Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x
tìm thấy 155 sản phẩm
Đến Nơi Bán
−20%
Cata GC DUAL WH 45
11.200.000 đ 14.000.000 đ
King Shop

CATA GC DUAL WH 45, 710 m³/h, Hút qua ống dẫn, A, C, B, 64 dB

Xem thêm
Đến Nơi Bán
−20%
Cata THALASSA 900 BK
13.200.000 đ 16.500.000 đ
King Shop

CATA Thalassa 900, 820 m³/h, 61 dB, Treo tường, Thép không gỉ, Màu trắng, 2 bulb(s), Halogen

Xem thêm
Đến Nơi Bán
−20%
Cata THALASSA 700 BK
12.350.000 đ 15.500.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata OMEGA 90
5.600.000 đ 7.000.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−18%
Cata OMEGA 70
4.900.000 đ 6.000.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata MIDAS 900 XGBK
7.600.000 đ 9.500.000 đ
King Shop

CATA Midas 900XGBK, 420 m³/h, Hút qua ống dẫn, 51 dB, 59 dB, 63 dB, Màu đen, Thép không gỉ

Xem thêm
Đến Nơi Bán
−20%
Cata C-Glass 90
6.560.000 đ 8.200.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata OMEGA 60
4.320.000 đ 5.400.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata CLASICA WH 60
9.200.000 đ 11.500.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata CLASICA WH 90
9.280.000 đ 11.600.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata MIDAS WH 90
7.800.000 đ 9.800.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata C-Glass 70
6.400.000 đ 8.000.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−25%
Cata GAMMA GLASS 60
6.350.000 đ 8.500.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata KYROS TC3V 60 GLASS
12.000.000 đ 15.000.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata KYROS TC3V 700
12.400.000 đ 15.500.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata NEBLIA 60 INOX
4.700.000 đ 5.900.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata MELINA WH
27.200.000 đ 34.000.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
−20%
Cata Melina SD
32.800.000 đ 41.000.000 đ
King Shop
Đến Nơi Bán
Cata Máy hút mùi áp tường NEBLIA 60CM (Xám)
8.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 90
8.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi SELENE 900
8.450.000 đ 12.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 90
8.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−42%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi Kyros 700
8.959.000 đ 15.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005P - 90cm
7.390.000 đ 8.890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−27%
Cata Máy Hút Mùi SELENE 900
9.030.000 đ 12.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 70
8.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 70
8.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 700 (Inox)
8.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy Hút Mùi Midas BK 60
8.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−38%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi Kyros 900
9.490.000 đ 15.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−35%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi SELENE 700
7.980.000 đ 12.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy Hút Mùi Midas BK 90
9.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−37%
Cata Máy Hút Mùi Kyros 70 cm
9.750.000 đ 15.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−38%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi Kyros 700
9.450.000 đ 15.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy hút mùi áp tường MIDAS BK 90CM (Xám)
9.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Cata Máy hút mùi kính cong Gamma Glass 700
6.900.000 đ 9.280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−26%
Cata Máy Hút Mùi Gamma 70
6.990.000 đ 9.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−27%
Cata Máy Hút Mùi Gamma 90
7.300.000 đ 10.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005P - 70cm
7.290.000 đ 8.390.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy Hút Mùi Gamma 90
10.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi SYGMA VL3 700
7.280.000 đ 9.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−24%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005P - 90cm
6.750.000 đ 8.890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA-2005M - 90cm
6.990.000 đ 9.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi GAMMA 900
6.980.000 đ 10.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Cata Máy Hút Mùi Gamma 90(Bạc)
6.900.000 đ 10.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi C GLASS 900
6.600.000 đ 7.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA-2005M - 70cm
6.860.000 đ 9.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−32%
Cata Máy Hút Mùi Midas BK 90
6.300.000 đ 9.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005E - 90cm
6.490.000 đ 8.290.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
Cata Máy Hút Mùi Gamma 70(Bạc)
6.700.000 đ 9.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005P - 70cm
6.650.000 đ 8.390.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy hút mùi âm tủ TF 2003 SD 60CM (Xám)
6.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−33%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi GAMMA 700
6.580.000 đ 9.900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Cata Máy Hút Mùi Midas BK 90(Bạc)
6.400.000 đ 9.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005E - 70cm
6.290.000 đ 7.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−34%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi MIDAS BK 900
6.250.000 đ 9.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−27%
Cata Máy Hút Mùi C Glass 70
5.800.000 đ 8.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−14%
Cata Máy Hút khói Khử Mùi MIDAS BK 700
6.220.000 đ 7.250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005E - 90cm
5.950.000 đ 8.290.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Cata Máy Hút Mùi Midas BK 70(Bạc)
5.900.000 đ 8.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy hút mùi áp tường SELENE 70CM (Xám)
12.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy hút mùi áp tường MIDAS BK 70CM (Xám)
12.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy hút mùi áp tường C GLASS 70CM (Xám)
12.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2006E - 90cm
5.790.000 đ 6.890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Cata Máy Hút Mùi C Glass 70
5.950.000 đ 8.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi MIDAS BK 600
5.890.000 đ 7.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−29%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005E - 70cm
5.850.000 đ 8.290.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−26%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005D - 90cm
5.650.000 đ 7.690.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005D - 70cm
5.790.000 đ 7.390.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA-2005C-90cm
5.600.000 đ 7.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−27%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005D - 70cm
5.550.000 đ 7.690.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy hút mùi áp tường GAMMA 60CM (Xám)
12.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Cata Máy Hút Mùi C Glass 90
5.700.000 đ 8.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−26%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2005D - 90cm
5.690.000 đ 7.690.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Cata Máy Hút Mùi Midas BK 60(Bạc)
5.500.000 đ 8.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 700
5.500.000 đ 8.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2006E - 70cm
5.590.000 đ 6.690.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−32%
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 900
5.565.000 đ 8.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA-2005C-70cm
5.500.000 đ 7.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Cata Máy Hút Mùi C GLASS 700
5.460.000 đ 8.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy hút mùi áp tường GAMMA 70CM (Xám)
13.800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Cata Máy hút mùi áp tường MIDAS WH 90CM (Xám)
14.700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2006E - 90cm
5.250.000 đ 6.890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−35%
Cata Máy Hút Khói Khử Mùi CGLASS 700
5.150.000 đ 8.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Cata Máy Hút Mùi Lorca TA 2006E - 70cm
5.150.000 đ 6.890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−37%
Cata Máy Hút Mùi Midas BK 60
4.990.000 đ 8.000.000 đ
Lazada

Bảng giá Top Máy hút mùi Cata 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Cata TF 2003 Duralum 70 2.700.000 đ Sendo.vn
Cata SYGMA 90 7.450.000 đ Sendo.vn
Cata TF 2003 Duralum 90 3.200.000 đ Lazada
Cata SYGMA 70 7.600.000 đ King Shop
Cata GC DUAL WH 45 11.200.000 đ King Shop
Cata TF-5260 3.200.000 đ King Shop
Cata TF 2003 Duralum 60 2.800.000 đ King Shop
Cata THALASSA 900 BK 13.200.000 đ King Shop
Cata GAMMA GLASS 70 6.190.000 đ Sendo.vn
Cata THALASSA 700 BK 12.350.000 đ King Shop
PHỔ BIẾN NHẤT
Cata TF 2003 Duralum 70

Giá rẻ nhất tại Sendo.vn 2.700.000 đ Đến Nơi Bán

Máy hút mùi Cata Việt Nam

Bạn có biết TF 2003 Duralum 70, SYGMA 90 hoặc TF 2003 Duralum 90 là phổ biến nhất Cata Máy hút khói? Ngoài Cata Máy hút khói, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Binova, Canzy hoặc Faster. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Cata Máy hút khói với một mức giá giữa 2.250.000 đ-45.750.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Các loại bếp nấu ăn, Máy hút mùi hoặc Máy sấy tay. Tiết kiệm hơn khi bạn mua Cata Máy hút khói với mức giảm giá lên đến 46%!

Danh mục sản phẩm