đầu trang
tìm thấy 57 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MS50 (G2) (Đen đỏ) at 2125000.00 VND from Lazada
-15%
Fornix Xe đạp địa hình MS50 (G2) (Đen đỏ)
2.125.000 đ 2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M500 ( Cam bạc ). at 3330000.00 VND from Lazada
-27%
Fornix Xe đạp địa hình M500 ( Cam bạc ).
3.330.000 đ 4.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M700 ( Đen bạc ). at 3330000.00 VND from Lazada
-27%
Fornix Xe đạp địa hình M700 ( Đen bạc ).
3.330.000 đ 4.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 1 ( Xanh lá ) at 2199000.00 VND from Lazada
-18%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 1 ( Xanh lá )
2.199.000 đ 2.690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX22 (Xanh trắng) at 2070000.00 VND from Lazada
-26%
Fornix Xe đạp địa hình MX22 (Xanh trắng)
2.070.000 đ 2.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M700 ( Đen vàng ). at 3330000.00 VND from Lazada
-27%
Fornix Xe đạp địa hình M700 ( Đen vàng ).
3.330.000 đ 4.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M300 (Xanh) at 3978000.00 VND from Lazada
-28%
Fornix Xe đạp địa hình M300 (Xanh)
3.978.000 đ 5.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M200 (Xanh lá) at 3339000.00 VND from Lazada
-27%
Fornix Xe đạp địa hình M200 (Xanh lá)
3.339.000 đ 4.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 1 (Trắng) at 2637000.00 VND from Lazada
-20%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 1 (Trắng)
2.637.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình, hiệu MS50 (G2) (Đỏ trắng) at 2125000.00 VND from Lazada
-15%
Fornix Xe đạp địa hình, hiệu MS50 (G2) (Đỏ trắng)
2.125.000 đ 2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 2 (Xanh lá) at 2199000.00 VND from Lazada
-17%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 2 (Xanh lá)
2.199.000 đ 2.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX23 (Trắng cam) at 2139000.00 VND from Lazada
-26%
Fornix Xe đạp địa hình MX23 (Trắng cam)
2.139.000 đ 2.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 1 (Xanh lá) at 2637000.00 VND from Lazada
-20%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 1 (Xanh lá)
2.637.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M400 (Cam) at 3978000.00 VND from Lazada
-28%
Fornix Xe đạp địa hình M400 (Cam)
3.978.000 đ 5.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M700 (Đen đỏ) at 3330000.00 VND from Lazada
-27%
Fornix Xe đạp địa hình M700 (Đen đỏ)
3.330.000 đ 4.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 ( Đỏ ) at 2637000.00 VND from Lazada
-20%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 ( Đỏ )
2.637.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M300 (Đỏ) at 3978000.00 VND from Lazada
-28%
Fornix Xe đạp địa hình M300 (Đỏ)
3.978.000 đ 5.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Xanh cam ) at 2570000.00 VND from Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Xanh cam )
2.570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M500 ( Trắng bạc ). at 3330000.00 VND from Lazada
-27%
Fornix Xe đạp địa hình M500 ( Trắng bạc ).
3.330.000 đ 4.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 (xanh dương) at 2637000.00 VND from Lazada
-20%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 (xanh dương)
2.637.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX22 (Xanh lá trắng) at 2070000.00 VND from Lazada
-26%
Fornix Xe đạp địa hình MX22 (Xanh lá trắng)
2.070.000 đ 2.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX21 (Cam trắng) at 2205000.00 VND from Lazada
-23%
Fornix Xe đạp địa hình MX21 (Cam trắng)
2.205.000 đ 2.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M300 (Vàng) at 3978000.00 VND from Lazada
-28%
Fornix Xe đạp địa hình M300 (Vàng)
3.978.000 đ 5.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 2 (Trắng) at 2199000.00 VND from Lazada
-18%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 2 (Trắng)
2.199.000 đ 2.690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MS20 ( Đen vàng ). at 1960000.00 VND from Lazada
-12%
Fornix Xe đạp địa hình MS20 ( Đen vàng ).
1.960.000 đ 2.230.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 2 (Xanh dương) at 2199000.00 VND from Lazada
-18%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 2 (Xanh dương)
2.199.000 đ 2.690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M500 ( Đen cam ). at 3330000.00 VND from Lazada
-27%
Fornix Xe đạp địa hình M500 ( Đen cam ).
3.330.000 đ 4.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 (Xanh lá) at 3300000.00 VND from Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 (Xanh lá)
3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Đen cam ) at 2570000.00 VND from Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Đen cam )
2.570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 ( Trắng ) at 2637000.00 VND from Lazada
-20%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 ( Trắng )
2.637.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M500 ( Đen xanh lá ). at 3330000.00 VND from Lazada
-27%
Fornix Xe đạp địa hình M500 ( Đen xanh lá ).
3.330.000 đ 4.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 1 ( Màu đen ) at 2199000.00 VND from Lazada
-17%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 1 ( Màu đen )
2.199.000 đ 2.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 1 (Xanh) at 2637000.00 VND from Lazada
-20%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 1 (Xanh)
2.637.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MS50 (G2) (Xanh bạc) at 2125000.00 VND from Lazada
-15%
Fornix Xe đạp địa hình MS50 (G2) (Xanh bạc)
2.125.000 đ 2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX22 (Đen xanh lá) at 2070000.00 VND from Lazada
-26%
Fornix Xe đạp địa hình MX22 (Đen xanh lá)
2.070.000 đ 2.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu FURY-DAISEN (Đen Xanh lá) at 4399000.00 VND from Lazada
-15%
Fornix Xe đạp địa hình hiệu FURY-DAISEN (Đen Xanh lá)
4.399.000 đ 5.199.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MS50 (G2) (Xanh lá bạc) at 2125000.00 VND from Lazada
-15%
Fornix Xe đạp địa hình MS50 (G2) (Xanh lá bạc)
2.125.000 đ 2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX23 (Xanh lá bạc) at 2139000.00 VND from Lazada
-26%
Fornix Xe đạp địa hình MX23 (Xanh lá bạc)
2.139.000 đ 2.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 1 ( Cam ) at 2199000.00 VND from Lazada
-18%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 1 ( Cam )
2.199.000 đ 2.690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 (Trắng) at 2637000.00 VND from Lazada
-20%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 (Trắng)
2.637.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Xám vàng ) at 2570000.00 VND from Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Xám vàng )
2.570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 1 (Đỏ) at 2637000.00 VND from Lazada
-20%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 1 (Đỏ)
2.637.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MS20 ( Đen xanh ). at 1960000.00 VND from Lazada
-12%
Fornix Xe đạp địa hình MS20 ( Đen xanh ).
1.960.000 đ 2.230.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX21 (Đen đỏ) at 2205000.00 VND from Lazada
-23%
Fornix Xe đạp địa hình MX21 (Đen đỏ)
2.205.000 đ 2.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M700 ( Trắng xanh ). at 3330000.00 VND from Lazada
-27%
Fornix Xe đạp địa hình M700 ( Trắng xanh ).
3.330.000 đ 4.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX21 (Trắng xanh) at 2205000.00 VND from Lazada
-23%
Fornix Xe đạp địa hình MX21 (Trắng xanh)
2.205.000 đ 2.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 1 ( Trắng ) at 2199000.00 VND from Lazada
-18%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 1 ( Trắng )
2.199.000 đ 2.690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 2 (Hồng) at 2199000.00 VND from Lazada
-17%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã MILAN 2 (Hồng)
2.199.000 đ 2.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Đen xanh lá ) at 2570000.00 VND from Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Đen xanh lá )
2.570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MS50 (G2) (Trắng xanh) at 2125000.00 VND from Lazada
-15%
Fornix Xe đạp địa hình MS50 (G2) (Trắng xanh)
2.125.000 đ 2.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Đen xanh ) at 2570000.00 VND from Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Đen xanh )
2.570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 (Xanh) at 2637000.00 VND from Lazada
-20%
Fornix Xe đạp gấp hiệu , mã PRAVA 2 (Xanh)
2.637.000 đ 3.300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX23 (Đen vàng) at 2139000.00 VND from Lazada
-26%
Fornix Xe đạp địa hình MX23 (Đen vàng)
2.139.000 đ 2.900.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Đen đỏ ) at 2570000.00 VND from Lazada
Fornix Xe đạp địa hình hiệu BM703 ( Đen đỏ )
2.570.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX22 (Đỏ trắng) at 2070000.00 VND from Lazada
-26%
Fornix Xe đạp địa hình MX22 (Đỏ trắng)
2.070.000 đ 2.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình M300 (Trắng) at 3978000.00 VND from Lazada
-28%
Fornix Xe đạp địa hình M300 (Trắng)
3.978.000 đ 5.580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
Fornix Xe đạp địa hình MX23 (Đen đỏ) at 2139000.00 VND from Lazada
-26%
Fornix Xe đạp địa hình MX23 (Đen đỏ)
2.139.000 đ 2.900.000 đ

Fornix Thể thao mạo hiểm Việt Nam

Thỏa mãn với mức giảm giá 28% khi bạn mua Fornix Thể thao mạo hiểm trực tuyến với iprice. Xe đạp địa hình MS50 (G2) (Đen đỏ), Xe đạp địa hình M500 ( Cam bạc ). hoặc Xe đạp địa hình M700 ( Đen bạc ). là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Fornix Thể thao mạo hiểm. Nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Fornix Thể thao mạo hiểm, vậy hãy tham khảo thêm các nhãn hiệu khác như Trinx, Giant hoặc Homesheel. Bạn có thể mua sắm thoải mái Fornix Thể thao mạo hiểm tại iprice cho 1.960.000 đ-4.399.000 đ VND! Có hai loại Fornix Thể thao mạo hiểm: Xe đạp.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn