Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x

Âm thanh & Hi Fi Divoom

tìm thấy 99 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Power
2.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Airbeat-10 (nhiều màu sắc)
760.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Onbeat 500 (nhiều màu)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Party (nhiều màu)
2.220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động thông minh AuraBulb
1.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−30%
Divoom Loa Voombox Outdoor - Xanh Lá
1.390.000 đ 1.990.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
−17%
Divoom Loa Di Động Onbeat-500 20W-Đen xám
1.550.000 đ 1.890.000 đ
Tiki
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Bluetune-Bean (nhiều màu sắc)
560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Bluetune-Bean (nhiều màu sắc)
560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Travel (nhiều màu sắc)
1.130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Bluetune-Bean (nhiều màu sắc)
560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Onbeat 500 (nhiều màu)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Outdoor (nhiều màu sắc)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Onbeat 500 (nhiều màu)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Airbeat-10 (nhiều màu sắc)
760.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Power
2.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Power
2.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Airbeat-10 (nhiều màu sắc)
760.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Atom (nhiều màu)
1.890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Outdoor (nhiều màu sắc)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Travel (nhiều màu sắc)
1.130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Airbeat-10 (nhiều màu sắc)
760.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Onbeat 500 (nhiều màu)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Outdoor (nhiều màu sắc)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Power
2.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Bluetune-Bean (nhiều màu sắc)
560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Party (nhiều màu)
2.220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Party (nhiều màu)
2.220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Travel (nhiều màu sắc)
1.130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Party (nhiều màu)
2.220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Travel (nhiều màu sắc)
1.130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Airbeat-10 (nhiều màu sắc)
760.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Onbeat 500 (nhiều màu)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Outdoor (nhiều màu sắc)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa Bluetune-2
2.800.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Divoom Loa Ibase-1
1.900.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động thông minh AuraBulb
1.150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Atom (nhiều màu)
1.890.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Outdoor (nhiều màu sắc)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Airbeat-10 (nhiều màu sắc)
760.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Bluetune-Bean (nhiều màu sắc)
560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Airbeat-10 (nhiều màu sắc)
760.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Travel (nhiều màu sắc)
1.130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Onbeat 500 (nhiều màu)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng AuraBox (Đen)
1.550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Onbeat 500 (nhiều màu)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Party (nhiều màu)
2.220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Bluetune-Bean (nhiều màu sắc)
560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Party (nhiều màu)
2.220.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Bluetune-Bean (nhiều màu sắc)
560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Travel (nhiều màu sắc)
1.130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Power
2.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Outdoor (nhiều màu sắc)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Bluetune-Bean (nhiều màu sắc)
560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Power
2.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Airbeat-10 (nhiều màu sắc)
760.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Outdoor (nhiều màu sắc)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Outdoor (nhiều màu sắc)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Onbeat 500 (nhiều màu)
1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Travel (nhiều màu sắc)
1.130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Power
2.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Power
2.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Travel (nhiều màu sắc)
1.130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Divoom Loa di động Bluetooth Bluetune Bean - Selfie 2nd (Trắng)
549.000 đ 799.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−34%
Divoom Loa Di Động Bluetooth Bluetune-Bean - 2nd (Trắng- Xanh- Đỏ - Đen)
520.000 đ 790.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−24%
Divoom "Loa Voombox Outdoor (Bốn màu lựa chọn: Xanh xám, xanh đậm, đỏ, đen)"
1.590.000 đ 2.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−24%
Divoom "Loa Voombox Outdoor (Bốn màu lựa chọn: Xanh xám, xanh đậm, đỏ, đen)"
1.590.000 đ 2.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−1%
Divoom Loa Di Động Bluetooth Bluetune-Bean - 2nd (Trắng- Xanh- Đỏ - Đen)
780.000 đ 790.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Divoom Loa di động Bluetooth Bluetune Bean - Selfie 2nd (Đen)
549.000 đ 799.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−22%
Divoom Loa di động Bluetooth Airbeat-10 (Trắng)
699.000 đ 899.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−24%
Divoom "Loa Voombox Outdoor (Bốn màu lựa chọn: Xanh xám, xanh đậm, đỏ, đen)"
1.590.000 đ 2.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động ARBEAT-10
699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−28%
Divoom Loa Onbeat-500 ( màu đen)
1.569.000 đ 2.190.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động Bluetooth Bluetune Bean - Selfie 2nd (Đỏ)
799.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−24%
Divoom "Loa Voombox Outdoor (Bốn màu lựa chọn: Xanh xám, xanh đậm, đỏ, đen)"
1.590.000 đ 2.100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Divoom Loa di động Bluetooth Bluetune Bean - Selfie 2nd (Đen)
549.000 đ 799.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−22%
Divoom Loa di động Bluetooth Airbeat-10 (Trắng)
699.000 đ 899.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−34%
Divoom Loa Di Động Bluetooth Bluetune-Bean - 2nd (Trắng- Xanh- Đỏ - Đen)
520.000 đ 790.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Divoom Loa di động Bluetooth Bluetune Bean - Selfie 2nd (Xanh dương)
549.000 đ 799.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa di động Bluetooth Airbeat-10 (Đen)
899.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−22%
Divoom Loa di động Bluetooth Airbeat-10 (Đỏ)
699.000 đ 899.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Divoom Loa di động Bluetooth Bluetune Bean - Selfie 2nd (Xanh dương)
549.000 đ 799.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−31%
Divoom Loa di động Bluetooth Bluetune Bean - Selfie 2nd (Trắng)
549.000 đ 799.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−34%
Divoom Loa Di Động Bluetooth Bluetune-Bean - 2nd (Trắng- Xanh- Đỏ - Đen)
520.000 đ 790.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−22%
Divoom Loa di động Bluetooth Airbeat-10 (Đỏ)
699.000 đ 899.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Divoom Loa AuraBox
1.250.000 đ
Stereo Shop

Loa Divoom AuraBox Thông tin nổi bật: Divoom AuraBox - Hộp nhạc diệu kỳ lấy cảm hứng từ âm thanh và ánh sáng thêm chút gia vị vui vẻ và tinh nghịch sẽ cho bạn cảm giác hoàn hảo hơn khi thưởng thức âm nhạc. Không đơn giản chỉ là 1 chiếc loa công nghệ tích hợp mic để nhận cuộc gọi, đàm thoại nhóm Hay chỉ là 1 chiếc loa di động có sẵn trình điều khiển âm nhạc: tăng giảm, chơi nhạc, dừng, tiến, lùi bài hát. Mà còn là đèn báo thức với âm nhạc du dương và hiệu ứng đèn tinh nghịch cho buổi sáng thật đơn giản và vui vẻ Thân hình của loa vuông vức với mặt đèn LED ở phía trước giúp bạn tạo ra một bức tranh màu sắc và nổi bật. Hệ thống đèn LED ở mặt trước có thể được quản lí thông qua một ứng dụng cùng tên của thiết bị, được cung cấp miễn phí trên Play Store và App Store. Thông qua ứng dụng trên smartphone, bạn có thể quản lí, tùy chỉnh và thiết kế ra một mẫu hình cho riêng bạn với 7 màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn. Thông số kỹ thuật - Kích thước : 110L * 50W * 110H mm - - Trọng lượng : 150g - Kích thước Driver: 3 " - Công suất : 5W - Tần số đáp ứng : 60-20000Hz - Tín hiệu xử lý tiếng ồn: ≥75 dB - Thời gian chơi nhạc: lên đến 6 giờ - Dung lượng pin : 2000mAh - Thời gian sạc: 3-4 giờ - Điện áp pin: 3.7V - Sạc qua cáp USB : 5V - 1A - Bluetooth tương thích : Bluetooth V4.0 - Phạm vi không dây : Lên đến 10 mét Loa Divoom AuraBox,Hàng chính hãng, newfullbox.

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Divoom Loa Voombox-Party
1.850.000 đ
Stereo Shop

Loa Divoom Voombox-Party (2nd Generation) Hãng loa Divoom giới thiệu một model mới là Voombox Party Gen 2 có độ bền cao và chắc chắn, trang bị khả năng chống nước, chống sốc và chống va đập, cho phép người dùng có thể mang theo để sử dụng tiện lợi. Hệ thống có công suất 30W với loa siêu trầm cho âm bass mạnh mẽ, sâu. Sản phẩm cũng có công nghệ xử lý tiếng ồn. Thiết bị sử dụng công nghệ kết nối không dây Bluetooth 4.0, có thể kết nối với smartphone, tablet, hỗ trợ công nghệ giao tiếp NFC (chạm để kết nối với điện thoại); tích hợp mic, nút nhận cuộc gọihỗ trợ đàm thoại nhóm. Trong quá trình sử dụng, người dùng cũng có thể điều chỉnh âm lượng, chuyển bài ngay trên loa… Loa Voombox Party gen 2 sử dụng viên pin sạc dung lượng 6.000 mAh và có thể sạc cho điện thoại. Với điều kiện tiêu chuẩn, thời gian nghe nhạc liên tục trong 8 giờ, thời gian sạc đầy khoảng 3,5 giờ. Thông tin chi tiết: ​ Loa di động dành cho điện thoại di động, máy tính bảng Thiết kế dành riêng cho người dùng thể thao, yêu thích âm nhạc và phiêu lưu, dã ngoại Khả năng chống bụi, nước, shock, va đập.... Chất lượng âm thanh mạnh mẽ với hệ thống 6 driver cho công suất lên đến 30W Hỗ trợ chơi nhạc không dây từ bất kỳ nguồn phát âm thanh Bluetooth nào Nhờ ứng dụng công nghệ kết nối không dây Bluetooth 4.0 mà thời lượng nghe nhạc của loa có thể lên đến 8 giờ liên tục Hỗ trợ NFC cho khả năng kết nối nhanh chỉ với 1 chạm Tích hợp microphone giúp đàm thoại nhóm ngay trên loa Công suất đầu ra: 30 W Tín hiệu xử lý tiếng ồn tỷ lệ: ≥ 75dB Dung lượng pin: 6000 mAh Điện áp pin: 3,7 V Thời gian sạc: 3- 4 giờ Phạm vi không dây: Lên đến 10m Công nghệ Bluetooth: V4.0 Hỗ trợ Bluetooth: A2DP v1.2 stereo Thời gian sử dụng: Lên đến 8 giờ Độ nhạy Micro: -40 db​ Loa Divoom Voombox-Party (2nd Generation), Hàng chính hãng, newfullbox.

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Divoom Loa Onbeat-500
1.590.000 đ
Stereo Shop

Loa Divoom Onbeat-500 (2nd Generation) Thông tin nổi bật: - Divoom Onbeat-500 là 1 trong số loa kết nối không dây tốt nhất thị trường hiện nay. - Sử dụng công nghệ NFC - Near Field Communication giúp việc kết nối âm thanh trở nên dễ dàng và nhanh chóng. - Tích hợp micro, hỗ trợ kết nối bluetooth và jack cắm 3.5. Onbeat-500 cho âm thanh trầm và khả năng chơi nhạc liên tục 8 giờ. Thông tin chi tiết: - Kích thước: 225L x 75W x 105H mm - Công suất đầu ra: 20 W - Tín hiệu xử lý tiếng ồn tỷ lệ: ≥ 75dB - Dung lượng pin: 5000 mAh - Điện áp pin: 3,7 V - Thời gian sạc: 4 giờ - Phạm vi không dây: Lên đến 10m - Công nghệ Bluetooth: V4.0 - Hỗ trợ Bluetooth: A2DP stereo - Thời gian phát nhạc : Lên đến 8 giờ - Độ nhạy Micro: -36 db​ - Trọng lượng: 1074g ​ Cách sử dụng loa Divoom Onbeat 500 Để kết nối với các điện thoại sử dụng NFC: + Loa: Chỉ cần bật loa từ chế độ off- on + Điện thoại: Bật Bluetooth, khởi động NFC, bật nhạc (vì sao phải bật Bluetooth, vì NFC chỉ dùng để giúp điện thoại và loa tương tác với nhau, còn việc truyền tải vẫn qua bluetooth) Cuối cùng là chạm điện thoại vào loa (vùng NFC trên loa) Để kết nối với các thiết bị nghe nhạc có bluetooth: + Loa: Bật loa + Điện thoại: Bật bluetooth, tìm và kết nối với loa, tên loa : Onbeat-500, một số máy yêu cầu code, nhập:0000 Để kết nối với các thiết bị nghe nhạc khác (hỗ trợ giắc 3.5mm) Kết nối loa với các thiết bị nghe nhạc bằng giắc 3.5mm Loa Divoom Onbeat-500 (2nd Generation),Hàng chính hãng, newfullbox 100%.

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Divoom Loa Voombox-Outdoor
1.590.000 đ
Stereo Shop

Loa Divoom Voombox-outdoor (2nd Generation) Được sản xuất với mục đích sử dụng ngoài trời nên khả năng chịu bám bề mặt tốt,chịu va đập, chịu thời tiết khắc nghiệt như nắng, gió, mưa… Loa Divoom voombox-outdoor với 5 trình điều khiển cân bằng cao kết hợp với nhau cho công suất âm thanh lên đến 15W. - Hệ thống vòm được thiết kế để sản xuất âm thanh với tần số cao. - 2 hệ thống tầm trung/tầm phụ để xử lý nhịp trống. - 2 bộ tản nhiệt thụ động cho âm thanh hoàn chỉnh và trong hơn. - Pin sạc lại cung cấp 12 giờ nghe nhạc từ bình minh đến hoàng hôn - Kết nối không dây với iPhone, iPad và hầu hết smartphone và tablet - Tích hợp mic giúp bạn dễ dàng thực hiện nhận và gọi cuộc gọi nhóm - Có móc đeo tiện dụng dễ dàng mang theo - Màu sắc đa dạng với 4 màu thời trang Thông số kỹ thuật loa Divoom Outdoor: - Kích thước: 185L x 60W x 78H mm - Kích thước Driver: 2'' x 2 - Công suất đầu ra: 7,5 W x 2 - Tỷ lệ tín hiệu tiếng ồn: ≥ 75dB - Dung lượng pin: 3200 mAh - Điện áp pin: 3,7 V - Thời gian sạc pin: 3-4h - Phạm vi kết nối: Lên đến 10 m - Phù hợp Bluetooth: Bluetooth4.0 - Bluetooth hỗ trợ: A2DP Stereo - Thời gian đàm thoại: Lên đến 15 giờ - Độ nhạy micro: -40 db Loa Divoom Voombox-outdoor (2nd Generation), Hàng chính hãng, newfullbox.

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Divoom Loa Atom
1.850.000 đ
Stereo Shop

Loa Divoom Atom Giới thiệu loa Divoom Atom Loa Divoom Atom là một trong số ít các thiết bị âm thanh được thiết kế để phát ra âm thanh 360 độ. Nhờ kiểu thiết kế này, Divoom Atom phát ra âm thanh mạnh mẽ từ mọi hướng để đảm bảo rằng mọi người dù đứng ở phía nào của loa cũng sẽ được trải nghiệm không gian âm nhạc tuyệt vời nhất. Divoom Atom được trang bị hai loa tăng cường hiệu suất cao với thiết kế đối xứng, đảm bảo mang lại hiệu năng âm thanh vượt trội. Bạn cũng có thể quẩy tới bến trong bữa tiệc âm thanh bằng cách kết nối 2 loa Divoom Atom với nhau. Sở hữu viên pin dung lượng 5000mAh, Atom cho phép người dùng chơi nhạc liên tục lên tới 6 giờ đồng hồ. Sở hữu ngoại hình trẻ trung, thời thượng cùng màu đen sang chảnh, phụ kiện này phù hợp với mọi không gian trong ngôi nhà của bạn. Bạn cũng có thể mang Divoom Atom theo bên mình vì loa có kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ. Thông số chi tiết: - Loa di động dành cho điện thoại di động, máy tính bảng - Thiết kế để trưng bày, tạo không gian âm nhạc đỉnh cao, tinh tế - Hỗ trợ chơi nhạc không dây từ bất kỳ nguồn phát Bluetooth nào - Ứng dụng công nghệ kết nối không dây bluetooth 4.2 giúp kết nối nhanh và ổn định - Có thể kết nối 2 loa Divoom Atom để cảm nhận âm thanh mạnh mẽ từ 2 loa công suất 30W cho chất lượng âm thanh chi tiết trải đều ở các dãy tần số - Tích hợp micro thuận tiện cho việc đàm thoại ngay trên loa - Kích thước: 110L x 132W x 125H mm - Trọng lượng: 567g - Kích thước Driver: 2. 5" x 2 + 22mm x 2 - Tần số đáp ứng: 60-20000Hz - Công suất: 30W - Tín hiệu xử lý tiếng ồn tỷ lệ: 78 dB - Thời gian sạc: 3.5-4 giờ - Dung lượng pin: 5000mAh - Điện áp pin: 7.4 V - Thời gian sử dụng: 6-7 giờ - Phạm vi không dây: Lên đến 10m - Sản phẩm thương hiệu Divoom (Singapore) Loa Divoom Atom, hàng chính hãng, newfullbox.

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Divoom LOA VOOMBOX OUTDOOR
1.343.000 đ
Nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Divoom LOA VOOMBOX OUTDOOR
1.343.000 đ
Nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Divoom LOA VOOMBOX PARTY
1.493.000 đ
Nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Divoom LOA ONBEAT-500
1.268.000 đ
Nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Divoom LOA VOOMBOX OUTDOOR
1.343.000 đ
Nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Divoom LOA VOOMBOX PARTY
1.493.000 đ
Nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Divoom LOA ONBEAT-500
1.268.000 đ
Nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Divoom LOA VOOMBOX PARTY
1.493.000 đ
Nguyenkim.com
Đến Nơi Bán
Divoom LOA VOOMBOX OUTDOOR
1.343.000 đ
Nguyenkim.com

Bảng giá Top Âm thanh & Hi Fi Divoom 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Power 2.190.000 đ Lazada
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Airbeat-10 (nhiều màu sắc) 760.000 đ Lazada
Divoom Loa di động tiện dụng Onbeat 500 (nhiều màu) 1.990.000 đ Lazada
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Party (nhiều màu) 2.220.000 đ Lazada
Divoom Loa di động thông minh AuraBulb 1.150.000 đ Lazada
Divoom Loa Voombox Outdoor - Xanh Lá 1.390.000 đ Tiki
Divoom Loa Di Động Onbeat-500 20W-Đen xám 1.550.000 đ Tiki
Divoom Loa di động tiện dụng Bluetune-Bean (nhiều màu sắc) 560.000 đ Lazada
Divoom Loa di động tiện dụng Bluetune-Bean (nhiều màu sắc) 560.000 đ Lazada
Divoom Loa di động tiện dụng Voombox Travel (nhiều màu sắc) 1.130.000 đ Lazada
PHỔ BIẾN NHẤT

Âm thanh & Hi Fi Divoom Việt Nam

Nhanh tay có được mức giảm giá lên đến34% của Divoom Âm thanh & Hi Fi, chỉ có tại iprice! Loa di động tiện dụng Voombox Power, Loa di động tiện dụng Voombox Airbeat-10 (nhiều màu sắc) hoặc Loa di động tiện dụng Onbeat 500 (nhiều màu) sản phẩm phổ biến nhất của Divoom Âm thanh & Hi Fi mà bạn có thể mua trực tuyến. OEM Japan, Samsung hoặc Sony cũng có sẵn nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Divoom Âm thanh & Hi Fi. Bạn có thể mua được Divoom Âm thanh & Hi Fi với 520.000 đ-2.800.000 đ VND tại iprice! Nếu bạn đang tìm kiếm Divoom Âm thanh & Hi Fi, bạn có thể lựa chọn giữa Loa di động hoặc Hệ thống compact. Những màu sắc cơ bản như Đen hoặc Xanh lá là những màu sắc phổ biến nhất đối với Divoom Âm thanh & Hi Fi hôm nay.

Danh mục sản phẩm