So sánh giá Corsair VS VS550

Corsair VS VS550 Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 650.000 đ

Bạn có thể mua Corsair VS VS550 với mức giá rẻ nhất 650.000 đ tại Shopee đây là mức giá thấp hơn 39% so với Corsair VS VS550 được bán tại Phong Vu với giá 1.073.500 đ, hoặc bạn còn có thể mua tại LazadaSendo.
Bên cạnh đó, Corsair VS VS550 cũng có thể được mua từ In-đô-nê-xi-a tại Shopee với mức giá từ 1.176.444 đ hoặc Ma-lai-xi-a tại Lazada với mức giá từ 1.025.767 đ hoặc Phi-líp-pin tại Lazada với mức giá từ 1.128.923 đ hoặc Xin-ga-po tại Lazada với mức giá từ 1.274.037 đ.
Mức giá được cập nhật lần cuối vào October 2019.

So sánh giá PSU Corsair VS VS550 mới nhất

Bảng giá Corsair VS VS550 theo từng Quốc gia

Quốc gia Giá quốc tế Giá bán VND
In-đô-nê-xi-a IDR 717.900 1.176.444 đ
Ma-lai-xi-a MYR 185.00 1.025.767 đ
Phi-líp-pin PHP 2,500.00 1.128.923 đ
Xin-ga-po SGD 75.00 1.274.037 đ
Việt Nam VND 650.000 650.000 đ