đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Cata
tìm thấy 41 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường THALASSA WH 70CM(Bạc) at 17500000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường THALASSA WH 70CM(Bạc)
17.500.000 đ 26.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi âm tủ GC DUAL WH 60CM (Xám) at 14000000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi âm tủ GC DUAL WH 60CM (Xám)
14.000.000 đ 21.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi Sygma 90 at 7065000.00 VND from Lazada
-35%
Cata Máy hút mùi Sygma 90
7.065.000 đ 11.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi âm tủ TF 5260 at 3659000.00 VND from Lazada
-18%
Cata Máy hút mùi âm tủ TF 5260
3.659.000 đ 4.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường NEBLIA 60CM (Xám) at 5900000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường NEBLIA 60CM (Xám)
5.900.000 đ 8.850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường MIDAS BK 90CM (Xám) at 9500000.00 VND from Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường MIDAS BK 90CM (Xám)
9.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi TF 2003 DURALUM 700 at 2900000.00 VND from Lazada
-42%
Cata Máy hút mùi TF 2003 DURALUM 700
2.900.000 đ 5.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi SELENE 90CM (Xám) at 27000000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi SELENE 90CM (Xám)
27.000.000 đ 40.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 700 (Inox) at 5274000.00 VND from Lazada
-34%
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 700 (Inox)
5.274.000 đ 8.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường GAMMA 90CM (Xám) at 10000000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường GAMMA 90CM (Xám)
10.000.000 đ 15.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi kính cong Gamma Glass 700 at 6900000.00 VND from Lazada
-25%
Cata Máy hút mùi kính cong Gamma Glass 700
6.900.000 đ 9.280.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường SELENE 70CM (Xám) at 8500000.00 VND from Lazada
-30%
Cata Máy hút mùi áp tường SELENE 70CM (Xám)
8.500.000 đ 12.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường DALIABK 90CM (Xám) at 30000000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường DALIABK 90CM (Xám)
30.000.000 đ 45.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Hút mùi treo tường S 1200 at 14999000.00 VND from Lazada
-11%
Cata Hút mùi treo tường S 1200
14.999.000 đ 17.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Hút mùi treo tường ISLA VEGA DT4 at 99000000.00 VND from Lazada
Cata Hút mùi treo tường ISLA VEGA DT4
99.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường THALASSA BK 90CM (Xám) at 16500000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường THALASSA BK 90CM (Xám)
16.500.000 đ 24.750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy Hút Mùi TF 5260 ALU at 3492000.00 VND from Lazada
-22%
Cata Máy Hút Mùi TF 5260 ALU
3.492.000 đ 4.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy Hút Mùi IF-2003 DURALUM 60 at 3040000.00 VND from Lazada
-24%
Cata Máy Hút Mùi IF-2003 DURALUM 60
3.040.000 đ 4.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy Hút Mùi TF 2003 DURALUM – 600 at 3800000.00 VND from Lazada
-20%
Cata Máy Hút Mùi TF 2003 DURALUM – 600
3.800.000 đ 4.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Hút mùi góc ANGOLO BOX VL3 BL at 35000000.00 VND from Lazada
-37%
Cata Hút mùi góc ANGOLO BOX VL3 BL
35.000.000 đ 55.750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 700 (Inox) at 4725000.00 VND from Lazada
-40%
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 700 (Inox)
4.725.000 đ 8.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường GAMMA 60CM (Xám) at 8500000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường GAMMA 60CM (Xám)
8.500.000 đ 12.750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường DALIA WH 90CM(Bạc) at 30500000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường DALIA WH 90CM(Bạc)
30.500.000 đ 45.750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Hút mùi treo tường ARKETYPE at 22600000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Hút mùi treo tường ARKETYPE
22.600.000 đ 33.750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường MIDAS BK 70CM (Xám) at 8000000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường MIDAS BK 70CM (Xám)
8.000.000 đ 12.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường C GLASS 70CM (Xám) at 8000000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường C GLASS 70CM (Xám)
8.000.000 đ 12.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường SYGMA 90CM (Xám) at 11000000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường SYGMA 90CM (Xám)
11.000.000 đ 16.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy Hút Mùi IF-2003 DURALUM 60 at 3600000.00 VND from Lazada
-10%
Cata Máy Hút Mùi IF-2003 DURALUM 60
3.600.000 đ 4.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy Hút Mùi TF 2003 DURALUM – 700 at 2945000.00 VND from Lazada
-41%
Cata Máy Hút Mùi TF 2003 DURALUM – 700
2.945.000 đ 5.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi KYROS 90CM (Inox) at 8550000.00 VND from Lazada
-44%
Cata Máy hút mùi KYROS 90CM (Inox)
8.550.000 đ 15.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 70 at 7220000.00 VND from Lazada
-9%
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 70
7.220.000 đ 8.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy Hút Mùi IF-2003 DURALUM 60 at 3600000.00 VND from Lazada
-10%
Cata Máy Hút Mùi IF-2003 DURALUM 60
3.600.000 đ 4.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường MIDAS WH 90CM (Xám) at 9800000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường MIDAS WH 90CM (Xám)
9.800.000 đ 14.700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi SELENE 90CM(Grey) at 27000000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi SELENE 90CM(Grey)
27.000.000 đ 40.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Hút mùi treo tường ISLA C GLASS at 22999000.00 VND from Lazada
-22%
Cata Hút mùi treo tường ISLA C GLASS
22.999.000 đ 29.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường GAMMA 70CM (Xám) at 9200000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường GAMMA 70CM (Xám)
9.200.000 đ 13.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi âm tủ P3260 (Đen) at 3199000.00 VND from Lazada
-23%
Cata Máy hút mùi âm tủ P3260 (Đen)
3.199.000 đ 4.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy Hút Mùi SELENE 70 at 8055000.00 VND from Lazada
-26%
Cata Máy Hút Mùi SELENE 70
8.055.000 đ 11.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường THALASSA BK 70CM (Xám) at 15500000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường THALASSA BK 70CM (Xám)
15.500.000 đ 23.250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Hút mùi treo tường ISLA FH 900 at 15799000.00 VND from Lazada
-14%
Cata Hút mùi treo tường ISLA FH 900
15.799.000 đ 18.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cata Máy hút mùi áp tường KYROS 70CM (Xám) at 15500000.00 VND from Lazada
-33%
Cata Máy hút mùi áp tường KYROS 70CM (Xám)
15.500.000 đ 23.250.000 đ

Cata Máy hút khói Việt Nam

Bạn có biết Máy hút mùi áp tường THALASSA WH 70CM(Bạc), Máy hút mùi âm tủ GC DUAL WH 60CM (Xám) hoặc Máy hút mùi Sygma 90 là phổ biến nhất Cata Máy hút khói? Ngoài Cata Máy hút khói, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Binova, Canzy hoặc Taka. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Cata Máy hút khói với một mức giá giữa 2.900.000 đ-99.000.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Máy hút khói, Lò nướng hoặc Lò vi sóng. Điều tốt nhất về Cata Máy hút khói là bạn có thể nhận được chúng trong Đen, Xám hoặc Bạc! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Cata Máy hút khói với mức giảm giá lên đến 44%!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn