Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 86 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen) (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen) (Đen)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Tì hưu (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Tì hưu (Vàng)
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng) (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng) (Vàng)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Hồ ly (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Hồ ly (Vàng)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá)
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá) (Xanh lá thẫm) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá) (Xanh lá thẫm)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 6406 (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 6406 (Đỏ)
322.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím) (Violet) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím) (Violet)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh ngọc) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh ngọc)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 5710 (Xanh ngọc). at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 5710 (Xanh ngọc).
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nam mặt đá mắt hổ Gecko 6381 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nam mặt đá mắt hổ Gecko 6381 (Nâu)
323.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển)(Xanh dương nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển)(Xanh dương nhạt)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nam tinh thể đá Fluorite 6400 (Xanh lơ) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nam tinh thể đá Fluorite 6400 (Xanh lơ)
323.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng) (Vàng(Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng) (Vàng(Vàng)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Violet) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Violet)
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 5713 (Xanh sky). at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 5713 (Xanh sky).
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 6356 (Xanh lơ) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 6356 (Xanh lơ)
322.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím)(Violet) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím)(Violet)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc 5414 (Xanh ngọc) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc 5414 (Xanh ngọc)
413.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc 5557 (Xanh lá). at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc 5557 (Xanh lá).
431.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đỏ)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 6366 (Nâu nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 6366 (Nâu nhạt)
322.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển) (Xanh dương nhạt(Xanh dương nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển) (Xanh dương nhạt(Xanh dương nhạt)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá)(Xanh lá thẫm) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá)(Xanh lá thẫm)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Cam)(Orange) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Cam)(Orange)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá) (Xanh lá thẫm) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá) (Xanh lá thẫm)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 6353 (Xanh nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 6353 (Xanh nhạt)
322.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đỏ)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nam tinh thể đá thạch anh hồng 6393 (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nam tinh thể đá thạch anh hồng 6393 (Hồng)
359.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 6363 (Hồng tím) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 6363 (Hồng tím)
322.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển)(Xanh dương nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển)(Xanh dương nhạt)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nam tinh thể đá Fluorite 6396 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nam tinh thể đá Fluorite 6396 (Xanh)
323.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen) (Đen(Đen) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen) (Đen(Đen)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt đá hình Phật Di Lặc 7222 (Xanh đen) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt đá hình Phật Di Lặc 7222 (Xanh đen)
474.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nam tinh thể đá Fluorite 5602 (Trắng). at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nam tinh thể đá Fluorite 5602 (Trắng).
341.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc 5383 (Xanh ngọc bích) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc 5383 (Xanh ngọc bích)
417.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc 7223 (Xanh bích) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc 7223 (Xanh bích)
417.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 5609 (Trắng trong). at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 5609 (Trắng trong).
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc MP03 (Xanh ngọc bích) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc MP03 (Xanh ngọc bích)
531.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá)(Xanh lá thẫm) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá)(Xanh lá thẫm)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá)
287.000 đ
Mua ngay tại
Soufeel
Crystal S925 Leaf Necklace at 591142524.00 VND from Soufeel
Crystal S925 Leaf Necklace
591.143.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc 5560 (Xanh ám vàng). at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc 5560 (Xanh ám vàng).
455.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Cam) (Orange) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Cam) (Orange)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Nâu đậm) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Nâu đậm)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím) (Violet) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím) (Violet)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Bộ 2 dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Hồng tím) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Bộ 2 dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Hồng tím)
359.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen) (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen) (Đen)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Green) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Green)
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh lá)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Cam)(Orange) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Cam)(Orange)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển) (Xanh dương nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển) (Xanh dương nhạt)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 5627 (Xanh lá). at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 5627 (Xanh lá).
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển)(Nhiều màu) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh biển)(Nhiều màu)
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen)(Đen) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen)(Đen)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Quan Âm BT01 (Xanh ngọc) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Quan Âm BT01 (Xanh ngọc)
512.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Cam) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Cam)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite(Orange) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite(Orange)
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc MP01 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Phật Di Lặc MP01 (Nâu)
493.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Bộ 2 dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Trắng Đen) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Bộ 2 dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Trắng Đen)
360.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng) (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng) (Vàng)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 4156 (Trắng trong). at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 4156 (Trắng trong).
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen)
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng)
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Quan Âm BT02 (Xanh ngọc) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Quan Âm BT02 (Xanh ngọc)
512.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Trắng xanh) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Trắng xanh)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Quan Âm 5524 (Vàng). at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc hình Quan Âm 5524 (Vàng).
431.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Green) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Green)
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Hồ ly (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Hồ ly (Nâu)
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc Phật Di Lặc đính đá 7226 (Xanh bích) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền Nam mặt ngọc Phật Di Lặc đính đá 7226 (Xanh bích)
395.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Nâu)
287.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím)(Violet) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Tím)(Violet)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nam mặt đá thạch anh Gecko 6388 (Xanh nhạt) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nam mặt đá thạch anh Gecko 6388 (Xanh nhạt)
323.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nam đá mắt hổ hình Phật Di Lặc 5380 (Nâu) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nam đá mắt hổ hình Phật Di Lặc 5380 (Nâu)
323.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Cam) (Orange) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Cam) (Orange)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 5605 (Đỏ). at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền tinh thể đá Fluorite 5605 (Đỏ).
303.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng)(Vàng) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng)(Vàng)
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh ngọc) at 0.00 VND from Lazada
Crystal Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Xanh ngọc)
287.000 đ

Về Day Chuyen Crystal tại Việt Nam

Crystal Dây chuyền Việt Nam

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Dây chuyền, Nhẫn hoặc Khuyên tai. Hầu hết Crystal Dây chuyềnđược sử dụng ngày nay Xanh lá, Xanh dương hoặc Vàng. Trong số sản phẩm phổ biến nhất Crystal Dây chuyền hôm nay là Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Đen) (Đen), Dây chuyền nữ mặt đá Tì hưu (Vàng) hoặc Dây chuyền nữ mặt đá Flourite (Vàng) (Vàng). Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Crystal Dây chuyền là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Mika, Bac Xinh hoặc Bily Shop! Crystal Dây chuyền mức giá thường trong khoảng 250.000 đ-591.142.976 đ VND.