đầu trang
tìm thấy 235 sản phẩm

Trang sức gỗ là một sản phẩm đang nhận được nhiều ưu ái, là những sản phẩm được làm từ những loại gỗ quý có giá trị cao như gỗ cẩm lai, gỗ mun sừng và đá topaz, đá turquoise… Vòng đeo tay, mặt dây chuyền, nhẫn từ trang sức gỗ Coco mang đến nhiều điều tốt cho sức khỏe, may mắn, thành công, đồng thời còn có ý nghĩa tâm linh và phong thủy rất tốt.

Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá Topaz và Bạc
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Cẩm Lai cẩn bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá Topaz và Bạc
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ Cẩm Lai cẩn đá Topaz và Bạc
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Mun đính chấm bi bạc
1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền chế tác bằng gỗ Mun cẩn đá Topaz và Bạc
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với gổ cẩm lai và bạc
1.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với gổ cẩm lai và bạc
1.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với gổ cẩm lai và bạc
1.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ Cẩm Lai cẩn đá Topaz và Bạc
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với gổ cẩm lai và bạc
1.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với gổ cẩm lai và bạc
1.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz xanh lá và bạc
480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với gổ cẩm lai và bạc
1.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền gỗ Mun sừng cẩn đá topaz vàng và bạc
480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Cẩm Lai cẩn bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−10%
coco Băng đô cài tóc NBB713 TheLaura
261.000 đ 290.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz (Xanh dươngvà bạc)
480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Cẩm sừng đính chấm bi bạc
950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền gỗ Mun sừng kết hợp đá topaz (Đen phốibạc)
480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Mun đính chấm bi bạc
1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với gổ cẩm lai và bạc
1.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền 2015 thiết kế chấm bi độc đáo
800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ cẩm lai cẩn đá Topaz DC02
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ Mun cẩn đá Topaz DC02
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Cẩm sừng đính chấm bi bạc
950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ mun cẩn đá Topaz DC03
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Cẩm Lai cẩn bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz vàng và bạc
480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ Cẩm Lai cẩn đá Topaz và Bạc
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
7.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác gỗ Cẩm Lai –
480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Cẩm sừng đính chấm bi bạc
950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác gỗ Cẩm Lai –
480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Cẩm Lai cẩn bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác gỗ Cẩm Lai –
480.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ mun cẩn đá Topaz DC03
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ Cẩm Lai cẩn đá Topaz và Bạc
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với gổ cẩm lai và bạc
1.400.000 đ
Lazada
*Giá cập nhật ngày 20 Sep 2017

Trang sức gỗ quý Coco – Xu hướng thời trang "tâm linh" cực chất tại Việt Nam

Trang sức gỗ là một sản phẩm đang nhận được nhiều ưu ái, là những sản phẩm được làm từ những loại gỗ quý có giá trị cao như gỗ cẩm lai, gỗ mun sừng và đá topaz, đá turquoise… Sự kết hợp hài hòa giữa nét thô sơ của gỗ và sang trọng của đá cùng các họa tiết tinh xảo, mới lạ tạo nét đẹp vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế, độc đáo có một không hai cho sản phẩm. Vòng đeo tay, mặt dây chuyền, nhẫn từ trang sức gỗ Coco mang đến nhiều điều tốt cho sức khỏe, may mắn, thành công, đồng thời còn có ý nghĩa tâm linh và phong thủy rất tốt.

Nhẫn gỗ cẩm lai Coco mang đến may mắn cho người đeo

Nhẫn gỗ hiện nay đang rất được ưa chuộng bởi sự phá cách từ việc kết hợp giữa nét “mộc” của gỗ, hiện đại của bạc, tinh tế của đá topaz. Được làm tinh xảo đến từng chi tiết và góc cạnh nhỏ nhất. Việc sở hữu cho mình một chiếc nhẫn gỗ Coco mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như làm thư giãn giảm căng thẳng khi làm mệt nhọc, mang may mắn đến cho bạn và còn ý nghĩa tâm linh tốt thì vì sao lại bỏ lỡ.

Dây chuyền gỗ Coco thể hiện sự nam tính bí ẩn

Những chàng trai yêu thích sự độc đáo, phá cách thì đây dây chuyền gỗ cẩn bạc đính đá topaz lựa chọn khá hoàn hảo. Chất liệu gỗ mun sừng đen cao cấp được chế tác tỉ mỉ, sắc nét từng góc cạnh, được cẩn bạc nguyên chất và đá topaz tăng thêm sự sang trọng của sản phẩm. Sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công qua tay các người thợ lành nghề tạo nên không chỉ là một món trang sức mà còn cả tác phẩm nghệ thuật. Mặt dây chuyền gỗ Coco có nhiều hình dáng kiểu chữ nhật, hình thoi hay hình bầu dục… cùng với màu sắc gỗ từ đậm đến nhạt, bạn sẽ tối đa sự lựa chọn của mình.

Vòng đeo tay gỗ Coco tạo sự thư giãn tinh thần

Vòng đeo tay gỗ Coco vừa là đồ trang sức vừa là vật phẩm trong phong thủy, được rất nhiều người biết đến. Đeo vòng tay gỗ cẩm lai lâu dài, ngoài việc mang lại sức khỏe, tinh thần thoải mái, còn giúp chủ nhân thêm phúc đức nên mới gọi là vòng tay may mắn hay vòng tay phong thủy. Khi tặng quà cho người thân, người ta hay có thói quen tặng vòng tay gỗ cẩm lai thể hiện tình cảm cá nhân cao quý, mang thông điệp lời chúc tốt lành nhất cho người nhận. Chính vì vậy, vòng tay gỗ cẩm lai luôn là lựa chọn hàng đầu để chọn làm quà tặng sếp, quà tặng người thân, bạn bè…

Danh mục sản phẩm

Điện máy

Thời trang

Thể thao & Dã ngoại

Đồ gia dụng

Đồ trẻ em

Sức khỏe & Làm đẹp

Ô tô, xe máy

Hiển thị tất cả


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn