đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Canzy
tìm thấy 86 sản phẩm
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-2070B at 2610000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-36%
Canzy Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-2070B
2.610.000 đ 4.080.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Hùi Cổ Điển CZ-70WY at 2760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-15%
Canzy Máy Hút Hùi Cổ Điển CZ-70WY
2.760.000 đ 3.280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-70WY (Đỏ) at 2949000.00 VND from Lazada
-19%
Canzy Máy hút mùi CZ-70WY (Đỏ)
2.949.000 đ 3.680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi kính cong CZ 90D2 (Bạc) at 5590000.00 VND from Lazada
-19%
Canzy Máy hút mùi kính cong CZ 90D2 (Bạc)
5.590.000 đ 6.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ CO 60I (Inox) at 2688000.00 VND from Lazada
-25%
Canzy Máy hút mùi CZ CO 60I (Inox)
2.688.000 đ 3.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ 70I (inox bạc) at 3280000.00 VND from Lazada
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ 70I (inox bạc)
3.280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 2060I at 2269000.00 VND from Lazada
-36%
Canzy Máy hút mùi CZ 2060I
2.269.000 đ 3.580.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-70D1 at 4410000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-70D1
4.410.000 đ 5.890.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-769 at 6690000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-769
6.690.000 đ 8.280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 7002SYP at 2659000.00 VND from Lazada
-31%
Canzy Máy hút mùi CZ 7002SYP
2.659.000 đ 3.880.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 2060B at 2059000.00 VND from Lazada
-37%
Canzy Máy hút mùi CZ 2060B
2.059.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-90D2 at 4560000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-31%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-90D2
4.560.000 đ 6.680.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-70i at 2499000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-37%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-70i
2.499.000 đ 3.990.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-60B at 2535000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-34%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-60B
2.535.000 đ 3.880.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-607 at 5997000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-31%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-607
5.997.000 đ 8.790.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút khói CZ 2070B (Đen) at 2259000.00 VND from Lazada
-35%
Canzy Máy hút khói CZ 2070B (Đen)
2.259.000 đ 3.480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 607 (Đen) at 5009000.00 VND from Lazada
-42%
Canzy Máy hút mùi CZ 607 (Đen)
5.009.000 đ 8.780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 609 at 5790000.00 VND from Lazada
-34%
Canzy Máy hút mùi CZ 609
5.790.000 đ 8.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ CO/70I at 2359000.00 VND from Lazada
-35%
Canzy Máy hút mùi CZ CO/70I
2.359.000 đ 3.680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-6002SYP (Bạc) at 2629000.00 VND from Lazada
-19%
Canzy Máy hút mùi CZ-6002SYP (Bạc)
2.629.000 đ 3.280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-2070I (Inox) at 2549000.00 VND from Lazada
-22%
Canzy Máy hút mùi CZ-2070I (Inox)
2.549.000 đ 3.280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 3388-90 at 4690000.00 VND from Lazada
-30%
Canzy Máy hút mùi CZ 3388-90
4.690.000 đ 6.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 2070I (Inox) at 2890000.00 VND from Lazada
-19%
Canzy Máy hút mùi CZ 2070I (Inox)
2.890.000 đ 3.600.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-990 at 6790000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-18%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-990
6.790.000 đ 8.380.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Z-350C at 9885000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-14%
Canzy Máy Hút Mùi Z-350C
9.885.000 đ 11.600.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi DELUXE 90A at 5235000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-27%
Canzy Máy Hút Mùi DELUXE 90A
5.235.000 đ 7.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi Luxury CZ 90FB (Đen) at 11290000.00 VND from Lazada
-33%
Canzy Máy hút mùi Luxury CZ 90FB (Đen)
11.290.000 đ 16.990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-70D1 (Xám bạc) at 4699000.00 VND from Lazada
-20%
Canzy Máy hút mùi CZ-70D1 (Xám bạc)
4.699.000 đ 5.880.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-70B at 2610000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-34%
Canzy Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-70B
2.610.000 đ 3.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ D700 (Bạc) at 6999000.00 VND from Lazada
-28%
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ D700 (Bạc)
6.999.000 đ 9.780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 70WY (vàng) at 2950000.00 VND from Lazada
-18%
Canzy Máy hút mùi CZ 70WY (vàng)
2.950.000 đ 3.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-3388-70 (Xám bạc) at 4869000.00 VND from Lazada
-19%
Canzy Máy hút mùi CZ-3388-70 (Xám bạc)
4.869.000 đ 6.080.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-ISO-90E at 10110000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-ISO-90E
10.110.000 đ 12.600.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-2070I at 2760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-32%
Canzy Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-2070I
2.760.000 đ 4.080.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 3388-70 (Inox) at 4500000.00 VND from Lazada
-30%
Canzy Máy hút mùi CZ 3388-70 (Inox)
4.500.000 đ 6.500.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ 3388-90 at 5160000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-26%
Canzy Máy Hút Mùi CZ 3388-90
5.160.000 đ 7.000.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-609 at 6735000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-16%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-609
6.735.000 đ 8.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 2060I. at 2680000.00 VND from Lazada
-23%
Canzy Máy hút mùi CZ 2060I.
2.680.000 đ 3.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-DELUXE 70 (Xám bạc) at 6280000.00 VND from Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-DELUXE 70 (Xám bạc)
6.280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ D700 (Inox) at 8590000.00 VND from Lazada
-12%
Canzy Máy hút mùi CZ D700 (Inox)
8.590.000 đ 9.800.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Ống Khói CZ-509 at 10290000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Canzy Máy Hút Mùi Ống Khói CZ-509
10.290.000 đ 12.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-H09 (Bạc) at 9990000.00 VND from Lazada
-23%
Canzy Máy hút mùi CZ-H09 (Bạc)
9.990.000 đ 12.990.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ CO 70B (Đen) at 2800000.00 VND from Lazada
-22%
Canzy Máy hút mùi CZ CO 70B (Đen)
2.800.000 đ 3.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 607 at 5790000.00 VND from Lazada
-33%
Canzy Máy hút mùi CZ 607
5.790.000 đ 8.700.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-989 at 16190000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-989
16.190.000 đ 20.180.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi CZ-350C at 9885000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-25%
Canzy Máy Hút Mùi CZ-350C
9.885.000 đ 13.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Bếp đôi 1 điện từ + 1 hồng ngoại CZ 400-2EGB tặng hút mùi at 7629000.00 VND from Lazada
-41%
Canzy Bếp đôi 1 điện từ + 1 hồng ngoại CZ 400-2EGB tặng hút mùi
7.629.000 đ 12.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ CO 60B at 2880000.00 VND from Lazada
-22%
Canzy Máy hút mùi CZ CO 60B
2.880.000 đ 3.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi Luxury CZ 70FB (Đen) at 11090000.00 VND from Lazada
-33%
Canzy Máy hút mùi Luxury CZ 70FB (Đen)
11.090.000 đ 16.790.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ CO 70I (Inox) at 2858000.00 VND from Lazada
-20%
Canzy Máy hút mùi CZ CO 70I (Inox)
2.858.000 đ 3.600.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-Co 70I at 2490000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-36%
Canzy Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-Co 70I
2.490.000 đ 3.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ 0370 (Bạc) at 5690000.00 VND from Lazada
-16%
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ 0370 (Bạc)
5.690.000 đ 6.799.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-2060B (Đen) at 3080000.00 VND from Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-2060B (Đen)
3.080.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 2070B (Đen) at 2880000.00 VND from Lazada
-22%
Canzy Máy hút mùi CZ 2070B (Đen)
2.880.000 đ 3.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ 70WY (vàng) at 2299000.00 VND from Lazada
-40%
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ 70WY (vàng)
2.299.000 đ 3.880.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Ống Khói CZ-0490 at 5910000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-15%
Canzy Máy Hút Mùi Ống Khói CZ-0490
5.910.000 đ 7.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-Co 60I (Inox) at 2549000.00 VND from Lazada
-19%
Canzy Máy hút mùi CZ-Co 60I (Inox)
2.549.000 đ 3.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi DELUXE 70 (Bạc) at 4699000.00 VND from Lazada
-16%
Canzy Máy hút mùi DELUXE 70 (Bạc)
4.699.000 đ 5.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-Co 70B (Đen) at 2549000.00 VND from Lazada
-19%
Canzy Máy hút mùi CZ-Co 70B (Đen)
2.549.000 đ 3.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy MÁY HÚT MÙI CZ-6002 SYP at 2950000.00 VND from Lazada
-15%
Canzy MÁY HÚT MÙI CZ-6002 SYP
2.950.000 đ 3.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy Hút Mùi CZ 2070 (Đen) at 2850000.00 VND from Lazada
-16%
Canzy Máy Hút Mùi CZ 2070 (Đen)
2.850.000 đ 3.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-DELUXE 90A (Xám bạc) at 6380000.00 VND from Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-DELUXE 90A (Xám bạc)
6.380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ 3388-70 (xám bạc) at 3459000.00 VND from Lazada
-50%
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ 3388-70 (xám bạc)
3.459.000 đ 6.950.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-2070B (Đen) at 3180000.00 VND from Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-2070B (Đen)
3.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi kính cong CZ 70D1 tặng kèm ống thoát khí at 3389000.00 VND from Lazada
-42%
Canzy Máy hút mùi kính cong CZ 70D1 tặng kèm ống thoát khí
3.389.000 đ 5.880.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Âm Tủ CZ-7002 SYP at 2185000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-45%
Canzy Máy Hút Mùi Âm Tủ CZ-7002 SYP
2.185.000 đ 3.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 2060B (Đen) at 2780000.00 VND from Lazada
-15%
Canzy Máy hút mùi CZ 2060B (Đen)
2.780.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-3388-90 (Xám bạc) at 4949000.00 VND from Lazada
-19%
Canzy Máy hút mùi CZ-3388-90 (Xám bạc)
4.949.000 đ 6.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 7002 SYP at 2600000.00 VND from Lazada
-31%
Canzy Máy hút mùi CZ 7002 SYP
2.600.000 đ 3.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-0470 (Bạc) at 6299000.00 VND from Lazada
-18%
Canzy Máy hút mùi CZ-0470 (Bạc)
6.299.000 đ 7.699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút khói CZ 2070I at 2299000.00 VND from Lazada
-37%
Canzy Máy hút khói CZ 2070I
2.299.000 đ 3.680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ B07 (Bạc) at 9399000.00 VND from Lazada
-25%
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ B07 (Bạc)
9.399.000 đ 12.590.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Ống Khói CZ-709 at 9490000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-19%
Canzy Máy Hút Mùi Ống Khói CZ-709
9.490.000 đ 11.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ D900 at 6590000.00 VND from Lazada
-33%
Canzy Máy hút mùi CZ D900
6.590.000 đ 9.980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-70D2 (Inox) at 3589000.00 VND from Lazada
-28%
Canzy Máy hút mùi CZ-70D2 (Inox)
3.589.000 đ 5.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 7002G at 2590000.00 VND from Lazada
-39%
Canzy Máy hút mùi CZ 7002G
2.590.000 đ 4.280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-Co 60B (Đen) at 3080000.00 VND from Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-Co 60B (Đen)
3.080.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Ống Khói CZ-0390 at 5310000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-24%
Canzy Máy Hút Mùi Ống Khói CZ-0390
5.310.000 đ 7.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-7002SYP (Bạc) at 3480000.00 VND from Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-7002SYP (Bạc)
3.480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 7002 SYP (Inox) at 2920000.00 VND from Lazada
-23%
Canzy Máy hút mùi CZ 7002 SYP (Inox)
2.920.000 đ 3.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ 70WR (Đỏ) at 2800000.00 VND from Lazada
-22%
Canzy Máy hút mùi CZ 70WR (Đỏ)
2.800.000 đ 3.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-Co 70I (Inox) at 2629000.00 VND from Lazada
-19%
Canzy Máy hút mùi CZ-Co 70I (Inox)
2.629.000 đ 3.280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-SB08 (Bạc) at 18899000.00 VND from Lazada
-14%
Canzy Máy hút mùi CZ-SB08 (Bạc)
18.899.000 đ 21.990.000 đ
Mua ngay tại
Điện Máy Bình Minh
Canzy Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-70WR at 2760000.00 VND from Điện Máy Bình Minh
-23%
Canzy Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-70WR
2.760.000 đ 3.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ 7002G at 2600000.00 VND from Lazada
-38%
Canzy Máy hút khói khử mùi CZ 7002G
2.600.000 đ 4.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-2060I (Inox) at 3180000.00 VND from Lazada
Canzy Máy hút mùi CZ-2060I (Inox)
3.180.000 đ

Canzy Máy hút khói Việt Nam

Máy Hút Mùi Cổ Điển CZ-2070B, Máy Hút Hùi Cổ Điển CZ-70WY hoặc Máy hút mùi CZ-70WY (Đỏ) sản phẩm phổ biến nhất của Canzy Máy hút khói mà bạn có thể mua trực tuyến. Ngoài Canzy Máy hút khói, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Binova, Sevilla hoặc Electrolux. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Canzy Máy hút khói với một mức giá giữa 2.059.000 đ-18.899.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Máy hút khói, Các loại bếp hoặc Lò nướng. Điều tốt nhất về Canzy Máy hút khói là bạn có thể nhận được chúng trong Đỏ, Đen hoặc Xám! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Canzy Máy hút khói với mức giảm giá lên đến 50%!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn