đầu trang
tìm thấy 348 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Malachite Charm Phật S8 at 479000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Malachite Charm Phật S8
479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Malachite Charm Phật S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Cắt Giác Charm Phật S10 at 479000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Cắt Giác Charm Phật S10
479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Cắt Giác Charm Phật S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng at 979000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng
979.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Mặt Trăng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S12 at 629000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite S12
629.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ruby Zoisite S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Dậu Gà at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Dậu Gà
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Dậu - Gà tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S8 at 349000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S8
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Tuổi Mẹo Cao Cấp at 960000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Tuổi Mẹo Cao Cấp
960.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Tuổi Mẹo Cao Cấp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc at 779000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc
779.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa San Hô at 399000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa San Hô
399.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa San Hô tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác at 379000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác
379.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Opal Đen Chữ Phạn at 580000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Opal Đen Chữ Phạn
580.000 đ
Mua ngay Vòng Tay Opal Đen Chữ Phạn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc Thạch Lựu Garnet tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Hồ Lô Mã Não at 379000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Hồ Lô Mã Não
379.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Hồ Lô Mã Não tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Chalcedony Chữ Phạn at 580000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Chalcedony Chữ Phạn
580.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Chalcedony Chữ Phạn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi at 2400000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi
2.400.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi GEMSTONES BANK tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Sửu Trâu at 849000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Sửu Trâu
849.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Sửu - Trâu tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ Thạch Anh at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ Thạch Anh
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay at 749000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay
749.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai at 500000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai
500.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc Trai tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mã Não Đỏ Charm Hoa Hồng S8 at 489000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mã Não Đỏ Charm Hoa Hồng S8
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Mã Não Đỏ Charm Hoa Hồng S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Fossil Wood at 480000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Fossil Wood
480.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Fossil Wood tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tỳ Hưu Mã Não Đỏ S12 at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tỳ Hưu Mã Não Đỏ S12
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tỳ Hưu Mã Não Đỏ S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Vân Bóng S12 at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Vân Bóng S12
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mã Não Vân Bóng S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S10 at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S10
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Mã Não Hồ Lô at 649000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Mã Não Hồ Lô
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Mã Não Hồ Lô tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Mão Gỗ Hóa Thạch at 1600000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Mão Gỗ Hóa Thạch
1.600.000 đ
Mua ngay Vòng Tuổi Mão Gỗ Hóa Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Turquoise Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S12 at 709000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S12
709.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Phantom Size 9 mm at 880000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Phantom Size 9 mm
880.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Phantom Size 9 mm tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 579000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
579.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng at 680000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Tuổi Dậu Cao Cấp at 980000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Tuổi Dậu Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Tuổi Dậu Cao Cấp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Charm Bạc at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Charm Bạc
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Charm Bạc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Turquoise Xanh Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Giác S10 at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Giác S10
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím Giác S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch at 489000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Garnet Ngọc Thạch Lựu Cao Cấp S5 at 1200000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Garnet Ngọc Thạch Lựu Cao Cấp S5
1.200.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Garnet Ngọc Thạch Lựu Cao Cấp S5 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Howlite Charm Phật at 699000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Howlite Charm Phật
699.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Howlite Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm Phật at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm Phật
879.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S6 at 349000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S6
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S6 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vàng Găm (Pyrite) at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vàng Găm (Pyrite)
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Vàng Găm (Pyrite) tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite at 590000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite
590.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Lapid Lazuri Mix Opal Mắt Hổ Charm Phật at 749000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Lapid Lazuri Mix Opal Mắt Hổ Charm Phật
749.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Lapid Lazuri Mix Opal Mắt Hổ Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Tự Nhiên Hạt at 489000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Tự Nhiên Hạt
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Tự Nhiên Hạt tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst S10 at 389000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst S10
389.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S8 at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S8
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Charm Phật at 480000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Charm Phật
480.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mã Não Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite 10 at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite 10
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite 10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Dần Gỗ Hóa Thạch at 1650000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Dần Gỗ Hóa Thạch
1.650.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Dần - Gỗ Hóa Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Thân Đá Thạch Anh Tím at 1499000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Thân Đá Thạch Anh Tím
1.499.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Thân - Đá Thạch Anh Tím tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Khói Smoking Quartz Tự Nhiên S10 at 479000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Khói Smoking Quartz Tự Nhiên S10
479.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Khói Smoking Quartz Tự Nhiên S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Giác 10 at 379000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Giác 10
379.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Giác 10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tỳ Hưu Yellow Tigers Eyes S12 at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tỳ Hưu Yellow Tigers Eyes S12
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tỳ Hưu Yellow Tigers Eyes S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc at 529000.00 VND from Zalora
-18%
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc
529.000 đ 649.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Ngọc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá Charm at 649000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá Charm
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Mã Não Nhiều Màu Mix Đá - Charm tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tigers Eyes at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tigers Eyes
679.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tigers Eyes tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mắt Hổ Nâu Đỏ S14 at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mắt Hổ Nâu Đỏ S14
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Mắt Hổ Nâu Đỏ S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S13 at 3200000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S13
3.200.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Aquamarine S13 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Turquoise Charm Phật at 649000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Turquoise Charm Phật
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Turquoise Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Nephite at 579000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Nephite
579.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Nephite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Vàng S8 at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Vàng S8
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Canxdone Vàng S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Canxedone at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Canxedone
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Canxedone tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Đỏ 10 at 389000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Đỏ 10
389.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mã Não Đỏ 10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Tỵ Rắn at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Tỵ Rắn
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Tỵ - Rắn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Sửu Cao Cấp at 980000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Sửu Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay Vòng Tuổi Sửu Cao Cấp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm S8 at 499000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm S8
499.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay at 699000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay
699.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Lapid Lazurite 12 at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Lapid Lazurite 12
679.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Lapid Lazurite 12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Tuổi Rồng Cao Cấp at 1280000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Bộ Vòng Tuổi Rồng Cao Cấp
1.280.000 đ
Mua ngay Bộ Vòng Tuổi Rồng Cao Cấp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S12 at 6100000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S12
6.100.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai Trắng Hạt S10 at 509000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Trai Trắng Hạt S10
509.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc Trai Trắng Hạt S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Ngọc Garnet Charm Phật at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Ngọc Garnet Charm Phật
679.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Ngọc Garnet Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Dậu Đá Thiên Thạch Tektile at 1450000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Dậu Đá Thiên Thạch Tektile
1.450.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Dậu - Đá Thiên Thạch Tektile tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Cách Cá Tính at 680000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Cách Cá Tính
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Cách Cá Tính tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Vàng at 489000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Vàng
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Vàng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng at 949000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng
949.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Mặt Trăng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Khói 10 at 429000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Khói 10
429.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Khói 10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektile S8 at 489000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektile S8
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch - Tektile S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Turquoise at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Turquoise
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Turquoise tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch S10 at 499000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch S10
499.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc Hồng Lựu Mài Giác (Garnet) at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc Hồng Lựu Mài Giác (Garnet)
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Ngọc Hồng Lựu Mài Giác (Garnet) tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Opal at 520000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Opal
520.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Opal tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Giác S8 at 379000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Giác S8
379.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Giác S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Mùi Dê at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Mùi Dê
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Mùi - Dê tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Giác 8 at 349000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Giác 8
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Giác 8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Xà Cừ Labradorite at 589000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Xà Cừ Labradorite
589.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Xà Cừ Labradorite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Brasil 10mm Vòng Cổ Trụ Thạch Anh Hồng at 1600000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Brasil 10mm Vòng Cổ Trụ Thạch Anh Hồng
1.600.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tóc Brasil 10mm - Vòng Cổ Trụ Thạch Anh Hồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngũ Hành Cân Bằng Tài Vận at 680000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngũ Hành Cân Bằng Tài Vận
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngũ Hành Cân Bằng Tài Vận tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Malachite 14 at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Malachite 14
679.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Malachite 14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cao Cấp S11 Cung Cấp Bởi at 2400000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cao Cấp S11 Cung Cấp Bởi
2.400.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cao Cấp S11 Cung Cấp Bởi GEMSTONES BANK tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S10 at 1650000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S10
1.650.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Aquamarine S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm Phật S10 at 479000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm Phật S10
479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Charm Phật S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc

Gemstones Bank Vòng đeo tay Việt Nam

Nếu bạn đang tìm kiếm Gemstones Bank Vòng đeo tay, bạn có thể lựa chọn giữa Vòng đeo tay, Phụ kiện hoặc Dây chuyền. Những màu sắc cơ bản như Đỏ, Đen hoặc Xám là những màu sắc phổ biến nhất đối với Gemstones Bank Vòng đeo tay hôm nay. Nhanh tay có được mức giảm giá lên đến18% của Gemstones Bank Vòng đeo tay, chỉ có tại iprice! Lựa chọn nhiều nhất mẫu đồng hồ nổi tiếng từ Omega là bộ sưu tập Lắc Tay Malachite Charm Phật S8, Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Cắt Giác Charm Phật S10 hoặc Lắc Tay Đá Mặt Trăng. Bipbi, SKmei hoặc Sewor cũng có sẵn nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Gemstones Bank Vòng đeo tay. Bạn có thể mua được Gemstones Bank Vòng đeo tay với 279.000 đ-16.500.000 đ VND tại iprice!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn