Giá bán của Bosch GBH 4-32 DFR Professional

So sánh giá Bosch GBH 4-32 DFR Professional

Bosch GBH 4-32 DFR Professional Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 12.136.000 đ

Bạn có thể mua Bosch GBH 4-32 DFR Professional với mức giá rẻ nhất 12.136.000 đ tại Shopee.
Bên cạnh đó, Bosch GBH 4-32 DFR Professional cũng có thể được mua từ In-đô-nê-xi-a tại Lazada với mức giá từ 12.841.252 đ hoặc Ma-lai-xi-a tại Lazada với mức giá từ 9.208.962 đ hoặc Phi-líp-pin tại Lazada với mức giá từ 8.926.210 đ hoặc Thái Lan tại Lazada với mức giá từ 12.819.162 đ.
Mức giá được cập nhật lần cuối vào October 2018.

So sánh giá Máy khoan Bosch GBH 4-32 DFR Professional mới nhất

Bảng giá Bosch GBH 4-32 DFR Professional theo từng Quốc gia

Quốc gia Giá quốc tế Giá bán VND
In-đô-nê-xi-a IDR 8.400.000 12.841.252 đ
Ma-lai-xi-a MYR 1,650.00 9.208.962 đ
Phi-líp-pin PHP 20,790.00 8.926.210 đ
Thái Lan THB 18,000 12.819.162 đ
Việt Nam VND 12.136.000 12.136.000 đ