Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
đầu trang
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 135" (Kèm theo remote)
1.960.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−13%
Dalite Màn chiếu điện tử 136 inch (Trắng)
1.900.000 đ 2.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường tự động cuốn 113 inch
1.198.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 150 inch
3.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 200" (kèm theo Remote)
8.350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện treo tường 100 inch ( có remote )
1.375.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−22%
Dalite Màn chiếu treo cuốn chậm 100 inch (Trắng)
741.000 đ 950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu 3 chân 84inch
847.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu 3 chân 136 inch
1.815.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 136 inch
2.299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Dalite Màn chiếu điện 100 inch (Trắng)
1.235.000 đ 1.650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−23%
Dalite Màn chiếu 3 chân 100 inch (Trắng)
751.000 đ 980.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU 3 CHÂN 120''
920.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 300" (Kèm theo remote)
36.780.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU 3 CHÂN INOX 135''
1.570.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường 100 inch(1m78x1m78)
800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường 120 inch tỷ lệ 4:3
1.451.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu 3 chân 100 inch
884.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 120 inch
1.924.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường tự cuốn 84inch
847.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu chân di động 150 inch
3.905.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường 110 inch
944.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−25%
Dalite Màn chiếu 3 chân 136inch (Trắng)
1.425.000 đ 1.900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu 3 chân 170 inch
5.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 200 inch
10.769.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 150" (Kèm theo Remote)
3.870.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−11%
Dalite Màn chiếu treo tường 136 inch (Trắng).
1.235.000 đ 1.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−10%
Dalite Màn chiếu điện 170 inch (Trắng)
2.850.000 đ 3.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 100''
720.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường tự động cuốn 72 inch
847.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn Chiếu 3 Chân 100 Inch (Đen)
799.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−11%
Dalite Màn chiếu điện 150 inch (Trắng)
2.660.000 đ 3.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 170 inch
4.114.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU 3 CHÂN 100''
830.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường 136 inch
1.675.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu Điện PW400ES 400Inch
99.000.000 đ
Phúc Anh
- Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 400Inch - Kích thước: 8.13 m x 6.1 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 84 inch
1.530.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Dalite Màn chiếu 3 chân 84 inch (Trắng)
713.000 đ 900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 120" (Kèm theo Remote)
1.680.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu 3 chân 100 inch
880.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 250 inch
28.468.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường 120 inch
1.053.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 84 inch
1.755.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite màn chiếu 3 chân 110 inch
1.350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu 3 chân 72 inch
1.513.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU 3 CHÂN INOX 120''
1.620.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường tự động cuốn 136 inch
1.755.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU 3 CHÂN 100''
1.142.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường 150 inch
2.612.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu 3 chân 72 inch
1.670.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường 84inch
775.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU 3 CHÂN INOX 150''
4.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường 72 inch
799.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 400 inch
123.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−24%
Dalite Màn chiếu 3 chân 120 inch (Trắng)
1.226.000 đ 1.620.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 300 inch
44.770.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 180 inch
7.865.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu 3 chân 100 inch
884.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−9%
Dalite Màn chiếu treo tường 150 inch (Trắng).
2.090.000 đ 2.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường tự động cuốn 100 inch
847.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường tự động cuốn 120 inch
1.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Dalite Màn chiếu điện 84 inch (Trắng)
912.000 đ 1.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU 3 CHÂN 135''
1.290.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn Chiếu 3 chân 100 inch
715.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu 3 chân 150 inch
4.235.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 150''
2.920.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 100 inch
1.561.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn Chiếu Treo Tường 150 Inch(Đen)
2.880.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 170" (Kèm theo remote)
3.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 120''
1.380.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU 3 CHÂN 84''
1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−14%
Dalite Màn chiếu điện 120 inch (Trắng)
1.501.000 đ 1.750.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 170''
4.430.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 110 inch
1.791.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 135''
1.300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 100 inch (Đen)
1.489.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 84''
800.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu treo tường tự động cuốn 120inch
1.646.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite MÀN CHIẾU ĐIỆN 100''
1.200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 120 inch tỷ lệ 4:3
2.299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu điện 250" (Kèm theo remote)
26.890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Dalite Màn chiếu 3 chân DA-LITE 70’’x70’’
900.000 đ
Lazada
*Giá cập nhật ngày 21 Sep 2017

Máy chiếu Dalite Việt Nam

Dựa trên quan sát, màu sắc phổ biến nhất đối với Dalite Máy chiếu là Đen hoặc Trắng. Tin hay không, mức giảm giá của Dalite Máy chiếu có thể đi lên đến 25%! Nhiều người yêu thích Màn chiếu điện 135" (Kèm theo remote), Màn chiếu điện tử 136 inch (Trắng) hoặc Màn chiếu treo tường tự động cuốn 113 inch từ Dalite Máy chiếu. Bên cạnh thương hiệu Dalite Máy chiếu, khám phá một số thương hiệu khác như OEM, Sony hoặc Panasonic online. Dalite Máy chiếu có thể được tìm thấy trên iprice với giá thấp 713.000 đ-123.000.000 đ VND. Có hai loại Dalite Máy chiếu, cụ thể :subcategories, mỗi thể loại có những ưu và khuyết điểm riêng của nó.

Danh mục sản phẩm

Điện máy

Thời trang

Thể thao & Dã ngoại

Đồ gia dụng

Đồ trẻ em

Sức khỏe & Làm đẹp

Ô tô, xe máy

Hiển thị tất cả


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn