đầu trang
tìm thấy 45 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 23cm (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 23cm (Hồng)
389.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 14cm (đỏ) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 14cm (đỏ)
166.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Bát chén nhựa UCA Nhật Bản 500ml (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Bát chén nhựa UCA Nhật Bản 500ml (Nâu)
339.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 6 Hộp đựng thực phẩm UCA 4571347172652 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 6 Hộp đựng thực phẩm UCA 4571347172652 (Nâu)
1.346.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 4 Bát nhựa màu sắc 20cm (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 4 Bát nhựa màu sắc 20cm (Hồng)
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 20cm (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 20cm (Hồng)
869.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bình nước giữ nhiệt thông minh Nhật Bản 350ml (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bình nước giữ nhiệt thông minh Nhật Bản 350ml (Vàng)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 23cm (Tím) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 23cm (Tím)
229.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 20cm (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 20cm (Hồng)
205.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa siêu cứng UCA Nhật Bản (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa siêu cứng UCA Nhật Bản (Nâu)
225.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 14cm 4582106479998 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 14cm 4582106479998 (Đỏ)
659.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bát chén nhựa UCA Nhật Bản 500ml (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bát chén nhựa UCA Nhật Bản 500ml (Nâu)
192.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 4 Bát nhựa màu sắc 20cm (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 4 Bát nhựa màu sắc 20cm (Đỏ)
599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Đĩa nhựa UCA Nhật Bản 200mm (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Đĩa nhựa UCA Nhật Bản 200mm (Nâu)
190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 23cm (Tím) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 23cm (Tím)
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Đĩa nhựa UCA Nhật Bản (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Đĩa nhựa UCA Nhật Bản (Nâu)
340.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 4 Bát nhựa màu sắc 14cm 4582106479998 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 4 Bát nhựa màu sắc 14cm 4582106479998 (Đỏ)
469.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 14cm 4582106479950 (Tím) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 14cm 4582106479950 (Tím)
659.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 4 Hộp đựng thực phẩm UCA 4571347172652 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 4 Hộp đựng thực phẩm UCA 4571347172652 (Nâu)
898.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 4 Đĩa nhựa UCA Nhật Bản (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 4 Đĩa nhựa UCA Nhật Bản (Nâu)
689.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 14cm (tím) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 14cm (tím)
166.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 6 Bát chén nhựa UCA Nhật Bản 500ml (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 6 Bát chén nhựa UCA Nhật Bản 500ml (Nâu)
819.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bình nước giữ nhiệt thông minh Nhật Bản 350ml (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bình nước giữ nhiệt thông minh Nhật Bản 350ml (Hồng)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 20cm 4582106478878 (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 20cm 4582106478878 (Hồng)
339.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 4 Bát nhựa màu sắc 23cm (Tím) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 4 Bát nhựa màu sắc 23cm (Tím)
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Bình nước giữ nhiệt 350ml (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Bình nước giữ nhiệt 350ml (Hồng)
1.075.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Bình nước giữ nhiệt 350ml (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Bình nước giữ nhiệt 350ml (Vàng)
1.075.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bát nhựa 23cm Atomico 4582106478885 (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bát nhựa 23cm Atomico 4582106478885 (Hồng)
229.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 3 Đĩa nhựa UCA 4571347172102 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 3 Đĩa nhựa UCA 4571347172102 (Nâu)
570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Bình nước giữ nhiệt 350ml 4571347173130 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Bình nước giữ nhiệt 350ml 4571347173130 (Xanh)
1.075.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 5 Bát nhựa 500ml UCA (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 5 Bát nhựa 500ml UCA (Nâu)
958.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa siêu cứng UCA Nhật Bản (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa siêu cứng UCA Nhật Bản (Nâu)
406.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 20cm (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 20cm (Đỏ)
339.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 4 Bát nhựa màu sắc 23cm (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 4 Bát nhựa màu sắc 23cm (Hồng)
699.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 23cm (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 23cm (Hồng)
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bình nước giữ nhiệt thông minh Nhật Bản 350ml (xanh) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bình nước giữ nhiệt thông minh Nhật Bản 350ml (xanh)
519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 3 Hộp đựng thực phẩm UCA 4571347172652 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 3 Hộp đựng thực phẩm UCA 4571347172652 (Nâu)
673.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 6 Đĩa nhựa UCA Nhật Bản (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 6 Đĩa nhựa UCA Nhật Bản (Nâu)
840.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 5 Hộp đựng thực phẩm UCA 4571347172652 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 5 Hộp đựng thực phẩm UCA 4571347172652 (Nâu)
1.122.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 3 Bát nhựa 500ml UCA (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 3 Bát nhựa 500ml UCA (Nâu)
575.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 14cm 4582106479950 (Tím) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 14cm 4582106479950 (Tím)
269.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 20cm (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 6 Bát nhựa màu sắc 20cm (Đỏ)
869.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 4 Bát chén nhựa UCA Nhật Bản 500ml (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 4 Bát chén nhựa UCA Nhật Bản 500ml (Nâu)
536.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 20cm (đỏ) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 20cm (đỏ)
205.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
CB Japan Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 14cm 4582106479998 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
CB Japan - Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 14cm 4582106479998 (Đỏ)
269.000 đ

CB Japan Bếp ăn Việt Nam

Bộ 2 Bát nhựa màu sắc 23cm (Hồng), Bát tô nhựa Atomico Nhật Bản 14cm (đỏ) hoặc Bộ 2 Bát chén nhựa UCA Nhật Bản 500ml (Nâu) là một trong những dòng sản phẩm nổi tiếng nhất của CB Japan Bếp ăn. Bạn đang tìm thương hiệu CB Japan Bếp ăn? Đừng chỉ sản phẩm yêu thích từ CB Japan Bếp ăn mà hãy tìm cả ở OEM, Luminarc hoặc None. Liệu bạn có tin giá chỉ với 166.000 đ-1.346.000 đ VND của CB Japan Bếp ăn tại iprice? Tùy thuộc vào sở thích và ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa Vật dụng đựng đồ hoặc Đồ dùng ăn uống.