đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Canzy
tìm thấy 63 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ Đôi CZ 500-2IH (Đen) at 69700000.00 VND from Lazada
-23%
Canzy Bếp Điện Từ Đôi CZ 500-2IH (Đen)
69.700.000 đ 90.610.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp điện từ hồng ngoại cao cấp CZ 600-2GIH (Đen) at 15900000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Canzy Bếp điện từ hồng ngoại cao cấp CZ 600-2GIH (Đen)
15.900.000 đ 19.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 500-2IH (Đen) at 5850000.00 VND from Lazada
-58%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 500-2IH (Đen)
5.850.000 đ 13.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 3GA at 9000000.00 VND from Lazada
-46%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 3GA
9.000.000 đ 16.680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 400-3GES (Đen) at 8585000.00 VND from Lazada
-42%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 400-3GES (Đen)
8.585.000 đ 14.890.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ CZ-BM721T at 14247000.00 VND from Lazada
-38%
Canzy Bếp điện từ CZ-BM721T
14.247.000 đ 22.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ đôi CZ 500-2ID tặng Attomat (Đen) at 6270000.00 VND from Lazada
-55%
Canzy Bếp điện từ đôi CZ 500-2ID tặng Attomat (Đen)
6.270.000 đ 13.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ-BMIX75T at 18180000.00 VND from Lazada
-32%
Canzy Bếp Điện Từ CZ-BMIX75T
18.180.000 đ 26.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 400 – 2EGB at 5359000.00 VND from Lazada
-45%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 400 – 2EGB
5.359.000 đ 9.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ Đôi CZ 3002GS tặng Attomat (Đen) at 3200000.00 VND from Lazada
-64%
Canzy Bếp Điện Từ Đôi CZ 3002GS tặng Attomat (Đen)
3.200.000 đ 8.900.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-2DT at 10260000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-2DT
10.260.000 đ 13.680.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp điện từ CZ 500-2IH (Đen) at 11000000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-21%
Canzy Bếp điện từ CZ 500-2IH (Đen)
11.000.000 đ 13.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy BẾP ĐIỆN TỪ CZ II822 at 12510000.00 VND from Lazada
-37%
Canzy BẾP ĐIỆN TỪ CZ II822
12.510.000 đ 19.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Kế Hợp Từ CZ-3GA at 12500000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Canzy Bếp Điện Kế Hợp Từ CZ-3GA
12.500.000 đ 16.680.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Từ CZ 400-2EGB (Đen) at 7890000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 400-2EGB (Đen)
7.890.000 đ 9.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp điện từ hồng ngoại cao cấp CZ 600-3GIH (Đen) at 17500000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Canzy Bếp điện từ hồng ngoại cao cấp CZ 600-3GIH (Đen)
17.500.000 đ 21.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ CZ-BMIX701T at 18299000.00 VND from Lazada
-23%
Canzy Bếp điện từ CZ-BMIX701T
18.299.000 đ 23.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZBMIX65I at 15750000.00 VND from Lazada
-36%
Canzy Bếp Điện Từ CZBMIX65I
15.750.000 đ 24.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy BẾP ĐIỆN TỪ CZ MIX 823 at 12555000.00 VND from Lazada
-37%
Canzy BẾP ĐIỆN TỪ CZ MIX 823
12.555.000 đ 19.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy BẾP ĐIỆN TỪ CZ IB822 at 12255000.00 VND from Lazada
-38%
Canzy BẾP ĐIỆN TỪ CZ IB822
12.255.000 đ 19.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy BẾP ĐIỆN TỪ CZ MIX 823S at 12510000.00 VND from Lazada
-37%
Canzy BẾP ĐIỆN TỪ CZ MIX 823S
12.510.000 đ 19.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 400-2EGB (Đen) at 5310000.00 VND from Lazada
-46%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 400-2EGB (Đen)
5.310.000 đ 9.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ CZ-BMIX740T at 16200000.00 VND from Lazada
-37%
Canzy Bếp điện từ CZ-BMIX740T
16.200.000 đ 25.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện Luxury CZ 72CBS at 14112000.00 VND from Lazada
-38%
Canzy Bếp điện Luxury CZ 72CBS
14.112.000 đ 22.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-313IH at 20170000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-313IH
20.170.000 đ 26.890.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp điện từ cao cấp CZ 600-2GIB (Đen) at 15900000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Canzy Bếp điện từ cao cấp CZ 600-2GIB (Đen)
15.900.000 đ 19.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-630 at 16350000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-630
16.350.000 đ 21.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 300-2GS (Đen) at 3350000.00 VND from Lazada
-58%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 300-2GS (Đen)
3.350.000 đ 7.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ đa điểm CZ QD03 at 15750000.00 VND from Lazada
-47%
Canzy Bếp điện từ đa điểm CZ QD03
15.750.000 đ 29.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện CZ 500-2IDH at 6750000.00 VND from Lazada
-51%
Canzy Bếp điện CZ 500-2IDH
6.750.000 đ 13.890.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp điện từ hồng ngoại cao cấp CZ 600-3GIA (Đen) at 18300000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Canzy Bếp điện từ hồng ngoại cao cấp CZ 600-3GIA (Đen)
18.300.000 đ 22.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-212HI at 14980000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-212HI
14.980.000 đ 19.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ CZ-3002GS at 3950000.00 VND from Lazada
-13%
Canzy Bếp điện từ CZ-3002GS
3.950.000 đ 4.550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện CZ 400 – 2EB (Đen) at 5282000.00 VND from Lazada
-46%
Canzy Bếp Điện CZ 400 – 2EB (Đen)
5.282.000 đ 9.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 300-2GS (Đen) at 3135000.00 VND from Lazada
-64%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 300-2GS (Đen)
3.135.000 đ 8.820.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ CZ QD02 at 14850000.00 VND from Lazada
-46%
Canzy Bếp điện từ CZ QD02
14.850.000 đ 27.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ Đôi CZ 400-2EGB tặng Attomat (Đen) at 5605000.00 VND from Lazada
-43%
Canzy Bếp Điện Từ Đôi CZ 400-2EGB tặng Attomat (Đen)
5.605.000 đ 9.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-ES23 at 11170000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-ES23
11.170.000 đ 14.890.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ Lorca TA 1007EC at 5310000.00 VND from Lazada
-31%
Canzy Bếp điện từ Lorca TA 1007EC
5.310.000 đ 7.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy BẾP ĐIỆN TỪ CZ IG822 at 12510000.00 VND from Lazada
-37%
Canzy BẾP ĐIỆN TỪ CZ IG822
12.510.000 đ 19.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ CZ-400-2GB bếp đôi 2 bếp từ at 6075000.00 VND from Lazada
-39%
Canzy Bếp điện từ CZ-400-2GB bếp đôi 2 bếp từ
6.075.000 đ 9.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ CZ-BMIX63S bếp ba kết hợp điện từ và hồng ngoại at 15480000.00 VND from Lazada
-38%
Canzy Bếp điện từ CZ-BMIX63S bếp ba kết hợp điện từ và hồng ngoại
15.480.000 đ 24.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ-BMIX63S at 16650000.00 VND from Lazada
-33%
Canzy Bếp Điện Từ CZ-BMIX63S
16.650.000 đ 24.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 3002GS (Đen) at 2970000.00 VND from Lazada
-62%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 3002GS (Đen)
2.970.000 đ 7.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ Đôi CZ 500-2IH tặng Attomat (Đen) at 6270000.00 VND from Lazada
-55%
Canzy Bếp Điện Từ Đôi CZ 500-2IH tặng Attomat (Đen)
6.270.000 đ 13.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp điện từ CZ 500-3IGB (Đen) at 13500000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Canzy Bếp điện từ CZ 500-3IGB (Đen)
13.500.000 đ 16.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ Luxury CZ 72ICBS at 14931000.00 VND from Lazada
-40%
Canzy Bếp điện từ Luxury CZ 72ICBS
14.931.000 đ 24.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp điện từ CZ 400-2GB (Đen) at 7980000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Canzy Bếp điện từ CZ 400-2GB (Đen)
7.980.000 đ 9.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 500 – 3IHL (Đen) at 9152000.00 VND from Lazada
-45%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 500 – 3IHL (Đen)
9.152.000 đ 16.890.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp điện từ CZ 500-2ID (đen) at 11184000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Canzy Bếp điện từ CZ 500-2ID (đen)
11.184.000 đ 13.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện CZ 620 at 10170000.00 VND from Lazada
-46%
Canzy Bếp Điện CZ 620
10.170.000 đ 18.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 600 – 3GIH at 11700000.00 VND from Lazada
-46%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 600 – 3GIH
11.700.000 đ 21.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ CZ 3002SS at 4200000.00 VND from Lazada
-20%
Canzy Bếp điện từ CZ 3002SS
4.200.000 đ 5.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 500-2IH (Đen) at 6770000.00 VND from Lazada
-33%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 500-2IH (Đen)
6.770.000 đ 10.155.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp điện từ CZ-BMIX65I bếp ba kết hợp 2 bếp từ 1 bếp hồng ngoại at 15587000.00 VND from Lazada
-37%
Canzy Bếp điện từ CZ-BMIX65I bếp ba kết hợp 2 bếp từ 1 bếp hồng ngoại
15.587.000 đ 24.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Từ CZ 400 2gb at 7890000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 400 2gb
7.890.000 đ 9.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-3GH at 12500000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-3GH
12.500.000 đ 16.680.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-640 at 19350000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-640
19.350.000 đ 25.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ 500 – 2IH (Đen) at 6413000.00 VND from Lazada
-54%
Canzy Bếp Điện Từ CZ 500 – 2IH (Đen)
6.413.000 đ 13.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-323IH at 18735000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-30%
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-323IH
18.735.000 đ 26.890.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-ES21 at 7485000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Canzy Bếp Điện Kết Hợp Từ CZ-ES21
7.485.000 đ 9.980.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Bếp điện từ CZ 500-3IHL (Đen) at 13500000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-20%
Canzy Bếp điện từ CZ 500-3IHL (Đen)
13.500.000 đ 16.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp Điện Từ CZ QH02 at 14742000.00 VND from Lazada
-35%
Canzy Bếp Điện Từ CZ QH02
14.742.000 đ 22.980.000 đ

Canzy Bếp ga điện Việt Nam

Chúng tôi cung cấp đa dạng về Canzy Bếp ga điện với mức giảm giá lên đến 64%! Một số trong những sản phẩm tốt nhất Canzy Bếp ga điện là Bếp Điện Từ Đôi CZ 500-2IH (Đen), Bếp điện từ hồng ngoại cao cấp CZ 600-2GIH (Đen) hoặc Bếp Điện Từ CZ 500-2IH (Đen). Nếu bạn không chắc chắn về việc sở hữu Canzy Bếp ga điện, bạn cũng có thể tham khảo các sản phẩm khác từ các nhãn hiệu như Binova, Sevilla hoặc Chefs. Với iprice bạn có thể tìm thấy lý tưởng Canzy Bếp ga điện chỉ với 2.970.000 đ-69.700.000 đ VND. Từ thẳng đứng Bếp ga điện để Bếp ga điện mà sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn. Nhiều người tiêu dùng sẽ chọn Canzy Bếp ga điện đó là Đen cho một cái nhìn phong cách, hiện đại hơn.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn