Corsair VS VS550 & Thông số

So sánh giá Corsair VS VS550

Corsair VS VS550 Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 989.780 đ

Bạn có thể mua Corsair VS VS550 với mức giá rẻ nhất 989.780 đ tại Fado đây là mức giá thấp hơn 12% so với Corsair VS VS550 được bán tại Phong Vu với giá 1.130.000 đ, hoặc bạn còn có thể mua tại SendoLazada.
Bên cạnh đó, Corsair VS VS550 cũng có thể được mua từ Hồng Kông tại AliExpress với mức giá từ 23.243.776 đ hoặc In-đô-nê-xi-a tại Shopee với mức giá từ 1.218.495 đ hoặc Ma-lai-xi-a tại Shopee với mức giá từ 746.639 đ hoặc Phi-líp-pin tại Lazada với mức giá từ 1.146.600 đ hoặc Xin-ga-po tại Lazada với mức giá từ 1.316.449 đ.
Mức giá được cập nhật lần cuối vào July 2019.

So sánh giá PSU Corsair VS VS550 mới nhất

Bảng giá Corsair VS VS550 theo từng Quốc gia

Quốc gia Giá quốc tế Giá bán VND
Hồng Kông HKD 7,802.74 23.243.776 đ
In-đô-nê-xi-a IDR 730.000 1.218.495 đ
Ma-lai-xi-a MYR 131.99 746.639 đ
Phi-líp-pin PHP 2,519.00 1.146.600 đ
Xin-ga-po SGD 77.00 1.316.449 đ
Việt Nam VND 989.780 989.780 đ