đầu trang
Giá
-
Màu sắc
tìm thấy 48 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim xoắn DS157 (Trắng) at 162000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim xoắn DS157 (Trắng)
162.000 đ 179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt xoắn ốc DS2880 (Trắng) at 144000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt xoắn ốc DS2880 (Trắng)
144.000 đ 159.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt trai gái DS143-2092P (Vàng) at 162000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt trai gái DS143-2092P (Vàng)
162.000 đ 179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim trơn DS2356 (Vàng) at 144000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim trơn DS2356 (Vàng)
144.000 đ 159.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim đôi DS233-888 (Trắng) at 135000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim đôi DS233-888 (Trắng)
135.000 đ 149.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn vương niệm DS1433 (Vàng) at 135000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn vương niệm DS1433 (Vàng)
135.000 đ 150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS625-958 (Trắng) at 162000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS625-958 (Trắng)
162.000 đ 180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt trai gái DS143-2092P (Trắng) at 162000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt trai gái DS143-2092P (Trắng)
162.000 đ 179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vương miện DS62-1943CR (Trắng) at 167000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vương miện DS62-1943CR (Trắng)
167.000 đ 185.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông đá DS2-799X (Topaz) at 446000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông đá DS2-799X (Topaz)
446.000 đ 495.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông đá DS2-799T (Trắng) at 360000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông đá DS2-799T (Trắng)
360.000 đ 399.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn lớn sỏ Dây DSNN 81 (Trắng) at 225000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn lớn sỏ Dây DSNN 81 (Trắng)
225.000 đ 250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông DS2705 (Trắng) at 149000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông DS2705 (Trắng)
149.000 đ 165.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn nhỏ sỏ Dây DSNN 82 (Trắng) at 207000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn nhỏ sỏ Dây DSNN 82 (Trắng)
207.000 đ 230.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt Tròn DS1038 (Trắng) at 117000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt Tròn DS1038 (Trắng)
117.000 đ 130.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn đá trăng DS1695 (Trắng) at 153000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn đá trăng DS1695 (Trắng)
153.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim u DS1666 (Vàng) at 90000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim u DS1666 (Vàng)
90.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm Vương miện DS48-1870 (Vàng) at 153000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm Vương miện DS48-1870 (Vàng)
153.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS857 (Trắng) at 135000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS857 (Trắng)
135.000 đ 149.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ vòng cung DS1796 (Vàng) at 148000.00 VND from Lazada
-5%
Elejew Dây chuyền nữ vòng cung DS1796 (Vàng)
148.000 đ 155.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông DS722S (Trắng) at 90000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông DS722S (Trắng)
90.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt trái banh DS127 (Trắng) at 135000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt trái banh DS127 (Trắng)
135.000 đ 150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim đôi mô DS1855 (Trắng) at 144000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim đôi mô DS1855 (Trắng)
144.000 đ 159.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm Vương miện DS48-1870 (Trắng) at 153000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm Vương miện DS48-1870 (Trắng)
153.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn treo ổ đá DS165 (Trắng) at 162000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn treo ổ đá DS165 (Trắng)
162.000 đ 180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt trăng khuyết DS84-776 (Trắng) at 131000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt trăng khuyết DS84-776 (Trắng)
131.000 đ 145.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt Xương cá DS189-2044 (Trắng) at 153000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt Xương cá DS189-2044 (Trắng)
153.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vương niệm(Dây xỏ qua) DS106-1113 (Trắng) at 220000.00 VND from Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vương niệm(Dây xỏ qua) DS106-1113 (Trắng)
220.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS757-0 (Trắng) at 162000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS757-0 (Trắng)
162.000 đ 179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông mô DS3270 (Trắng) at 153000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông mô DS3270 (Trắng)
153.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS157-910 (Vàng) at 135000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS157-910 (Vàng)
135.000 đ 150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm xe đạp DS1510-4 (Trắng) at 148000.00 VND from Lazada
-5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm xe đạp DS1510-4 (Trắng)
148.000 đ 155.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn vương niệm DS1433 (Trắng) at 135000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt tròn vương niệm DS1433 (Trắng)
135.000 đ 150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim đôi DS233-888 (Vàng) at 135000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim đôi DS233-888 (Vàng)
135.000 đ 149.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt trăng DS776 (Vàng) at 138000.00 VND from Lazada
-5%
Elejew Dây chuyền nữ mặt trăng DS776 (Vàng)
138.000 đ 145.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS517S-0 (Trắng) at 153000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS517S-0 (Trắng)
153.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS157-910 (Trắng) at 135000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS157-910 (Trắng)
135.000 đ 150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt xương cá DS3451 (Trắng) at 162000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt xương cá DS3451 (Trắng)
162.000 đ 179.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS118-1910 (Trắng) at 189000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS118-1910 (Trắng)
189.000 đ 210.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS140-719S (Trắng) at 90000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS140-719S (Trắng)
90.000 đ 99.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ mặt trái banh DS282-1184 (Trắng) at 135000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ mặt trái banh DS282-1184 (Trắng)
135.000 đ 150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vương niệm DS799-5 (Trắng) at 117000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vương niệm DS799-5 (Trắng)
117.000 đ 130.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông mô DS3270 (Vàng) at 153000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vuông mô DS3270 (Vàng)
153.000 đ 169.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim chéo DS2315 (Vàng) at 162000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim chéo DS2315 (Vàng)
162.000 đ 180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ vòng cung DS1796 (Trắng) at 140000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ vòng cung DS1796 (Trắng)
140.000 đ 155.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS857 (Vàng) at 135000.00 VND from Lazada
-10%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt tim DS857 (Vàng)
135.000 đ 149.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt xoắn ốc DS2880 (Vàng) at 152000.00 VND from Lazada
-5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm mặt xoắn ốc DS2880 (Vàng)
152.000 đ 159.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elejew Dây chuyền nữ kèm vương miện DS62-1943CR (Vàng) at 176000.00 VND from Lazada
-5%
Elejew Dây chuyền nữ kèm vương miện DS62-1943CR (Vàng)
176.000 đ 185.000 đ
Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn