Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 37 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 dĩa oval trắng thủy tinh cường lực LYS & DX 2000 at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 dĩa oval trắng thủy tinh cường lực LYS & DX 2000
327.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Duralex Bộ 6 ly có quai créole thủy tinh cường lực DX 2000 310ml (Khói nâu) at 465000.00 VND from Adayroi
-1%
Duralex - Bộ 6 ly có quai créole thủy tinh cường lực DX 2000 310ml (Khói nâu)
465.000 đ 474.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Duralex Bộ 6 ly thủy tinh cường lực 1018Ar06 7,3 x 7,3 x 10,3 cm (Trong suốt) at 200000.00 VND from Adayroi
-1%
Duralex - Bộ 6 ly thủy tinh cường lực 1018Ar06 7,3 x 7,3 x 10,3 cm (Trong suốt)
200.000 đ 204.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 tô trắng thủy tinh cường lực Lys at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 tô trắng thủy tinh cường lực Lys
234.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 dĩa trắng thủy tinh cường lực LYS & DX 2000 at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 dĩa trắng thủy tinh cường lực LYS & DX 2000
354.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 tô créole thủy tinh cường lực DX 2000 at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 tô créole thủy tinh cường lực DX 2000
205.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 dĩa Saphir 19.5 thủy tinh cường lực 3007F at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 dĩa Saphir 19.5 thủy tinh cường lực 3007F
208.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly kem thủy tinh cường lực Gigogne Marine at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly kem thủy tinh cường lực Gigogne Marine
726.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Duralex Bộ 2 dĩa oval trắng thủy tinh cường lực LYS & DX 2000 26 x 16,5 x 3 cm (Trong suốt) at 245000.00 VND from Adayroi
-2%
Duralex - Bộ 2 dĩa oval trắng thủy tinh cường lực LYS & DX 2000 26 x 16,5 x 3 cm (Trong suốt)
245.000 đ 250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly trắng thủy tinh cường lực Hilal at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly trắng thủy tinh cường lực Hilal
224.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Duralex Bộ 2 tô trắng thủy tinh cường lực Lys 2016Af06 14 x 14 x 5,6 cm (Trong suốt) at 171000.00 VND from Adayroi
-1%
Duralex - Bộ 2 tô trắng thủy tinh cường lực Lys 2016Af06 14 x 14 x 5,6 cm (Trong suốt)
171.000 đ 174.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly thủy tinh PRISM (27.5CL) at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly thủy tinh PRISM (27.5CL)
462.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly kem thủy tinh cường lực Gigogne at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly kem thủy tinh cường lực Gigogne
672.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 tô trắng thủy tinh cường lực 2017A at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 tô trắng thủy tinh cường lực 2017A
276.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly có quai trắng thủy tinh cường lực DX 2000 at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly có quai trắng thủy tinh cường lực DX 2000
368.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Duralex Bộ 2 dĩa trắng thủy tinh cường lực LYS & DX 2000 31 x 20 x 3,3 cm (Trong suốt) at 296000.00 VND from Adayroi
-1%
Duralex - Bộ 2 dĩa trắng thủy tinh cường lực LYS & DX 2000 31 x 20 x 3,3 cm (Trong suốt)
296.000 đ 302.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly Prisme thủy tinh cường lực 1034A at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly Prisme thủy tinh cường lực 1034A
344.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 tô trắng thủy tinh cường lực Lys at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 tô trắng thủy tinh cường lực Lys
244.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 dĩa Saphir 135cm thủy tinh cường lực Dx2000 at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 dĩa Saphir 135cm thủy tinh cường lực Dx2000
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly thủy tinh PRISM (33CL) at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly thủy tinh PRISM (33CL)
594.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 tô créole thủy tinh cường lực 2008C at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 tô créole thủy tinh cường lực 2008C
338.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 dĩa marine thủy tinh cường lực 23.5cm at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 dĩa marine thủy tinh cường lực 23.5cm
183.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 tô 23cm Marine Thủy tinh cường lực DX2000. at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 tô 23cm Marine Thủy tinh cường lực DX2000.
320.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 chén thủy tinh cường lực DX 2000 at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 chén thủy tinh cường lực DX 2000
296.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly Prisme Marine thủy tinh cường lực 275ml 1033C at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly Prisme Marine thủy tinh cường lực 275ml 1033C
336.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 dĩa marine thủy tinh cường lực DX 2000 at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 dĩa marine thủy tinh cường lực DX 2000
146.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly créole thủy tinh cường lực 4018C at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly créole thủy tinh cường lực 4018C
494.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 dĩa nâu thủy tinh cường lực LYS & DX 2000 at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 dĩa nâu thủy tinh cường lực LYS & DX 2000
152.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly marine thủy tinh cường lực Beau Rivage Marine at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly marine thủy tinh cường lực Beau Rivage Marine
260.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly thủy tinh PRISM (22CL) at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly thủy tinh PRISM (22CL)
396.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 tô marine thủy tinh cường lực 2007B. at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 tô marine thủy tinh cường lực 2007B.
194.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 2 dĩa trắng thủy tinh cường lực DX 2000 at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 2 dĩa trắng thủy tinh cường lực DX 2000
368.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex bộ 6 ly Luxor créole thủy tinh cường lực 250ml at 0.00 VND from Lazada
Duralex - bộ 6 ly Luxor créole thủy tinh cường lực 250ml
360.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Duralex Bộ 2 tô trắng thủy tinh cường lực Lys 17 x 17 x 7 cm (Trong suốt) at 171000.00 VND from Adayroi
-1%
Duralex - Bộ 2 tô trắng thủy tinh cường lực Lys 17 x 17 x 7 cm (Trong suốt)
171.000 đ 174.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly trắng thủy tinh cường lực Prisme at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly trắng thủy tinh cường lực Prisme
286.000 đ
Mua ngay tại
Adayroi
Duralex Bộ 2 dĩa thủy tinh cường lực DX 2000 19 x 19 x 1,8 cm (Khói nâu) at 104000.00 VND from Adayroi
-31%
Duralex - Bộ 2 dĩa thủy tinh cường lực DX 2000 19 x 19 x 1,8 cm (Khói nâu)
104.000 đ 152.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Duralex Bộ 6 ly Picardie thủy tinh cường lực at 0.00 VND from Lazada
Duralex - Bộ 6 ly Picardie thủy tinh cường lực
302.000 đ

Về Bep An Duralex tại Việt Nam

Duralex Bếp ăn Việt Nam

Bạn có thể lựa chọn giữa hai loại khác nhau của Duralex Bếp ăn, cụ thể là một Đồ dùng ăn uống hoặc Đồ dùng bàn ăn. Duralex Bếp ăn hôm nay được bán tại một trong hai Nâu. Với mức giảm giá lêntới 31%, sở hữu ngay cho riêng mình Duralex Bếp ăn! Bộ 2 dĩa oval trắng thủy tinh cường lực LYS & DX 2000, Bộ 6 ly có quai créole thủy tinh cường lực DX 2000 310ml (Khói nâu), Bộ 6 ly thủy tinh cường lực 1018Ar06 7,3 x 7,3 x 10 hoặc3 cm (Trong suốt), là hai phổ biến nhất từ thương hiệu Duralex Bếp ăn. Luminarc, BÁT Tràng hoặc Lock&Lock là một trong số những lựa chọn thay thế, bạn chưa chắc chắn muốn mua Duralex Bếp ăn. Chỉ với 104.000 đ-726.000 đ VND, bạn có thể có được cho mình một thương hiệu mới Duralex Bếp ăn tại iprice!