Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x

Giày sneaker Chipie

tìm thấy 180 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

velvet, glitter, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

elasticized gores, plain weave, embroidered detailing, logo, solid color, slip on, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

elasticized gores, plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, lined interior, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
729.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, velcro closure, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat, lifestyle

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.754.000 đ
YOOX

canvas, logo, bow detailing, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.276.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, laces, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, elasticized gores, flat, unlined, rubber cleated sole, round toeline

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
866.000 đ
YOOX

suede effect, logo, two-tone, velcro closure, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, slip on, round toeline, lined interior, rubber sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

faux leather, glitter, embroidered detailing, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.435.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie High-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

faux leather, lamé, logo, glitter, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.435.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, laces, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

elasticized gores, logo, solid color, round toeline, flat, lined interior, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, embroidered detailing, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
957.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, slip on, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, faded effect, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat, lifestyle

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

plain weave, faded effect, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat, lifestyle

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, bow detailing, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat, lifestyle

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, faded effect, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat, lifestyle

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, faded effect, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat, lifestyle

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.663.000 đ
YOOX

canvas, logo, bow detailing, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

elasticized gores, logo, solid color, round toeline, flat, lined interior, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.412.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, leather lining, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, embroidered detailing, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

velvet, glitter, logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
934.000 đ
YOOX

elasticized gores, canvas, logo, solid color, slip on, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.253.000 đ
YOOX

logo, solid color, round toeline, lined interior, rubber sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.663.000 đ
YOOX

canvas, logo, bow detailing, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, embroidered detailing, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
889.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

plain weave, faded effect, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
980.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, velcro closure, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat, lifestyle

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

plain weave, logo detail, solid color, elasticized gores, rubber sole, flat, round toeline

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

faux leather, embroidered detailing, glitter, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.435.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

elasticized gores, logo, solid color, round toeline, flat, lined interior, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.435.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, laces, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, logo, floral design, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, elasticized gores

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
752.000 đ
YOOX

elasticized gores, plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, lined interior, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

canvas, logo, bow detailing, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

elasticized gores, logo, solid color, round toeline, flat, lined interior, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
775.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie High-tops & sneakers
706.000 đ
YOOX

faux leather, logo, glitter, solid color, zip, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie High-tops & sneakers
752.000 đ
YOOX

faux leather, logo, glitter, lamé, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
866.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.435.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
911.000 đ
YOOX

elasticized gores, logo, solid color, round toeline, flat, lined interior, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

canvas, logo, bow detailing, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.663.000 đ
YOOX

canvas, logo, bow detailing, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, embroidered detailing, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, bow detailing, floral design, velcro closure, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, slip on, round toeline, lined interior, rubber sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie High-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

canvas, worn effect, logo, solid color, laces, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.572.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, round toeline, flat, rubber cleated sole, fabric inner

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.002.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, slip on, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

logo, glitter, solid color, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
866.000 đ
YOOX

elasticized gores, plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, lined interior, rubber sole, slip on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, velcro closure, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

glitter, logo, solid color, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.412.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.572.000 đ
YOOX

canvas, no appliqués, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
934.000 đ
YOOX

elasticized gores, canvas, logo, solid color, slip on, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, flat, unlined, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
820.000 đ
YOOX

laminated effect, logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
957.000 đ
YOOX

elasticized gores, canvas, logo, solid color, slip on, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, round toeline, flat, rubber cleated sole, fabric inner

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie High-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

canvas, worn effect, logo, solid color, laces, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, elasticized gores, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, floral design, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
820.000 đ
YOOX

canvas, logo, solid color, velcro closure, round toeline, fabric inner, rubber sole, flat, lifestyle

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.094.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, slip on, round toeline, lined interior, rubber sole, flat

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, lacing, basic solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
1.230.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Chipie Low-tops & sneakers
684.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, slip on

Xem thêm

Bảng giá Top Giày sneaker Chipie 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Chipie Low-tops & sneakers 684.000 đ YOOX
Chipie Low-tops & sneakers 1.230.000 đ YOOX
Chipie Low-tops & sneakers 1.094.000 đ YOOX
Chipie Low-tops & sneakers 729.000 đ YOOX
Chipie Low-tops & sneakers 1.094.000 đ YOOX
Chipie Low-tops & sneakers 1.094.000 đ YOOX
Chipie Low-tops & sneakers 1.094.000 đ YOOX
Chipie Low-tops & sneakers 1.754.000 đ YOOX
Chipie Low-tops & sneakers 1.276.000 đ YOOX
Chipie Low-tops & sneakers 1.094.000 đ YOOX
PHỔ BIẾN NHẤT
Chipie Low-tops & sneakers

Lựa chọn hiện có YOOX 684.000 đ Đến Nơi Bán

Giày sneaker Chipie Việt Nam

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Giày sneaker cổ thấp hoặc Giày sneaker cổ cao. Hầu hết Chipie Giày sneakerđược sử dụng ngày nay Đỏ, Đen hoặc Xám. Trong số sản phẩm phổ biến nhất Chipie Giày sneaker hôm nay là Low-tops & sneakers. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Chipie Giày sneaker là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với URBAN PREVIEW, Pattrily hoặc ZOQI! Chipie Giày sneaker mức giá thường trong khoảng 684.000 đ-1.754.000 đ VND.