đầu trang
tìm thấy 64 sản phẩm
Đến Nơi Bán
FPT Điện thoại X7 at 1500000.00 VND from Lazada
−15%
FPT Điện thoại X7
1.500.000 đ 1.780.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ X559 (Đen) at 1190000.00 VND from Lazada
−40%
FPT ĐTDĐ X559 (Đen)
1.190.000 đ 1.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT Mã thẻ Game Gate 100.000 at 97000.00 VND from Lazada
−3%
FPT Mã thẻ Game Gate 100.000
97.000 đ 100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 at 415000.00 VND from Lazada
−17%
FPT ĐTDĐ Buk 24
415.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK 24 2SIM Hàng Nhập Khẩu at 350000.00 VND from Lazada
−30%
FPT ĐTDĐ BUK 24 2SIM Hàng Nhập Khẩu
350.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT Mã thẻ Gate 200.000 at 200000.00 VND from Lazada
FPT Mã thẻ Gate 200.000
200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C18 – Hãng Phân phối chính thức at 350000.00 VND from Lazada
FPT ĐTDĐ C18 – Hãng Phân phối chính thức
350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C24 2Sim Hàng Nhập Khẩu at 235000.00 VND from Lazada
−32%
FPT ĐTDĐ C24 2Sim Hàng Nhập Khẩu
235.000 đ 349.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 Hãng Phân phối chính thức at 399000.00 VND from Lazada
−6%
FPT ĐTDĐ Buk 24 Hãng Phân phối chính thức
399.000 đ 429.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 10 2 sim at 490000.00 VND from Lazada
−24%
FPT ĐTDĐ Buk 10 2 sim
490.000 đ 650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK 10 (vàng) Hãng phân phối chính thức at 449000.00 VND from Lazada
−19%
FPT ĐTDĐ BUK 10 (vàng) Hãng phân phối chính thức
449.000 đ 555.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Hồng) at 399000.00 VND from Lazada
−33%
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Hồng)
399.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ X8 RAM 1GB ROM 8GB 2SIM at 1299000.00 VND from Lazada
−10%
FPT ĐTDĐ X8 RAM 1GB ROM 8GB 2SIM
1.299.000 đ 1.450.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 Hãng Phân phối chính thức at 399000.00 VND from Lazada
−6%
FPT ĐTDĐ Buk 24 Hãng Phân phối chính thức
399.000 đ 429.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 10 2 sim at 490000.00 VND from Lazada
−24%
FPT ĐTDĐ Buk 10 2 sim
490.000 đ 650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C24 2.4'' 2 sim at 219000.00 VND from Lazada
−37%
FPT ĐTDĐ C24 2.4'' 2 sim
219.000 đ 349.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Đen) at 429000.00 VND from Lazada
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Đen)
429.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C24 2Sim Hàng Nhập Khẩu at 235000.00 VND from Lazada
−32%
FPT ĐTDĐ C24 2Sim Hàng Nhập Khẩu
235.000 đ 349.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT Điện thoại X7 at 1500000.00 VND from Lazada
−15%
FPT Điện thoại X7
1.500.000 đ 1.780.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK 10 2SIM at 380000.00 VND from Lazada
−31%
FPT ĐTDĐ BUK 10 2SIM
380.000 đ 555.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK 2 at 390000.00 VND from Lazada
FPT ĐTDĐ BUK 2
390.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 28 Hãng Phân phối chính thức at 409000.00 VND from Lazada
−12%
FPT ĐTDĐ Buk 28 Hãng Phân phối chính thức
409.000 đ 469.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK 10 2SIM at 380000.00 VND from Lazada
−31%
FPT ĐTDĐ BUK 10 2SIM
380.000 đ 555.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 28 Hãng Phân phối chính thức at 409000.00 VND from Lazada
−12%
FPT ĐTDĐ Buk 28 Hãng Phân phối chính thức
409.000 đ 469.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Đen) Hãng Phân phối chính thức at 333000.00 VND from Lazada
−33%
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Đen) Hãng Phân phối chính thức
333.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT DTDĐ C3 (Đen Xanh) Hãng Phân phối chính thức at 299000.00 VND from Lazada
−25%
FPT DTDĐ C3 (Đen Xanh) Hãng Phân phối chính thức
299.000 đ 399.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C2 (Đen viền Đỏ) at 180000.00 VND from Lazada
−37%
FPT ĐTDĐ C2 (Đen viền Đỏ)
180.000 đ 289.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 28 Hãng Phân phối chính thức at 409000.00 VND from Lazada
−12%
FPT ĐTDĐ Buk 28 Hãng Phân phối chính thức
409.000 đ 469.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 28 Hãng Phân phối chính thức at 409000.00 VND from Lazada
−12%
FPT ĐTDĐ Buk 28 Hãng Phân phối chính thức
409.000 đ 469.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ X7 RAM 1GB ROM 8 GB 2Sim at 1419000.00 VND from Lazada
−8%
FPT ĐTDĐ X7 RAM 1GB ROM 8 GB 2Sim
1.419.000 đ 1.550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK 10 2SIM at 380000.00 VND from Lazada
−31%
FPT ĐTDĐ BUK 10 2SIM
380.000 đ 555.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Vàng) Hãng Phân phối chính thức at 333000.00 VND from Lazada
−33%
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Vàng) Hãng Phân phối chính thức
333.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT Mã thẻ Gate 50.000 at 49000.00 VND from Lazada
−2%
FPT Mã thẻ Gate 50.000
49.000 đ 50.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Hồng) Hãng Phân phối chính thức at 475000.00 VND from Lazada
−5%
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Hồng) Hãng Phân phối chính thức
475.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C24 2Sim Hàng Nhập Khẩu at 235000.00 VND from Lazada
−32%
FPT ĐTDĐ C24 2Sim Hàng Nhập Khẩu
235.000 đ 349.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK 28GOLD Hãng Phân phối chính thức at 389000.00 VND from Lazada
−40%
FPT ĐTDĐ BUK 28GOLD Hãng Phân phối chính thức
389.000 đ 650.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C24 2.4'' 2 sim at 219000.00 VND from Lazada
−37%
FPT ĐTDĐ C24 2.4'' 2 sim
219.000 đ 349.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Vàng) at 399000.00 VND from Lazada
−93%
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Vàng)
399.000 đ 5.990.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 at 415000.00 VND from Lazada
−17%
FPT ĐTDĐ Buk 24
415.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 10 GOLD Hãng Phân phối chính thức at 380000.00 VND from Lazada
−45%
FPT ĐTDĐ Buk 10 GOLD Hãng Phân phối chính thức
380.000 đ 699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK S_Hàng Nhập Khẩu at 271000.00 VND from Lazada
−15%
FPT ĐTDĐ BUK S_Hàng Nhập Khẩu
271.000 đ 320.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK24 2 sim (vàng) Hãng Phân phối chính thức + Máy nghe nhạc mp3 at 425000.00 VND from Lazada
−19%
FPT ĐTDĐ BUK24 2 sim (vàng) Hãng Phân phối chính thức + Máy nghe nhạc mp3
425.000 đ 529.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 Hãng Phân phối chính thức at 399000.00 VND from Lazada
−6%
FPT ĐTDĐ Buk 24 Hãng Phân phối chính thức
399.000 đ 429.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT DTDĐ C3 (Đen) Hãng Phân phối chính thức at 299000.00 VND from Lazada
−25%
FPT DTDĐ C3 (Đen) Hãng Phân phối chính thức
299.000 đ 399.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C24 2Sim Hàng Nhập Khẩu at 235000.00 VND from Lazada
−32%
FPT ĐTDĐ C24 2Sim Hàng Nhập Khẩu
235.000 đ 349.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Vàng) at 299000.00 VND from Lazada
−30%
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Vàng)
299.000 đ 429.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ X7 RAM 1GB ROM 8 GB 2Sim at 1419000.00 VND from Lazada
−8%
FPT ĐTDĐ X7 RAM 1GB ROM 8 GB 2Sim
1.419.000 đ 1.550.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDD BUK24 2 sim (vàng) Hãng Phân phối chính thức + Móc khóa 3 đầu at 410000.00 VND from Lazada
−22%
FPT ĐTDD BUK24 2 sim (vàng) Hãng Phân phối chính thức + Móc khóa 3 đầu
410.000 đ 529.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C2 (Trắng viền Đỏ) at 180000.00 VND from Lazada
−37%
FPT ĐTDĐ C2 (Trắng viền Đỏ)
180.000 đ 289.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Đen) at 399000.00 VND from Lazada
−33%
FPT ĐTDĐ Buk 24 (Đen)
399.000 đ 599.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C18 – Hãng Phân phối chính thức at 350000.00 VND from Lazada
FPT ĐTDĐ C18 – Hãng Phân phối chính thức
350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT Mã thẻ Game Gate 50.000 at 49000.00 VND from Lazada
−3%
FPT Mã thẻ Game Gate 50.000
49.000 đ 50.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT DTDĐ C3 (Đen Đỏ) Hãng Phân phối chính thức at 299000.00 VND from Lazada
−25%
FPT DTDĐ C3 (Đen Đỏ) Hãng Phân phối chính thức
299.000 đ 399.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK 18 – Hãng Phân phối chính thức at 289000.00 VND from Lazada
−17%
FPT ĐTDĐ BUK 18 – Hãng Phân phối chính thức
289.000 đ 350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT Mã thẻ Gate 100.000 at 100000.00 VND from Lazada
FPT Mã thẻ Gate 100.000
100.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C18 – Hãng Phân phối chính thức at 350000.00 VND from Lazada
FPT ĐTDĐ C18 – Hãng Phân phối chính thức
350.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 10 BLACK Hãng Phân phối chính thức at 380000.00 VND from Lazada
−45%
FPT ĐTDĐ Buk 10 BLACK Hãng Phân phối chính thức
380.000 đ 699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT Mã thẻ Game Gate 200.000 at 194000.00 VND from Lazada
−3%
FPT Mã thẻ Game Gate 200.000
194.000 đ 200.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK 10 SILVER Hãng Phân phối chính thức at 380000.00 VND from Lazada
−45%
FPT ĐTDĐ BUK 10 SILVER Hãng Phân phối chính thức
380.000 đ 699.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ BUK 10 (Bạc) Hãng phân phối chính thức at 555000.00 VND from Lazada
FPT ĐTDĐ BUK 10 (Bạc) Hãng phân phối chính thức
555.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ Buk 24 at 415000.00 VND from Lazada
−17%
FPT ĐTDĐ Buk 24
415.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT Ốp lưng Samsung J3 Silicon Trong at 79000.00 VND from Lazada
FPT Ốp lưng Samsung J3 Silicon Trong
79.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT ĐTDĐ C24 2.4'' 2 sim at 349000.00 VND from Lazada
FPT ĐTDĐ C24 2.4'' 2 sim
349.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
FPT Mã thẻ Game Gate 500.000 at 485000.00 VND from Lazada
−3%
FPT Mã thẻ Game Gate 500.000
485.000 đ 500.000 đ
Lazada
Giá cập nhật ngày 26 Jun 2017

FPT Điện thoại & Máy tính bảng Việt Nam

Trong số sản phẩm phổ biến nhất FPT Điện thoại & Máy tính bảng hôm nay là Điện thoại X7, ĐTDĐ X559 (Đen) hoặc Mã thẻ Game Gate 100.000. Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu FPT Điện thoại & Máy tính bảng là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với Nillkin, Samsung hoặc iCase! FPT Điện thoại & Máy tính bảng mức giá thường trong khoảng 49.000 đ-1.500.000 đ VND. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Điện thoại thường, Điện thoại thông minh hoặc Card nạp tiền. Hầu hết FPT Điện thoại & Máy tính bảngđược sử dụng ngày nay Đen, Vàng hoặc Trắng. FPT Điện thoại & Máy tính bảng có thể được tìm thấy tại iprice với giảm giá lên đến 93%!


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn