đầu trang
tìm thấy 427 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxedone Charm Phật S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Canxedone Charm Phật S10
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Mộc at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Mệnh Mộc
580.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc Aquamarine at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Ngọc Aquamarine
949.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím mix Garnet at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tím mix Garnet
560.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Mã Não
389.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Ngọc
429.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Giác S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Giác S8
379.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S18 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Hồng S18
789.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngũ Hành Cân Bằng Tài Vận at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngũ Hành Cân Bằng Tài Vận
680.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Mix Charm Hoa Hồng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Mix Charm Hoa Hồng
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet S15 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet S15
679.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Cách Cá Tính at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Phong Cách Cá Tính
680.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngũ Hành Cân Bằng Tài Vận at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngũ Hành Cân Bằng Tài Vận
680.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Ve Sầu at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Ve Sầu
189.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền San Hô Đỏ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền San Hô Đỏ
289.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Hồ Lô Đá Opal at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Hồ Lô Đá Opal
199.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Xanh Mix Charm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc Xanh Mix Charm
949.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh
409.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh
679.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Phantom Size 12 mm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Thạch Anh Phantom Size 12 mm
1.080.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ruby Zoisite S12
629.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Đá Malachite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Dây Chuyền Đá Malachite
1.450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Tỳ Hưu Opal Tự Nhiên Lắc Tay at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Tỳ Hưu Opal Tự Nhiên Lắc Tay
1.900.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay
649.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngọc
979.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đen S14 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đen S14
1.449.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Malachite Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Malachite Cao Cấp
1.350.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Sửu Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Tuổi Sửu Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc
779.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp
15.000.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh
579.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Xanh 10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Canxdone Xanh 10
379.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tourmaline Khử Tia Điện Từ Khử Trừ Sóng Điện Từ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Tourmaline Khử Tia Điện Từ Khử Trừ Sóng Điện Từ
3.500.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh
579.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Kyanite S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Kyanite S12
2.229.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuormaline at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Tuormaline
979.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Đá Turquoise at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Đá Turquoise
179.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Ngọc Trai at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Ngọc Trai
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Chalcedony at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Chalcedony
1.280.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Dần Cọp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay May Mắn Tuổi Dần Cọp
879.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Turquoise S8
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Trụ Opal at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Trụ Opal
199.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Dây Chuyền Ngọc Trai at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Dây Chuyền Ngọc Trai
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Garnet Ngọc Thạch Lựu Cao Cấp S5 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Garnet Ngọc Thạch Lựu Cao Cấp S5
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Trụ Đá Opal Mắt Hổ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Trụ Đá Opal Mắt Hổ
199.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm S8
489.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Tỵ Đá Opal Mắt Hổ Xanh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Tuổi Tỵ Đá Opal Mắt Hổ Xanh
1.800.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch
449.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Hợi Heo at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay May Mắn Tuổi Hợi Heo
879.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng
680.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Mã Não at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Mã Não
549.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh
459.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Vòng Cổ Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng
1.650.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Ngọ Ngựa at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay May Mắn Tuổi Ngọ Ngựa
879.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Blue Tigers Eyes at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Blue Tigers Eyes
479.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Kim ThạCh Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Kim ThạCh Anh
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi
2.400.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Turquoise Mix
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Dần Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Tuổi Dần Cao Cấp
960.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai Mix Thạch Anh Tím at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngọc Trai Mix Thạch Anh Tím
460.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Khói 8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Khói 8
349.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vàng Găm 14 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Vàng Găm 14
509.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh S12
709.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Ốc Hóa Thạch at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Ốc Hóa Thạch
229.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Mùi Dê at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay May Mắn Tuổi Mùi Dê
879.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Quả Táo Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Quả Táo Thạch Anh
399.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Giác S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tím Giác S10
459.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tỳ Hưu Mã Não Đỏ S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Tỳ Hưu Mã Não Đỏ S12
549.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Red Tigers Eyes S12 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Red Tigers Eyes S12
409.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Trang Sức Đá Malachite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Trang Sức Đá Malachite
1.830.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Canxedone at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Canxedone
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Tí Cao Cấp at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Tuổi Tí Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Đá Opal Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Tỳ Hưu Đá Opal Tự Nhiên
330.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Chalcedony at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Mã Não Chalcedony
349.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Thạch Anh at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Tỳ Hưu Đá Thạch Anh
199.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Jandeit at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Jandeit
299.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Thạch Anh Phantom S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Tay Thạch Anh Phantom S10
880.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Canxedone at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Canxedone
199.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh trắng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Mặt Dây Chuyền Cú Thạch Anh trắng
229.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Vàng S9 mm at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Thạch Anh Tóc Vàng S9 mm
1.049.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng
680.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Kyanite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngọc Kyanite
1.279.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Ngọc Trai at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Ngọc Trai
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Prehnite at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Ngọc Prehnite
549.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Hồng Thạch Anh Hồng Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Hồng Thạch Anh Hồng Tự Nhiên
579.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Mã Não Chalcedony Tự Nhiên Myanmar at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Tỳ Hưu Mã Não Chalcedony Tự Nhiên Myanmar
329.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác Charm Phật at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác Charm Phật
749.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Cầm Thạch Nephite Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Cầm Thạch Nephite Tự Nhiên
1.450.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Cổ Tỳ Hưu Cẩm Thạch Xanh Cung Cấp Bởi at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Vòng Cổ Tỳ Hưu Cẩm Thạch Xanh Cung Cấp Bởi
379.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Vân Lì S10 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Mã Não Vân Lì S10
399.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Dây Chuyền Phật Tổ Tỳ Hưu Opal Tự Nhiên at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Bộ Dây Chuyền Phật Tổ Tỳ Hưu Opal Tự Nhiên
279.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Combo 2 Lắc Tay
749.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng Moonstone S8 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Mặt Trăng Moonstone S8
909.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mắt Hổ at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Mắt Hổ
449.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Đá Mặt Trăng
979.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím S14 at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Thạch Anh Tím S14
650.000 đ
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tourmaline Vệ Sỹ Của Sức Khỏe at 0.00 VND from Zalora
Gemstones Bank - Lắc Tay Tourmaline Vệ Sỹ Của Sức Khỏe
1.179.000 đ

Gemstones Bank Trang sức Việt Nam

Thỏa mãn với mức giảm giá 15% khi bạn mua Gemstones Bank Trang sức trực tuyến với iprice. Lắc Tay Canxedone Charm Phật S10, Lắc Tay Mệnh Mộc hoặc Lắc Tay Đá Ngọc Aquamarine là những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Gemstones Bank Trang sức. Nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Gemstones Bank Trang sức, vậy hãy tham khảo thêm các nhãn hiệu khác như Bily Shop, Elizabeth hoặc Bạc Hiểu Minh. Bạn có thể mua sắm thoải mái Gemstones Bank Trang sức tại iprice cho 179.000 đ-16.500.000 đ VND! Có hai loại Gemstones Bank Trang sức: Vòng đeo tay, Phụ kiện hoặc Dây chuyền. Đỏ, Đen hoặc Xám là một số trong những nhu cầu màu sắc của Gemstones Bank Trang sức.