ASUS ZenBook Duo 14 UX482 & Thông số

Từ 43.703.880 đ đến - 71.590.304 đ
Từ 3 cửa hàng từ Fado Người bán là những nhà cung cấp sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử/ nền tảng mua sắm khác nhau cc
So sánh giá 3 cửa hàng

So sánh giá ASUS ZenBook Duo 14 UX482

Đến nơi bán
Đến nơi bán
Đến nơi bán

ASUS ZenBook Duo 14 UX482 Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 43.703.878 đ

Bạn có thể mua ASUS ZenBook Duo 14 UX482 với mức giá rẻ nhất 43.703.878 đ tại Fado.
Bên cạnh đó, ASUS ZenBook Duo 14 UX482 cũng có thể được mua từ In-đô-nê-xi-a tại Amazon với mức giá từ 34.488.310 đ hoặc Ma-lai-xi-a tại Amazon với mức giá từ 34.488.310 đ hoặc Phi-líp-pin tại Amazon với mức giá từ 34.488.310 đ.
Mức giá được cập nhật lần cuối vào July 2021.

So sánh giá Laptop 2 trong 1 ASUS ZenBook Duo 14 UX482 mới nhất

Bảng giá ASUS ZenBook Duo 14 UX482 theo từng Quốc gia

Quốc gia Giá quốc tế Giá bán VND
In-đô-nê-xi-a IDR 21.712.580 34.488.310 đ
Ma-lai-xi-a MYR 6,339.71 34.488.310 đ
Phi-líp-pin PHP 75,394.15 34.488.310 đ
Việt Nam VND 43.703.878 43.703.878 đ