đầu trang
tìm thấy 349 sản phẩm
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Ngọ Đá Thạch Anh Tóc Vàng at 2050000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Ngọ Đá Thạch Anh Tóc Vàng
2.050.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Ngọ - Đá Thạch Anh Tóc Vàng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng at 680000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Đá Huyền Mix Charm at 649000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Đá Huyền Mix Charm
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Đá Huyền Mix Charm tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Charm Bạc Mạ Vàng at 599000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Charm Bạc Mạ Vàng
599.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Charm Bạc Mạ Vàng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S12 at 6100000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S12
6.100.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Mộc at 580000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Mộc
580.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mệnh Mộc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Dậu Gà at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Dậu Gà
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Dậu - Gà tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Sửu Đá Mã Não Đỏ at 1450000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Sửu Đá Mã Não Đỏ
1.450.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Sửu - Đá Mã Não Đỏ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Đá Mặt Trăng Moonstone Tự Nhiên S9 at 1700000.00 VND from Zalora
-5%
Gemstones Bank Vòng Tay Đá Mặt Trăng Moonstone Tự Nhiên S9
1.700.000 đ 1.800.000 đ
Mua ngay Vòng Tay Đá Mặt Trăng Moonstone Tự Nhiên S9 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ Thạch Anh at 560000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ Thạch Anh
560.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Lapid Lazuri Charm Phật at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Lapid Lazuri Charm Phật
679.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Lapid Lazuri Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Green Tiger's Eyes S10 at 429000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Green Tiger's Eyes S10
429.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Green Tiger's Eyes S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite at 429000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite
429.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch at 489000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S10 at 1650000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S10
1.650.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Aquamarine S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Mix Thạch Anh Tím Tự Nhiên at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Mix Thạch Anh Tím Tự Nhiên
449.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Mix Thạch Anh Tím Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Khói 8 at 349000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Khói 8
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Khói 8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Tỵ Rắn at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Tỵ Rắn
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Tỵ - Rắn tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng Moonstone S13 at 1909000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Mặt Trăng Moonstone S13
1.909.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Mặt Trăng Moonstone S13 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch S10 at 499000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch S10
499.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tiger's Eyes Mix at 399000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tiger's Eyes Mix
399.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Yellow Tiger's Eyes Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst S10 at 389000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst S10
389.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím Amethyst S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Mùi Đá Aquamarine at 2050000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Mùi Đá Aquamarine
2.050.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Mùi - Đá Aquamarine tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Phật at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Phật
679.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Red Tiger's Eyes S12 at 409000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Red Tiger's Eyes S12
409.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Red Tiger's Eyes S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Vàng S9 mm at 1049000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Vàng S9 mm
1.049.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tóc Vàng S9 mm tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tiger's Eyes S18 at 749000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tiger's Eyes S18
749.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Yellow Tiger's Eyes S18 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Hỏa Đá Opal Thạch Anh Tự Nhiên at 399000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Hỏa Đá Opal Thạch Anh Tự Nhiên
399.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mệnh Hỏa Đá Opal Thạch Anh Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Thủy at 500000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mệnh Thủy
500.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mệnh Thủy tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay at 649000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 489000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Kyanite at 1279000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc Kyanite
1.279.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc Kyanite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tiger's Eyes S8 at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Yellow Tiger's Eyes S8
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Yellow Tiger's Eyes S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa Mã Não tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S14 at 16500000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S14
16.500.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Cao Cấp S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác at 379000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác
379.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím Cắt Giác tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tỳ Hưu Tài Lộc Đá Thạch Anh at 1450000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tỳ Hưu Tài Lộc Đá Thạch Anh
1.450.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tỳ Hưu Tài Lộc Đá Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S8 at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S8
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Garnet Ngọc Thạch Lựu Cao Cấp S5 at 1200000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Garnet Ngọc Thạch Lựu Cao Cấp S5
1.200.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Garnet Ngọc Thạch Lựu Cao Cấp S5 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Hỏa tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Hợi Đá Lapid Lazuri at 1500000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Hợi Đá Lapid Lazuri
1.500.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Hợi - Đá Lapid Lazuri tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S8 at 349000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh S8
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S10 at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S10
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Giác S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay at 749000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay
749.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S6 at 349000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S6
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Thiên Thạch Tektite S6 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S13 at 3200000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S13
3.200.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Aquamarine S13 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 1149000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
1.149.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Tự Nhiên at 520000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Tự Nhiên
520.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Cẩm Thạch Nephite Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tiger's Eyes at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tiger's Eyes
679.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tiger's Eyes tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Rose Quartz at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Rose Quartz
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Rose Quartz tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Tý Chuột at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Tuổi Tý Chuột
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Tuổi Tý - Chuột tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Jandeit at 299000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Jandeit
299.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Cẩm Thạch Jandeit tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Xanh S12 at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Xanh S12
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Canxdone Xanh S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vàng Găm Charm Phật S10 at 479000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Vàng Găm Charm Phật S10
479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Vàng Găm Charm Phật S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Phantom Size 11 mm at 968000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Phantom Size 11 mm
968.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Phantom Size 11 mm tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Cẩm Thạch Tỳ Hưu Tài Lộc Cung Cấp Bởi at 790000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Cẩm Thạch Tỳ Hưu Tài Lộc Cung Cấp Bởi
790.000 đ
Mua ngay Vòng Tay Cẩm Thạch Tỳ Hưu Tài Lộc Cung Cấp Bởi GEMSTONES BANK tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đen S14 at 1449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đen S14
1.449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đen S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Chalcedony at 349000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Chalcedony
349.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mã Não Chalcedony tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay at 749000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay
749.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Opal Cá Tính at 450000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Opal Cá Tính
450.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Opal Cá Tính tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Charm Phật at 480000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Mã Não Charm Phật
480.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Mã Não Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngũ Hành Cân Bằng Tài Vận at 680000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngũ Hành Cân Bằng Tài Vận
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngũ Hành Cân Bằng Tài Vận tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Malachite Charm S8 at 499000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Malachite Charm S8
499.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Malachite Charm S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kyanite S8 at 1479000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Kyanite S8
1.479.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Kyanite S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Cẩm Thạch at 749000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Cẩm Thạch
749.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Cẩm Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi at 2400000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi
2.400.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tóc Xanh Cung Cấp Bởi GEMSTONES BANK tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Charm Phật S8 at 399000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Charm Phật S8
399.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Charm Phật S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Kyanite S12 at 2229000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Kyanite S12
2.229.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Kyanite S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc at 529000.00 VND from Zalora
-18%
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Ngọc
529.000 đ 649.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Ngọc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc at 979000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ngọc
979.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ngọc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Turquoise Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thủy tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Mão Gỗ Hóa Thạch at 1600000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Mão Gỗ Hóa Thạch
1.600.000 đ
Mua ngay Vòng Tuổi Mão Gỗ Hóa Thạch tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Tí Cao Cấp at 980000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tuổi Tí Cao Cấp
980.000 đ
Mua ngay Vòng Tuổi Tí Cao Cấp tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đỏ at 489000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đỏ
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tóc Đỏ tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Ruby Zoisite
679.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Ruby Zoisite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Hoa Hồng S8 at 519000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Hoa Hồng S8
519.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím Charm Hoa Hồng S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng at 540000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng
540.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím Mix Thạch Anh Hồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise S8 at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise S8
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Turquoise S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxedone Mix Giác 8 at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxedone Mix Giác 8
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Canxedone Mix Giác 8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 579000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
579.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Cách Cá Tính at 680000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Phong Cách Cá Tính
680.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Phong Cách Cá Tính tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Charm Bạc at 549000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay May Mắn Charm Bạc
549.000 đ
Mua ngay Lắc Tay May Mắn Charm Bạc tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Mệnh Mộc Sinh Hỏa Thạch Anh Tóc Đỏ Nâu Tự Nhiên at 1900000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Vòng Tay Mệnh Mộc Sinh Hỏa Thạch Anh Tóc Đỏ Nâu Tự Nhiên
1.900.000 đ
Mua ngay Vòng Tay Mệnh Mộc Sinh Hỏa Thạch Anh Tóc Đỏ Nâu Tự Nhiên tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Brasil 10mm Vòng Cổ Trụ Thạch Anh Hồng at 1600000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Thạch Anh Tóc Brasil 10mm Vòng Cổ Trụ Thạch Anh Hồng
1.600.000 đ
Mua ngay Lắc Thạch Anh Tóc Brasil 10mm - Vòng Cổ Trụ Thạch Anh Hồng tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix at 329000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Turquoise Mix
329.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Turquoise Mix tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Giác S10 at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Tím Giác S10
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Tím Giác S10 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14 at 509000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14
509.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Fossil Wood at 480000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Fossil Wood
480.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Gỗ Hóa Thạch Fossil Wood tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S8 at 879000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Aquamarine S8
879.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Aquamarine S8 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Thìn Đá Thạch Anh Tím at 1500000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Tuổi Thìn Đá Thạch Anh Tím
1.500.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Tuổi Thìn - Đá Thạch Anh Tím tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Mix Giác S12 at 489000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Canxdone Mix Giác S12
489.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Canxdone Mix Giác S12 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Khói Charm Phật at 649000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Khói Charm Phật
649.000 đ
Mua ngay Combo 2 Lắc Tay Thạch Anh Khói Charm Phật tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14 at 459000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14
459.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng S14 tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Malachite at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Đá Malachite
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Đá Malachite tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh at 679000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh
679.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc
Mua ngay tại
Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Sen at 449000.00 VND from Zalora
Gemstones Bank Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Sen
449.000 đ
Mua ngay Lắc Tay Thạch Anh Hồng Charm Hoa Sen tại ZALORA.VN!!Enjoy Đổi Trả Hàng Trong 30 Ngày✓Giao Hàng Miễn Phí Toàn Quốc

Gemstones Bank Vòng đeo tay Việt Nam

Nếu bạn đang tìm kiếm Gemstones Bank Vòng đeo tay, bạn có thể lựa chọn giữa Vòng đeo tay, Mặt dây chuyền hoặc Dây chuyền. Những màu sắc cơ bản như Đỏ, Đen hoặc Xám là những màu sắc phổ biến nhất đối với Gemstones Bank Vòng đeo tay hôm nay. Nhanh tay có được mức giảm giá lên đến18% của Gemstones Bank Vòng đeo tay, chỉ có tại iprice! Lựa chọn nhiều nhất mẫu đồng hồ nổi tiếng từ Omega là bộ sưu tập Lắc Tay Tuổi Ngọ Đá Thạch Anh Tóc Vàng, Lắc Tay Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Cân Bằng hoặc Lắc Tay Phong Thủy Mệnh Thổ. Giatot126, Bipbi hoặc SKmei cũng có sẵn nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Gemstones Bank Vòng đeo tay. Bạn có thể mua được Gemstones Bank Vòng đeo tay với 279.000 đ-16.500.000 đ VND tại iprice!

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn