Danh mục sản phẩm
đầu trang
Giá
tìm thấy 91 sản phẩm
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn đá trăng DS1695 (Trắng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−34%
Elejew Bông tai bẹc ngọc trai 4 ly
43.000 đ 65.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nơ đá DS1074 (Vàng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc tay 2 tròn DS-2704 (Vàng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Elejew Dây chuyền ổ tròn treo ngọc trai 8 ly
171.000 đ 269.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc chân tim đôi mô DS-1855 (Trắng)
143.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS857 (Vàng)
142.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai hoa 6 cánh DS470 (Trắng)
142.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai con mèo DS2827 (Trắng)
133.000 đ 139.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nơ đá DS1074 (Trắng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền hoa kẹp đá DSA 162 (Trắng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−32%
Elejew Bông tai bẹc ngọc trai 5 ly
47.000 đ 69.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền con cừu DS3603 (Trắng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
Elejew Dây chuyền tròn đá bao ngọc trai
152.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim trơn DS2356 (Vàng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền hoa 4 cánh DS1611 (Vàng)
129.000 đ 135.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−18%
Elejew Bông tai sao cung
114.000 đ 139.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền giọt đá DS799 (Trắng)
171.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền hoa xoắn DS3328 (Trắng)
138.000 đ 145.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
Elejew Bông tai thìa ngọc trai
123.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền 4 cánh hạt tròn DSA 160 (Trắng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
Elejew Dây chuyền chuông ngọc trai
161.000 đ 189.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền 2 cái tròn DS2704 (Trắng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc chân tim DSB 105 (Trắng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc tay 2 tròn DS-2704 (Trắng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn vương niệm DS1433 (Vàng)
143.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc tay tim DS-910 (Trắng)
133.000 đ 140.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−36%
Elejew Bông tai giọt xoắn ngọc trai
171.000 đ 269.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc chân con cá DSB 187-3451 (Trắng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc chân hoa nhỏ DS-2213S-1 (Vàng)
142.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
Elejew Bông tai bảng vuông cong ngọc trai
142.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn vương niệm DS1433 (Trắng)
143.000 đ 150.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền LOVE DS2137B (Vàng)
142.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−18%
Elejew Bông tai hàng đá treo ngọc trai
114.000 đ 139.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông DS722S (Trắng)
95.000 đ 99.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền sao cong DS2349 (Trắng)
148.000 đ 155.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền gợn sóng DS620 (Trắng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt xoắn ốc DS2880 (Trắng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc chân tam giác DS-424 (Vàng)
162.000 đ 170.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai hoa 4 cánh DS3314 (Vàng)
148.000 đ 155.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
Elejew Bông tai hoa nhỏ ngọc trai 4 ly
123.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai hoa 8 cánh DS472 (Trắng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
Elejew Dây chuyền vương niệm đá trơn
142.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
Elejew Bông tai tròn cung
123.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền thánh giá DS1428 (Vàng)
124.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
Elejew Bông tai hoa 3 tầng đá
142.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền cá heo đôi DSA 161 (Trắng)
142.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
Elejew Bông tai ổ tròn treo giọt đá
123.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
Elejew Dây chuyền đá chụp ngọc trai
142.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim u DS1666 (Vàng)
95.000 đ 99.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS857 (Trắng)
142.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền táo DS1873 (Trắng)
171.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
Elejew Dây chuyền tròn đá sỏ dây
161.000 đ 189.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Elejew Bông tai tam giác vòng cung
142.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
Elejew Bông tai tròn treo ổ đá 3 ly
133.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền cây treo tim DS2192HT-ICE (Trắng)
171.000 đ 180.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn treo ổ đá DS165 (Trắng)
171.000 đ 180.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
Elejew Bông tai tam giác tròn đá
123.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−17%
Elejew Bông tai hoa 5 cánh nhỏ ngọc trai
123.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim xoắn DS157 (Trắng)
171.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông mô DS3270 (Vàng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai nơ đá DS1074 (Vàng)
190.000 đ 199.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai hoa 5 cánh DS466 (Trắng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim chéo DS2315 (Vàng)
171.000 đ 180.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−15%
Elejew Dây chuyền số 8 thánh giá đá
152.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai thánh giá DS1428 (Vàng)
95.000 đ 99.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm xe đạp DS1510-4 (Trắng)
148.000 đ 155.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền đại bàng DS1936 (Trắng)
171.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ mặt trăng DS776 (Vàng)
138.000 đ 145.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt xoắn ốc DS2880 (Vàng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai thánh giá DS1428 (Trắng)
95.000 đ 99.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−14%
Elejew Dây chuyền giọt xoắn ngọc trai
171.000 đ 199.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−43%
Elejew Bông tai vuông nhỏ ngọc trai
114.000 đ 199.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai lưỡi lam DS420 (Trắng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−20%
Elejew Bông tai cơ bản 2 hàng
95.000 đ 119.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai sao DS2629 (Trắng)
142.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−16%
Elejew Bông tai vòng tròn đá dây treo
142.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim đôi mô DS1855 (Trắng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai bướm DS469 (Trắng)
152.000 đ 159.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền táo DS1873 (Vàng)
171.000 đ 179.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền thánh giá DS1428 (Trắng)
124.000 đ 130.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông mô DS3270 (Trắng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn lớn sỏ Dây DSNN 81 (Trắng)
238.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Bông tai nơ ngang DS461 (Trắng)
133.000 đ 139.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn nhỏ sỏ Dây DSNN 82 (Trắng)
219.000 đ 230.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc tay tim đá DS-2702 (Vàng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−43%
Elejew Bông tai vuông đá lỏm
142.000 đ 249.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền 3 tim DS2052 (Trắng)
161.000 đ 169.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Dây chuyền cây đàn DS1520 (Vàng)
133.000 đ 140.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc chân hoa nhỏ DS-2213S-1 (Trắng)
142.000 đ 149.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
−5%
Elejew Lắc chân tam giác DS-424 (Trắng)
162.000 đ 170.000 đ
Lazada