đầu trang
tìm thấy 442 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Malachite Charm Phật S8 at 479000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Malachite Charm Phật S8
479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Malachite Charm Phật S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Cắt Giác Charm Phật S10 at 479000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Cắt Giác Charm Phật S10
479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Cắt Giác Charm Phật S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng at 979000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng
979.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Mặt Trăng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S12 at 629000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S12
629.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ruby Zoisite S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Dậu Gà at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Dậu Gà
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Dậu - Gà tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S8 at 349000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S8
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Tuổi Mẹo Cao Cấp at 960000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Tuổi Mẹo Cao Cấp
960.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Tuổi Mẹo Cao Cấp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc at 779000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc
779.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa San Hô at 399000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa San Hô
399.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa San Hô tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác at 379000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác
379.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Opal Đen Chữ Phạn at 580000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Opal Đen Chữ Phạn
580.000 đ
Mua ngay Vòng Tay Opal Đen Chữ Phạn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14 at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Dần Gỗ Hóa Thạch at 1650000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Dần Gỗ Hóa Thạch
1.650.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Dần - Gỗ Hóa Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng at 680000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S12 at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S12
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Ngọc Trai Đen Mix Thạch Anh Khói Tự Nhiên at 880000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Ngọc Trai Đen Mix Thạch Anh Khói Tự Nhiên
880.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Ngọc Trai Đen Mix Thạch Anh Khói Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đen S14 at 1449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đen S14
1.449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đen S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Turquoise Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Jandeit at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Jandeit
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Jandeit tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Khói at 789000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Khói
789.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Khói tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite at 629000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite
629.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Opal Vàng Tự Nhiên at 1700000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Opal Vàng Tự Nhiên
1.700.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Tỳ Hưu Opal Vàng Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Chalcedony Mã Não at 340000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Chalcedony Mã Não
340.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Tỳ Hưu Chalcedony Mã Não tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Sửu Trâu at 849000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Sửu Trâu
849.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Sửu - Trâu tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Vàng S8 at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Vàng S8
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Canxdone Vàng S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Nâu Đỏ S12 at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Nâu Đỏ S12
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Nâu Đỏ S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá Charm at 649000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá Charm
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá - Charm tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Howlite Charm Phật at 699000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Howlite Charm Phật
699.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Howlite Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Sửu Cao Cấp at 980000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Sửu Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay Vòng Tuổi Sửu Cao Cấp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet at 389000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet
389.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cao Cấp S11 Cung Cấp Bởi at 2400000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cao Cấp S11 Cung Cấp Bởi
2.400.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cao Cấp S11 Cung Cấp Bởi GEMSTONES BANK tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S4 at 289000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S4
289.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S4 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Mộc at 580000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Mộc
580.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mệnh Mộc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Yellow Tigers Eyes tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Trụ Đá Howlite at 199000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Trụ Đá Howlite
199.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Trụ Đá Howlite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Hồ Ly Đá Opal Mắt Hổ at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Hồ Ly Đá Opal Mắt Hổ
329.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Hồ Ly Đá Opal Mắt Hổ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Black Opal at 350000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Black Opal
350.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Tỳ Hưu Black Opal tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Hồ Lô Mã Não Đỏ S12 at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Hồ Lô Mã Não Đỏ S12
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Hồ Lô Mã Não Đỏ S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Đá Turquoise at 179000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Đá Turquoise
179.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Đá Turquoise tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Kim ThạCh Anh at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Kim ThạCh Anh
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Kim ThạCh Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não at 349000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix at 379000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix
379.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Citrine Quartz S8 Cắt GiácThạch Anh Vàng at 680000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Citrine Quartz S8 Cắt GiácThạch Anh Vàng
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Citrine Quartz S8 Cắt Giác- Thạch Anh Vàng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Malachite Cao Cấp at 1350000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Malachite Cao Cấp
1.350.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Malachite Cao Cấp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Đỏ 10 at 389000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Đỏ 10
389.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mã Não Đỏ 10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tím Emethyst at 1500000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tím Emethyst
1.500.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tím Emethyst tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Thổ Sinh Kim Thạch Anh Trắng Tiger Opal Chạm Rồng at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Thổ Sinh Kim Thạch Anh Trắng Tiger Opal Chạm Rồng
299.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Thổ Sinh Kim Thạch Anh Trắng Tiger Opal Chạm Rồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Ngọc Trai at 1100000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Ngọc Trai
1.100.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Ngọc Trai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Ốc Hóa Thạch at 229000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Ốc Hóa Thạch
229.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Ốc Hóa Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Giác at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Giác
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Giác tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Hồ Lô Đá Opal at 199000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Hồ Lô Đá Opal
199.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Hồ Lô Đá Opal tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst S10 at 389000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst S10
389.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Ve Sầu at 189000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Ve Sầu
189.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Ve Sầu tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Cẩm Thạch Xanh Cung Cấp Bởi at 379000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Cẩm Thạch Xanh Cung Cấp Bởi
379.000 đ
Mua ngay Vòng Cổ Tỳ Hưu Cẩm Thạch Xanh Cung Cấp Bởi GEMSTONES BANK tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 579000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
579.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh Hồng at 229000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh Hồng
229.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh Hồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S13 at 3200000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S13
3.200.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Aquamarine S13 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím mix Garnet at 560000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím mix Garnet
560.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím mix Garnet tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix at 379000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix
379.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cung Cấp Bởi at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cung Cấp Bởi
549.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cung Cấp Bởi GEMSTONES BANK tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ Thạch Anh at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ Thạch Anh
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vận Mạng Ngũ Hành at 680000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vận Mạng Ngũ Hành
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Vận Mạng Ngũ Hành tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Thạch Anh at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Thạch Anh
299.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite at 429000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite
429.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S8 at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S8
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
679.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch at 499000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch
499.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
679.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Hợi Đá Lapid Lazuri at 1500000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Hợi Đá Lapid Lazuri
1.500.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Hợi - Đá Lapid Lazuri tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S10 at 1279000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S10
1.279.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Aquamarine S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Brasil Trụ Thạch Anh Tím Tự Nhiên at 1349000.00 VND from Zalora
-15%
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Brasil Trụ Thạch Anh Tím Tự Nhiên
1.349.000 đ 1.600.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Brasil - Trụ Thạch Anh Tím Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S12 at 479000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S12
479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite
679.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ruby Zoisite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes Mix at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes Mix
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Yellow Tigers Eyes Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng at 1650000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng
1.650.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp at 15000000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp
15.000.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S10 at 509000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S10
509.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ruby Zoisite S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Rồng at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Rồng
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Rồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mắt Hổ Nâu Đỏ S14 at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mắt Hổ Nâu Đỏ S14
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Mắt Hổ Nâu Đỏ S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Hồ Lô Mã Não at 379000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Hồ Lô Mã Não
379.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Hồ Lô Mã Não tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S10 at 389000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S10
389.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Yellow Tigers Eyes S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Brasil 10mm Vòng Cổ Trụ Thạch Anh Hồng at 1600000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Brasil 10mm Vòng Cổ Trụ Thạch Anh Hồng
1.600.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tóc Brasil 10mm - Vòng Cổ Trụ Thạch Anh Hồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mài Giác at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mài Giác
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mài Giác tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não at 389000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não
389.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mã Não tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Phật at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Phật
679.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Lapid Lazuri Mix Opal Mắt Hổ Charm Phật at 749000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Lapid Lazuri Mix Opal Mắt Hổ Charm Phật
749.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Lapid Lazuri Mix Opal Mắt Hổ Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S12 at 6100000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S12
6.100.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Cú Chancedony Đỏ at 229000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Cú Chancedony Đỏ
229.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Cú Chancedony Đỏ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai Trắng Hạt S10 at 509000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai Trắng Hạt S10
509.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc Trai Trắng Hạt S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Mài Giác at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Mài Giác
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Mài Giác tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Chalcedony Tự Nhiên at 500000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Chalcedony Tự Nhiên
500.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mã Não Chalcedony Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 489000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc at 849000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc
849.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Phật at 649000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Phật
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Gỗ Hóa Thạch Charm Fossil Wood Tự Nhiên at 1350000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Gỗ Hóa Thạch Charm Fossil Wood Tự Nhiên
1.350.000 đ
Mua ngay Dây Chuyền Gỗ Hóa Thạch Charm Fossil Wood Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc

Gemstones Bank Trang sức Việt Nam

Thỏa mãn với mức giảm giá 18% khi bạn mua Gemstones Bank Trang sức trực tuyến với iprice. Lắc Tay Malachite Charm Phật S8, Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Cắt Giác Charm Phật S10 hoặc Lắc Tay Đá Mặt Trăng là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Gemstones Bank Trang sức. Nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Gemstones Bank Trang sức, vậy hãy tham khảo thêm các nhãn hiệu khác như Blue lans, Bạc Ngọc Tuấn hoặc Elizabeth. Bạn có thể mua sắm thoải mái Gemstones Bank Trang sức tại iprice cho 179.000 đ-16.500.000 đ VND! Có hai loại Gemstones Bank Trang sức: Vòng đeo tay, Phụ kiện hoặc Dây chuyền. Đỏ, Đen hoặc Xám là một số trong những nhu cầu màu sắc của Gemstones Bank Trang sức.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn