đầu trang
tìm thấy 94 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Tỳ Hưu Mã Não Đỏ Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Tỳ Hưu Mã Não Đỏ Tự Nhiên
680.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst Charm Hoa Hồng Bạc at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst Charm Hoa Hồng Bạc
500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Tự Nhiên
500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tím Thiên Thạch Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tím Thiên Thạch Tự Nhiên
640.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Kinh Chữ Phạn Bình An at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Kinh Chữ Phạn Bình An
449.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tím Trẻ Em Hạt 8mm at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tím Trẻ Em Hạt 8mm
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Quý Ông Đá Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Quý Ông Đá Cao Cấp
540.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Phong Cách at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Phong Cách
520.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Tỳ Hưu Cẩm Thạch S10 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Tỳ Hưu Cẩm Thạch S10
880.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tím Thạch Anh Vàng Brasil Bảo Vệ Sức Khỏe Trẻ Em at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tím Thạch Anh Vàng Brasil Bảo Vệ Sức Khỏe Trẻ Em
349.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Thiên Thạch Trừ Tà Khí S6 Trẻ Em at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Thiên Thạch Trừ Tà Khí S6 Trẻ Em
279.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Quý Ông Đá Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Quý Ông Đá Cao Cấp
480.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp
1.800.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tóc Đỏ Cao Cấp S10 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tóc Đỏ Cao Cấp S10
1.780.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tuổi Mùi Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tuổi Mùi Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Rồng Thạch Anh Tím Tự Nhiên Vòng Tay at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Rồng Thạch Anh Tím Tự Nhiên Vòng Tay
1.700.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S10 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S10
1.680.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Quý Ông Đá Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Quý Ông Đá Tự Nhiên
520.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tuổi Mảo(Mẹo) Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tuổi Mảo(Mẹo) Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tóc Brasil S7 Trẻ EmĐá Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tóc Brasil S7 Trẻ EmĐá Tự Nhiên
900.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tóc Vàng S8 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tóc Vàng S8
649.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Mã Não Chalcedony S12 Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Mã Não Chalcedony S12 Tự Nhiên
560.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Thạch Anh Tóc Xanh Tự Nhiên S11 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Thạch Anh Tóc Xanh Tự Nhiên S11
1.780.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Citrine Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Citrine Cao Cấp
1.449.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tóc Cao Cấp S10 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tóc Cao Cấp S10
1.800.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Hồng Tự Nhiên S14 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Hồng Tự Nhiên S14
600.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Thiên Thạch Mix Lapiz Lazuli at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Thiên Thạch Mix Lapiz Lazuli
500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Trẻ Em Thạch Anh Tóc Garnet Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Trẻ Em Thạch Anh Tóc Garnet Tự Nhiên
380.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Baby Khử Trừ Sóng Điện Từ S7 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc Baby Khử Trừ Sóng Điện Từ S7
800.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tuổi Thân Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tuổi Thân Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tuổi Dần Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tuổi Dần Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Phong Cách Châu Âu at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Phong Cách Châu Âu
580.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng
420.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Cho Bé Gái Ngọc Trai Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Cho Bé Gái Ngọc Trai Tự Nhiên
289.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Tuổi Sửu at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Tuổi Sửu
890.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Đá Smoking Quartz Opal Xanh Nepan at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Đá Smoking Quartz Opal Xanh Nepan
570.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Manly Đá Huyền Nepan at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Manly Đá Huyền Nepan
540.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Năng Lượng Thạch Anh Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Năng Lượng Thạch Anh Cao Cấp
600.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tuổi Tỵ Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tuổi Tỵ Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tuổi Sửu at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tuổi Sửu
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Brasil Hạt 12 mm at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Brasil Hạt 12 mm
720.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Rose Quartz Tự Nhiên S8 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Thạch Anh Hồng Rose Quartz Tự Nhiên S8
460.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Xanh Cao Cấp S10 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc Xanh Cao Cấp S10
1.500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Manly Thiên Thạch Mix Chalcedony at 349000.00 VND from Zalora
-37%
Gembank - Lắc Tay Manly Thiên Thạch Mix Chalcedony
349.000 đ 560.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Đá Smoking Quartz Mix Onyx Từ Nepan Huyền Bí at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Đá Smoking Quartz Mix Onyx Từ Nepan Huyền Bí
560.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Tuổi Thìn Yellow Gold at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Tuổi Thìn Yellow Gold
1.280.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tím S10 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tím S10
1.780.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Trẻ Em Ngọc Trai Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Trẻ Em Ngọc Trai Tự Nhiên
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Manly Lục Biển Xanh at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Manly Lục Biển Xanh
580.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Trừ Tà Khí 8mm Trẻ Em at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Thạch Anh Hồng Trừ Tà Khí 8mm Trẻ Em
279.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Phong Cách Châu Âu at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Phong Cách Châu Âu
500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Amethyst Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Amethyst Cao Cấp
1.600.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tóc Vàng Brasil Hạt 10mm at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tóc Vàng Brasil Hạt 10mm
1.380.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Mã Não Đỏ Opal Đen Kinh Chữ Phạn Phật Bà Cầu Bình An at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Mã Não Đỏ Opal Đen Kinh Chữ Phạn Phật Bà Cầu Bình An
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Hồng Brasil Size Hạt 9mm at 349000.00 VND from Zalora
-30%
Gembank - Lắc Thạch Anh Hồng Brasil Size Hạt 9mm
349.000 đ 500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Đá Huyền Opal Cá Tính at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Đá Huyền Opal Cá Tính
500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Brasil Size 14 Mm at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc Brasil Size 14 Mm
1.280.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Đá Huyền Nepan Thạch Anh Tóc Hạt 8mm Trẻ Em at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Đá Huyền Nepan Thạch Anh Tóc Hạt 8mm Trẻ Em
290.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Quý Ông Đá Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Quý Ông Đá Cao Cấp
480.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Thiên Thạch Hạt 8Mm at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Thiên Thạch Hạt 8Mm
380.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Mệnh Kim Thạch Anh Trắng Chữ Phạn Bình An at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Mệnh Kim Thạch Anh Trắng Chữ Phạn Bình An
549.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Rose Quartz S14 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Rose Quartz S14
780.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Cẩm Thạch Trẻ Em Hạt 8mm at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Cẩm Thạch Trẻ Em Hạt 8mm
449.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Howlite Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Howlite Tự Nhiên
500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Thiên Thạch Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Thiên Thạch Tự Nhiên
480.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Trẻ Em Tiger Opal Chạm Rồng Opal Đen Khắc Kinh Chữ Phạn at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Trẻ Em Tiger Opal Chạm Rồng Opal Đen Khắc Kinh Chữ Phạn
379.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Rose Quartz S8 Baby at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Rose Quartz S8 Baby
289.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Quý Ông Đá Opal Đen Mix at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Quý Ông Đá Opal Đen Mix
580.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Kyanite S12 Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Kyanite S12 Cao Cấp
4.500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Năng Lượng Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Năng Lượng Thạch Anh
580.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Mã Não Tự Nhiên Trẻ Em at 229000.00 VND from Zalora
-17%
Gembank - Lắc Tay Mã Não Tự Nhiên Trẻ Em
229.000 đ 279.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Tỳ Hưu Vàng Tự Nhiên Mệnh Kim at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tay Tỳ Hưu Vàng Tự Nhiên Mệnh Kim
780.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Bé Gái Ngọc Trai Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Bé Gái Ngọc Trai Tự Nhiên
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Trẻ Em Ngọc Trai Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Trẻ Em Ngọc Trai Tự Nhiên
289.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Malachie Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Malachie Cao Cấp
368.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Red Opal at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Red Opal
460.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Thạch Anh Tóc Xanh Tự Nhiên Vòng Tay S7 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Thạch Anh Tóc Xanh Tự Nhiên Vòng Tay S7
600.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Hồng Tự Nhiên S10 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Hồng Tự Nhiên S10
500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Tuổi Thân Thạch Anh Tím S10 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Tuổi Thân Thạch Anh Tím S10
1.480.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tuổi Hợi Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tuổi Hợi Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Manly Ton Đen Quyền Lực at 479000.00 VND from Zalora
-29%
Gembank - Lắc Tay Manly Ton Đen Quyền Lực
479.000 đ 680.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tuổi Tuất Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tuổi Tuất Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Brasil Size 13Mm at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc Brasil Size 13Mm
1.580.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tím Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tím Tự Nhiên
579.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Tóc Brasil S10 at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Tóc Brasil S10
2.000.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Manly Đá Huyền Mix Lapiz Lazuli at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Manly Đá Huyền Mix Lapiz Lazuli
500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Thạch Anh Khói Khắc Kinh Chữ Phạn Tỳ Hưu Tài Lộc at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Thạch Anh Khói Khắc Kinh Chữ Phạn Tỳ Hưu Tài Lộc
1.700.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Đá Huyền Lapiz Lazuli Manly at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Đá Huyền Lapiz Lazuli Manly
480.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Trẻ Em Thạch Anh Tím Trừ Tà Khí at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Trẻ Em Thạch Anh Tím Trừ Tà Khí
349.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Lắc Tay Mắt Hổ Xanh Manly at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Lắc Tay Mắt Hổ Xanh Manly
560.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tuổi Ngọ Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tuổi Ngọ Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Opal Đen Trạm Rồng Tự Nhiên Vòng Tay at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Opal Đen Trạm Rồng Tự Nhiên Vòng Tay
499.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tuổi Dậu Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gembank - Vòng Tuổi Dậu Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gembank Vòng Tay Đá Kyanite Cao Cấp Hạt 5mm Trẻ Em at 890000.00 VND from Zalora
-40%
Gembank - Vòng Tay Đá Kyanite Cao Cấp Hạt 5mm Trẻ Em
890.000 đ 1.500.000 đ

Về Vong Deo Tay Gembank tại Việt Nam

Gembank Vòng đeo tay Việt Nam

Vòng Tay Tỳ Hưu Mã Não Đỏ Tự Nhiên, Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst Charm Hoa Hồng Bạc hoặc Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Tự Nhiên sản phẩm phổ biến nhất của Gembank Vòng đeo tay mà bạn có thể mua trực tuyến. Ngoài Gembank Vòng đeo tay, bạn cũng có thể kiểm tra các nhãn hiệu khác như Gemstones Bank, Oxford hoặc Titan. Tại iprice, bạn có thể sở hữu một Gembank Vòng đeo tay với một mức giá giữa 229.000 đ-4.500.000 đ VND. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn giữa một Vòng đeo tay, Dây chuyền hoặc Bộ trang sức. Điều tốt nhất về Gembank Vòng đeo tay là bạn có thể nhận được chúng trong Đỏ, Đen hoặc Xanh lá! Tiết kiệm hơn khi bạn mua Gembank Vòng đeo tay với mức giảm giá lên đến 40%!