đầu trang
Giá
-
tìm thấy 86 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Fujitsu Điều hòa âm trần 54000BTU 2 chiều at 51000000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Fujitsu Điều hòa âm trần 54000BTU 2 chiều
51.000.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa cassette Funiki CH27, 2 chiều 27000 BTU at 23151000.00 VND from Megabuy.vn
Điều hòa cassette Funiki CH27, 2 chiều 27000 BTU
23.151.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
 Máy điều hòa âm trần Cassette Gree-48000btu 2 chiều at 34800000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Máy điều hòa âm trần Cassette Gree-48000btu 2 chiều
34.800.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Midea Máy điều hòa Cassette MCC24CR-24000BTU 1 chiều at 19900000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Midea Máy điều hòa Cassette MCC24CR-24000BTU 1 chiều
19.900.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Máy điều hòa âm trần Cassette Gree 48000 BTU 1 chiều at 31950000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Máy điều hòa âm trần Cassette Gree 48000 BTU 1 chiều
31.950.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY36R ,36.000 BTU, 2 chiều at 37510000.00 VND from Megabuy.vn
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY36R ,36.000 BTU, 2 chiều
37.510.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY25R ,25.000 BTU, 2 chiều at 29260000.00 VND from Megabuy.vn
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY25R ,25.000 BTU, 2 chiều
29.260.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa cassette(Âm Trần) Funiki CC24, 1 chiều 24.000 BTU at 20800000.00 VND from Megabuy.vn
Điều hòa cassette(Âm Trần) Funiki CC24, 1 chiều 24.000 BTU
20.800.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Cassette AKC-C(H) 28Y3 at 26384000.00 VND from Megabuy.vn
Điều hòa âm trần Cassette AKC-C(H) 28Y3
26.384.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
 Máy điều hòa âm trần Cassette Gree GKH42K3BI 42000BTU 2 chiều at 31950000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Máy điều hòa âm trần Cassette Gree GKH42K3BI 42000BTU 2 chiều
31.950.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Máy điều hòa âm trần Cassette Gree GKH42K3BI 42000BTU 1 chiều at 29250000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Máy điều hòa âm trần Cassette Gree GKH42K3BI 42000BTU 1 chiều
29.250.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Cassette Gree GKH24K3BI 24000BTU 1 chiều at 20300000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Cassette Gree GKH24K3BI 24000BTU 1 chiều
20.300.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
apc Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều /APO-H480CQ 48.000BTU at 37300000.00 VND from F5CORP
apc Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều /APO-H480CQ 48.000BTU
37.300.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
apc Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều /APO-H500CQ 50.000 BTU at 38300000.00 VND from F5CORP
apc Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều /APO-H500CQ 50.000 BTU
38.300.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
Midea Máy điều hòa Cassette MCC36CR – 36000 BTU 1 chiều at 23700000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Midea Máy điều hòa Cassette MCC36CR – 36000 BTU 1 chiều
23.700.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Cassette AKC-C50Y3 at 38786000.00 VND from Megabuy.vn
Điều hòa âm trần Cassette AKC-C50Y3
38.786.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
Panasonic Điều hòa âm trần 1 chiều CU/CS-PC18DB4H at 20400000.00 VND from F5CORP
Panasonic Điều hòa âm trần 1 chiều CU/CS-PC18DB4H
20.400.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Funiki 24000BTU 1 chiều at 19700000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Funiki 24000BTU 1 chiều
19.700.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Midea Máy điều hòa âm trần Cassette -28000BTU 2 chiều at 21800000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Midea Máy điều hòa âm trần Cassette -28000BTU 2 chiều
21.800.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY30A, 30.000BTU, 1 chiều at 30525000.00 VND from Megabuy.vn
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY30A, 30.000BTU, 1 chiều
30.525.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Funiki 27000BTU 1 chiều at 20900000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Funiki 27000BTU 1 chiều
20.900.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Funiki 36000BTU 2 chiều at 29400000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Funiki 36000BTU 2 chiều
29.400.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Cassette Gree GKH18K3BI 18C 1 chiều at 14500000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Cassette Gree GKH18K3BI 18C 1 chiều
14.500.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Fujitsu18000BTU 2 chiều at 25600000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Fujitsu18000BTU 2 chiều
25.600.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
LG Điều hòa casset 1 chiều HT-C186HLA1 at 19450000.00 VND from F5CORP
LG Điều hòa casset 1 chiều HT-C186HLA1
19.450.000 đ
F5CORP
Điều hòa casset LG 1 chiều HT-C186HLA1
Xem thêm
Đến Nơi Bán
Midea Máy điều hòa Cassette MCC24HR-24000BTU 2 chiều at 20800000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Midea Máy điều hòa Cassette MCC24HR-24000BTU 2 chiều
20.800.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Funiki 50000BTU 1 chiều at 33700000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Funiki 50000BTU 1 chiều
33.700.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Panasonic Điều hòa âm trần cassette CS-D28DB4H5 at 29480000.00 VND from anhchinh.vn
-10%
Panasonic Điều hòa âm trần cassette CS-D28DB4H5
29.480.000 đ 32.760.000 đ
anhchinh.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Funiki 36000BTU 1 chiều at 26300000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Funiki 36000BTU 1 chiều
26.300.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Midea Máy điều hòa âm trần Cassette 48000BTU 2 chiều-MCC50HR at 30500000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Midea Máy điều hòa âm trần Cassette 48000BTU 2 chiều-MCC50HR
30.500.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY30R ,30.000 BTU, 2 chiều at 34045000.00 VND from Megabuy.vn
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY30R ,30.000 BTU, 2 chiều
34.045.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
Panasonic Điều hòa âm trần 1 chiều CU/CS-PC24DB4H 22.100BTU at 23450000.00 VND from F5CORP
Panasonic Điều hòa âm trần 1 chiều CU/CS-PC24DB4H 22.100BTU
23.450.000 đ
F5CORP
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Funiki 27000BTu 2 chiều at 22150000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Funiki 27000BTu 2 chiều
22.150.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa nhiệt độ cassette(Âm Trần) Funiki-CC27 at 22000000.00 VND from Megabuy.vn
Điều hòa nhiệt độ cassette(Âm Trần) Funiki-CC27
22.000.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY45R ,45.000 BTU, 2 chiều at 44495000.00 VND from Megabuy.vn
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY45R ,45.000 BTU, 2 chiều
44.495.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
 Máy điều hòa âm trần Cassette Gree GKH18K3BI 18000BTU 2 chiều at 16100000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Máy điều hòa âm trần Cassette Gree GKH18K3BI 18000BTU 2 chiều
16.100.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Midea Máy điều hòa Cassette MCC50CR-48000BTU 1 chiều at 28550000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Midea Máy điều hòa Cassette MCC50CR-48000BTU 1 chiều
28.550.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Midea Máy điều hòa Cassette MCD18CR-18000BTU 1 chiều at 14600000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Midea Máy điều hòa Cassette MCD18CR-18000BTU 1 chiều
14.600.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Funiki 50000BTU 2 chiều at 36600000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Funiki 50000BTU 2 chiều
36.600.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Funiki 18000BTU 1 chiều at 16700000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Funiki 18000BTU 1 chiều
16.700.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Fujitsu Điều hòa âm trần 18000BTU 1 chiều at 21500000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Fujitsu Điều hòa âm trần 18000BTU 1 chiều
21.500.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa âm trần Funiki 24000BTU 2 chiều at 21050000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Điều hòa âm trần Funiki 24000BTU 2 chiều
21.050.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY60A ,60.000 BTU, 1 chiều lạnh at 53735000.00 VND from Megabuy.vn
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY60A ,60.000 BTU, 1 chiều lạnh
53.735.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
Midea Máy điều hòa Cassette MCC18HR-18000BTU 2 chiều at 15450000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Midea Máy điều hòa Cassette MCC18HR-18000BTU 2 chiều
15.450.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Máy điều hòa âm trần Cassette Gree GKH36K3BI-36000BTU 2 chiều at 31100000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Máy điều hòa âm trần Cassette Gree GKH36K3BI-36000BTU 2 chiều
31.100.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Fujitsu Điều hòa âm trần 54000BTU 1 chiều at 44500000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Fujitsu Điều hòa âm trần 54000BTU 1 chiều
44.500.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
Panasonic Điều hòa âm trần PC24DB4H at 23550000.00 VND from anhchinh.vn
-9%
Panasonic Điều hòa âm trần PC24DB4H
23.550.000 đ 26.160.000 đ
anhchinh.vn
Đến Nơi Bán
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY45A ,45000 BTU, 1 chiều lạnh at 40095000.00 VND from Megabuy.vn
Fujitsu Máy điều hòa âm trần nối ống gió ARY45A ,45000 BTU, 1 chiều lạnh
40.095.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
 Máy điều hòa âm trần Cassette 36000BTU 2 chiều-MCC36HR at 23500000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Máy điều hòa âm trần Cassette 36000BTU 2 chiều-MCC36HR
23.500.000 đ
dienmaykhanghuy.vn
Đến Nơi Bán
 Điều hòa cassette(Âm Trần) Funiki -CH24, 2 chiều 24.000 BTU at 22201000.00 VND from Megabuy.vn
Điều hòa cassette(Âm Trần) Funiki -CH24, 2 chiều 24.000 BTU
22.201.000 đ
Megabuy.vn
Đến Nơi Bán
 Máy điều hòa âm trần Cassette Gree GKH36K3BI 36000BTU 1 chiều at 27300000.00 VND from dienmaykhanghuy.vn
Máy điều hòa âm trần Cassette Gree GKH36K3BI 36000BTU 1 chiều
27.300.000 đ
dienmaykhanghuy.vn

Âm trần Việt Nam

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Máy lạnh treo tường, Âm trần hoặc Máy lạnh di động. Giảm giá cao nhất 11% cho sản phẩm Âm trần có thể tìm thấy tại iprice! Hai top bán chạy nhất Âm trần hiện đang là 25000BTU, MCD-18HR hoặc 45000BTU. Phổ biến nhất Âm trần là từ Midea, Fujitsu hoặc Toshiba. Âm trần từ thương hiệu có giá là 13.700.000 đ-53.735.000 đ VND.


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn