Apple iPhone XR 256GB Vàng & Thông số

So sánh giá Apple iPhone XR 256GB Vàng

So sánh giá Điện thoại Apple iPhone XR 256GB Vàng mới nhất

Tổng hợp giá Apple iPhone XR 256GB Vàng mới nhất

Lựa chọn khác Giá Cửa hàng
Apple iPhone XR 64GB Đen 12.024.000 đ HC
Apple iPhone XR 64GB Xanh Dương 12.200.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 64GB Đỏ 12.200.000 đ HC
Apple iPhone XR 64GB Vàng 13.599.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 64GB Cam 13.599.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 256GB Đen 15.999.000 đ Lazada
Apple iPhone XR 128GB Vàng 16.490.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 128GB Đỏ 16.500.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 128GB Đen 16.500.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 128GB Trắng 16.500.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 128GB Xanh Dương 16.500.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 256GB Trắng 17.999.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 256GB Xanh Dương 17.999.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 256GB Đỏ 17.999.000 đ Shopee
Apple iPhone XR 128GB Cam Hết hàng
Apple iPhone XR 256GB Vàng Hết hàng