Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 29 sản phẩm
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in E230 at 402000.00 VND from Adayroi
-1%
Focus Mực in E230
402.000 đ 410.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 1610 at 578000.00 VND from Adayroi
-2%
Focus Mực in 1610
578.000 đ 590.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 53A at 310000.00 VND from Adayroi
-38%
Focus Mực in 53A
310.000 đ 500.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 05A at 310000.00 VND from Adayroi
-36%
Focus Mực in 05A
310.000 đ 490.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in E210 at 402000.00 VND from Adayroi
-1%
Focus Mực in E210
402.000 đ 410.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in D1043S at 343000.00 VND from Adayroi
-2%
Focus Mực in D1043S
343.000 đ 350.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 13A at 248000.00 VND from Adayroi
-39%
Focus Mực in 13A
248.000 đ 408.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 12A at 248000.00 VND from Adayroi
-29%
Focus Mực in 12A
248.000 đ 350.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 1710 at 348000.00 VND from Adayroi
-1%
Focus Mực in 1710
348.000 đ 355.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in D108S at 343000.00 VND from Adayroi
-2%
Focus Mực in D108S
343.000 đ 350.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 80A at 348000.00 VND from Adayroi
-1%
Focus Mực in 80A
348.000 đ 355.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in S50010 at 490000.00 VND from Adayroi
-2%
Focus Mực in S50010
490.000 đ 500.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in Dr360 at 549000.00 VND from Adayroi
-1%
Focus Mực in Dr360
549.000 đ 560.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 49A at 270000.00 VND from Adayroi
-43%
Focus Mực in 49A
270.000 đ 480.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in Tn3030 at 402000.00 VND from Adayroi
-1%
Focus Mực in Tn3030
402.000 đ 410.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 78A at 310000.00 VND from Adayroi
-31%
Focus Mực in 78A
310.000 đ 450.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in D1052L at 412000.00 VND from Adayroi
-1%
Focus Mực in D1052L
412.000 đ 420.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 3117/3124 at 402000.00 VND from Adayroi
-1%
Focus Mực in 3117/3124
402.000 đ 410.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in FX3 at 248000.00 VND from Adayroi
-47%
Focus Mực in FX3
248.000 đ 470.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 24A at 248000.00 VND from Adayroi
-43%
Focus Mực in 24A
248.000 đ 440.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 85A at 310000.00 VND from Adayroi
-18%
Focus Mực in 85A
310.000 đ 380.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in FX9 at 248000.00 VND from Adayroi
-29%
Focus Mực in FX9
248.000 đ 350.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in S50087 at 490000.00 VND from Adayroi
-2%
Focus Mực in S50087
490.000 đ 500.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in Dr350 at 549000.00 VND from Adayroi
-1%
Focus Mực in Dr350
549.000 đ 560.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 11A at 619000.00 VND from Adayroi
-25%
Focus Mực in 11A
619.000 đ 830.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in Tn2025 at 343000.00 VND from Adayroi
-2%
Focus Mực in Tn2025
343.000 đ 350.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in Tn2150 at 343000.00 VND from Adayroi
-2%
Focus Mực in Tn2150
343.000 đ 350.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in Tn6300 at 5243000.00 VND from Adayroi
-2%
Focus Mực in Tn6300
5.243.000 đ 5.350.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau
Mua ngay tại
Adayroi
Focus Mực in 328 at 310000.00 VND from Adayroi
-11%
Focus Mực in 328
310.000 đ 350.000 đ
- Màu mực bền, không lem, nhanh khô - Khả năng tương thích nhiều loại máy in - Phù hợp với nhiều loại giấy in khác nhau

Về Tin Hoc Focus tại Việt Nam

Focus Tin học Việt Nam

Nếu bạn đang tìm đến sự lựa chọn phổ biến của Focus Tin học, hãy chắc chắn nên tham khảo Mực in E230, Mực in 1610 hoặc Mực in 53A. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu Focus Tin học là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Dell, HP hoặc Asus! Focus Tin học mức giá thường trong khoảng 248.000 đ-5.243.000 đ VND. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Máy in. Focus Tin học có thể được tìm thấy tại iprice với giảm giá lên đến 47%!