đầu trang
tìm thấy 93 sản phẩm

Với nhu cầu cuộc sống ngày càng cải tiến, hầu hết các sinh viên, dân văn phòng, người đi làm điều có nhu cầu mang theo laptop bên mình. Ba lô Coolbell đáp ứng những tiêu chuẩn tối ưu về thiết kế và công dụng cho một chiếc ba lô laptop hoàn hảo dành cho bạn.

Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6106 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6106 (Đen)
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6607 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6607 (Đen)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6707 cỡ 15.6 inch (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6707 cỡ 15.6 inch (Đen)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6607 cỡ 15.6 inch (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6607 cỡ 15.6 inch (Ghi)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB3136 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB3136 (Xanh)
520.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6507 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6507 (Ghi)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB2036 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB2036 (Đỏ)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô cao cấp CB3306 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô cao cấp CB3306 (Xanh)
690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6207 (Navy) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6207 (Navy)
620.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 2056 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 2056 (Đen)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2038 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2038 (Đỏ)
520.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6206 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6206 (Đen)
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 2037 cỡ 15.6 inch (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 2037 cỡ 15.6 inch (Đen)
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6206 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6206 (Ghi)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2036 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2036 (Đen)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6607 cỡ 15.6 inch (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6607 cỡ 15.6 inch (Đen)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6707 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6707 (Ghi)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6207 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6207 (Ghi)
620.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 2039 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 2039 (Đen)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6207 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6207 (Ghi)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2036 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2036 (Đen)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2039 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2039 (Ghi)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6207 (Cốm) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6207 (Cốm)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô laptop 6206 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô laptop 6206 (Đen)
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6006 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6006 (Đen)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2038 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2038 (Đỏ)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6006 (Xanh cốm) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6006 (Xanh cốm)
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6106 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6106 (Xanh)
620.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô cao cấp CB2060 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô cao cấp CB2060 (Đen)
690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô cao cấp CB3306 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô cao cấp CB3306 (Xanh)
690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Socko SC 671 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Socko SC 671 (Đen)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2039 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2039 (Ghi)
520.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6607 15.6'' (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6607 15.6'' (Đen)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6107 cỡ 15.6 inch (Xanh Jean) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6107 cỡ 15.6 inch (Xanh Jean)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô laptop 2038 at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô laptop 2038
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6507 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6507 (Xanh)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6206 cỡ 14.6 inch (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6206 cỡ 14.6 inch (Đen)
610.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 2038 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 2038 (Ghi)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6107 cỡ 15.6 inch (Xanh Navy) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6107 cỡ 15.6 inch (Xanh Navy)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 2026 10'' (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 2026 10'' (Đen)
538.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 2037 cỡ 15.6 inch (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 2037 cỡ 15.6 inch (Ghi)
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6507 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6507 (Đen)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô CB2060 (Đen xám) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô CB2060 (Đen xám)
690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6206 cỡ 14.6 inch (Xanh Navy) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6206 cỡ 14.6 inch (Xanh Navy)
610.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6006 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6006 (Đen)
620.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6107 cỡ 15.6 inch (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6107 cỡ 15.6 inch (Ghi)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6206 cỡ 14.6 inch (Xanh Cốm) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6206 cỡ 14.6 inch (Xanh Cốm)
610.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6607 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6607 (Ghi)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2036 (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2036 (Tím)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô laptop 2056 at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô laptop 2056
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6107 cỡ 15.6 inch (Xanh Cốm) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6107 cỡ 15.6 inch (Xanh Cốm)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6206 cỡ 14.6 inch (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6206 cỡ 14.6 inch (Ghi)
610.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6206 15.6'' (Đen) . at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6206 15.6'' (Đen) .
625.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6007 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6007 (Đen)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6607 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6607 (Đen)
630.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6006 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6006 (Xanh)
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô cao cấp CB3306 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô cao cấp CB3306 (Đen)
690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2059 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2059 (Ghi)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2059 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2059 (Ghi)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6207 (Navy) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6207 (Navy)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6207 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6207 (Ghi)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6206 cỡ 14.6 inch (Xanh Jean) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6206 cỡ 14.6 inch (Xanh Jean)
610.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6006 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6006 (Đen)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6107 cỡ 15.6 inch (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6107 cỡ 15.6 inch (Đen)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6207 (Cốm) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6207 (Cốm)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6106 (Màu Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6106 (Màu Đen)
720.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6206 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6206 (Xanh)
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6607 15.6 inch (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6607 15.6 inch (Ghi)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-3136 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-3136 (Đen)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6107 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6107 (Ghi)
570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6507 15.6'' (Đen). at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6507 15.6'' (Đen).
620.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2038 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2038 (Đỏ)
520.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô laptop bản đồ (Xám) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô laptop bản đồ (Xám)
895.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6007 (Xanh Navy) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6007 (Xanh Navy)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2036 (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2036 (Tím)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB3306 (Xanh Lá) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB3306 (Xanh Lá)
420.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-2036 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-2036 (Đen)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô thời trang CB2056 (Ghi Xám) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô thời trang CB2056 (Ghi Xám)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6707 cỡ 15.6 inch (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6707 cỡ 15.6 inch (Ghi)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6707 cỡ 15.6 inch (Xanh Jean) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6707 cỡ 15.6 inch (Xanh Jean)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô laptop bản đồ at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô laptop bản đồ
919.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6006 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6006 (Xanh)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB2037 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB2037 (Đen)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 2037 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 2037 (Đen)
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB2036 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB2036 (Đỏ)
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô cao cấp CB3306 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô cao cấp CB3306 (Đỏ)
690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Colbell 6607 cỡ 15.6 inch (Xanh Jean) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Colbell 6607 cỡ 15.6 inch (Xanh Jean)
660.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6707 15,6 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6707 15,6 (Ghi)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop Socko SC 671 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop Socko SC 671 (Đen)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB-6107 (Ghi) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB-6107 (Ghi)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop CB3136 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop CB3136 (Xanh)
520.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 2036 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 2036 (Đen)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Coolbell Ba lô Laptop 6207 15.6'' (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Coolbell - Ba lô Laptop 6207 15.6'' (Đen)
480.000 đ

Về Ba Lo Coolbell tại Việt Nam

Ba lô Coolbell gọn nhẹ cho việc di chuyển dễ dàng

Ba lô Coolbell Việt Nam mang giá trị sử dụng cao

Ba lô là vật dụng dùng để đựng các dụng cụ cần thiết mang theo để phục vụ công việc hàng ngày bên cạnh túi xách hàng ngày. Bất cứ bạn làm ngành nghề gì cũng điều cần có một chiếc balo bên mình. Đối với balo laptop Coolbell có cấu tạo ngăn bỏ laptop vừa kích cỡ của từng loại máy và 1 ngăn phụ bên ngoài có thể dựng vừa chìa khóa ví hoặc sổ sách. Dây đeo chéo được thiết kế mút dày tránh cho người dùng đeo lâu không bị đau mỏi, sản phẩm có lớp lót dầy chống va đập, có tính đàn hồi cao, đi kèm chức năng chống thấm và chống sốc để bảo vệ chiếc máy tính tối ưu nhất có thể.

Ba lô Coolbell có thiết kế khá thông minh. Phía trước hoặc hai bên hông của ba lô có các ngăn nhỏ phụ trợ để chứa các vật cần thiết. Kết cấu ngăn hợp lý của ba lô Coolbell là một trong những điểm gây chú ý đối với người có nhu cầu mua balo đẹp vì nó quyết định ít nhiều đến độ tiện lợi khi sử dụng, cũng như tạo nên những trải nghiệm thú vị cho người dùng. Bên cạnh kích cỡ bên ngoài, balo laptop Coolbell không có quá nhiều ngăn chứa rườm rà, nhưng luôn đảm bảo về ngăn đựng laptop an toàn, kết hợp thêm hai đến ba ngăn phụ có thể chứa sách vở, tài liệu.

Kích thước ba lô laptop Coolbell đa dạng cho bạn lựa chọn

Trong nhiều mẫu balo với chất liệu khác nhau thì balo laptop Coolbell rất đang được ưa chuộng bởi tính tiện dụng của nó và vẻ đẹp thẩm mỹ làm rất nhiều người muốn sở hữu. Bạn muốn mua balo laptop Coolbell giá rẻ và chất lượng hãy xem qua các mẫu sau:

  • Balo Laptop Coolbell cho máy 14''
  • Balo Laptop Coolbell cho máy 15''
  • Balo Laptop Coolbell cho máy 17''
  • Balo Laptop Coolbell cho máy 18''

Kích cỡ của balo laptop nên phù hợp với dáng người và dòng máy bạn đang sử dụng. Bạn nên chọn mua ba lô laptop có kích cỡ tương ứng với nhu cầu thực sự của mình. Do tính năng đặc thù là chứa và bảo vệ laptop khi di chuyển, người dùng thông minh nên ưu tiên các mẫu balo không quá cồng kềnh, nặng nề khi mang trên vai.

Mua ngay ba lô Coolbell giá ưu đãi ngay hôm nay

Balo giá rẻ không hề đắt vì thế đa số mọi người điều có thể mua sắm balo với mức giá mong muốn nhất. Hãy trang bị cho mình một mẫu balo laptop Coolbell hay túi laptop Coolbell với giá trị bảo hành 3 năm để bảo vệ cho laptop cưng khỏi bị hư hỏng nhé!