Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 69 sản phẩm
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại 42500 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại 42500
1.742.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại VIR50 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại VIR50
10.889.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech NHIỆT ẨM KẾ GHI DỮ LIỆU - WB200 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - NHIỆT ẨM KẾ GHI DỮ LIỆU - WB200
2.395.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ, độ ẩm 445703 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ, độ ẩm 445703
937.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ ,độ ẩm EA25 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ ,độ ẩm EA25
8.494.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ ,tốc độ ,lưu lượng gió HD300-NISTL at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ ,tốc độ ,lưu lượng gió HD300-NISTL
8.059.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 850186 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 850186
2.113.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm không khí - RH210 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ/ độ ẩm không khí - RH210
2.831.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 850185 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 850185
1.242.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ ,tốc độ ,lưu lượng gió HD300-NIST at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ ,tốc độ ,lưu lượng gió HD300-NIST
10.564.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ 4 kênh SDL200 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ 4 kênh SDL200
7.622.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ ,tốc độ ,lưu lượng gió HD300 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ ,tốc độ ,lưu lượng gió HD300
5.881.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX210T-NIST at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX210T-NIST
5.227.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech MÁY GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ 3 KÊNH SD200 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - MÁY GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ 3 KÊNH SD200
544.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 801515 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 801515
959.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 881602 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 881602
1.481.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 3 kênh SD200 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 3 kênh SD200
5.444.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 42512 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 42512
4.356.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Súng đo nhiệt độ hồng ngoại 42529 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Súng đo nhiệt độ hồng ngoại 42529
1.742.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Súng đo nhiệt độ hồng ngoại 42510A có các thông số kỹ thuật sau at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Súng đo nhiệt độ hồng ngoại 42510A có các thông số kỹ thuật sau
2.178.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX210-NISTL at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX210-NISTL
2.832.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 872502 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 872502
349.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Bút đo nhiệt độ và độ ẩm không khí 445582 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Bút đo nhiệt độ và độ ẩm không khí 445582
2.831.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 881603 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 881603
1.046.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ KIỂU K/J (1ĐẦU DÒ)- TM100 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ KIỂU K/J (1ĐẦU DÒ)- TM100
1.959.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 850189 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 850189
2.113.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX230-NIST at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX230-NIST
4.138.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 850188 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 850188
1.133.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech USB GHI DỮ LIỆU ÁP SUẤT, NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM RHT50 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - USB GHI DỮ LIỆU ÁP SUẤT, NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM RHT50
3.484.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX210-NIST at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX210-NIST
3.158.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ, độ ẩm- RH35 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ, độ ẩm- RH35
762.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Nhiệt ẩm kế cầm tay 589250 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Nhiệt ẩm kế cầm tay 589250
567.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 881616 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 881616
3.049.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ và độ ẩm điểm sương 445815 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ và độ ẩm điểm sương 445815
1.219.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ 42545 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ 42545
6.534.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX230-NISTL at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX230-NISTL
3.594.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI 42530 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI 42530
1.960.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech MÁY ĐO ĐỘ ẨM TÍCH HỢP NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI - RH401 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - MÁY ĐO ĐỘ ẨM TÍCH HỢP NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI - RH401
4.355.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ ,độ ẩm ,ánh sáng , tốc độ gió EN300 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ ,độ ẩm ,ánh sáng , tốc độ gió EN300
6.970.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 850187 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 850187
2.113.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 850190 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 850190
1.024.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ, tốc độ, lưu lượng gió AN200 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ, tốc độ, lưu lượng gió AN200
4.792.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM- RHM15 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM- RHM15
540.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ EA11A at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ EA11A
2.178.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ EA15 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ EA15
5.881.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ, độ ẩm SD500 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ, độ ẩm SD500
5.226.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX210T at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX210T
1.960.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ , tốc độ không khí AN500 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ , tốc độ không khí AN500
15.225.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ - độ ẩm 445715 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ - độ ẩm 445715
1.220.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm RH25 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm RH25
2.177.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech USB GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM- RHT10 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - USB GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM- RHT10
1.959.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI 42515 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ BẰNG HỒNG NGOẠI 42515
3.049.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX210 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX210
1.525.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ bằng hồng ngoại RH101 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ bằng hồng ngoại RH101
3.920.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm 445702 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm 445702
741.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ hồng ngoại 42509 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ hồng ngoại 42509
2.178.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 42570 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 42570
10.019.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ EA15-NIST at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ EA15-NIST
8.059.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech MÁY ĐO BỤI VÀ ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ - VPC300 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - MÁY ĐO BỤI VÀ ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ - VPC300
37.000.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 42510 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 42510
2.178.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX230 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Đồng hồ đo điện vạn năng với nhiệt kế hồng ngoại EX230
1.960.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ EA11A-NIST at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ EA11A-NIST
4.574.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm SDL500 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm SDL500
8.929.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thiết bị đo nhiệt độ 871515 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thiết bị đo nhiệt độ 871515
915.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ, độ ẩm- RH10 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ, độ ẩm- RH10
1.306.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI KẾT HỢP ĐO NHIỆT ĐỘ KIỂU K- 42515-T at 0.00 VND from F5CORP
Extech - NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI KẾT HỢP ĐO NHIỆT ĐỘ KIỂU K- 42515-T
3.049.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Ampe kìm (đo nhiệt độ hồng ngoại , bluetooth) EX845 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Ampe kìm (đo nhiệt độ hồng ngoại , bluetooth) EX845
8.059.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 42511 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 42511
3.049.000 đ
Mua ngay tại
F5CORP
Extech Thông số Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 42540 at 0.00 VND from F5CORP
Extech - Thông số Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 42540
3.920.000 đ

Về Suc Khoe Extech tại Việt Nam

Extech Sức khoẻ Việt Nam

Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại 42500, Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại VIR50 hoặc NHIỆT ẨM KẾ GHI DỮ LIỆU - WB200 là một trong những dòng sản phẩm nổi tiếng nhất của Extech Sức khoẻ. Bạn đang tìm thương hiệu Extech Sức khoẻ? Đừng chỉ sản phẩm yêu thích từ Extech Sức khoẻ mà hãy tìm cả ở Chicco, Kids hoặc pigeon. Liệu bạn có tin giá chỉ với 349.000 đ-37.000.000 đ VND của Extech Sức khoẻ tại iprice? Tùy thuộc vào sở thích và ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa Chăm sóc cho bé.