạn có thể nhận được chúng trong Đỏ, Đen hoặc Xanh lá! Vòng Tay Lụa Cung Hoàng Đạo, Lắc tay Ballie Cutie Cung Kim Ngưu hoặc Lắc Tay Bạc Ballie Cutie & Lotus sản phẩm phổ biến nhất của Brilloz Vòng đeo tay mà bạn có thể mua trực tuyến. Ngoài Brilloz Vòng đeo tay, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Bipbi, Gemstone Bank hoặc Not Specified. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Brilloz Vòng đeo tay với một mức giá giữa 269.000 đ-2.750.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Vòng đeo tay, Bộ trang sức hoặc Dây chuyền.