Acer Aspire 5740 19V 4.74A 90W 5.5x1.7mm & Thông số

So sánh giá Acer Aspire 5740 19V 4.74A 90W 5.5x1.7mm