đầu trang
tìm thấy 42 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi sắc đỏ Rouge Collagen Lipstick #5 (Nude) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi sắc đỏ Rouge Collagen Lipstick #5 (Nude)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi dưỡng ẩm lâu phai True color lipstick 01 4g (Cam) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi dưỡng ẩm lâu phai True color lipstick 01 4g (Cam)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Đỏ rượu) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Đỏ rượu)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Đỏ đậm) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Đỏ đậm)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi Collagen Rouge lipstick 02 4.5g at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi Collagen Rouge lipstick 02 4.5g
245.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi Collagen Rouge lipstick 09 at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi Collagen Rouge lipstick 09
245.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Cam đất) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Cam đất)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Đỏ rất đậm) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Đỏ rất đậm)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Cam đất) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Cam đất)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi lâu phai True Color 4g 08 (Đỏ cam) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi lâu phai True Color 4g 08 (Đỏ cam)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi lâu phai True color lipstick 02 4g ( Hồng tư nhiên ) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi lâu phai True color lipstick 02 4g ( Hồng tư nhiên )
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi lâu phai True color lipstick Đỏ cherry 26 4g at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi lâu phai True color lipstick Đỏ cherry 26 4g
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi lâu phai True color lipstick 06 (Hồng đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi lâu phai True color lipstick 06 (Hồng đỏ)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Nude) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Nude)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Hồng)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Hồng đậm) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Hồng đậm)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Nude) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Nude)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Đỏ) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Đỏ)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son dưỡng ẩm lâu phai True color 04 ( Hồng sen) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son dưỡng ẩm lâu phai True color 04 ( Hồng sen)
175.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Hồng) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Hồng)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Hồng đậm) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Hồng đậm)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Hồng sen) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Hồng sen)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Nude) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Nude)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son dưỡng môi chiết xuất nha đam Lip Balm at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son dưỡng môi chiết xuất nha đam Lip Balm
65.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi Collagen Đỏ Cam 04 4.6g at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi Collagen Đỏ Cam 04 4.6g
245.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son dưỡng môi chiết xuất mật ong Lip Balm at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son dưỡng môi chiết xuất mật ong Lip Balm
65.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Đỏ hồng) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Đỏ hồng)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi Collagen Rouge lipstick 06 at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi Collagen Rouge lipstick 06
245.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son dưỡng môi chiết xuất lựu Lip Balm at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son dưỡng môi chiết xuất lựu Lip Balm
65.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Dưỡng Zero Nha Đam 4.6g at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Dưỡng Zero Nha Đam 4.6g
65.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Hồng tím) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Hồng tím)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son dưỡng Hạt Bơ Tây Phi 4.6g at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son dưỡng Hạt Bơ Tây Phi 4.6g
65.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Nude đậm) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Nude đậm)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son dưỡng lựu táo 4.6g at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son dưỡng lựu táo 4.6g
65.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Nude đậm) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Nude đậm)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Bộ 2 Son Dưỡng Môi Hạt Bơ Lip Balm 5g at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Bộ 2 Son Dưỡng Môi Hạt Bơ Lip Balm 5g
130.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Đỏ đậm) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son Môi Sắc Đỏ Rouge Lipstick 4.6g (Đỏ đậm)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi sắc đỏ Rouge Collagen Lipstick 03 (Hồng nude) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi sắc đỏ Rouge Collagen Lipstick 03 (Hồng nude)
249.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi lâu phai True color lipstick 03 4g (Hồng đào) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi lâu phai True color lipstick 03 4g (Hồng đào)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi dưỡng ẩm lâu phai True color lipstick 16 4g (Hồng đất) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi dưỡng ẩm lâu phai True color lipstick 16 4g (Hồng đất)
180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son dưỡng môi chiết xuất hat bơ Lip Balm at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son dưỡng môi chiết xuất hat bơ Lip Balm
65.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Farmasi Son môi sắc đỏ Rouge Collagen Lipstick #10 (Hồng san hô) at 0.00 VND from Lazada
Farmasi - Son môi sắc đỏ Rouge Collagen Lipstick #10 (Hồng san hô)
249.000 đ

Farmasi Môi Việt Nam

Một số trong những sản phẩm tốt nhất Farmasi Môi là Son môi sắc đỏ Rouge Collagen Lipstick #5 (Nude), Son môi dưỡng ẩm lâu phai True color lipstick 01 4g (Cam) hoặc Son Môi Lâu Trôi Dưỡng Ẩm True Color Lipstick 4g (Đỏ rượu). Hãy tham khảo các thương hiệu uy tín khác như Maybelline, Vacosi hoặc Bourjois nếu bạn nghĩ Farmasi Môi chưa phải là thương hiệu yêu thích của bạn. Farmasi Môi thường được bán với 65.000 đ-249.000 đ VND tại iprice. Bạn có thể lựa chọn giữa một Son môi. Farmasi Môi hôm nay chủ yếu được bán tại Be, tùy thuộc vào sở thích của bạn.