Amazon Fire HD 8 32GB Vàng & Thông số

Bộ nhớ
16GB Từ 1.675.000 đ
32GB Hết hàng
Màu sắc

So sánh giá Amazon Fire HD 8 32GB Vàng

So sánh giá Máy tính bảng - Tablet Amazon Fire HD 8 32GB Vàng mới nhất

Tổng hợp giá Amazon Fire HD 8 32GB Vàng mới nhất

Lựa chọn khác Giá Cửa hàng
Amazon Fire HD 8 16GB Xanh 1.675.000 đ Shopee
Amazon Fire HD 8 16GB Vàng 1.675.000 đ Shopee
Amazon Fire HD 8 32GB Đen 2.759.079 đ ShopUs
Amazon Fire HD 8 32GB Đỏ 11.890.411 đ Fado
Amazon Fire HD 8 32GB Vàng Hết hàng