Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x

Giày dép Diesel

tìm thấy 451 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
3.234.000 đ
YOOX

leather, techno fabric, logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.164.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
1.868.000 đ
YOOX

logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.710.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.710.000 đ
YOOX

leather, logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.710.000 đ
YOOX

denim, logo, solid color, zip, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

leather, techno fabric, logo, solid color, round toeline, fabric inner, laces, rubber sole, suede effect, flat, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Ankle boots
3.416.000 đ
YOOX

logo, solid color, zip closure, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.893.000 đ
YOOX

denim, logo, solid color, zip, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.141.000 đ
YOOX

techno fabric, synthetic fibre, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.141.000 đ
YOOX

techno fabric, synthetic fibre, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
3.052.000 đ
YOOX

logo, knitted, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
3.052.000 đ
YOOX

logo, knitted, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.141.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fully lined, pebbled sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

glitter, logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Ankle boots
3.234.000 đ
YOOX

neoprene, leather, suede effect, solid color, round toeline, fabric inner, flat, rubber sole, no appliqués, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Sandals
7.720.000 đ
YOOX

leather, metal applications, solid color, buckle, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin, gladiator

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Ankle boots
5.466.000 đ
YOOX

no appliqués, solid color, laces, round toeline, square heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Ankle boots
4.509.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, square heel, leather lining, leather sole, contains non-textile parts of animal origin, high-top dress shoes

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Ankle boots
3.598.000 đ
YOOX

textured leather, no appliqués, solid color, zip, round toeline, square heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.255.000 đ
YOOX

denim, logo, solid color, velcro closure, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.483.000 đ
YOOX

laminated effect, logo, solid color, zip, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.027.000 đ
YOOX

felt, logo, two-tone, elasticized gores, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin, slips on

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

logo, basic solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.893.000 đ
YOOX

suede effect, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
3.052.000 đ
YOOX

faux leather, logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
3.052.000 đ
YOOX

jersey, suede effect, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
1.959.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Ankle boots
1.367.000 đ
YOOX

leather, logo, studs, basic solid color, zip closure, round toeline, fabric inner, rubber cleated sole, flat, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

logo, basic solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

denim, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

denim, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.710.000 đ
YOOX

leather lining, rubber cleated sole, faux leather, denim, glitter, logo, multicolor pattern, zip, round toeline, flat, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

faux leather, denim, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

silk shantung, logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.893.000 đ
YOOX

logo, techno fabric, multicolor pattern, zip, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.893.000 đ
YOOX

suede effect, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.893.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.893.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.893.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.893.000 đ
YOOX

denim, logo, solid color, zip, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
2.893.000 đ
YOOX

suede effect, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.893.000 đ
YOOX

denim, laminated effect, studs, logo, solid color, laces, round toeline, flatform, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.164.000 đ
YOOX

faux leather, techno fabric, leather applications, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.164.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.164.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.164.000 đ
YOOX

openwork, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.164.000 đ
YOOX

openwork, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.164.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.141.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.096.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.096.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.096.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
3.052.000 đ
YOOX

jersey, suede effect, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
3.052.000 đ
YOOX

jersey, suede effect, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
3.052.000 đ
YOOX

jersey, suede effect, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
3.052.000 đ
YOOX

faux leather, logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
3.052.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
3.052.000 đ
YOOX

jersey, suede effect, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
3.234.000 đ
YOOX

logo, multicolor pattern, zip, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
3.234.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
3.234.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
3.234.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
3.416.000 đ
YOOX

logo, solid color, zip, round toeline, flat, fully lined, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
3.416.000 đ
YOOX

logo, solid color, zip, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel High-tops & sneakers
3.416.000 đ
YOOX

logo, solid color, zip, round toeline, flat, fully lined, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
1.868.000 đ
YOOX

logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
1.868.000 đ
YOOX

logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
1.868.000 đ
YOOX

logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
1.868.000 đ
YOOX

logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
1.868.000 đ
YOOX

logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Ankle boots
4.145.000 đ
YOOX

techno fabric, polished leather, no appliqués, two-tone, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Ankle boots
3.416.000 đ
YOOX

logo, solid color, zip, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Ankle boots
4.145.000 đ
YOOX

polished leather, jersey, no appliqués, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

leather, logo, solid color, laces, round toeline, fabric inner, rubber sole, wedge heel, rubber wedge, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.528.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber cleated sole

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.710.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.710.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, wedge heel, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.710.000 đ
YOOX

logo, laces, solid color, round toeline, flatform, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber cleated sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

techno fabric, logo, multicolor pattern, laces, round toeline, flat, fabric inner, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, leather lining, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, flat, fully lined, rubber sole, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Diesel Low-tops & sneakers
2.346.000 đ
YOOX

logo, solid color, laces, round toeline, leather lining, rubber sole, flat, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm

Bảng giá Top Giày dép Diesel 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Diesel High-tops & sneakers 3.234.000 đ YOOX
Diesel Low-tops & sneakers 2.164.000 đ YOOX
Diesel Low-tops & sneakers 1.868.000 đ YOOX
Diesel Low-tops & sneakers 2.528.000 đ YOOX
Diesel Low-tops & sneakers 2.710.000 đ YOOX
Diesel Low-tops & sneakers 2.710.000 đ YOOX
Diesel High-tops & sneakers 2.710.000 đ YOOX
Diesel Low-tops & sneakers 2.346.000 đ YOOX
Diesel Low-tops & sneakers 2.346.000 đ YOOX
Diesel Low-tops & sneakers 2.346.000 đ YOOX
PHỔ BIẾN NHẤT
Diesel High-tops & sneakers

Lựa chọn hiện có YOOX 3.234.000 đ Đến Nơi Bán

Giày dép Diesel Việt Nam

Để phù hợp với ngôi nhà của bạn nhất, Diesel Giày dép sản xuất Đỏ, Đen hoặc Xám. High-tops & sneakers hoặc Low-tops & sneakers là một trong những dòng sản phẩm nổi tiếng nhất của Diesel Giày dép. Bạn đang tìm thương hiệu Diesel Giày dép? Đừng chỉ sản phẩm yêu thích từ Diesel Giày dép mà hãy tìm cả ở Pattrily, URBAN PREVIEW hoặc ZOQI. Liệu bạn có tin giá chỉ với 684.000 đ-7.720.000 đ VND của Diesel Giày dép tại iprice? Tùy thuộc vào sở thích và ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa Giày sneaker, Giày boot hoặc Giày xăng đan - Sandal.