đầu trang
tìm thấy 112 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc Aquamarine at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Ngọc Aquamarine
949.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Turquoise Blue S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Turquoise Blue S8
1.180.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxedone Charm Phật S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Canxedone Charm Phật S10
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Ngọc Trai at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Ngọc Trai
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Turquoise Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Turquoise Charm Phật
649.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Cắt Giác Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Cắt Giác Charm Phật
749.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngọc Trai
500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Turquoise Mix
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank LắcTay Đá Huyền Mix S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - LắcTay Đá Huyền Mix S10
509.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Garnet Ngọc Thạch Lựu Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Garnet Ngọc Thạch Lựu Cao Cấp
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh S8
349.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mã Não Đỏ Charm Phật Bà at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Mã Não Đỏ Charm Phật Bà
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Ngọc Garnet Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Ngọc Garnet Charm Phật
679.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Cẩm Thạch Nephite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Cẩm Thạch Nephite
199.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác Charm Phật
749.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S10
389.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay
549.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Ngọc Trai Cung Cấp Bởi GEMSTONES BAK at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Dây Chuyền Ngọc Trai Cung Cấp Bởi GEMSTONES BAK
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác
379.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Rồng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Rồng
229.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tigers Eyes S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Tigers Eyes S8
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix
279.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Ngọc Trai Hồng Điểm Nhấn Nephite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Ngọc Trai Hồng Điểm Nhấn Nephite
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Trang Sức Đá Malachite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Trang Sức Đá Malachite
1.830.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Ngọc Trai Hồng Tím Charm Hoa Nguyệt Quế Vòng Tay at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Ngọc Trai Hồng Tím Charm Hoa Nguyệt Quế Vòng Tay
379.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Vàng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc Vàng
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Ngọc Trai Hồng Mix Cẩm Thạch Nephite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Ngọc Trai Hồng Mix Cẩm Thạch Nephite
479.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Phật
649.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Tay Quấn Ngọc Trai Cung Cấp Bởi at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Vòng Tay Quấn Ngọc Trai Cung Cấp Bởi
1.250.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Gỗ Hóa Thạch Charm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Dây Chuyền Gỗ Hóa Thạch Charm
1.450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Malachite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Malachite
449.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Ngọc Trai at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Ngọc Trai
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh trắng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh trắng
229.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Turquoise Mix
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Rồng Đá Thạch Anh Tím at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Rồng Đá Thạch Anh Tím
229.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Chacedony at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Chacedony
199.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Ve Sầu at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Ve Sầu
189.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Đá Huyền Mix Charm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Đá Huyền Mix Charm
649.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Trang Sức Đá Thạch Anh Hồng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Trang Sức Đá Thạch Anh Hồng
1.950.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai Mix Thạch Anh Tím at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngọc Trai Mix Thạch Anh Tím
460.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Đá Cẩm Thạch Nephite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Dây Chuyền Đá Cẩm Thạch Nephite
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Red Tigers Eyes S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Red Tigers Eyes S10
399.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Mặt Trăng
949.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Ngọc Trai Hồng Hạt 9mm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Ngọc Trai Hồng Hạt 9mm
479.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Turquoise Tinh Khôi at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Turquoise Tinh Khôi
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc Hồng Lựu Mài Giác (Garnet) at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Ngọc Hồng Lựu Mài Giác (Garnet)
549.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Đá Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Đá Thạch Anh
249.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Rose Quartz at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Rose Quartz
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai Trắng Hạt S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngọc Trai Trắng Hạt S10
509.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mài Giác at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mài Giác
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Cắt Giác Charm Phật S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Cắt Giác Charm Phật S10
479.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Rồng Đá Thạch Anh Hồng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Rồng Đá Thạch Anh Hồng
229.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Thạch Anh Hồng S8 Rose Quartz at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Thạch Anh Hồng S8 Rose Quartz
1.650.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Cẩm Thạch Nephite Mix Ngọc Trai at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Cẩm Thạch Nephite Mix Ngọc Trai
429.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Ngọc Trai Hạt Nhỏ Phong Cách at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Ngọc Trai Hạt Nhỏ Phong Cách
400.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Phật
679.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Mix Charm S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc Mix Charm S8
879.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Charm S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Charm S8
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S8
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Hồng Thạch Anh Hồng Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Hồng Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
579.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Mã Não Đỏ Tự Nhiên Charm Đức Phật Bình An at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Mã Não Đỏ Tự Nhiên Charm Đức Phật Bình An
890.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Malachite Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Malachite Cao Cấp
1.750.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Trang Sức Đá Cẩm Thạch Nephite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Trang Sức Đá Cẩm Thạch Nephite
1.840.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Sen at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Sen
449.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Turquoise at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Turquoise
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Jandeit at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Jandeit
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Cú Chancedony Đỏ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Cú Chancedony Đỏ
229.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Ngọc Trai Đen Mix Thạch Anh Khói Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Ngọc Trai Đen Mix Thạch Anh Khói Tự Nhiên
880.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Turquoise Tinh Khôi at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Turquoise Tinh Khôi
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Hồ Ly Đá Opal Mắt Hổ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Hồ Ly Đá Opal Mắt Hổ
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh
579.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Thạch Anh
199.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Malachie Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Malachie Cao Cấp
520.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Trụ Đá Canxedone at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Trụ Đá Canxedone
199.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngọc Trai
500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Mài Giác at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Mài Giác
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Trái Tim Canxedone at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Trái Tim Canxedone
199.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Turquoise Tinh Khôi at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Turquoise Tinh Khôi
1.650.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng Charm Phật
649.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh Hồng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh Hồng
229.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Malachite Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Malachite Cao Cấp
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Malachite Charm Phật S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Malachite Charm Phật S8
479.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Mã Não Chalcedony Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Mã Não Chalcedony Cao Cấp
1.580.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá Charm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá Charm
649.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Tự Nhiên
520.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tỳ Hưu Yellow Tigers Eyes S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Tỳ Hưu Yellow Tigers Eyes S10
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Trang Sức Gỗ Hóa Thạch Charm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Trang Sức Gỗ Hóa Thạch Charm
1.850.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Turquoise Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Turquoise Charm Phật
699.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng
1.650.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Đá Malachite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Dây Chuyền Đá Malachite
1.450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Ve Sầu at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Ve Sầu
189.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vàng Găm Charm Phật S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Vàng Găm Charm Phật S10
479.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Ngọc Trai at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Dây Chuyền Ngọc Trai
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vàng Găm (Pyrite) at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Vàng Găm (Pyrite)
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đỏ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đỏ
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Có Vân at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Mã Não Có Vân
379.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 3 Lắc Tay Thạch Anh Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 3 Lắc Tay Thạch Anh Charm Phật
1.179.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tigers Eyes Hạt Dài S2 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Tigers Eyes Hạt Dài S2
479.000 đ