đầu trang
tìm thấy 79 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz xanh lá và bạc
300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Cẩm sừng đính chấm bi bạc
750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền gỗ Mun sừng kết hợp đá topaz (Đen phối bạc)
360.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền bạc cẩn gỗ Cẩm Lai
450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz vàng và bạc
300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz (Vàng và bạc)
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác gỗ Cẩm Lai –
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz (Xanh dương và bạc)
290.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz xanh lá và bạc
300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
coco Hoa tai Cinderella Moonlight Earings Coco Samo CE06
240.000 đ 320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác gỗ Cẩm Lai –
340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền bằng gỗ Mun sừng cẩn đá topaz và bạc
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền trái tim đại dương
550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
2.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
coco Vòng cổ Cinderella Sisi Necklace Coco Samo CN07
220.000 đ 280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz (Xanh lá và bạc)
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Nhẫn cá tính 2015 với thiết kế đầy lôi cuốn và phong cách được làm từ bạc I kết hợp với gỗ Cẩm Lai
550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền bằng gỗ Mun sừng cẩn đá topaz (Xanh lá và bạc)
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
coco Hoa tai Cinderella Tiny Leaf Earings Coco Samo CE04
220.000 đ 280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá Topaz và Bạc
340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Nhẫn cá tính 2015 với thiết kế đầy lôi cuốn và phong cách được làm từ bạc I kết hợp với gỗ Cẩm Lai
570.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Mun đính chấm bi bạc
800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền gỗ Mun sừng cẩn đá topaz vàng và bạc
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền hình chữ nhật chế tác bằng gỗ Mun sừng cẩn đá Topaz và Bạc
340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
2.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ mun cẩn đá Topaz DC03
320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền hình chữ nhật gỗ Mun sừng cẩn đá Topaz và Bạc
360.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền 2015 thiết kế chấm bi độc đáo
600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ Mun cẩn đá Topaz DC02
320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền bằng gỗ cẩm Lai cẩn đá Topaz và Bạc
340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền chế tác bằng gỗ Mun cẩn đá Topaz và Bạc
340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
coco Hoa tai Cinderella Dew Earings – Coco Samo CE10
230.000 đ 310.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với gổ cẩm lai và bạc
750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
2.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
2.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ mun cẩn đá Topaz DC03
320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
coco Hoa tai Cinderella Stardust Earings Coco Samo CE12
230.000 đ 310.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền trái tim đại dương chế tác thủ công từ gỗ và bạc i
550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz xanh lá và bạc
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
coco Vòng cổ Cinderella Moonlight Necklace Coco Samo CN04
220.000 đ 280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ cẩm lai cẩn đá Topaz DC02
320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
coco Nhẫn Cinderella Leaf Ring Coco Samo CR03
180.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Mun đính chấm bi bạc
900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác gỗ Cẩm Lai –
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với đồng và gỗ ngọc nghiến
450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
coco Hoa tai Cinderella Bow Earings Coco Samo CE01
220.000 đ 280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz xanh lá và bạc
290.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
coco Hoa tai Cinderella Swan Earings Coco Samo CE07
240.000 đ 320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền bằng gỗ Mun sừng cẩn đá topaz và bạc
280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
coco Vòng choker đá Cinderella Duo Choker Coco Samo CN02
220.000 đ 280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền gỗ Mun sừng cẩn đá topaz (Xanh lá phối bạc)
280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
coco Hoa tai Cinderella Long Leaf Earings Coco Samo CE05
220.000 đ 280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ mun cẩn đá Topaz DC03
340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với Tre và bạc
750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền hình chữ nhật chế tác bằng gỗ Mun sừng cẩn đá Topaz và Bạc
340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền hình chữ nhật chế tác bằng gỗ Mun sừng cẩn đá Topaz và Bạc
360.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền bạc cẩn gỗ Cẩm Lai
450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền gỗ Mun sừng cẩn đá topaz (Đen phối tím bạc)
260.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền bằng gỗ Mun sừng cẩn đá topaz (Xanh lá và bạc)
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền hình chữ nhật gỗ Mun sừng cẩn đá Topaz và Bạc
340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá Topaz và Bạc
340.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền bạc cẩn gỗ mun sừng đá Topaz
450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác gỗ Cẩm Lai –
360.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền chế tác bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz vàng và bạc
300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền thiết kế độc đáo dạng hình thoi
320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền bằng gỗ Cẩm Lai cẩn đá topaz (Tím và bạc)
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ Mun cẩn đá Topaz DC01
320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Mặt dây chuyền bằng gỗ Mun sừng cẩn đá topaz và bạc
270.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
coco Vòng cổ Cinderella Knot Necklace Coco Samo CN06
180.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Lắc tay bạc kết hợp với gổ cẩm lai
750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Nhẫn cá tính 2015 với thiết kế đầy lôi cuốn và phong cách được làm từ bạc I kết hợp với gỗ Cẩm Lai
550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay gỗ Cẩm Lai cẩn bạc
700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−21%
coco Hoa tai Cinderella Deer Earings Coco Samo CE13
220.000 đ 280.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Vòng tay da kết hợp với gổ cẩm lai và bạc
750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Coco Dây chuyền gỗ Cẩm Lai cẩn đá Topaz và Bạc
340.000 đ
Lazada
*Giá cập nhật ngày 18 Aug 2017

Trang sức gỗ quý Coco – Xu hướng thời trang "tâm linh" cực chất tại Việt Nam

Trang sức gỗ là một sản phẩm đang nhận được nhiều ưu ái, là những sản phẩm được làm từ những loại gỗ quý có giá trị cao như gỗ cẩm lai, gỗ mun sừng và đá topaz, đá turquoise… Sự kết hợp hài hòa giữa nét thô sơ của gỗ và sang trọng của đá cùng các họa tiết tinh xảo, mới lạ tạo nét đẹp vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế, độc đáo có một không hai cho sản phẩm. Vòng đeo tay, mặt dây chuyền, nhẫn từ trang sức gỗ Coco mang đến nhiều điều tốt cho sức khỏe, may mắn, thành công, đồng thời còn có ý nghĩa tâm linh và phong thủy rất tốt.

Nhẫn gỗ cẩm lai Coco mang đến may mắn cho người đeo

Nhẫn gỗ hiện nay đang rất được ưa chuộng bởi sự phá cách từ việc kết hợp giữa nét “mộc” của gỗ, hiện đại của bạc, tinh tế của đá topaz. Được làm tinh xảo đến từng chi tiết và góc cạnh nhỏ nhất. Việc sở hữu cho mình một chiếc nhẫn gỗ Coco mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như làm thư giãn giảm căng thẳng khi làm mệt nhọc, mang may mắn đến cho bạn và còn ý nghĩa tâm linh tốt thì vì sao lại bỏ lỡ.

Dây chuyền gỗ Coco thể hiện sự nam tính bí ẩn

Những chàng trai yêu thích sự độc đáo, phá cách thì đây dây chuyền gỗ cẩn bạc đính đá topaz lựa chọn khá hoàn hảo. Chất liệu gỗ mun sừng đen cao cấp được chế tác tỉ mỉ, sắc nét từng góc cạnh, được cẩn bạc nguyên chất và đá topaz tăng thêm sự sang trọng của sản phẩm. Sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công qua tay các người thợ lành nghề tạo nên không chỉ là một món trang sức mà còn cả tác phẩm nghệ thuật. Mặt dây chuyền gỗ Coco có nhiều hình dáng kiểu chữ nhật, hình thoi hay hình bầu dục… cùng với màu sắc gỗ từ đậm đến nhạt, bạn sẽ tối đa sự lựa chọn của mình.

Vòng đeo tay gỗ Coco tạo sự thư giãn tinh thần

Vòng đeo tay gỗ Coco vừa là đồ trang sức vừa là vật phẩm trong phong thủy, được rất nhiều người biết đến. Đeo vòng tay gỗ cẩm lai lâu dài, ngoài việc mang lại sức khỏe, tinh thần thoải mái, còn giúp chủ nhân thêm phúc đức nên mới gọi là vòng tay may mắn hay vòng tay phong thủy. Khi tặng quà cho người thân, người ta hay có thói quen tặng vòng tay gỗ cẩm lai thể hiện tình cảm cá nhân cao quý, mang thông điệp lời chúc tốt lành nhất cho người nhận. Chính vì vậy, vòng tay gỗ cẩm lai luôn là lựa chọn hàng đầu để chọn làm quà tặng sếp, quà tặng người thân, bạn bè…


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn