đầu trang
tìm thấy 124 sản phẩm

Trung thành với gam màu trung tính, và thiết kế kẻ sọc đặc trưng, nhưng chưa bao giờ đồng hồ Burberry trở nên nhàm chán với những người yêu mến sự tinh tế và sang trọng. Tìm hiểu các bộ sưu tập đồng hồ nữ Burberry qua các năm gần đây nhé.

Burberry Đồng hồ Nữ BU697 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU233 Diamond Kèm vòng dây da
2.099.000 đ
Donghogiagoc.vn
−48%
Burberry Đồng hồ Nữ BU172
2.099.000 đ 4.080.000 đ
Linhdongho.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU115
1.299.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU158
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU157
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU154
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU696 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU231 Diamond Kèm vòng dây da
2.099.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU164
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU886 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU232 Diamond Kèm vòng dây da
2.099.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU9105.1 Rose Gold (32mm & 26mm)
1.199.000 đ
25giovang.vn
−48%
Burberry Đồng hồ Nữ BU171
2.099.000 đ 4.080.000 đ
Linhdongho.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU388.9 (32mm & 26mm)
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU899.2 kèm vòng đeo
2.099.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU151.9 Gold
1.599.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU245 Kèm vòng dây da
1.999.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU9108.7 Rose Gold (32mm & 26mm)
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU177 Diamond
1.599.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU241 Kèm vòng dây da
1.999.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU885 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU242 Kèm vòng dây da
1.999.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU4212 Gold
1.999.000 đ
25giovang.vn
−48%
Burberry Đồng hồ Nữ BU174
2.099.000 đ 4.080.000 đ
Linhdongho.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU898 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU244 Kèm vòng dây da
1.999.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU243 Kèm vòng dây da
1.999.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU4330
1.899.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU9106.1 Rose Gold (32mm & 26mm)
1.299.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU889 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU699 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU162
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU897.6 kèm vòng đeo
2.099.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU129
1.299.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU120
1.299.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU169
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU171
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU163
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
−49%
Burberry Đồng hồ Nữ BU108
1.399.000 đ 2.750.000 đ
Linhdongho.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU146
1.299.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU22698 Diamond & Gold
1.499.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU898.7 kèm vòng đeo
2.099.000 đ
25giovang.vn
−48%
Burberry Đồng hồ Nữ BU173
2.099.000 đ 4.080.000 đ
Linhdongho.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU998 Sport
1.999.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU897 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU197
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU119
1.999.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU4224
1.899.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU152
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU895.1 kèm vòng đeo
2.099.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU168 Diamond
1.799.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU4331
1.899.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU389.7 (32mm & 26mm)
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU156
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU225
1.999.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU9985 Sport
1.999.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU101
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU899 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU4213 Gold
1.999.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU894 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU138
1.299.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU123
1.299.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU13302
1.999.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU161
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
−49%
Burberry Đồng hồ Nữ BU157
1.499.000 đ 2.960.000 đ
Linhdongho.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU172
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU151
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU175
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU22678 Diamond
1.399.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU160
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU43320
1.899.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU174
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU22688 Diamond & Gold
1.499.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU165
1.299.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU224
1.999.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU173
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU130
1.299.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU246 Kèm vòng dây da
1.999.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU884 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
−49%
Burberry Đồng hồ Nữ BU105
1.399.000 đ 2.750.000 đ
Linhdongho.vn
−49%
Burberry Đồng hồ Nữ BU158
1.499.000 đ 2.960.000 đ
Linhdongho.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU150.9 Gold
1.599.000 đ
25giovang.vn
−49%
Burberry Đồng hồ Nữ BU130
1.299.000 đ 2.580.000 đ
Linhdongho.vn
−48%
Burberry Đồng hồ Nữ BU175
2.099.000 đ 4.080.000 đ
Linhdongho.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU223
1.999.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU893 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU896.7 kèm vòng đeo
2.099.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU122.9 Gold
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU176 Diamond
1.599.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU170
1.399.000 đ
Donghogiagoc.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU896 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU13304
1.999.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU898.4 kèm vòng đeo
2.099.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU133.7D (32mm & 26mm)
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU9906
1.399.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU887 - Dây da cao cấp
1.199.000 đ
25giovang.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU132.7D (32mm & 26mm)
1.199.000 đ
25giovang.vn
−50%
Burberry Đồng hồ Nữ BU122 Diamond
1.899.000 đ 3.850.000 đ
Linhdongho.vn
Burberry Đồng hồ Nữ BU1368.7 Rose Gold (32mm & 26mm)
1.199.000 đ
25giovang.vn

Đồng hồ nữ Burberry chính hãng - nguồn cảm hứng bất tận và xa xỉ cho thời trang Việt Nam

Khi nhắc đến Burberry, sẽ không ai còn thấy xa lạ với hãng đồng hồ nổi tiếng này. Nét sang trọng, cổ điển đến từ vương quốc Anh được khắc họa đậm nét qua những họa tiết ca-rô đặc trưng, các đường thẳng vuông góc giản dị với sắc màu đỏ, đen, trắng và màu lông lạc đà. Ngoài việc sản xuất những mẫu đồng hồ nổi tiếng thì hãng còn kinh doanh các sản phẩm đình đám khác như nước hoa, áo quần, túi xách. Thế nhưng tạm gác những món hàng xa xỉ ấy qua một bên, chúng ta hãy chỉ tìm hiểu về đồng hồ nữ Burberry để thấy được nét đẹp của từng dòng sản phẩm là gì nhé!

Bộ sưu tập The Britain phảng phất sắc màu thiên nhiên

Dòng đồng hồ The Britain được Burberry trình làng lần đầu tiên vào thập niên 1920. Với tên gọi “The Britain”, những chiếc đồng hồ tự động này kết hợp cùng thiết kế đặc trưng của Burberry pha với nét hiện đại, đổi mới tạo thành một chiếc đồng hồ tiện dụng, thanh lịch, đồng thời đánh dấu những bước đi đầu tiên của thương hiệu vào thị trường đồng hồ cao cấp.

Tái xuất vào năm 2015, những mẫu đồng hồ The Britain kế thừa trọn vẹn tinh hoa di sản của nhà mốt Burberry như họa tiết kẻ sọc đặc trưng, niềng bọc xung quanh bề mặt đồng hồ mô phỏng móc hình chữ D cùng bảng màu gợi đến những mẫu áo khoác trench trứ danh của Burberry. Tinh thần thiết kế của The Britain khá trẻ trung với sắc màu hiện đại và cá tính như màu vàng hoa thủy tiên (daffodil yellow), màu đỏ mận sẫm (dark damson), màu xanh khổng tước (peacock green), và màu xanh chuồn chuồn (dragonfly blue). Ngoài ra, để tăng thêm độ khan hiếm, Burberry còn giới thiệu thêm dòng "The Britain Icon Check" được đặt làm riêng cho từng vị khách dành cho nam và nữ.

Bộ sưu tập The City tinh tế từng chi tiết

Với những tín đồ thời trang "ca-rô sọc", khi nghe đến The City sẽ nghĩ đến ngay London - cái nôi của nguồn cảm hứng thời trang xứ sương mù, và bộ sưu tập đồng hồ The City của Burberry cũng không phải là một ngoại lệ. Các thiết kế thể hiện rõ nét những rung động chuyển mình của thành phố London hiện đại mà cổ kính, năng động mà trầm mặc. Thiết kế kẻ sọc xuất hiện trên cả mặt số, dây và nút điều chỉnh của sản phẩm, kết hợp với chất liệu kim loại và màu sắc cổ điển, mang lại nét cuốn hút khó cưỡng cho The City. Một cô gái sở hữu chiếc đồng hồ nữ Burberry từ The City sẽ chẳng cần phải "nặng nề" phụ kiện trang sức, bởi một chiếc đồng hồ danh giá là quá đủ cho một phong cách thời trang đẳng cấp. Dưới đây là tên một số "chiến binh" trong bộ sưu tập The City, bạn có thể tham khảo:

  • The City Women's Swiss Diamond Accent Stainless Steel Bracelet BU9125
  • The City Diamond Indexes BU9148
  • The City Women's Swiss Nude Leather Strap BU9109
  • The City Piping Check Leather Ladies Watch BU9137

Không bỏ qua nhu cầu gắn kết của các cặp tình nhân, Burberry cũng giới thiệu đến giới thời trang mẫu đồng hồ đôi Burberry sang trọng. Thời gian là điều khi chúng ta cho đi là không thể lấy lại được, vậy thì còn gì quý hơn khi cùng nhau chia sẻ từng khoảnh khắc cùng đồng hồ đôi Burberry, thêm yêu thương mỗi ngày.

Danh mục sản phẩm

Điện máy

Thời trang

Thể thao & Dã ngoại

Đồ gia dụng

Đồ trẻ em

Sức khỏe & Làm đẹp

Ô tô, xe máy

Hiển thị tất cả