đầu trang
tìm thấy 3141 sản phẩm

Mua máy tính bảng chính hãng giá tốt tại Việt Nam! máy tính bảng Samsung, máy tính bảng iPad 1, máy tính bảng iPad 2, máy tính bảng Acer, đảm bảo chất lượng, giá bất ngờ tại iprice.

281 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab 4
Samsung - Galaxy Tab 4
Từ 2.919.000 đ
99 ưu đãi
Apple iPad mini 4
Apple - iPad mini 4
Từ 8.160.000 đ
66 ưu đãi
Apple iPad mini 3
Apple - iPad mini 3
Từ 6.900.000 đ
76 ưu đãi
Apple iPad Air 2
Apple - iPad Air 2
Từ 8.960.000 đ
49 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab 4 8GB Trắng
Samsung - Galaxy Tab 4 8GB Trắng
Từ 2.919.000 đ
29 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab S2
Samsung - Galaxy Tab S2
Từ 8.451.000 đ
27 ưu đãi
Apple iPad Air
Apple - iPad Air
Từ 6.590.000 đ
26 ưu đãi
Microsoft Surface Pro 4
Microsoft - Surface Pro 4
Từ 20.580.000 đ
30 ưu đãi
Apple iPad Pro
Apple - iPad Pro
Từ 13.400.000 đ
24 ưu đãi
ASUS Fonepad 7
ASUS - Fonepad 7
Từ 1.799.000 đ
13 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab S2 32GB Vàng đồng
Samsung - Galaxy Tab S2 32GB Vàng đồng
Từ 8.451.000 đ
20 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab A
Samsung - Galaxy Tab A
Từ 2.300.000 đ
18 ưu đãi
Apple iPad mini
Apple - iPad mini
Từ 5.190.000 đ
14 ưu đãi
Apple iPad mini 2
Apple - iPad mini 2
Từ 5.550.000 đ
10 ưu đãi
Lenovo TAB 2
Lenovo - TAB 2
Từ 1.791.000 đ
13 ưu đãi
Apple iPad Air 2 16GB Vàng đồng
Apple - iPad Air 2 16GB Vàng đồng
Từ 8.991.000 đ
12 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab A 16GB Trắng 9.7-inch
Samsung - Galaxy Tab A 16GB Trắng 9.7-inch
Từ 6.291.000 đ
9 ưu đãi
Xiaomi Mi Pad 2
Xiaomi - Mi Pad 2
Từ 3.557.000 đ
6 ưu đãi
Apple iPad mini 4 64GB Vàng đồng Wi-Fi
Apple - iPad mini 4 64GB Vàng đồng Wi-Fi
Từ 10.243.000 đ
8 ưu đãi
Apple iPad mini 4 16GB Vàng đồng Wi-Fi
Apple - iPad mini 4 16GB Vàng đồng Wi-Fi
Từ 8.489.000 đ
11 ưu đãi
ASUS ZenPad 7
ASUS - ZenPad 7
Từ 2.699.000 đ
12 ưu đãi
Apple iPad Air 2 64GB Vàng đồng
Apple - iPad Air 2 64GB Vàng đồng
Từ 10.487.000 đ
8 ưu đãi
Huawei MediaPad T1 8.0
Huawei - MediaPad T1 8.0
Từ 2.569.000 đ
7 ưu đãi
ASUS Fonepad 8
ASUS - Fonepad 8
Từ 2.999.000 đ
5 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab A 16GB Xám
Samsung - Galaxy Tab A 16GB Xám
Từ 6.291.000 đ
7 ưu đãi
Apple iPad mini 3 16GB Xám
Apple - iPad mini 3 16GB Xám
Từ 7.390.000 đ
4 ưu đãi
Apple iPad Pro 128GB Vàng đồng 9.7-inch
Apple - iPad Pro 128GB Vàng đồng 9.7-inch
Từ 16.500.000 đ
7 ưu đãi
Microsoft Surface 3
Microsoft - Surface 3
Từ 12.500.000 đ
4 ưu đãi
Apple iPad Air 16GB Xám
Apple - iPad Air 16GB Xám
Từ 6.590.000 đ
4 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab 3
Samsung - Galaxy Tab 3
Từ 2.500.000 đ
4 ưu đãi
Apple iPad mini 3 64GB Bạc
Apple - iPad mini 3 64GB Bạc
Từ 9.790.000 đ
7 ưu đãi
Microsoft Surface Pro 3
Microsoft - Surface Pro 3
Từ 16.500.000 đ
4 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab S
Samsung - Galaxy Tab S
Từ 9.900.000 đ
4 ưu đãi
ASUS Fonepad 7 8GB Đen
ASUS - Fonepad 7 8GB Đen
Từ 1.799.000 đ
3 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab 3 16GB Trắng
Samsung - Galaxy Tab 3 16GB Trắng
Từ 6.690.000 đ
4 ưu đãi
Huawei MediaPad T1 7.0
Huawei - MediaPad T1 7.0
Từ 2.388.000 đ
3 ưu đãi
Xiaomi Mi Pad 2 16GB Vàng đồng
Xiaomi - Mi Pad 2 16GB Vàng đồng
Từ 3.557.000 đ
2 ưu đãi
Apple iPad mini 3 128GB Vàng đồng
Apple - iPad mini 3 128GB Vàng đồng
Từ 11.690.000 đ
3 ưu đãi
Apple iPad mini 4 64GB Xám Wi-Fi
Apple - iPad mini 4 64GB Xám Wi-Fi
Từ 11.290.000 đ
2 ưu đãi
Lenovo Miix 3
Lenovo - Miix 3
Từ 7.500.000 đ
3 ưu đãi
ASUS ZenPad 8.0 ‏(Z380KL)‏
ASUS - ZenPad 8.0 ‏(Z380KL)‏
Từ 5.300.000 đ
5 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab 4 16GB Trắng 8.0-inch
Samsung - Galaxy Tab 4 16GB Trắng 8.0-inch
Từ 7.191.000 đ
3 ưu đãi
Apple iPad mini 3 64GB Vàng đồng Wi-Fi
Apple - iPad mini 3 64GB Vàng đồng Wi-Fi
Từ 9.790.000 đ
2 ưu đãi
Lenovo Yoga Tablet 2
Lenovo - Yoga Tablet 2
Từ 5.841.000 đ
3 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 10.1
Samsung - Galaxy Note 10.1
Từ 12.659.000 đ
2 ưu đãi
Huawei MediaPad
Huawei - MediaPad
Từ 2.160.000 đ
2 ưu đãi
Xiaomi Mi Pad 2 64GB Vàng đồng
Xiaomi - Mi Pad 2 64GB Vàng đồng
Từ 4.899.000 đ
2 ưu đãi
Lenovo TAB 2 16GB Trắng
Lenovo - TAB 2 16GB Trắng
Từ 1.791.000 đ
2 ưu đãi
Apple iPad Pro 32GB Vàng đồng
Apple - iPad Pro 32GB Vàng đồng
Từ 13.400.000 đ
3 ưu đãi
Apple iPad mini 2 16GB Bạc
Apple - iPad mini 2 16GB Bạc
Từ 5.699.000 đ
5 ưu đãi
ASUS MeMO Pad 7
ASUS - MeMO Pad 7
Từ 2.999.000 đ
2 ưu đãi
Acer Aspire Switch 10
Acer - Aspire Switch 10
Từ 6.291.000 đ
4 ưu đãi
Apple iPad mini 4 16GB Vàng đồng Wi-Fi + Cellular
Apple - iPad mini 4 16GB Vàng đồng Wi-Fi + Cellular
Từ 9.890.000 đ
2 ưu đãi
Apple iPad Air 2 128GB Vàng đồng
Apple - iPad Air 2 128GB Vàng đồng
Từ 16.170.000 đ
2 ưu đãi
Lenovo Tab 2 A7-30
Lenovo - Tab 2 A7-30
Từ 2.300.000 đ
2 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab S 16GB Trắng
Samsung - Galaxy Tab S 16GB Trắng
Từ 11.999.000 đ
2 ưu đãi
Apple iPad mini 4 128GB Xám Wi-Fi
Apple - iPad mini 4 128GB Xám Wi-Fi
Từ 14.650.000 đ
2 ưu đãi
Apple iPad mini 4 64GB Bạc Wi-Fi
Apple - iPad mini 4 64GB Bạc Wi-Fi
Từ 11.290.000 đ
1 ưu đãi
Apple iPad Air 32GB Bạc
Apple - iPad Air 32GB Bạc
Từ 13.990.000 đ
2 ưu đãi
ASUS MeMO Pad 8
ASUS - MeMO Pad 8
Từ 3.910.000 đ
1 ưu đãi
HP Stream 8
HP - Stream 8
Từ 4.600.000 đ
1 ưu đãi
ASUS MeMO Pad 8 16GB Xanh dương
ASUS - MeMO Pad 8 16GB Xanh dương
Từ 5.499.000 đ
1 ưu đãi
Apple iPad mini 4 128GB Vàng đồng Wi-Fi
Apple - iPad mini 4 128GB Vàng đồng Wi-Fi
Từ 13.790.000 đ
2 ưu đãi
Lenovo Yoga Tablet
Lenovo - Yoga Tablet
Từ 6.999.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 10.1 16GB Trắng
Samsung - Galaxy Note 10.1 16GB Trắng
Từ 12.659.000 đ
1 ưu đãi
Lenovo Yoga Tablet 2 16GB Bạc
Lenovo - Yoga Tablet 2 16GB Bạc
Từ 5.841.000 đ
2 ưu đãi
Apple iPad mini 4 128GB Bạc Wi-Fi
Apple - iPad mini 4 128GB Bạc Wi-Fi
Từ 14.650.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy Tab 4 16GB Đen 9.7-inch
Samsung - Galaxy Tab 4 16GB Đen 9.7-inch
Từ 9.190.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 8.0
Samsung - Galaxy Note 8.0
Từ 11.579.000 đ
1 ưu đãi
Samsung Galaxy Note 8.0 16GB Trắng
Samsung - Galaxy Note 8.0 16GB Trắng
Từ 11.579.000 đ
1 ưu đãi
Apple iPad mini 16GB Đen Wi-Fi + Cellular
Apple - iPad mini 16GB Đen Wi-Fi + Cellular
Từ 10.488.000 đ
1 ưu đãi
Huawei MediaPad X2
Huawei - MediaPad X2
Từ 6.690.000 đ
1 ưu đãi
ASUS ZenPad 8.0 ‏(Z380KL)‏ 16GB Trắng
ASUS - ZenPad 8.0 ‏(Z380KL)‏ 16GB Trắng
Từ 5.679.000 đ
1 ưu đãi
Huawei MediaPad M2 8.0
Huawei - MediaPad M2 8.0
Từ 5.990.000 đ
1 ưu đãi
Apple iPad Air 64GB Xám
Apple - iPad Air 64GB Xám
Từ 10.990.000 đ
1 ưu đãi
Huawei MediaPad T1 7.0 8GB Bạc
Huawei - MediaPad T1 7.0 8GB Bạc
Từ 2.390.000 đ
1 ưu đãi
LG G Pad 10.1
LG - G Pad 10.1
Từ 3.981.000 đ
2 ưu đãi
ASUS MeMO Pad 7 16GB Đen
ASUS - MeMO Pad 7 16GB Đen
Từ 2.999.000 đ
1 ưu đãi
ASUS Fonepad 7 16GB Trắng
ASUS - Fonepad 7 16GB Trắng
Từ 2.691.000 đ
1 ưu đãi
Huawei MediaPad MediaPad
Huawei - MediaPad MediaPad
Từ 2.290.000 đ
1 ưu đãi
ASUS MeMO Pad 8 8GB Trắng
ASUS - MeMO Pad 8 8GB Trắng
Từ 3.910.000 đ
1 ưu đãi
ASUS Fonepad 8 8GB Trắng
ASUS - Fonepad 8 8GB Trắng
Từ 3.411.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Bộ Máy tính bảng Tab 4 M9601 4-core 9.6\" IPS 16GB (Trắng) + Bao da (đen) Hãng Phân phối chính thức at 2089000.00 VND from Lazada
-37%
Cutepad - Bộ Máy tính bảng Tab 4 M9601 4-core 9.6\" IPS 16GB (Trắng) + Bao da (đen) Hãng Phân phối chính thức
2.089.000 đ 3.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Bộ Máy tính bảng Tab 4 M9601 4-core 9.6\" IPS 16GB (Trắng) + Bao da (Nâu) Hãng Phân phối chính thức at 2089000.00 VND from Lazada
-37%
Cutepad - Bộ Máy tính bảng Tab 4 M9601 4-core 9.6\" IPS 16GB (Trắng) + Bao da (Nâu) Hãng Phân phối chính thức
2.089.000 đ 3.350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Máy tính bảng M7027 8GB Wifi 3/3.5G (Nâu đồng) + Tặng 1 Sim Mobifone 3G Hãng Phân phối chính thức at 1376000.00 VND from Lazada
-43%
Cutepad - Máy tính bảng M7027 8GB Wifi 3/3.5G (Nâu đồng) + Tặng 1 Sim Mobifone 3G Hãng Phân phối chính thức
1.376.000 đ 2.450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Máy tính bảng B1074 New 16GB Wifi (Trắng) Hãng Phân phối chính thức at 1903000.00 VND from Lazada
-38%
Cutepad - Máy tính bảng B1074 New 16GB Wifi (Trắng) Hãng Phân phối chính thức
1.903.000 đ 3.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
LV mobile Máy tính bảng LV17 8GB 2 SIM (Bạc) at 1579000.00 VND from Lazada
-36%
LV mobile - Máy tính bảng LV17 8GB 2 SIM (Bạc)
1.579.000 đ 2.490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Bộ Máy tính bảng Tab 4 M9601 4-core 9.6\" IPS 16GB (Trắng) + Pin sạc dự phòng TPO 472 8.400mAh (vàng đồng) Hãng Phân phối chính thức at 2499000.00 VND from Lazada
-30%
Cutepad - Bộ Máy tính bảng Tab 4 M9601 4-core 9.6\" IPS 16GB (Trắng) + Pin sạc dự phòng TPO 472 8.400mAh (vàng đồng) Hãng Phân phối chính thức
2.499.000 đ 3.590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Máy tính bảng TX-R9028 9 inch 8GB Wifi (Trắng)Hàng Phân phối chính thức at 1249000.00 VND from Lazada
-50%
Cutepad - Máy tính bảng TX-R9028 9 inch 8GB Wifi (Trắng)Hàng Phân phối chính thức
1.249.000 đ 2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Máy tính bảng Tab 4 M9601 4-core 9.6\" IPS 16GB (Trắng) Hãng Phân phối chính thức + Tặng Sim Mobifone 3G 7.5GB dung lượng miễn phí không thời hạn at 2175000.00 VND from Lazada
-31%
Cutepad - Máy tính bảng Tab 4 M9601 4-core 9.6\" IPS 16GB (Trắng) Hãng Phân phối chính thức + Tặng Sim Mobifone 3G 7.5GB dung lượng miễn phí không thời hạn
2.175.000 đ 3.190.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hola Bộ 1 máy tính bảng Kidtab Q88 Quadcore 8Gb (Đen) và 1 thẻ nhớ 16Gb at 999000.00 VND from Lazada
-31%
Hola - Bộ 1 máy tính bảng Kidtab Q88 Quadcore 8Gb (Đen) và 1 thẻ nhớ 16Gb
999.000 đ 1.449.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Bộ Máy tính bảng Tab 4 M9601 4-core 9.6\" IPS 16GB (Trắng) + Pin sạc dự phòng TPO 472 8.400mAh (xanh) Hãng Phân phối chính thức at 2499000.00 VND from Lazada
-30%
Cutepad - Bộ Máy tính bảng Tab 4 M9601 4-core 9.6\" IPS 16GB (Trắng) + Pin sạc dự phòng TPO 472 8.400mAh (xanh) Hãng Phân phối chính thức
2.499.000 đ 3.590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Máy tính bảng TX-R9028 9 inch 8GB Wifi (Đen Trắng) Hãng Phân phối chính thức at 1359000.00 VND from Lazada
-45%
Cutepad - Máy tính bảng TX-R9028 9 inch 8GB Wifi (Đen Trắng) Hãng Phân phối chính thức
1.359.000 đ 2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Archos Máy tính bảng 70C Xenon 8GB (Trắng) at 1219000.00 VND from Lazada
Archos - Máy tính bảng 70C Xenon 8GB (Trắng)
1.219.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
LV mobile Máy tính bảng LV17 8GB 2 sim (Vàng) Hàng nhập khẩu at 1690000.00 VND from Lazada
-32%
LV mobile - Máy tính bảng LV17 8GB 2 sim (Vàng) Hàng nhập khẩu
1.690.000 đ 2.490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Máy tính bảng Tab 4 M7047 4-core 7\" IPS 8GB Wifi 3/3.5G (Xanh) Hãng Phân phối chính thức + Tặng 1 SIM 3G Mobifone và 1 tai nghe Kingrays EA4015 (Trắng) at 1699000.00 VND from Lazada
-34%
Cutepad - Máy tính bảng Tab 4 M7047 4-core 7\" IPS 8GB Wifi 3/3.5G (Xanh) Hãng Phân phối chính thức + Tặng 1 SIM 3G Mobifone và 1 tai nghe Kingrays EA4015 (Trắng)
1.699.000 đ 2.590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Cutepad Bộ Máy tính bảng M7022 4-core 8GB 3G (Trắng) và Bao da (Đen) Hãng Phân phối chính thức at 1399000.00 VND from Lazada
-44%
Cutepad - Bộ Máy tính bảng M7022 4-core 8GB 3G (Trắng) và Bao da (Đen) Hãng Phân phối chính thức
1.399.000 đ 2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Built NY Vỏ chống sốc cho máy tính bảng 7\" & Amazon Kindle Fire 7'' Skeleton Army (Mỹ) at 329000.00 VND from Lazada
-26%
Built NY - Vỏ chống sốc cho máy tính bảng 7\" & Amazon Kindle Fire 7'' Skeleton Army (Mỹ)
329.000 đ 449.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Amazon Máy tính bảng Fire 8GB Wifi (Đen) Hàng nhập khẩu at 1539000.00 VND from Lazada
-48%
Amazon - Máy tính bảng Fire 8GB Wifi (Đen) Hàng nhập khẩu
1.539.000 đ 3.000.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Hola Bộ máy tính bảng Kidtab Q88 Quadcore 8Gb (Đen) và thẻ nhớ 16GB at 1049000.00 VND from Lazada
-27%
Hola - Bộ máy tính bảng Kidtab Q88 Quadcore 8Gb (Đen) và thẻ nhớ 16GB
1.049.000 đ 1.449.000 đ

Máy tính bảng chính hãng tại Việt Nam

Máy tính bảng

Máy tính bảng được xem là một trong những ý tưởng sáng tạo táo bạo ngay khi vừa ra đời, vì dường như không có mấy khác biệt về tính năng so với điện thoại smartphone lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nó đã từng bước xâm nhập vào thế giới công nghệ, mang lại những lợi ích nhất định và nhận được sự chào đón không lâu sau đó. Trào lưu máy tính bảng thật sự bùng nổ khi Apple ra mắt chiếc iPad đầu tiên cách đây gần 6 năm. Máy tính bảng hiện nay phổ biến với hai nền tảng hệ điều hành Android của Google và iOS độc quyền của Apple iPad.

Thị trường máy tính bảng những năm vừa qua liên tục ‘tăng nhiệt’ và cạnh tranh khốc liệt hơn khi các nhà sản xuất không ngừng nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm của họ, đồng thời mở rộng nhiều phân khúc từ trung bình đến cao cấp. Một mặt đem lại nhiều sự lựa chọn cho người sử dụng, nhưng mặt khác cũng gây bối rối cho những người ngoài ngành khi có ý định mua dùng.

Vậy nên chọn mua máy tính bảng nào thì tốt?

Nên xem xét kỹ mục đích sử dụng trước khi bạn quyết định chọn mua chiếc máy tính bảng nào. Dành để làm việc hoặc giải trí? Lướt web, xem tin tức, nghe nhạc hoặc chơi game? Kích cỡ máy như thế nào thì tiện lợi với nhu cầu của bạn nhất? Máy 7 inch hay 10 inch? Nếu là ‘fan’ của Android thì bạn sẽ có sự lựa chọn từ nhiều nhà sản xuất hơn, còn với iOS hay Window thì ngược lại.

Máy tính bảng để phục vụ cho công việc cần có cấu hình tương đối tốt, để có tốc độ xử lý ứng dụng hoặc tìm kiếm thông tin nhanh chóng, máy tính bảng chơi game online cần có cầu hình mạnh mẽ để chạy tốt các phiên bản game mới, game 3D, còn đối với các mục đích giải trí thông thường khác bạn có thể xem xét các loại máy tính bảng tầm trung mức giá mềm hơn.

Máy tính bảng cao cấp tại Việt Nam

Mua máy tính bảng chính hãng, chất lượng cao cấp, thiết kế tinh tế, cấu hình mạnh mẽ của các thương hiệu hàng đầu trên thế giới:

‘Săn’ máy tính bảng giá rẻ tại Việt Nam?

Nếu ngân sách eo hẹp, bạn có thể tìm một số dòng máy tính bảng phân khúc trung, giá rẻ dưới 5 triệu đồng, vẫn đảm bảo về chất lượng của các nhà sản xuất phổ biến trên thị trường sau: