Blacker BL290 & Thông số

So sánh giá Blacker BL290