Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 44 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu vàng tươi EVW05-1 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu vàng tươi EVW05-1 da thật
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp ngang, có nắp phụ, màu vàng tươi EVW04-1 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp ngang, có nắp phụ, màu vàng tươi EVW04-1 da thật
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp ngang, có nắp phụ, màu vàng cam EVW04-4 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp ngang, có nắp phụ, màu vàng cam EVW04-4 da thật
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn cong màu vàng cam EVW01-3 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn cong màu vàng cam EVW01-3 da thật
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nhiều màu EVNU107 at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nhiều màu EVNU107
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp ngang màu vàng tươi EVW02-1 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp ngang màu vàng tươi EVW02-1 da thật
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da BòEvw07-3( Mâu).(Int:S) at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da BòEvw07-3( Mâu).(Int:S)
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu đỏ sẫm EVW05-6 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu đỏ sẫm EVW05-6 da thật
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp ngang, có nắp phụ, màu đỏ tươi EVW04-3 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp ngang, có nắp phụ, màu đỏ tươi EVW04-3 da thật
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp ngang, có nắp phụ, màu xanh biển EVW04-2 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp ngang, có nắp phụ, màu xanh biển EVW04-2 da thật
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da Bò Thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da Bò Thật
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da Bò Thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da Bò Thật
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp khóa kéo ngoài màu vàng cam EVW03-4 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp khóa kéo ngoài màu vàng cam EVW03-4 da thật
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp khóa kéo ngoài, màu đỏ sẫm EVW03-3 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp khóa kéo ngoài, màu đỏ sẫm EVW03-3 da thật
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu20-3 (Đen). at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu20-3 (Đen).
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn cong màu xanh da trời EVW01-6 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn cong màu xanh da trời EVW01-6 da thật
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu27-4 (Nâu sẫm). at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu27-4 (Nâu sẫm).
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn cong màu đỏ sẫm EVW01-4 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn cong màu đỏ sẫm EVW01-4 da thật
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu vàng cam EVW05-5 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu vàng cam EVW05-5 da thật
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu21-3 (Nâu). at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu21-3 (Nâu).
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu xanh biển EVW05-2 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu xanh biển EVW05-2 da thật
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu21-6 (Đen). at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu21-6 (Đen).
380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp Tím tươi EVNU97 at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp Tím tươi EVNU97
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu21-5 (Nâu sẫm). at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu21-5 (Nâu sẫm).
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da Bò Thật (Hồng Nhạt). at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da Bò Thật (Hồng Nhạt).
980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp ngang màu nâu sáng EVW02-5 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp ngang màu nâu sáng EVW02-5 da thật
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn cong màu nâu EVW01-2 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn cong màu nâu EVW01-2 da thật
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp khóa kéo ngoài, màu vàng tươi EVW03-1 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp khóa kéo ngoài, màu vàng tươi EVW03-1 da thật
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu27-1(Đen). at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay evnu27-1(Đen).
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp khóa kéo ngoài, màu xanh biển EVW03-2 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp khóa kéo ngoài, màu xanh biển EVW03-2 da thật
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp ngang màu đỏ sẫm EVW02-3 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp ngang màu đỏ sẫm EVW02-3 da thật
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp màu đen EVW07-2 da thật. at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp màu đen EVW07-2 da thật.
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nhiều màu EVNU106 at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nhiều màu EVNU106
390.000 đ
Mua ngay tại
Zanado
Elmi Ví nữ cầm tay da bò thật nắp cong EVW01-1 at 480000.00 VND from Zanado
Elmi Ví nữ cầm tay da bò thật nắp cong EVW01-1
480.000 đ
Chất liệu da bò thật rất mềm mại, chống thấm tốt, bền đẹp theo thời gian. Thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn, vừa tay cầm, vừa hiện đại lại thanh lịch, cuốn hút
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da Bò Thật (Xanh Nhạt). at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da Bò Thật (Xanh Nhạt).
980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu đỏ tươi EVW05-4 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu đỏ tươi EVW05-4 da thật
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp ngang màu xanh dương EVW02-4 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp ngang màu xanh dương EVW02-4 da thật
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn màu vàng tươi EVW01-7 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn màu vàng tươi EVW01-7 da thật
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nhiều EVNU100 at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nhiều EVNU100
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn cong màu xanh biển EVW01-5 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp lượn cong màu xanh biển EVW01-5 da thật
480.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nhiều EVNU101 at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nhiều EVNU101
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu xanh dương EVW05-3 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu xanh dương EVW05-3 da thật
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da Bò Thật (Đen). at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví Nữ Cầm Tay Da Bò Thật (Đen).
980.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp ngang màu xanh da trời EVW02-2 da thật at 0.00 VND from Lazada
Elmi Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp ngang màu xanh da trời EVW02-2 da thật
480.000 đ

Về Tui Xach Elmi tại Việt Nam

Elmi Túi xách Việt Nam

Trong số sản phẩm phổ biến nhất Elmi Túi xách hôm nay là Ví nữ cầm tay da bò cao cấp gập 3 nắp cong màu vàng tươi EVW05-1 da thật, Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp ngang, có nắp phụ, màu vàng tươi EVW04-1 da thật, Ví nữ cầm tay da bò cao cấp nắp ngang, có nắp phụ hoặc màu vàng cam EVW04-4 da thật. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm của Suvi, Đồ da Thành Long TLG hoặc Foxer nếu bạn không chắc chắn sẽ mua Elmi Túi xách. iprice cung cấp Elmi Túi xách từ 380.000 đ-980.000 đ VND. Bạn có thể tìm thấy hai loại Elmi Túi xách trực tuyến, đặc biệt là :other_brands; bạn có thể chọn một trong hai sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn. Đối với màu sắc, Xanh dương, Tím hoặc Nâu nằm trong số những màu phổ biến khi nói đến Elmi Túi xách.