Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Happy
Frown
Happy
Frown
Bỏ qua
Cảm ơn
đầu trang
tìm thấy 409 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc
779.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Dậu Đá Thiên Thạch Tektile at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Dậu Đá Thiên Thạch Tektile
1.450.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Dậu - Đá Thiên Thạch Tektile tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S8
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc Aquamarine at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc Aquamarine
949.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Ngọc Aquamarine tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ
279.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet S15 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet S15
679.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet S15 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc
849.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S12
629.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ruby Zoisite S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng
949.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Mặt Trăng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Rồng Đá at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Rồng Đá
279.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Rồng Đá tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Tỵ Rắn at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Tỵ Rắn
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Tỵ - Rắn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Ve Sầu at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Ve Sầu
189.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Ve Sầu tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Rồng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Rồng
229.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Rồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vàng Găm 14 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vàng Găm 14
509.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Vàng Găm 14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Mix Charm Hoa Hồng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Mix Charm Hoa Hồng
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Mix Charm Hoa Hồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc
709.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Opal at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Opal
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Opal tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Red Tigers Eyes S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Red Tigers Eyes S8
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Red Tigers Eyes S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Dây Chuyền Phật Tổ Tỳ Hưu Opal Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Bộ Dây Chuyền Phật Tổ Tỳ Hưu Opal Tự Nhiên
279.000 đ
Mua ngay Bộ Dây Chuyền Phật Tổ - Tỳ Hưu Opal Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Green Tigers Eyes S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Green Tigers Eyes S10
429.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Green Tigers Eyes S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes Mix at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tigers Eyes Mix
399.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Yellow Tigers Eyes Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Phật
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Sửu Đá Mã Não Đỏ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Sửu Đá Mã Não Đỏ
1.450.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Sửu - Đá Mã Não Đỏ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S6 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S6
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S6 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm Phật
879.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Trụ Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Trụ Thạch Anh
229.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Trụ Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Malachite Charm S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Malachite Charm S8
499.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Malachite Charm S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Mùi Đá Aquamarine at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Mùi Đá Aquamarine
2.050.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Mùi - Đá Aquamarine tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Chancedony S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Chancedony S8
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mã Não Chancedony S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tigers Eyes Xanh Rêu S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tigers Eyes Xanh Rêu S12
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tigers Eyes Xanh Rêu S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vận Mạng Ngũ Hành at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vận Mạng Ngũ Hành
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Vận Mạng Ngũ Hành tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Hồ Ly Đá Opal Mắt Hổ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Hồ Ly Đá Opal Mắt Hổ
329.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Hồ Ly Đá Opal Mắt Hổ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não
389.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mã Não tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Lapiz Lazuli Mix Đá Huyền Đầy Cá Tính at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Lapiz Lazuli Mix Đá Huyền Đầy Cá Tính
480.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Lapiz Lazuli Mix Đá Huyền Đầy Cá Tính tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mài Giác at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mài Giác
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mài Giác tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S10
509.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ruby Zoisite S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Opal Đen Chữ Phạn at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Opal Đen Chữ Phạn
580.000 đ
Mua ngay Vòng Tay Opal Đen Chữ Phạn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch S10
499.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Ngọc Trai Hồng Tím Charm Hoa Nguyệt Quế Vòng Tay at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Ngọc Trai Hồng Tím Charm Hoa Nguyệt Quế Vòng Tay
379.000 đ
Mua ngay Ngọc Trai Hồng Tím Charm Hoa Nguyệt Quế Vòng Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kyanite S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kyanite S8
1.479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Kyanite S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Cẩm Thạch at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Cẩm Thạch
1.750.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Cẩm Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Trụ Opal at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Trụ Opal
199.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Trụ Opal tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 3 Lắc Tay Thạch Anh Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 3 Lắc Tay Thạch Anh Charm Phật
1.179.000 đ
Mua ngay Combo 3 Lắc Tay Thạch Anh Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Đá Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Đá Thạch Anh
249.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Đá Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Malachite Charm Phật S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Malachite Charm Phật S8
479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Malachite Charm Phật S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng S8 Rutilated Quartz at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng S8 Rutilated Quartz
689.000 đ
Mua ngay Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng S8 Rutilated Quartz tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai
500.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc Trai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tỳ Hưu Yellow Tigers Eyes S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tỳ Hưu Yellow Tigers Eyes S12
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tỳ Hưu Yellow Tigers Eyes S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng
979.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Mặt Trăng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Hỏa Thạch Anh Tóc Đỏ 10mm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Hỏa Thạch Anh Tóc Đỏ 10mm
1.280.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mệnh Hỏa Thạch Anh Tóc Đỏ 10mm tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S4 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S4
289.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S4 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
1.149.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Trang Sức Đá Thạch at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Bộ Trang Sức Đá Thạch
1.750.000 đ
Mua ngay Bộ Trang Sức Đá Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Hợi Heo at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Hợi Heo
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Hợi - Heo tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Xanh S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Xanh S12
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Canxdone Xanh S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S10
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Citrine Quartz S8Thạch Anh Vàng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Citrine Quartz S8Thạch Anh Vàng
620.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Citrine Quartz S8- Thạch Anh Vàng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Thạch Anh Tóc Xanh Tự Nhiên Vòng Tay S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Thạch Anh Tóc Xanh Tự Nhiên Vòng Tay S10
1.500.000 đ
Mua ngay Thạch Anh Tóc Xanh Tự Nhiên Vòng Tay S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mắt Hổ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mắt Hổ
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Mắt Hổ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Đá Cẩm Thạch Nephite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Đá Cẩm Thạch Nephite
1.350.000 đ
Mua ngay Dây Chuyền Đá Cẩm Thạch Nephite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Red Tigers Eyes S14 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Red Tigers Eyes S14
559.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Red Tigers Eyes S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Hồng Thạch Anh Hồng Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Hồng Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
579.000 đ
Mua ngay Vòng Tay Thạch Anh Hồng - Charm Hoa Hồng Thạch Anh Hồng Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá Charm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá Charm
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá - Charm tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Nephite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Nephite
579.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Nephite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Dần Cọp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Dần Cọp
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Dần - Cọp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tigers Eyes Hạt Dài S2 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tigers Eyes Hạt Dài S2
479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tigers Eyes Hạt Dài S2 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Đá Turquoise at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Đá Turquoise
179.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Đá Turquoise tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Opal at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Opal
520.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Opal tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S14 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S14
16.500.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Phantom Size 9 mm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Phantom Size 9 mm
880.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Phantom Size 9 mm tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Trang Sức Gỗ Hóa Thạch Charm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Bộ Trang Sức Gỗ Hóa Thạch Charm
1.850.000 đ
Mua ngay Bộ Trang Sức Gỗ Hóa Thạch Charm tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Brasil Trụ Thạch Anh Tím Tự Nhiên at 1349000.00 VND from Zalora
-15%
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Brasil Trụ Thạch Anh Tím Tự Nhiên
1.349.000 đ 1.600.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Brasil - Trụ Thạch Anh Tím Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh Hồng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh Hồng
229.000 đ
Mua ngay Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh Hồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay
749.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai Hồng Mix Đá Cẩm Thạch Nephite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai Hồng Mix Đá Cẩm Thạch Nephite
399.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc Trai Hồng Mix Đá Cẩm Thạch Nephite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cân Bằng Ngũ Hành Vận Mạng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cân Bằng Ngũ Hành Vận Mạng
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cân Bằng Ngũ Hành Vận Mạng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Red Tigers Eyes S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Red Tigers Eyes S12
409.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Red Tigers Eyes S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14
509.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Mộc Cẩm Thạch at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Mộc Cẩm Thạch
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Mộc Cẩm Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cung Cấp Bởi at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cung Cấp Bởi
549.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cung Cấp Bởi GEMSTONES BANK tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Cắt Giác Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Cắt Giác Charm Phật
749.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Cắt Giác Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Lapid Lazurite 10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Lapid Lazurite 10
529.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Lapid Lazurite 10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Citrine Quartz Thạch Anh Vàng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Citrine Quartz Thạch Anh Vàng
680.000 đ
Mua ngay Vòng Tay Citrine Quartz - Thạch Anh Vàng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi
2.400.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi GEMSTONES BANK tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S8
289.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa San Hô at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa San Hô
399.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa San Hô tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix
279.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác Charm Phật
749.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Khói Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Khói Charm Phật
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Khói Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S8
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S12
709.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc

Về Trang Suc Gemstones-bank tại Việt Nam

Gemstones Bank Trang sức Việt Nam

Thỏa mãn với mức giảm giá 15% khi bạn mua Gemstones Bank Trang sức trực tuyến với iprice. Lắc Tay Thạch Anh Tóc, Lắc Tay Tuổi Dậu Đá Thiên Thạch Tektile hoặc Lắc Tay Đá Thiên Thạch là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Gemstones Bank Trang sức. Nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Gemstones Bank Trang sức, vậy hãy tham khảo thêm các nhãn hiệu khác như Blue lans, Bac Ngoc Tuan hoặc Elizabeth. Bạn có thể mua sắm thoải mái Gemstones Bank Trang sức tại iprice cho 179.000 đ-16.500.000 đ VND! Có hai loại Gemstones Bank Trang sức: Vòng đeo tay, Phụ kiện hoặc Dây chuyền. Xám, Xanh dương hoặc Vàng là một số trong những nhu cầu màu sắc của Gemstones Bank Trang sức.