Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x

Áo sơ mi Dondup Dking cho Nam

tìm thấy 33 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.526.000 đ
YOOX

plain weave, logo, two-tone pattern, button-down collar, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, do not dry clean

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.139.000 đ
YOOX

gabardine, logo, solid color, classic neckline, long sleeves, front closure, snap button closure, two breast pockets, iron at 150° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 40° c, dry cleanable

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.572.000 đ
YOOX

stretch, plain weave, logo, geometric design, classic neckline, long sleeves, front closure, button closing, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, dry cleanable, single chest pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.344.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, button-down collar, long sleeves, rear closure, button closing, single chest pocket, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, dry cleanable

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.458.000 đ
YOOX

plain weave, logo, two-tone pattern, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, do not dry clean

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
684.000 đ
YOOX

plain weave, logo, paisley print, button-down collar, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets, do not bleach, wash at 30° c, iron at 110° c max, do not tumble dry, do not dry clean

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.162.000 đ
YOOX

wash at 30° c, do not dry clean, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, plain weave, logo, tartan pattern, front closure, button closing, buttoned cuffs, long sleeves, classic neckline, two breast pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.071.000 đ
YOOX

poplin, logo, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, no pockets, contains non-textile parts of animal origin, wash at 30° c, do not dry clean, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
2.255.000 đ
YOOX

plain weave, logo, two-tone pattern, button-down collar, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, single chest pocket, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, do not dry clean

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.002.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, checked design, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, no pockets, wash at 30° c, do not dry clean, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
684.000 đ
YOOX

contains non-textile parts of animal origin, plain weave, logo, tartan pattern, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, two breast pockets, do not bleach, wash at 30° c, iron at 110° c max, do not tumble dry, dry cleanable

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Denim shirts
1.959.000 đ
YOOX

denim, faded, logo, two-tone, light wash, long sleeves, classic neckline, buttoned cuffs, single-breasted , front closure, rear button closure, single pocket, do not dry clean, iron at 110° c max, wash at 30° c, do not bleach, do not tumble dry

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.071.000 đ
YOOX

poplin, logo, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, no pockets, contains non-textile parts of animal origin, wash at 30° c, do not dry clean, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.276.000 đ
YOOX

contains non-textile parts of animal origin, plain weave, logo, checked, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, no pockets, wash at 30° c, do not dry clean, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.344.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, button-down collar, long sleeves, rear closure, button closing, single chest pocket, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, dry cleanable

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.526.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, stretch, wash at 30° c, iron at 110° c max, tumble dryable, do not dry clean, do not bleach, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
2.756.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, button-down collar, long sleeves, buttoned cuffs, button closing, single chest pocket, iron at 150° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 40° c, dry cleanable

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.276.000 đ
YOOX

plain weave, logo, checked, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, contains non-textile parts of animal origin, wash at 30° c, do not dry clean, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
684.000 đ
YOOX

wash at 30° c, do not dry clean, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, plain weave, logo, tartan pattern, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, two breast pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Denim shirts
1.617.000 đ
YOOX

denim, basic solid colour, faded effect, dark wash, front closure, snap button closure, multipockets, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, single-breasted , logo, iron at 110° c max, do not bleach, wash at 40° c, do not tumble dry

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
2.756.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, mandarin collar, long sleeves, buttoned cuffs, button closing, single chest pocket, iron at 150° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, do not dry clean

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.071.000 đ
YOOX

poplin, logo, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, button-down collar, no pockets, contains non-textile parts of animal origin, wash at 30° c, do not dry clean, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Denim shirts
1.617.000 đ
YOOX

denim, basic solid colour, faded effect, dark wash, front closure, snap button closure, long sleeves, classic neckline, single-breasted , buttoned cuffs, logo, iron at 110° c max, do not bleach, wash at 40° c, do not tumble dry, multipockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.276.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, no pockets, wash at 30° c, do not dry clean, iron at 110° c max, do not bleach, tumble dryable, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.526.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, front closure, button closing, long sleeves, buttoned cuffs, classic neckline, stretch, wash at 30° c, iron at 110° c max, tumble dryable, do not dry clean, do not bleach, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
2.756.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, mandarin collar, long sleeves, buttoned cuffs, button closing, single chest pocket, iron at 150° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, do not dry clean

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
684.000 đ
YOOX

plain weave, logo, paisley print, button-down collar, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets, do not bleach, wash at 30° c, iron at 110° c max, do not tumble dry, do not dry clean

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Denim shirts
1.344.000 đ
YOOX

denim, faded effect, logo, solid color, dark wash, long sleeves, classic neckline, single-breasted , front closure, snap button closure, multipockets, wash at 30° c, do not dry clean, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.458.000 đ
YOOX

plain weave, logo, two-tone pattern, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, do not dry clean

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.458.000 đ
YOOX

plain weave, logo, two-tone pattern, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, do not dry clean

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.572.000 đ
YOOX

stretch, plain weave, logo, geometric design, classic neckline, long sleeves, front closure, button closing, single chest pocket, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, dry cleanable

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
2.756.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, mandarin collar, long sleeves, buttoned cuffs, button closing, single chest pocket, iron at 150° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, do not dry clean

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Dondup Dking Shirts
1.071.000 đ
YOOX

plain weave, logo, solid color, classic neckline, long sleeves, buttoned cuffs, front closure, button closing, no pockets, iron at 110° c max, do not bleach, do not tumble dry, wash at 30° c, do not dry clean

Xem thêm

Bảng giá Top Áo sơ mi Dondup Dking cho Nam 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Dondup Dking Shirts 1.526.000 đ YOOX
Dondup Dking Shirts 1.139.000 đ YOOX
Dondup Dking Shirts 1.572.000 đ YOOX
Dondup Dking Shirts 1.344.000 đ YOOX
Dondup Dking Shirts 1.458.000 đ YOOX
Dondup Dking Shirts 684.000 đ YOOX
Dondup Dking Shirts 1.162.000 đ YOOX
Dondup Dking Shirts 1.071.000 đ YOOX
Dondup Dking Shirts 2.255.000 đ YOOX
Dondup Dking Shirts 1.002.000 đ YOOX
PHỔ BIẾN NHẤT
Dondup Dking Shirts

Lựa chọn hiện có YOOX 1.526.000 đ Đến Nơi Bán