đầu trang
tìm thấy 76 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 00KN6A (Nâu Mặt Trắng) at 239000.00 VND from Lazada
-40%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 00KN6A (Nâu Mặt Trắng)
239.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-029A (Trắng) at 319000.00 VND from Lazada
-42%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-029A (Trắng)
319.000 đ 559.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Đen) at 329000.00 VND from Lazada
-45%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Đen)
329.000 đ 599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Vàng) at 589000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Vàng)
589.000 đ 999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da CX-010B (Đen) at 249000.00 VND from Lazada
-43%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da CX-010B (Đen)
249.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Vàng) at 329000.00 VND from Lazada
-45%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Vàng)
329.000 đ 599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Đen) at 319000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Đen)
319.000 đ 549.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ (Trắng phối vàng) at 469000.00 VND from Lazada
-50%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ (Trắng phối vàng)
469.000 đ 938.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây da 06KN1A (Đen phối vàng) at 259000.00 VND from Lazada
-33%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây da 06KN1A (Đen phối vàng)
259.000 đ 390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-004C (Trắng phối vàng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-004C (Trắng phối vàng)
269.000 đ 489.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 02KN1C (Đen) at 229000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 02KN1C (Đen)
229.000 đ 389.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây da 06KN1A (Đen phối vàng) at 469000.00 VND from Lazada
-40%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây da 06KN1A (Đen phối vàng)
469.000 đ 789.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da CX-026A (Đen) at 259000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da CX-026A (Đen)
259.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây da 06KN1A (Đen) at 469000.00 VND from Lazada
-40%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây da 06KN1A (Đen)
469.000 đ 789.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Đen) at 589000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Đen)
589.000 đ 999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Trắng) at 589000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Trắng)
589.000 đ 999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-004C (Mặt Vàng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-004C (Mặt Vàng)
269.000 đ 489.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây da 06KN1A (Trắng phối vàng) at 259000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây da 06KN1A (Trắng phối vàng)
259.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Trắng) at 329000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Trắng)
329.000 đ 589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây da 06KN1A (Trắng) at 215000.00 VND from Lazada
-51%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây da 06KN1A (Trắng)
215.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây da 06KN1A (Trắng) at 469000.00 VND from Lazada
-40%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây da 06KN1A (Trắng)
469.000 đ 789.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ CX-004C (Trắng phối vàng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ CX-004C (Trắng phối vàng)
269.000 đ 489.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Vàng) at 319000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Vàng)
319.000 đ 549.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Vàng) at 329000.00 VND from Lazada
-45%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Vàng)
329.000 đ 599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Trắng) at 569000.00 VND from Lazada
-43%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Trắng)
569.000 đ 999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Vàng) at 329000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Vàng)
329.000 đ 589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Đen) at 329000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Đen)
329.000 đ 589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 00KN6A (Nâu Mặt Đen) at 239000.00 VND from Lazada
-40%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 00KN6A (Nâu Mặt Đen)
239.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ CX-004C (Mặt Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ CX-004C (Mặt Trắng)
269.000 đ 489.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Trắng) at 329000.00 VND from Lazada
-45%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Trắng)
329.000 đ 599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ Nam dây thép không gỉ (Đen phối vàng) at 469000.00 VND from Lazada
-50%
Chenxi - Đồng hồ Nam dây thép không gỉ (Đen phối vàng)
469.000 đ 938.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Vàng) at 329000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Vàng)
329.000 đ 589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Vàng) at 319000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Vàng)
319.000 đ 549.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-004C (Mặt Trắng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-004C (Mặt Trắng)
269.000 đ 489.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da CX-010B (Trắng) at 249000.00 VND from Lazada
-37%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da CX-010B (Trắng)
249.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 018A (Dây trắng mặt đen) at 269000.00 VND from Lazada
-40%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 018A (Dây trắng mặt đen)
269.000 đ 449.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ CX004C (Mặt Vàng) at 269000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ CX004C (Mặt Vàng)
269.000 đ 489.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 06KN1A (Đen) at 259000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 06KN1A (Đen)
259.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Trắng) at 319000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Trắng)
319.000 đ 549.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Trắng) at 329000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Trắng)
329.000 đ 589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Đen) at 329000.00 VND from Lazada
-45%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Đen)
329.000 đ 599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 06KN1A (Trắng) at 259000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 06KN1A (Trắng)
259.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Vàng) at 589000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Vàng)
589.000 đ 999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-036A (Trắng mặt đen) at 299000.00 VND from Lazada
-38%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-036A (Trắng mặt đen)
299.000 đ 489.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Đen) at 329000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Đen)
329.000 đ 589.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ CX-004C (Mặt Vàng) at 529000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ CX-004C (Mặt Vàng)
529.000 đ 949.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 10K1N4 (Trắng) at 249000.00 VND from Lazada
-34%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 10K1N4 (Trắng)
249.000 đ 379.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Vàng) at 569000.00 VND from Lazada
-43%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Vàng)
569.000 đ 999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ Nam dây thép không gỉ (Trắng phối vàng) at 469000.00 VND from Lazada
-50%
Chenxi - Đồng hồ Nam dây thép không gỉ (Trắng phối vàng)
469.000 đ 938.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da CX-006A (Trắng) at 239000.00 VND from Lazada
-40%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da CX-006A (Trắng)
239.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 018A (Dây trắng phối vàng mặt vàng) at 269000.00 VND from Lazada
-40%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 018A (Dây trắng phối vàng mặt vàng)
269.000 đ 449.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Trắng) at 329000.00 VND from Lazada
-45%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Trắng)
329.000 đ 599.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 06KN1A (Đen phối vàng) at 269000.00 VND from Lazada
-38%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 06KN1A (Đen phối vàng)
269.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 06KN0A (Trắng) at 289000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 06KN0A (Trắng)
289.000 đ 519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây kim loại CX-029A (Đen) at 319000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nam dây kim loại CX-029A (Đen)
319.000 đ 549.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 104 (Đen) at 489000.00 VND from Lazada
-42%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 104 (Đen)
489.000 đ 849.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 06KN1A (Trắng phối vàng) at 259000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 06KN1A (Trắng phối vàng)
259.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 06KN0A (Xanh) at 289000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 06KN0A (Xanh)
289.000 đ 519.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ T179 (Trắng phối vàng) at 938000.00 VND from Lazada
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ T179 (Trắng phối vàng)
938.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da CX-026A (Trắng) at 202000.00 VND from Lazada
-53%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da CX-026A (Trắng)
202.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 02KN1C (Đen Mặt Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 02KN1C (Đen Mặt Trắng)
229.000 đ 389.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Trắng) at 319000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Trắng)
319.000 đ 549.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Trắng) at 589000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 07KN2C (Mặt Trắng)
589.000 đ 999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Đen) at 589000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Đen)
589.000 đ 999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây da 06KN1A (Đen) at 259000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây da 06KN1A (Đen)
259.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Đen) at 319000.00 VND from Lazada
-41%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Đen)
319.000 đ 549.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 018A (Trắng phối vàng) at 269000.00 VND from Lazada
-40%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 018A (Trắng phối vàng)
269.000 đ 449.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 104 (Trắng) at 189000.00 VND from Lazada
-50%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 104 (Trắng)
189.000 đ 378.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ CX-004C (Mặt Trắng) at 529000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ CX-004C (Mặt Trắng)
529.000 đ 949.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 104 (Đen) at 259000.00 VND from Lazada
-45%
Chenxi - Đồng hồ nữ dây thép không gỉ 104 (Đen)
259.000 đ 471.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da CX-010A (Trắng) at 249000.00 VND from Lazada
-43%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da CX-010A (Trắng)
249.000 đ 439.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ CX-004C (Trắng phối vàng) at 529000.00 VND from Lazada
-43%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ CX-004C (Trắng phối vàng)
529.000 đ 939.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Đen) at 569000.00 VND from Lazada
-43%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây thép không gỉ 05KN0B (Mặt Đen)
569.000 đ 999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây thép không gỉ 104 (Đen) at 259000.00 VND from Lazada
-30%
Chenxi - Đồng hồ nam dây thép không gỉ 104 (Đen)
259.000 đ 370.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ đôi dây da 06KN1A (Trắng phối vàng) at 469000.00 VND from Lazada
-40%
Chenxi - Đồng hồ đôi dây da 06KN1A (Trắng phối vàng)
469.000 đ 789.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Chenxi Đồng hồ nam dây da 06KN0A (Đen) at 289000.00 VND from Lazada
-44%
Chenxi - Đồng hồ nam dây da 06KN0A (Đen)
289.000 đ 518.000 đ

Chenxi Quần áo Việt Nam

Chỉ với 189.000 đ-938.000 đ VND, bạn có thể có được cho mình một thương hiệu mới Chenxi Quần áo tại iprice! Bạn có thể lựa chọn giữa hai loại khác nhau của Chenxi Quần áo, cụ thể là một Kính mát. Với mức giảm giá lêntới 53%, sở hữu ngay cho riêng mình Chenxi Quần áo! Đồng hồ nam dây da 00KN6A (Nâu Mặt Trắng), Đồng hồ nam dây thép không gỉ CX-029A (Trắng) hoặc Đồng hồ nam dây thép không gỉ 05KN0 (Mặt Đen), là hai phổ biến nhất từ thương hiệu Chenxi Quần áo. Ren, Not Specified hoặc OEM là một trong số những lựa chọn thay thế, bạn chưa chắc chắn muốn mua Chenxi Quần áo.