Dell Inspiron 15 3000 & Thông số

So sánh giá Dell Inspiron 15 3000

Dell Inspiron 15 3000 Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 115.000 đ

Bạn có thể mua Dell Inspiron 15 3000 với mức giá rẻ nhất 115.000 đ tại Lazada.
Bên cạnh đó, Dell Inspiron 15 3000 cũng có thể được mua từ Ma-lai-xi-a tại Lazada với mức giá từ 13.917.333 đ hoặc Phi-líp-pin tại Lazada với mức giá từ 16.276.116 đ.
Mức giá được cập nhật lần cuối vào May 2019.

So sánh giá Bàn phím Dell Inspiron 15 3000 mới nhất

Bảng giá Dell Inspiron 15 3000 theo từng Quốc gia

Quốc gia Giá quốc tế Giá bán VND
Ma-lai-xi-a MYR 2,499.00 13.917.333 đ
Phi-líp-pin PHP 36,369.00 16.276.116 đ
Việt Nam VND 115.000 115.000 đ