đầu trang
tìm thấy 40 sản phẩm
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell Máy tính chủ server PowerEdge T20 E3-1225 V3 3.2GHZ- 4GB- 1TB- DVDRW at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - Máy tính chủ server PowerEdge T20 E3-1225 V3 3.2GHZ- 4GB- 1TB- DVDRW
16.100.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R430 E5-2609v3 6C 1.9Ghz 15MB cache at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R430 E5-2609v3 6C 1.9Ghz 15MB cache
65.120.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell SERVER PowerEdge R430 E5-2609v3 1.9GHZ-8GB-No HDD-2 x 550w -Raid PERC330 at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - SERVER PowerEdge R430 E5-2609v3 1.9GHZ-8GB-No HDD-2 x 550w -Raid PERC330
59.500.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge T420 Intel Xeon E5-2420 16GB RDIMM at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge T420 Intel Xeon E5-2420 16GB RDIMM
53.900.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell SERVER PowerEdge R420 E5-2420v2 2.2GHZ-8GB-No HDD-DVDRW- 2 x 550w-Raid H310 at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - SERVER PowerEdge R420 E5-2420v2 2.2GHZ-8GB-No HDD-DVDRW- 2 x 550w-Raid H310
50.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Dell Bộ nhớ Ram 16GB RDIMM 2133MT cho máy chủ T430 R730 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Dell - Bộ nhớ Ram 16GB RDIMM 2133MT cho máy chủ T430 R730 (Xanh)
11.000.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Server PowerEdge R220 3.5'' E3-1220 v3 at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Server PowerEdge R220 3.5'' E3-1220 v3
26.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Dell Bộ nhớ Ram 8GB RDIMM 2133MT cho máy chủ T430 R730 (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Dell - Bộ nhớ Ram 8GB RDIMM 2133MT cho máy chủ T430 R730 (Xanh)
6.500.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge T430 -Chassis with up to 8, 3.5" Hot Plug Hard Drives Intel Xeon E5-2620 at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge T430 -Chassis with up to 8, 3.5" Hot Plug Hard Drives Intel Xeon E5-2620
65.780.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives
96.195.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives 2x Intel Xeon E5-2630 at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives 2x Intel Xeon E5-2630
139.150.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge T420 Intel Xeon E5-2420 at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge T420 Intel Xeon E5-2420
50.380.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge T320 - Chassis with up to 8 x 3.5" Hot Plug Hard Drives at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge T320 - Chassis with up to 8 x 3.5" Hot Plug Hard Drives
53.680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Dell Bộ nhớ Ram 8G cho máy chủ T20 T110 II (Xanh) at 0.00 VND from Lazada
Dell - Bộ nhớ Ram 8G cho máy chủ T20 T110 II (Xanh)
4.900.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell SERVER PowerEdge R430 E5-2609v3 1.9GHZ-8GB-No HDD-2 x 550w -Raid PERC330 at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - SERVER PowerEdge R430 E5-2609v3 1.9GHZ-8GB-No HDD-2 x 550w -Raid PERC330
57.200.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell Server PowerEdge R220 E3-1220v3 3.1ghz -8GB-No HDD - Raid H310 ( Rack 1U) at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - Server PowerEdge R220 E3-1220v3 3.1ghz -8GB-No HDD - Raid H310 ( Rack 1U)
23.500.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell Máy tính chủ PowerEdge T310 X3440 2.53-4G-500G at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - Máy tính chủ PowerEdge T310 X3440 2.53-4G-500G
20.000.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives
83.600.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell SERVER PowerEdge R420 E5-2407v2 2.4GHZ-8GB-No HDD-DVDRW- 2 x 550w-Raid H310 at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - SERVER PowerEdge R420 E5-2407v2 2.4GHZ-8GB-No HDD-DVDRW- 2 x 550w-Raid H310
44.900.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Server PowerEdge R320 3.5 at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Server PowerEdge R320 3.5
40.590.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell PowerEdge T320 - Chassis with up to 8 x 3.5" Hot Plug Hard Drives at 0.00 VND from F5CORP
Dell - PowerEdge T320 - Chassis with up to 8 x 3.5" Hot Plug Hard Drives
45.341.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives - Intel Xeon E5-2609 1TB at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives - Intel Xeon E5-2609 1TB
83.600.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives - Intel Xeon E5-2609 500GB at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives - Intel Xeon E5-2609 500GB
82.500.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell PowerEdge R220 Server RAID S110 at 0.00 VND from F5CORP
Dell - PowerEdge R220 Server RAID S110
24.090.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge T430 at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge T430
62.480.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives Intel Xeon E5-2620 16GB RDIMM at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives Intel Xeon E5-2620 16GB RDIMM
98.395.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell PowerEdge T20 Mini Tower Server Details at 0.00 VND from F5CORP
Dell - PowerEdge T20 Mini Tower Server Details
16.390.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives Intel Xeon E5-2620 at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives Intel Xeon E5-2620
91.795.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives Intel Xeon E5-2630 16GB RDIMM at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives Intel Xeon E5-2630 16GB RDIMM
113.227.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell SERVER PowerEdge R630 E5-2609v3 1.9GHZ-8GB-No HDD-DVDRW -2 x 750w -Raid PERCH730 at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - SERVER PowerEdge R630 E5-2609v3 1.9GHZ-8GB-No HDD-DVDRW -2 x 750w -Raid PERCH730
74.200.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives Intel Xeon E5-2630 at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R730 - Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives Intel Xeon E5-2630
102.300.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge T320 at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge T320
52.800.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell Server PowerEdge R310 X3440 5.32ghz-4G-500G-DVRW-Raid H200 at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - Server PowerEdge R310 X3440 5.32ghz-4G-500G-DVRW-Raid H200
23.500.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell SERVER PowerEdge R320 E5-2407V2 2.4GHZ-8GB-no HDD -DVDRW- Raid H310- Rack 1U at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - SERVER PowerEdge R320 E5-2407V2 2.4GHZ-8GB-no HDD -DVDRW- Raid H310- Rack 1U
33.800.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell SERVER PowerEdge R730 E5-2609v3 1.9GHZ - 8GB-NO HDD- DVDRW-Raid PERC H730 at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - SERVER PowerEdge R730 E5-2609v3 1.9GHZ - 8GB-NO HDD- DVDRW-Raid PERC H730
79.200.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge T430 -Chassis with up to 8, 3.5" Hot Plug Hard Drives at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge T430 -Chassis with up to 8, 3.5" Hot Plug Hard Drives
61.250.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Máy chủ PowerEdge R420 E5-2407v2 4C 2.4Ghz 10MB cache at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Máy chủ PowerEdge R420 E5-2407v2 4C 2.4Ghz 10MB cache
50.160.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell PowerEdge T110 II at 0.00 VND from F5CORP
Dell - PowerEdge T110 II
26.290.000 đ
Mua ngay tại
Long Bình Company
Dell SERVER PowerEdge R730 E5-2609v3 1.9GHZ - 8GB-NO HDD- DVDRW-Raid PERC H730 at 0.00 VND from Long Bình Company
Dell - SERVER PowerEdge R730 E5-2609v3 1.9GHZ - 8GB-NO HDD- DVDRW-Raid PERC H730
73.600.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Dell Server PowerEdge R420 2.5'' E5-2420v2 - Rack 1U at 0.00 VND from F5CORP
Dell - Server PowerEdge R420 2.5'' E5-2420v2 - Rack 1U
57.200.000 đ

Dell Máy chủ Việt Nam

Một số trong những sản phẩm tốt nhất Dell Máy chủ là Máy tính chủ server PowerEdge T20 E3-1225 V3 3.2GHZ- 4GB- 1TB- DVDRW, Máy chủ PowerEdge R430 E5-2609v3 6C 1.9Ghz 15MB cache hoặc SERVER PowerEdge R430 E5-2609v3 1.9GHZ-8GB-No HDD-2 x 550w -Raid PERC330. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm của HP, IBM hoặc Fujitsu nếu bạn không chắc chắn sẽ mua Dell Máy chủ. iprice cung cấp Dell Máy chủ từ 4.900.000 đ-139.150.000 đ VND. Bạn có thể tìm thấy hai loại Dell Máy chủ trực tuyến, đặc biệt là :other_brands; bạn có thể chọn một trong hai sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn.