Giá ASUS K40 và Thông số

So sánh giá ASUS K40

So sánh giá Bàn phím ASUS K40 mới nhất

Bảng giá ASUS K40 theo từng Quốc gia

Quốc gia Giá quốc tế Giá bán VND
Hồng Kông HKD 58.00 0 đ
Ma-lai-xi-a MYR 11.40 0 đ
Phi-líp-pin PHP 235.00 0 đ
Xin-ga-po SGD 4.80 0 đ

Tin tức về ASUS K40