đầu trang
Giá
-
Màu sắc
Hiển thị thêm Fagor
tìm thấy 79 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -CPV-90X at 13205000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -CPV-90X
13.205.000 đ 13.900.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Mùi Cpt-90x at 10158000.00 VND from Lazada
-15%
Fagor Máy Hút Mùi Cpt-90x
10.158.000 đ 11.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút khử mùi Decor -3CFT-TILE at 51015000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút khử mùi Decor -3CFT-TILE
51.015.000 đ 53.700.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 1200Ax at 21760000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 1200Ax
21.760.000 đ 25.600.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI AF3 - 607N at 5015000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI AF3 - 607N
5.015.000 đ 5.900.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 9000Ax at 22525000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 9000Ax
22.525.000 đ 26.500.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi 2SHT-900AS at 8250000.00 VND from Lazada
-40%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi 2SHT-900AS
8.250.000 đ 13.900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi CPV-90X at 12096000.00 VND from Lazada
-12%
Fagor Máy hút mùi CPV-90X
12.096.000 đ 13.900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 700Ax at 16660000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 700Ax
16.660.000 đ 19.600.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI 2She - 702I at 4208000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI 2She - 702I
4.208.000 đ 4.950.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi đảo nấu Decorative -CFB-10000AIX at 39425000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút mùi đảo nấu Decorative -CFB-10000AIX
39.425.000 đ 41.500.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CPV - 90X at 11815000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CPV - 90X
11.815.000 đ 13.900.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI 7Cft - Nero Isla at 50915000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI 7Cft - Nero Isla
50.915.000 đ 59.900.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 90Ax at 16958000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 90Ax
16.958.000 đ 19.950.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi 2CPT 90X at 10218000.00 VND from Lazada
-14%
Fagor Máy hút mùi 2CPT 90X
10.218.000 đ 11.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CPT - 90X1 at 8075000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CPT - 90X1
8.075.000 đ 9.500.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 700Ax at 16108000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 700Ax
16.108.000 đ 18.950.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI SHE - 602I at 3528000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI SHE - 602I
3.528.000 đ 4.150.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 700Axa at 16108000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 700Axa
16.108.000 đ 18.950.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi 2CPT-90X at 7250000.00 VND from Lazada
-39%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi 2CPT-90X
7.250.000 đ 11.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI 9Cfv - 72Xa at 10900000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-12%
Fagor MÁY HÚT MÙI 9Cfv - 72Xa
10.900.000 đ 12.400.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -2CPT-90X at 11353000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -2CPT-90X
11.353.000 đ 11.950.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi CFB-700AX at 16000000.00 VND from Lazada
-15%
Fagor Máy hút mùi CFB-700AX
16.000.000 đ 18.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi SHB-90X at 8980000.00 VND from Lazada
-21%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi SHB-90X
8.980.000 đ 11.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI 2Cpt - 90X at 10450000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-12%
Fagor MÁY HÚT MÙI 2Cpt - 90X
10.450.000 đ 11.950.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi SHT-900I at 7190000.00 VND from Lazada
-25%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi SHT-900I
7.190.000 đ 9.700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi 9CFV 72XA at 9000000.00 VND from Lazada
-27%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi 9CFV 72XA
9.000.000 đ 12.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB-9000AV at 16300000.00 VND from Lazada
-38%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB-9000AV
16.300.000 đ 26.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi chân không -MV-200 at 4038000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút mùi chân không -MV-200
4.038.000 đ 4.250.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI 6Cft - 90V Isla at 37300000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-14%
Fagor MÁY HÚT MÙI 6Cft - 90V Isla
37.300.000 đ 43.800.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 900Ax at 18275000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 900Ax
18.275.000 đ 21.500.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI AF3 - 949X at 7000000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-22%
Fagor MÁY HÚT MÙI AF3 - 949X
7.000.000 đ 9.000.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CPT - 90Xt at 12240000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CPT - 90Xt
12.240.000 đ 14.400.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI AF3 - 647X at 5738000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI AF3 - 647X
5.738.000 đ 6.750.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi CPV-70X at 11923000.00 VND from Lazada
-11%
Fagor Máy hút mùi CPV-70X
11.923.000 đ 13.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI AF3 - 647Xa at 5738000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI AF3 - 647Xa
5.738.000 đ 6.750.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CH - ARG 90X at 27925000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-14%
Fagor MÁY HÚT MÙI CH - ARG 90X
27.925.000 đ 32.850.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Mùi Af3 607n at 4720000.00 VND from Lazada
-20%
Fagor Máy Hút Mùi Af3 607n
4.720.000 đ 5.900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi ống khói CPT 90 XT (Bạc) at 14400000.00 VND from Lazada
-12%
Fagor Máy hút mùi ống khói CPT 90 XT (Bạc)
14.400.000 đ 16.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 70Axa at 15258000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 70Axa
15.258.000 đ 17.950.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CPV - 70X at 11475000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CPV - 70X
11.475.000 đ 13.500.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút khử mùi ống khối -CFS-70AX at 17053000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút khử mùi ống khối -CFS-70AX
17.053.000 đ 17.950.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 10000Aix at 35275000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 10000Aix
35.275.000 đ 41.500.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi đảo nấu Decorative -3CFT-90VISLA at 38713000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút mùi đảo nấu Decorative -3CFT-90VISLA
38.713.000 đ 40.750.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -6CFT-90V at 29830000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -6CFT-90V
29.830.000 đ 31.400.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi 2SHE 702I at 4100000.00 VND from Lazada
-16%
Fagor Máy hút mùi 2SHE 702I
4.100.000 đ 4.900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi 2CPT 90X at 8503000.00 VND from Lazada
-28%
Fagor Máy hút mùi 2CPT 90X
8.503.000 đ 11.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi AF3-949X at 7200000.00 VND from Lazada
-20%
Fagor Máy hút mùi AF3-949X
7.200.000 đ 9.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI 3CC - 239Ex at 5908000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI 3CC - 239Ex
5.908.000 đ 6.950.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi đảo nấu Decorative -6CFT-90VISLA at 41610000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút mùi đảo nấu Decorative -6CFT-90VISLA
41.610.000 đ 43.800.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút khử mùi ống khối -CFS-90AX at 18953000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút khử mùi ống khối -CFS-90AX
18.953.000 đ 19.950.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -CFP-90AX at 13063000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -CFP-90AX
13.063.000 đ 13.750.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi 3CFT-TILE at 44700000.00 VND from Lazada
-16%
Fagor Máy hút mùi 3CFT-TILE
44.700.000 đ 53.700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi 2CPT 90X at 8645000.00 VND from Lazada
-27%
Fagor Máy hút mùi 2CPT 90X
8.645.000 đ 11.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB-1200AX at 15800000.00 VND from Lazada
-38%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB-1200AX
15.800.000 đ 25.600.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 900Ax at 17000000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 900Ax
17.000.000 đ 20.000.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI 6Cft - 90V at 26690000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI 6Cft - 90V
26.690.000 đ 31.400.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB-1000AIX at 41500000.00 VND from Lazada
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB-1000AIX
41.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 70Ax at 15258000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 70Ax
15.258.000 đ 17.950.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi CPV-70X at 12236000.00 VND from Lazada
-9%
Fagor Máy hút mùi CPV-70X
12.236.000 đ 13.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 900Axa at 17200000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-14%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFB - 900Axa
17.200.000 đ 20.000.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -SHT-700I at 8740000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -SHT-700I
8.740.000 đ 9.200.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI 9Cfv - 92Xa at 11300000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-11%
Fagor MÁY HÚT MÙI 9Cfv - 92Xa
11.300.000 đ 12.800.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB-700AXA at 11800000.00 VND from Lazada
-37%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB-700AXA
11.800.000 đ 18.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CPT-90X1 at 9500000.00 VND from Lazada
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CPT-90X1
9.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Mùi Af3 607x at 4760000.00 VND from Lazada
-20%
Fagor Máy Hút Mùi Af3 607x
4.760.000 đ 5.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi CHARG90X (Bạc) at 32850000.00 VND from Lazada
-10%
Fagor Máy hút mùi CHARG90X (Bạc)
32.850.000 đ 36.850.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB 70AXA at 13400000.00 VND from Lazada
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB 70AXA
13.400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFC - 40Aix at 37060000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFC - 40Aix
37.060.000 đ 43.600.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Mùi 3cc-239 Ex at 5908000.00 VND from Lazada
-15%
Fagor Máy Hút Mùi 3cc-239 Ex
5.908.000 đ 6.950.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi 3CFT-TILE at 27400000.00 VND from Lazada
-48%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi 3CFT-TILE
27.400.000 đ 53.700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -SHT-900I at 9215000.00 VND from Yes24
-5%
Fagor Máy hút khử mùi ống khói -SHT-900I
9.215.000 đ 9.700.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 9000Ax at 24013000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 9000Ax
24.013.000 đ 28.250.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 90Axa at 16958000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI CFS - 90Axa
16.958.000 đ 19.950.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI 3Cft - 9Brsx at 21930000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI 3Cft - 9Brsx
21.930.000 đ 25.800.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor MÁY HÚT MÙI 3Cft - Tile at 45200000.00 VND from Bếp Thái Sơn
-15%
Fagor MÁY HÚT MÙI 3Cft - Tile
45.200.000 đ 53.700.000 đ
Bếp Thái Sơn
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi AF3-949X at 4250000.00 VND from Lazada
-52%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi AF3-949X
4.250.000 đ 9.000.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy hút mùi CPV-90X at 12265000.00 VND from Lazada
-11%
Fagor Máy hút mùi CPV-90X
12.265.000 đ 13.900.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB 90AXA at 8000000.00 VND from Lazada
-42%
Fagor Máy Hút Khói Khử Mùi CFB 90AXA
8.000.000 đ 13.900.000 đ
Lazada

Fagor Máy hút khói Việt Nam

Máy hút khử mùi ống khói -CPV-90X, Máy Hút Mùi Cpt-90x hoặc Máy hút khử mùi Decor -3CFT-TILE sản phẩm phổ biến nhất của Fagor Máy hút khói mà bạn có thể mua trực tuyến. Ngoài Fagor Máy hút khói, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Binova, Canzy hoặc Faster. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Fagor Máy hút khói với một mức giá giữa 3.528.000 đ-51.015.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Các loại bếp, Máy hút khói hoặc Lò nướng. Điều tốt nhất về Fagor Máy hút khói là bạn có thể nhận được chúng trong Bạc! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Fagor Máy hút khói với mức giảm giá lên đến 52%!


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn