Thực phẩm bổ sung CALIFORNIA

tìm thấy 90 sản phẩm
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 11 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
3.050.000 đ 4.235.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 3 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
940.000 đ 1.305.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 10 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
4.644.000 đ 6.450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 6 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
2.787.000 đ 3.870.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 4 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
1.685.000 đ 2.340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 5 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
1.566.000 đ 2.175.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 11 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
5.109.000 đ 7.095.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 2 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
843.000 đ 1.170.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 10 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
3.132.000 đ 4.350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 9 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
4.439.000 đ 6.165.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 13 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
4.072.000 đ 5.655.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 2 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
828.000 đ 1.170.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 8 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
3.312.000 đ 4.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 2 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
627.000 đ 870.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 10 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
4.932.000 đ 6.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 10 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
4.140.000 đ 5.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 15 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
4.698.000 đ 6.525.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 7 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
2.898.000 đ 4.095.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 3 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
1.480.000 đ 2.055.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 11 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
3.446.000 đ 4.785.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 12 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
5.055.000 đ 7.020.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 8 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
3.370.000 đ 4.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 11 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
4.554.000 đ 6.435.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 1 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
314.000 đ 435.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 14 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
5.796.000 đ 8.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 12 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
4.968.000 đ 7.020.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 9 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
2.495.000 đ 3.465.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 4 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
1.656.000 đ 2.340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 3 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
832.000 đ 1.155.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 6 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
2.528.000 đ 3.510.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 9 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
4.180.000 đ 5.805.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 2 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
929.000 đ 1.290.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 14 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
4.385.000 đ 6.090.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 2 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
987.000 đ 1.370.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 6 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
1.664.000 đ 2.310.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 8 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
2.218.000 đ 3.080.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 4 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
1.858.000 đ 2.580.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 4 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
1.253.000 đ 1.740.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 8 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
2.506.000 đ 3.480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 1 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
465.000 đ 645.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 5 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
2.466.000 đ 3.425.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 5 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
1.386.000 đ 1.925.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 14 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
3.881.000 đ 5.390.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 7 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
2.193.000 đ 3.045.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 8 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
3.946.000 đ 5.480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 15 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
4.158.000 đ 5.775.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 9 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
3.791.000 đ 5.265.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 5 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
2.070.000 đ 2.925.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 3 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
1.264.000 đ 1.755.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 12 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
3.759.000 đ 5.220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 13 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
6.412.000 đ 8.905.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 11 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
4.634.000 đ 6.435.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 15 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
6.318.000 đ 8.775.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 7 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
3.251.000 đ 4.515.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 3 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
1.394.000 đ 1.935.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 9 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
2.819.000 đ 3.915.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 5 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
2.106.000 đ 2.925.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 5 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
2.322.000 đ 3.225.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 6 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
2.960.000 đ 4.110.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 12 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
5.573.000 đ 7.740.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 1 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
494.000 đ 685.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 1 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
278.000 đ 385.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 8 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
3.716.000 đ 5.160.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 13 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
3.604.000 đ 5.005.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 14 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
5.897.000 đ 8.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 13 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
5.476.000 đ 7.605.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 12 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
5.919.000 đ 8.220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 10 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
4.212.000 đ 5.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 2 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
555.000 đ 770.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 7 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
3.453.000 đ 4.795.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 9 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
3.726.000 đ 5.265.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 7 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
2.949.000 đ 4.095.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 7 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
1.941.000 đ 2.695.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 1 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím)
422.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 13 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
5.382.000 đ 7.605.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 15 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
6.966.000 đ 9.675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 10 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
2.772.000 đ 3.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 15 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
7.398.000 đ 10.275.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 12 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
3.327.000 đ 4.620.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 4 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc)
1.109.000 đ 1.540.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 3 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
1.242.000 đ 1.755.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 14 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
6.905.000 đ 9.590.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 1 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
414.000 đ 585.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 11 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
5.426.000 đ 7.535.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 6 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
2.484.000 đ 3.510.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 4 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc)
1.973.000 đ 2.740.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 14 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
6.502.000 đ 9.030.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
CALIFORNIA COMBO 15 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) &Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc)
6.210.000 đ 8.775.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 13 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ)
6.038.000 đ 8.385.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
CALIFORNIA COMBO 6 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc)
1.880.000 đ 2.610.000 đ
Lazada

Bảng giá Top Thực phẩm bổ sung CALIFORNIA 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
CALIFORNIA COMBO 11 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc) 3.050.000 đ Lazada
CALIFORNIA COMBO 3 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc) 940.000 đ Lazada
CALIFORNIA COMBO 10 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ) 4.644.000 đ Lazada
CALIFORNIA COMBO 6 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ) 2.787.000 đ Lazada
CALIFORNIA COMBO 4 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím) 1.685.000 đ Lazada
CALIFORNIA COMBO 5 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc) 1.566.000 đ Lazada
CALIFORNIA COMBO 11 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ) 5.109.000 đ Lazada
CALIFORNIA COMBO 2 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 1kg (Nhập Úc- Mẫu mới tem tím) 843.000 đ Lazada
CALIFORNIA COMBO 10 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc) 3.132.000 đ Lazada
CALIFORNIA COMBO 9 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 1Kg (Nhập Úc) 4.439.000 đ Lazada

Thực phẩm bổ sung CALIFORNIA Việt Nam

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Hạt chia. CALIFORNIA Thực phẩm bổ sung có thể được tìm thấy tại iprice với giảm giá lên đến 29%! Trong số sản phẩm phổ biến nhất CALIFORNIA Thực phẩm bổ sung hôm nay là COMBO 11 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Absolute Organic 250g (nhập Úc), COMBO 3 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Organic Black Bag 500G (Nhập Úc) hoặc COMBO 10 Gói: Hạnh nhân vỏ mỏng rang bơ 500g (Nhập Mỹ ) & Hạt chia Nutiva 907g (nhập Mỹ). Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu CALIFORNIA Thực phẩm bổ sung là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Chia Australia, Quê Ta hoặc Puritan's Pride! CALIFORNIA Thực phẩm bổ sung mức giá thường trong khoảng 278.000 đ-7.398.000 đ VND.

Danh mục sản phẩm